Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

In "firefox pdf viewer" no button to save pdf (I can only print it)

I use version 81 of firefox. A new update of a website has disallow download of pdf. As the attachment I can only print pdf (or print to virtual printer) but I'd like no… (διαβάστε περισσότερα)

I use version 81 of firefox.

A new update of a website has disallow download of pdf. As the attachment I can only print pdf (or print to virtual printer) but I'd like normally save this pdf.

If I click with right key I can only save html (no pdf) and also use an external viewer I have same problem.

Any idea please?

thanks

Pol

Ερώτηση από Pol Hallen 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από Brendan Dahl 3 εβδομάδες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox randomly "highlites" the typed text in form while typing, thus overwriting the information 1 character at a time.

When typing into a form, (ie a zipcode) you will begin typing amd the character you typed will highlight/select it self. Your next keystroke erases and the new character… (διαβάστε περισσότερα)

When typing into a form, (ie a zipcode) you will begin typing amd the character you typed will highlight/select it self. Your next keystroke erases and the new character appears. For example. typing in the zip code 12345, would reult in the 5 showing up in the box.

This happened

A few times a week

== Installation Linux10-4

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can not remember and auto-fill in username and password in www.url.com.tw

as title. Maybe the site prohibit the function. How can I get through it? URL of affected sites http://www.url.com.tw … (διαβάστε περισσότερα)

as title. Maybe the site prohibit the function. How can I get through it?

URL of affected sites

http://www.url.com.tw

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox hangs when downloading large files

Firefox hangs when downloading large files. Take 100% CPU and I must kill it. Not possible to surf when it happens. This happened Every time Firefox opened == downloadin… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox hangs when downloading large files. Take 100% CPU and I must kill it. Not possible to surf when it happens.

This happened

Every time Firefox opened

== downloading large files (1Gb or + )

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I put flash player 10.1 in the plugin directory, but Firefox displays version 10.0

I updated Firefox from 3.5 to 3.6 and was then asked to update the flash player. I downloaded the tar archive and copied libflashplayer.so to /usr/lib/browser-plugins, af… (διαβάστε περισσότερα)

I updated Firefox from 3.5 to 3.6 and was then asked to update the flash player. I downloaded the tar archive and copied libflashplayer.so to /usr/lib/browser-plugins, after backing up the file that was already there. Firefox tells me it's 10.0 R42, which is what I had before the update.

This happened

Every time Firefox opened

== I downloaded the new version of Adobe flash player

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Screen Dims, CPU ramps up, site unresponsive

Ubuntu 10.4 x86 32-bit Visit numerous sites, laptop CPU fan & utilization increases, screen programmatically dims, can't interact with site, CPU & fan return to n… (διαβάστε περισσότερα)

Ubuntu 10.4 x86 32-bit Visit numerous sites, laptop CPU fan & utilization increases, screen programmatically dims, can't interact with site, CPU & fan return to normal, screen comes back on full bright. I have the NoScript and Weaver/Sync add-ons

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how do I install the lastest upgrade to firfox on a Linux os

I downloaded the lastest version of firefox but don't know what to do next in order to use this new version., URL of affected sites http:// … (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded the lastest version of firefox but don't know what to do next in order to use this new version.,


URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Where does fennec store bookmarks or passwords

I have just had to reformat and reinstall linux on my main comp, and I can't recall the weave/sync secret passphrase however I still have fennec on a nokia n900 how do I … (διαβάστε περισσότερα)

I have just had to reformat and reinstall linux on my main comp, and I can't recall the weave/sync secret passphrase however I still have fennec on a nokia n900 how do I find wwhere fennec has stored the passphrase?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Context Menus Freeze Firefox (right click, file/edit, URL history dropdown)

Every time I right click, click on file/edit/(etc), to go a page that opens a message box, click the URL box to see the previous entries I've put in, and other similar th… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I right click, click on file/edit/(etc), to go a page that opens a message box, click the URL box to see the previous entries I've put in, and other similar things, firefox outright freezes. I need to force quit the application.

I'm currently running Mozilla Firefox 3.6.7 under RHEL5 (2.6.18-194.8.1). Previous versions of Firefox were working fine.

I have run the application in safe mode (everything checked), deleted my .mozilla, reinstalled Firefox, reinstalled GTK libraries, and searched the internet for hours and the closest one I could find to my problem was http://support.mozilla.com/tiki-view_forum_thread.php?comments_... with no answer.

Any help or direction would be appreciated.

This happened

Every time Firefox opened

== Updated FireFox to 3.6

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Istombo 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I enable plugins during Private Browsing sessions?

I sometimes use Private Browsing. However, I noticed that when Private Browsing is enabled, plugins are disabled. I assume this is because some of the plugins maintain … (διαβάστε περισσότερα)

I sometimes use Private Browsing. However, I noticed that when Private Browsing is enabled, plugins are disabled. I assume this is because some of the plugins maintain personal data, so Firefox cannot guarantee that the plugins will not store personal data during the Private Browsing session.

Still, I want to enable plugins during Private Browsing and I accept the risks involved. But I have not yet figured out how to enable plugins during Private Browsing.

How do I do enable plugins during Private Browsing?

This happened

Every time Firefox opened

== since Private Browsing was built into Firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox on Linux has 100% CPU when loading asian sites

I have firefox 3.0.6 on Linux (CentOS 5.5 latest) and have this problems for years with various versions of Firefox: on some asian sites, firefox uses 100% CPU. Can some… (διαβάστε περισσότερα)

I have firefox 3.0.6 on Linux (CentOS 5.5 latest) and have this problems for years with various versions of Firefox: on some asian sites, firefox uses 100% CPU. Can somebody reproduce this and fix this ?

URL of affected sites

http://milliontop.com

Ερώτηση από mhkool 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"The HP Smart Web Printing application is not supported in the Firefox web browser" is what it says on an insert which came with my new HP C309. What does this mean and how can I print e-mails photos etc?

"HP Smart Web Printing application is not supported in the Firefox web browser" is what an insert which came with my new HP C309. What does that mean and is this why I c… (διαβάστε περισσότερα)

"HP Smart Web Printing application is not supported in the Firefox web browser" is what an insert which came with my new HP C309. What does that mean and is this why I can't print e-mails or photos from my computer?

== I installed the new printer

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Logan 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

[solved] How can I get a seperate go, reload and stop button in firefox4b2? The idea for 1 button is good, but I think it's just *removed* for my kind of usage.

Issue I have a problem with my bookmarks, cookies, history or settings Description I use firefox 4 beta 2 User Agent Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; en-US; rv:2.0b2pre)… (διαβάστε περισσότερα)

Issue

I have a problem with my bookmarks, cookies, history or settings

Description

I use firefox 4 beta 2

User Agent

Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; en-US; rv:2.0b2pre) Gecko/20100711 Minefield/4.0b2pre

Thanks a lot for helping :)

Ερώτηση από rundfunk90 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Where firefox backup my bookmarks?

hi, while I was playing with my linux, I removed some essential libraries and firefox cannot restart anymore. I cannot reinstall the missing libraries, then I will reinst… (διαβάστε περισσότερα)

hi, while I was playing with my linux, I removed some essential libraries and firefox cannot restart anymore. I cannot reinstall the missing libraries, then I will reinstall my distro again. But I want backup my bookmarks, but all info that I found about bookmarks backup you need a working firefox to save them. I just want copy the file where my bookmarks data is saved, where is this file? In .mozilla ?

thanks Abner

User Agent

Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; en) Presto/2.6.30 Version/10.60

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Issues with TOR and Firefox

Hello, I am attempting to use a combination of Vidalia and the Torbutton Firefox extension to access the Tor network. However, every time I do, Firefox refuses to load an… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I am attempting to use a combination of Vidalia and the Torbutton Firefox extension to access the Tor network. However, every time I do, Firefox refuses to load any pages, stating that it is connected to a proxy that is refusing connections. My operating system is Ubuntu 10.04. Any help with this problem would be appreciated. Sincerely, Joe

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Jonny_Quick 10 έτη πριν