Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

mozilla.cfg not working

Hello I have problems with my mozilla.cfg and autoconfig.js it looks like the .cfg does not work if i login with another windows user path: mozilla.cfg: C:\Program Files\… (διαβάστε περισσότερα)

Hello I have problems with my mozilla.cfg and autoconfig.js it looks like the .cfg does not work if i login with another windows user path: mozilla.cfg: C:\Program Files\Mozilla Firefox path: autoconfig.js : C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref

what is wrong ?

Thanks

Ερώτηση από Mister-X 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I sync open tabs from one Firefox browser to another?

I have been using Comodo's Ice Dragon for many years but, as all development stopped after Firefox v65, I now wish to go back to Firefox, however I need all my open tabs … (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Comodo's Ice Dragon for many years but, as all development stopped after Firefox v65, I now wish to go back to Firefox, however I need all my open tabs from Ice Dragon in this current version of Firefox v76. Both browsers are synced and indeed CID's tabs do appear in my Synced tabs menu but I prefer to have them on the top as open tabs. Is there a way to do that other than by opening them one at a time please?

Ερώτηση από PBC 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sync problems

I have account, where i have passwords/logins, bookmarks, etc. Some days ago i as usual reinstalled my Windows, installed Firefox, and tried to Sync. Sync was done, i pre… (διαβάστε περισσότερα)

I have account, where i have passwords/logins, bookmarks, etc. Some days ago i as usual reinstalled my Windows, installed Firefox, and tried to Sync. Sync was done, i pressed Sync on Account button, and nothing happens. Then i tried to see my pass/logins there: about:logins , but there is empty. And my bookmarks doesn't show.

How can a get back my logins, passwords, bookmarks, plugins?

Ερώτηση από Senya 2 έτη πριν

Απάντηση από Senya 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox gift is it true

i received yesterday a message that give to me a congratulations from Firefox, and ask me to choose one among the two product, and ask to add my Account card number, is … (διαβάστε περισσότερα)

i received yesterday a message that give to me a congratulations from Firefox, and ask me to choose one among the two product, and ask to add my Account card number, is that fro you? or not

Ερώτηση από TUMBO 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I remove the "Fill login" context menu entry?

Firefox offers the option to "Fill login" through the context menu (see attached image) when ever in a login or password field. However I am using Bitwarden instead of th… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox offers the option to "Fill login" through the context menu (see attached image) when ever in a login or password field. However I am using Bitwarden instead of the Firefox password manager and disabled saving passwords in Firefox. Is there a way to remove this "Fill login" action as it always just shows that no logins are saved?

Thanks, Mattias

Ερώτηση από Mattias 2 έτη πριν

Απάντηση από mattmcoomber 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox has stopped working in Windows 8.1

I currently run Windows 8.1 on my laptop. I upgraded to Firefox 73 a couple of days ago, and now when I open Firefox, I immediately get an error box and the message that … (διαβάστε περισσότερα)

I currently run Windows 8.1 on my laptop. I upgraded to Firefox 73 a couple of days ago, and now when I open Firefox, I immediately get an error box and the message that "Firefox has stopped working". I have uninstalled Firefox, rebooted my laptop and reinstalled Firefox, but get the same results. I also uninstalled 3 Microsoft KB updates that ran on the day that Firefox initially failed. Nothing seems to fix the problem. I also run Google Chrome, and have not issues with it. Here are the details of the problem: Problem signature:

 Problem Event Name:	BEX64
 Application Name:	firefox.exe
 Application Version:	73.0.0.7342
 Application Timestamp:	5e3dd850
 Fault Module Name:	StackHash_f96d
 Fault Module Version:	0.0.0.0
 Fault Module Timestamp:	00000000
 Exception Offset:	PCH_E3_FROM_firefox+0x0000000000012DA7
 Exception Code:	c0000005
 Exception Data:	0000000000000008
 OS Version:	6.3.9600.2.0.0.768.101
 Locale ID:	1033
 Additional Information 1:	f96d
 Additional Information 2:	f96d8dfc5abfdb4955f2d95536ed83bc
 Additional Information 3:	ac30
 Additional Information 4:	ac3018f570c0593619fc4cea353ba848

Ερώτηση από Keith 2 έτη πριν

Απάντηση από Roland Tanglao 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Getting a 403 on addons.mozilla.org

Hi, I'm getting a forbidden message when I tried to access the addon store just now. I tried accessing it with a VPN and it works. So I'm getting a feeling that I am ban… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'm getting a forbidden message when I tried to access the addon store just now. I tried accessing it with a VPN and it works. So I'm getting a feeling that I am banned or blacklisted. But WHY?! Can anyone help?

Ερώτηση από acclotephoacc 1 έτος πριν

Απάντηση από Ankit Kumar 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost Bookmarks and all sycned data after reinstallation

I've lost all my login passwords , bookmarks and every single thing that can be synced. For some reason I had to reinstall windows so I made sure that I had synced everyt… (διαβάστε περισσότερα)

I've lost all my login passwords , bookmarks and every single thing that can be synced. For some reason I had to reinstall windows so I made sure that I had synced everything in Firefox. But when I reinstalled Firefox and logged in , everything was gone. There was nothing that I had synced and it wasn't there even in the restore option in the bookmark menu. Can anyone please help me to get my synced Items back?

Ερώτηση από Prakhar 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why doesn't the spelling check work?

Hi I looked at a couple other threads on this problem, which said that you have to install a dictionary and (for example), "You can see which dictionary is selected if yo… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

I looked at a couple other threads on this problem, which said that you have to install a dictionary and (for example), "You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages sub menu". But when I right click in a text area, the context menu has no mention of spelling or languages, and I can't find any place in the Options where one would install a dictionary.

Besides which, why doesn't Firefox tell the poor user that he has to install a dictionary, or put something about it by the check-box in the Options that refers to the spelling checker? And why, in the past, did I never have this problem with Firefox, but only now with a new computer? (Windows 10 as before.)

Ερώτηση από Eric_Kvaalen 2 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox funktioniert nicht mehr

ich kann auf Firefox nicht mehr zugreifen. Ich habe firefox deinstalliert und anschliesend neuinstalliert Die Fehlermeldung lautet stets: c:\program files\mozilla firefox… (διαβάστε περισσότερα)

ich kann auf Firefox nicht mehr zugreifen. Ich habe firefox deinstalliert und anschliesend neuinstalliert Die Fehlermeldung lautet stets: c:\program files\mozilla firefox\firefox.exe konnte nicht gefunden werden

Ich habe Windows 10 64 Bit

Ερώτηση από Hundr22 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox repeatedly opens with "Sorry, We're having trouble getting your pages back"

This seems like it should be just an annoyance, but it happens every time I open this browser and is really enough for me to move on--especially since this is an ongoing … (διαβάστε περισσότερα)

This seems like it should be just an annoyance, but it happens every time I open this browser and is really enough for me to move on--especially since this is an ongoing problem and I see people reporting this problem as long as two years ago. It look like a problem that no one is willing to fix.

Settings:

 • I do not have "restore previous session" so I'm not sure why it is trying to do this
 • I switched "choose what you see when you open your home page" from Firefox home to custom URL -- neither of those options helped.
 • My privacy settings are set to "delete cookies and site data" on exit.

Would also appreciate some suggestions on which browser to use next.

Thanks

Ερώτηση από misc10 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Mobily has been hacked by unidentified people

Please Help / Mobily has been hacked by unidentified people I own a Mobily from iPhone 8 and I want to delete all information Existing account and all drunk Gaps are now… (διαβάστε περισσότερα)

Please Help / Mobily has been hacked by unidentified people I own a Mobily from iPhone 8 and I want to delete all information Existing account and all drunk Gaps are now available in the settings icloud Drive I want to delete it because it works in sync with unknown people as I know To lock the account for security reasons .


(email address removed by moderator; please do not post personal information on a public website)

Ερώτηση από AboTurki 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cant turn off "Try Searching For" drop down on Google home page.

I use Google Home page. Recently, some stupid "Try Searching For" drop down box opens every time I go to Search bar!! I've clicked off everything I can find in indexes. H… (διαβάστε περισσότερα)

I use Google Home page. Recently, some stupid "Try Searching For" drop down box opens every time I go to Search bar!! I've clicked off everything I can find in indexes. How do I get rid of this nuisance 'help'.

Ερώτηση από gETo 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't import passwords from chrome or edge to firefox. Help?

Tried every solution but import works only for bookmarks, cookies, history and not the passwords. When i try to import, it says successful but nothing happens. Tested in … (διαβάστε περισσότερα)

Tried every solution but import works only for bookmarks, cookies, history and not the passwords. When i try to import, it says successful but nothing happens. Tested in both the browsers in their closed state. Earlier also i faced the same problem (i think a year back) which forced me to reject firefox. Please help if u know any solution. Thanks in advance.

Ερώτηση από Yashveer Dabas 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't Up Or Download, FFox 76.0.1 Freezes

I just had my OS reinstalled with Win 10 32 bit on my 64 bit system. When I try to up or download anything from the web, FFox freezes and need to exit it with End Task. C… (διαβάστε περισσότερα)

I just had my OS reinstalled with Win 10 32 bit on my 64 bit system. When I try to up or download anything from the web, FFox freezes and need to exit it with End Task. Could the 332 bit win 10 be the problem?

I tried it in safe mode, same problem. 

are there some settings I can look at? I tried Chrome and no problem downloading, Hope someone can help I like FFox more then the others.

even when I go to clear cookies from a site like this one https://www.sandiegouniontribune.com/ by clicking the padlock icon, and select Clear Cookies and Site data, it freezes.

I can download and Save programs top right of the screen.

Ερώτηση από JoeFromSD 2 έτη πριν

Απάντηση από Wesley Branton 2 έτη πριν