Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Themes

Hi, I'm making a theme for Indiana State University. The logo that is uploaded is place to the far right (default setting) of the page. How do I center the logo? The thre… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'm making a theme for Indiana State University. The logo that is uploaded is place to the far right (default setting) of the page. How do I center the logo? The three themes I have developed are list under Buff. Each has the logo far right is covered by the symbols in the that corner of the page. Thanks.

Ερώτηση από jlong1954 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot access my website on Firefox

My website cannot be accessed from the Firefox Browser on my computer. Can you please let me know what settings I need to change to allow my website to be accessed. … (διαβάστε περισσότερα)

My website cannot be accessed from the Firefox Browser on my computer. Can you please let me know what settings I need to change to allow my website to be accessed.

Ερώτηση από kdschiff 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks

My Firefox did an automatic upgrade and managed to lose all my bookmarks. I have these on my mobile app version but is there a way of getting them from that back onto my … (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox did an automatic upgrade and managed to lose all my bookmarks. I have these on my mobile app version but is there a way of getting them from that back onto my browser?

Ερώτηση από andistarr 1 έτος πριν

Απάντηση από NuggFrog 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to change sidebars and backgrounds back to white with Black text. Too much Dark and gloomy.

How to change sidebars and backgrounds back to White background (or at least a light gray) with Black text contrasting on top. Too much Dark and gloomy now days. Or all… (διαβάστε περισσότερα)

How to change sidebars and backgrounds back to White background (or at least a light gray) with Black text contrasting on top. Too much Dark and gloomy now days. Or allow a theme color schemes that fixed it back like it was before updates.

Please don't force gloom on our browser.

Ερώτηση από Falgoust.Debbie 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Dark Mode and a theme?

Before Firefox updated last night, I was able to use a dark mode and a theme on new tabs and the settings/addons page. Now I'm only able to use one or the other? Is this … (διαβάστε περισσότερα)

Before Firefox updated last night, I was able to use a dark mode and a theme on new tabs and the settings/addons page. Now I'm only able to use one or the other? Is this a glitch or just how it is now?

Ερώτηση από Chen 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have 3 computers with windows 7 and have no intention of getting rid of them as do other people in this town

I have started donating to keep firefox in windows 7 but was wondering if there was a way to have a set price to use the browser yearly price that was reasonable 20 dolla… (διαβάστε περισσότερα)

I have started donating to keep firefox in windows 7 but was wondering if there was a way to have a set price to use the browser yearly price that was reasonable 20 dollars or so. thanks

Ερώτηση από ttwrz 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

google sign in every time although firefox is default browser. why is this happening

firefox is my default browser but every time i want to open a website or my gmail i have to sign in to google first . always get a message from google stating that cookie… (διαβάστε περισσότερα)

firefox is my default browser but every time i want to open a website or my gmail i have to sign in to google first . always get a message from google stating that cookies are disabled on firefox browser and i must reverse this and make google my default browser . what then is the point of firefox if i have to do this every time i may as well stay with google chrome . how do i solve this so that i can log on to gmail and autotrader with firefox .

Ερώτηση από julianmoore035 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

importing a csv file for password.

when there is an option to export a .csv file. for password... then why have you complicated the option to import that same csv file. I have used Firefox for 18 years..… (διαβάστε περισσότερα)

when there is an option to export a .csv file. for password... then why have you complicated the option to import that same csv file.


I have used Firefox for 18 years... now i think its time to find something else.

Ερώτηση από shukshok 1 έτος πριν

Απάντηση από Amelia 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Version 96 unstable

Update to version 96 64-bit just completed. Many websites now experiencing Secure Connection Failed PR_END_OF_FILE_ERROR. Did Help -> More Troubleshooting Informatio… (διαβάστε περισσότερα)

Update to version 96 64-bit just completed. Many websites now experiencing Secure Connection Failed PR_END_OF_FILE_ERROR. Did Help -> More Troubleshooting Information -> Refresh Firefox to go back to all defaults. Open Firefox again, add Menu Bar. Open what used to be home screen tabs, ok at first, but within minutes start experiencing Secure Connection Failed in several websites. Seems to come and go, sometimes a Reload current page restores normal website, sometimes not. Close Firefox, open again, restore previous session tabs, only a matter to time before one or more start getting Secure Connection Failed errors. No extensions, no themes. Browser is now so unreliable as to be unusable. Please assist.

Ερώτηση από Greg 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google page keeps switching back to black no matter what theme I use

This just started happening today. Once in a while I can fix it for a minute or two, and then it switches back to black. Driving me crazy.

Ερώτηση από cindymarko1 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to turn off dark mode in theme?

Hello! After updating FF to newest version I noticed that every site use a dark mode by default. I am using Stylus Blue by Thamyris, so far I had no problems with it. No… (διαβάστε περισσότερα)

Hello! After updating FF to newest version I noticed that every site use a dark mode by default. I am using Stylus Blue by Thamyris, so far I had no problems with it.

Now sites like twitter or google shows in dark mode when I am entering the page. I can change it by changing motive to something light in FF, but I want to use my theme AND have white colours by default.

I cannot change twitter colours in the menu because I do not have account there and I do not want one. I think I could change something in the about:config but have no idea what.

Also reaching page to ask question is pain in the ***.

Kind regards

Ερώτηση από Hass 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Home page

When I started Firefox I used to get my home page, MSN. Now I have to click the home page icon to do so. While I do want to retain my home page button, I also want to hav… (διαβάστε περισσότερα)

When I started Firefox I used to get my home page, MSN. Now I have to click the home page icon to do so. While I do want to retain my home page button, I also want to have MSN load automatically when I load Firefox. How do I make MSN my home in that manner? Thank you.

Ερώτηση από sciencemagic 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox cannot load websites but other browsers can, But if you wait for several minutes or an hour it works again.

Hi, I know this already Faqs about this problems: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can But the things is, it's not works at… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I know this already Faqs about this problems: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can But the things is, it's not works at all. Even it could, it only for few minutes and the problems keeps appears. And oddly, If you ignore it for several minutes or an hour, Firefox suddenly can open websites again. This problems keep appears in my 2 laptop. I already try anything including reinstall firefox, and it's just temporal solutions. Can you check what actually happened? Cause this problems not only me but also the other users. I already ask my colleague and my friend, they have same problems, and the solution you give isn't working at all. Thank you.

Ερώτηση από I.E. 1 έτος πριν

Απάντηση από SUMOsJR 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

HELP PLEASE. I'm desperate.

Firefox glitched last night and I had to reinstall it. In the process, I've lost everything. I have an "old data" folder on my desktop, but no matter how many times I imp… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox glitched last night and I had to reinstall it. In the process, I've lost everything. I have an "old data" folder on my desktop, but no matter how many times I import it, none of my old stuff shows in Firefox. It also stalls on files and says the names are too long. This is all complicated by the fact that I am almost blind. I am desperate for help as most of my site passwords were generated by firefox so I don't have a single clue what they are. Bookmarks are all gone. I'm literally crying. Please help.

Things I've already tried: Import old data by copy/paste method. Repeatedly. Replace sqite files for passwords, sessions, etc.

Ερώτηση από Justice 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I was upgraded to the new FireFox browser on 1/11/22, and it doesn't allow Yahoo! Mail to be accessed by the Google search.

I was upgraded to the new FireFox browser on 1/11/22, and it doesn't allow Yahoo! Mail to be accessed by the Google search. I read some of the help suggestions, but I'm … (διαβάστε περισσότερα)

I was upgraded to the new FireFox browser on 1/11/22, and it doesn't allow Yahoo! Mail to be accessed by the Google search. I read some of the help suggestions, but I'm not sure how to fix this. The error that appears is: PR_END_OF_FILE_ERROR

  Please, what do you recommend?

Thank You, Dave

Ερώτηση από DaveRheoSkier 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

unable to google anything or access sites.

Secure Connection Failed I get this message 99% of the time - this began two days ago. This morning everything was fine for ten minutes and the problem returned. An er… (διαβάστε περισσότερα)

Secure Connection Failed

I get this message 99% of the time - this began two days ago. This morning everything was fine for ten minutes and the problem returned.

An error occurred during a connection to www.theguardian.com. SSL received a record that exceeded the maximum permissible length.

Error code: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

Learn more…

Ερώτηση από d.mcwilliams 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Проблемы с интерфейсом

Когда я навожу курсор на какой либо сайт в нижнем левом или правом углу появляется ссылка на этот сайт, как это убрать?

Ερώτηση από gooseta 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 96 broke iCloud 2FA 95.0.2 still works

I have two computers, a desktop and a laptop. A few days ago FF auto updated to 96.0 on the desktop. The laptop is still at 95.0.2 (thankfully I turned auto update off… (διαβάστε περισσότερα)

I have two computers, a desktop and a laptop. A few days ago FF auto updated to 96.0 on the desktop. The laptop is still at 95.0.2 (thankfully I turned auto update off on that one.)

Now iCloud 2FA does not work on the desktop with FF 96.0.0. The six digit code is correctly sent to my iPhone but on the website in the browser, the 6 character box for entry does not appear and the error message is "Failed to verify your identity. Try again." See attached screen shot.

I disabled HTTP3 but this did nothing.

Version 95.0.2 works fine and I am able to logon to iCloud on.

As you know, there is no way to rollback FF. I do not want reinstall the old version and have to create another profile and lose all my settings!

Please confirm. Now I have to use Chrome on my desktop as the work around which I really don't want to do.

Thank you, Scott Keller

Ερώτηση από sfin2golf-mozilla 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν