Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

[BUG] Reader view misses entire sections on bootcamp site https://www.theodinproject.com/

Eg. https://www.theodinproject.com/courses/web-development-101/lessons/how-this-course-will-work With reader view, entire introduction is missing. … (διαβάστε περισσότερα)

Ερώτηση από fahd777 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Balázs Meskó 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

An issue with displaying images on certain sites/FF's profile folder/storage?

Hey all - been trying to troubleshoot an issue with Firefox (multiple of the latest versions, but 77 currently) on Mac OSX Catalina, appreciate any help! Issue: Certain … (διαβάστε περισσότερα)

Hey all - been trying to troubleshoot an issue with Firefox (multiple of the latest versions, but 77 currently) on Mac OSX Catalina, appreciate any help!

Issue: Certain websites intermittently display strange behavior, such as not loading interactive content (videos/gifs on reddit, for example, displaying as static images) and some sites not loading images at all (Twitter shows empty boxes where images would be) and a few other similar issues.

Steps I've tried: - Using a private window solves almost all the issues. But disabling all extensions and plugins in a normal window doesn't solve it. (I believe I understand private windows to use the RAM for caching but use the HDD under normal circumstances?) - Enabling/disabling VPN makes no difference, nor does what network I'm on, and other devices on this network have no similar issues - Other browsers on the same computer have no issues - Malware, anti-virus, etc all are active and scan has been run a few times. - Apple's hardware diagnostic turns up no issues, and this has happened now in FF over multiple of the latest versions (not sure when exactly it started) on two different Macbooks, though the new one is from an image of the old one (maybe that's something?) - Uninstalling/reinstalling FF does not make a difference

Where I'm at: The only thing that sort of worked (But it's now stopped working on certain sites, but continues to work for others) is moving FF's profile folder, uninstalling, and reinstalling. I was lead to believe FF would then create a new folder when this happened, but it just kicked up an error for me and wouldn't start. When I moved the old profile folder back and started up the freshly installed version with the old profile folder, the problems were all solved. Though as mentioned, they are starting to happen again on some of the sites. No errors or changes have been made that I can identify, plenty of space available on the HDD, etc.

I've become a big fan of FF over the years (over Chrome), and want to stay in a privacy-focused browser, but I haven't been able to find much that seems to help this specific situation online. Any help is appreciated!

Ερώτηση από alex144 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shashank Shekhar 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Mozilla error message after entering 10-digit rrecovery code: "Your e-mail was just returned. Mistyped email?"

First, I see this alert on my laptop's homepage: "Reconnect to Forefox Account" I go through the several steps ending with entering a 10-digit recovery code. Then this er… (διαβάστε περισσότερα)

First, I see this alert on my laptop's homepage: "Reconnect to Forefox Account"

I go through the several steps ending with entering a 10-digit recovery code.

Then this error message in red: "Your email was just returned. Mistyped email?"

Wut?!?

Ερώτηση από jpmcg3 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wesley Branton 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Yahoo Search Engine - been deleted - keeps coming bac,

I installed Duck Duck Go for Search Engine. And, I've repeatedly deleted Default Browser (which was Google NOT Yahoo). How I find where Yahoo is to COMPLETELY DELETE IT… (διαβάστε περισσότερα)

I installed Duck Duck Go for Search Engine. And, I've repeatedly deleted Default Browser (which was Google NOT Yahoo). How I find where Yahoo is to COMPLETELY DELETE IT?

Ερώτηση από CharlotteSterling 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox bookmarks

Hi, When I turned on my computer this morning, my bookmarks were not there. I've tried the steps laid out by Firefox, but no success. I tried another browser, Safari, whi… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, When I turned on my computer this morning, my bookmarks were not there. I've tried the steps laid out by Firefox, but no success. I tried another browser, Safari, which I seldom use, and Safari bookmarks were still there. I have many different bookmarks in Firefox so I'd rather not switch over to Safari unless absolutely necessary. Nothing else is missing, so I doubt if I've been hacked. I did check a bank account, which was fine. I'm not a high profile person, so I doubt if I've been targeted. And I see the pic of the lock closed in the URL bar constantly. Any thoughts on this would be appreciated. I'm on Mac OS 10.15.5 (Catalina) Firefox 78.0.1 (64bit) Thanks, JJ

Ερώτηση από jjns803 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Changing profile

[Firefox won't accept my master password] From Firefox Help I was told I could try another profile if I had one. Beside the Default Profile I have one in Root Directory… (διαβάστε περισσότερα)

[Firefox won't accept my master password] From Firefox Help I was told I could try another profile if I had one. Beside the Default Profile I have one in Root Directory and one in Local Directory. Instructions say to use one by clicking LAUNCH PROFILE IN NEW BROWSER. That command does not appear anywhere. ???? IF I could find that command, where could I find the command SET AS DEFAULT PROFILE?

Ερώτηση από jhomer4591 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

mostly a website opened with half of its contants

Hi, whenevr i try to open a website specificaly www.fitnessntraining.com its open with half of its contant. if i try on chrome it does show properly but on Mozila some t… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, whenevr i try to open a website specificaly www.fitnessntraining.com its open with half of its contant. if i try on chrome it does show properly but on Mozila some time its open after long time or some times its open but half of its contant. Also some time a message appears on top in a small bar (stop it) and also with option (wait).

i am attaching screen shot as well. thanks

Ερώτηση από fitnessntraining564 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox conflict with Schwwab.com

I can't access my Schwab.com website. I can access the website with Chrome and Safari. Other sites continue to work fine with Firefox. … (διαβάστε περισσότερα)

I can't access my Schwab.com website. I can access the website with Chrome and Safari.

Other sites continue to work fine with Firefox.

Ερώτηση από sgforjc 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Launching Microsoft Teams using URL directly

I am using Firefox 78.0.1 64bit version, and suddenly I can not launch Microsoft Teams app by specifying its Meeting URL directly, like "https://teams.microsoft.com/l/mee… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox 78.0.1 64bit version, and suddenly I can not launch Microsoft Teams app by specifying its Meeting URL directly, like "https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzVjYTUxYjQtODE1Mi00.......%22%7d". I can launch it yesterday but this morning I can not. I would like to know how I can solve this problem.

Ερώτηση από saigusa 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από user2741548 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Custom mac App Shortcuts not affecting Firefox window

I have set various custom shortcuts for all apps on my mac in System Preferences > Keyboard > Shortcuts > App Shortcuts. These are: Ctrl + Opt + Left Arrow - M… (διαβάστε περισσότερα)

I have set various custom shortcuts for all apps on my mac in System Preferences > Keyboard > Shortcuts > App Shortcuts. These are:

 • Ctrl + Opt + Left Arrow - Move Window to Left Side of Screen
 • Ctrl + Opt + Right Arrow - Move Window to Right Side of Screen
 • Ctrl + Opt + Up Arrow - Zoom
 • Ctrl + Opt + Down - Move to Built-in Retina Display

These shortcuts work for all other applications on my mac (Catalina 10.15.4), but not with Firefox (version 76.0.1). On the Maximise window where these options reside via mouse, the shortcuts do show up, and pressing the options with a mouse does work, but the shortcuts do not.

Ερώτηση από otanner 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Crashing when thunderbolt interface selected for playback

Hi there, Firefox has started crashing anytime I try to playback media with my Focusrite interface selected for playback. This issue has been ongoing for a few months. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi there,

Firefox has started crashing anytime I try to playback media with my Focusrite interface selected for playback. This issue has been ongoing for a few months. Any page like youtube, with video or media embedded causes a crash.

For reference, I'm using a Focusrite Red8pre on a Macbook Pro. The error does not occur when using the laptops speakers for playback.

Any help here would be appreciated.

Cheers, -Harry

Ερώτηση από dogledastray 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot eliminate 'Toticheck' from my search bar. Tried EVERYTHING!

Everytime I startup Firefox, my selected search engine is 'replaced' by something called Toticheck. I have tried and tried to stop this but without success. I've tried al… (διαβάστε περισσότερα)

Everytime I startup Firefox, my selected search engine is 'replaced' by something called Toticheck. I have tried and tried to stop this but without success. I've tried all the suggestions I've found on Youtube but nothing works. Can anyone help?

Ερώτηση από alexphoto.kenya 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why can't I acccess, comment on Facebook now with the new upgrade?

Why can't I access, comment on Facebook now with the new upgrade? I'm ready to just delete Firefox and go with Safari, and hopefully never the dreadful Google Chrome. I … (διαβάστε περισσότερα)

Why can't I access, comment on Facebook now with the new upgrade? I'm ready to just delete Firefox and go with Safari, and hopefully never the dreadful Google Chrome.

I need help. I'm certain it's just a checkbox somewhere but I don't have hours to peruse multiple articles and online gibberish to try to find it.

Can someone actually help - Not the standard I tried, this and that, but actual help and definitive direction?

Ερώτηση από wagius 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

In-page pictures not rendering

Pictures are not rendering when I click on news links in Yahoo. I'm on a MacBook Pro, so I opened Safari browser to see if I had the same problem - I do not. Safari rend… (διαβάστε περισσότερα)

Pictures are not rendering when I click on news links in Yahoo. I'm on a MacBook Pro, so I opened Safari browser to see if I had the same problem - I do not. Safari renders pictures... I also tried the fix I read about to go into blank:config, and double click on Domain.next_gen to make it false.... didn't work... what else can I try?

Thanks for any suggestions...

Ερώτηση από fivebass521 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν