Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

updates!!! almost every single day, sometimes twice a day!

Please oh please diminish the number of updates for firefox developer edition .... we used to have an update every other month or even once and forever But now it seems … (διαβάστε περισσότερα)

Please oh please diminish the number of updates for firefox developer edition ....

we used to have an update every other month or even once and forever But now it seems firefox is nagging me over updates almost on every time I launch it...

I can understand security patches needd to be installed asap. I do feel however that most updates are little more than bugfixes most of them not even important for me...

please allow me to choose not install those "bugfixes" every single time... or to have it check less often...

Ερώτηση από krisdevisch 5 ημέρες πριν

Firefox open create a Palemoon folder when I open it

Hi I'm coming from Palemoon browser and I had imported my profile from i there is few years All work good excepted each time I open Firefox a folder named "Palemoon" is … (διαβάστε περισσότερα)

Hi

I'm coming from Palemoon browser and I had imported my profile from i there is few years

All work good excepted each time I open Firefox a folder named "Palemoon" is created ...

I have to edit some config file to delete this but where and how this is my quation ...

Thanks

Ερώτηση από mike 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από mike 4 ημέρες πριν

firefox-104.0b6 has the error while loading shared libraries: libatomic.so.1 error

firefox-104.0b6 has the "......error while loading shared libraries: libatomic.so.1" error on recent debian versions/current stable kernels Debian 5.10.28. firefox-102 a… (διαβάστε περισσότερα)

firefox-104.0b6 has the "......error while loading shared libraries: libatomic.so.1" error on recent debian versions/current stable kernels Debian 5.10.28.


firefox-102 and 103 got rid of this error but about a two years ago the newest ff developer editions had this problem also.

Ερώτηση από x0digi 4 ημέρες πριν

How do I dump this last horrible upgrade?

This last upgrade on Aug 1st has completely screwed up my browser. My zoom is now insane, requiring shrinks that ruin boxes and other web objects. Half of my menu is gone… (διαβάστε περισσότερα)

This last upgrade on Aug 1st has completely screwed up my browser. My zoom is now insane, requiring shrinks that ruin boxes and other web objects. Half of my menu is gone. Never seen a worse browser disaster. How do I reverse this upgrade? Thanks for your time.

Ερώτηση από iliveinmyinbox101 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από iliveinmyinbox101 4 ημέρες πριν

snap firefox packages for Ubuntu Core 22.

1. How to install and run Firefox browser in ubuntu Core 22? As My experiment Firefox has the snap package. But it has the dependency its works in Ubuntu 22 Desktop Edit… (διαβάστε περισσότερα)

1. How to install and run Firefox browser in ubuntu Core 22? As My experiment Firefox has the snap package. But it has the dependency its works in Ubuntu 22 Desktop Edition.

I need the support/guidance to install and run Firefox in Ubuntu Core 22.

Ερώτηση από CheAnandKri 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από CheAnandKri 9 ώρες πριν