Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook fonts/text margins look odd after an update

After a Firefox update, Facebook messenger fonts and/or text margins changed and started to look unpleasant to read (too narrow line spacing, the text is crammed vertical… (διαβάστε περισσότερα)

After a Firefox update, Facebook messenger fonts and/or text margins changed and started to look unpleasant to read (too narrow line spacing, the text is crammed vertically and background text fields are smaller). Chromium displays the font as before.

Ερώτηση από ratratte7 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Constant crashes even after Cleanup or Reinstallation

Since a few days, I keep experiencing constant crashes with Firefox. In the most common way, a Tab will crash first, often followed shortly by the whole browser crashing… (διαβάστε περισσότερα)

Since a few days, I keep experiencing constant crashes with Firefox. In the most common way, a Tab will crash first, often followed shortly by the whole browser crashing. Crashes occur on, but are not limited to, following pages: • YouTube.comReddit.com • Google Account Login • about:preferences • about:crashes • about:support • The very same Support-page I’m writing this on Crashes still occur after: • Rebooting Computer • Clearing of Cache • Starting in Safe Mode (crashes in Safe mode) • Deactivation of hardware acceleration • Refreshing Firefox • Reinstallation of Firefox (Uninstalled with the Uninstall/helper.exe) • Use of Windows Deployment Image Servicing and Management tool (DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth)

Crash logs list: • Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT Crash Address 0x00007ff88082381f • Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ Crash Address 0x000001f4465fffe8 I’m kind of out of options. Most support pages are 2 years or older, so I don’t really know if I’m experiencing the same errors as they did. If there’s any more information required, please let me know.

duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1360813

Ερώτηση από ASwissArmyrabbit 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Arrow keys are not working

Hi, suddenly the error keys and the TAB key on my keyboard are not working just in Firefox. They work in all other apps, just not in Firefox. Appart from that, the arrow… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

suddenly the error keys and the TAB key on my keyboard are not working just in Firefox. They work in all other apps, just not in Firefox. Appart from that, the arrow keys on the number block and the special characters like umlauts, @, €, etc. are working propperly.

What can I do?

Ερώτηση από andreas.wieneke 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't get rid of bing on mac monterey

I just downloaded Alfred and now when I try a search from the address bar or the search box on the right, it is defaulting to bing! I have restarted in trouble shooting m… (διαβάστε περισσότερα)

I just downloaded Alfred and now when I try a search from the address bar or the search box on the right, it is defaulting to bing! I have restarted in trouble shooting mode and it is still there. I don't see bing in the drop down of searches in default search engines, in fact the only thing that now shows up there is has the firefox icon and "a browser." I ran malware and it quarantined 17 items. Still have bing. Please help me get rid of this intruder! Thank you

Ερώτηση από joesgrille 1 έτος πριν

Απάντηση από joesgrille 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Live chat button grayed out

When I go to the Sirius xm website, https://www.siriusxm.com/contact-us?intcmp=Global+Nav_NA_www%3AHome_ContactUs the chat button is grayed out. I turned off enhanced tra… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to the Sirius xm website, https://www.siriusxm.com/contact-us?intcmp=Global+Nav_NA_www%3AHome_ContactUs the chat button is grayed out. I turned off enhanced tracking protection and it did not help. If I use Google Chrome there is no problem.

Ερώτηση από ccpjr 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Every Time I Click The Home Icon, a Tab Opens That Shows The Firefox Privacy Notice Page

How do I stop the Firefox Privacy Notice Page: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/firefox/ from opening in a new tab, each time I click on the home icon on any other … (διαβάστε περισσότερα)

How do I stop the Firefox Privacy Notice Page: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/firefox/ from opening in a new tab, each time I click on the home icon on any other tab I have open. This is quite annoying.

Ερώτηση από clmcda63 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can not downlaod anything

Can not download anything. (Download failed) I have tried every single solution mentioned, resetting, changing download folder, reinstall, and even config options step by… (διαβάστε περισσότερα)

Can not download anything. (Download failed) I have tried every single solution mentioned, resetting, changing download folder, reinstall, and even config options step by step. Since reinstalled the firefox, now can not even install any extensions.

Ερώτηση από Umar 1 έτος πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox theme suddenly forcing every site to use Dark Mode

I have been using the theme Dark from Mozilla for years and years, but suddenly, like in the last 3 days or so, it appears that it is forcing every single freaking websit… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using the theme Dark from Mozilla for years and years, but suddenly, like in the last 3 days or so, it appears that it is forcing every single freaking website to use dark mode, and I don't want it to do that.

I tried the "Colors" option in the "Fonts and Colors" section, but didn't that isn't at all what I want. Thing is, if I change to a "Light Theme", it forces the sites that I want to be in dark mode to be in light mode.

Can anyone help me?

Ερώτηση από warlock.comic 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox and Gmail

Since 8 December, 2021, I cannot log into any of my 3 Gmail accounts using Firefox and either Google or Duck Duck Go. I get a message that each is temporarily unavailabl… (διαβάστε περισσότερα)

Since 8 December, 2021, I cannot log into any of my 3 Gmail accounts using Firefox and either Google or Duck Duck Go. I get a message that each is temporarily unavailable - repeatedly. I have no add-ons to Firefox; I cleared the cache. I can access all three accounts using Edge and Bing, bringing up Gmail Accounts and then specifying accounts from within that website. I can't remember when the latest Firefox update happened but it wasn't long ago. I have never had trouble accessing my gmail accounts before now.

Ερώτηση από sbedols 1 έτος πριν

Απάντηση από sbedols 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't load email content on icloud.com

When using Firefox on my PC I am usually (not always) unable to load email content when using icloud.com. I am signed into my icloud account in Firefox and am up to dat… (διαβάστε περισσότερα)

When using Firefox on my PC I am usually (not always) unable to load email content when using icloud.com. I am signed into my icloud account in Firefox and am up to date with Firefox. I can see email content when using Outlook, when using ios on my iphone and ipad, and even when using icloud.com on my ipad. Just not when using icloud.com on my PC. What gives? This used to be an occasional thing and has now turned into an almost always thing.

Ερώτηση από rspope 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Crashed mac bookmarks

My Mac Book Pro crashed so I could not download the bookmarks before buying a new Mac and I cannot retrive the old bookmarks from excisting profiles. (How) Can I get the … (διαβάστε περισσότερα)

My Mac Book Pro crashed so I could not download the bookmarks before buying a new Mac and I cannot retrive the old bookmarks from excisting profiles. (How) Can I get the old bookmarks on my new Mac?

Ερώτηση από frankdomen 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When double clicking on an Outlook email msg, a new pop-up window appears, but it is blank.

When double clicking on an email msg in Outlook, Firefox opens a new pop up screen, but it is blank. Using EDGE (and with same add ons), and doing the same thing, it work… (διαβάστε περισσότερα)

When double clicking on an email msg in Outlook, Firefox opens a new pop up screen, but it is blank. Using EDGE (and with same add ons), and doing the same thing, it works and am able to see my email message. How come Firefox doesn't do same?

Ερώτηση από usanm 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Membership

Hello, Will you please ensure that I am not charged for anything as I did not join or buy anything! So please do not charge me for anything. Thank you. Susan Coppard (...… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, Will you please ensure that I am not charged for anything as I did not join or buy anything! So please do not charge me for anything. Thank you. Susan Coppard (...)


edited email from public and search/spam bots view on this community forum

Ερώτηση από Susan Coppard 1 έτος πριν

Απάντηση από James 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloads broken in v95.0

Downloading files has broken in one of my Firefox installations. It coincidentally happened at the time that Firefox 94.0.2 had download the 95.0 update but I had not yet… (διαβάστε περισσότερα)

Downloading files has broken in one of my Firefox installations. It coincidentally happened at the time that Firefox 94.0.2 had download the 95.0 update but I had not yet restarted. I don't know if this is relevant because I've updated Firefox on another PC and I don't have the same problem.

Clicking on any download link fails where I would expect the browser to give me a choice of Opening/Saving the file. The actual file is download correctly into AppData\Local\Temp but with a .part suffix. It just never appears in the download manager. The temporary file just sits there.

If I right-click and Save Link As, this works fine. However this doesn't always work when some sites implement a redirect that points to the actual file.It's the same if I try in a private window. I disabled all add-ons but that didn't help.

Ερώτηση από dafyddt 1 έτος πριν

Απάντηση από dafyddt 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some websites became unreadable after updating Firefox

Hi! I'm using Firefox 95.0 on Linux Manjaro Gnome. For some reason, strange CSS styles began to appear on some sites, making them unreadable. It is not possible to unders… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! I'm using Firefox 95.0 on Linux Manjaro Gnome. For some reason, strange CSS styles began to appear on some sites, making them unreadable. It is not possible to understand where this styles comes from, but definitely not from the site, since in other browsers they are displayed correctly. Here is a link to screenshots from different sites screenshot 1 screenshot 2 What's most interesting - in the Settings What I have tried: - Fonts And Colors section: The checkbox in the "Use system colors" is unchecked The checkbox in "Allow pages to choose their own fonts" is checked - I also tried to clear the browser cache - Also disabled all plugins - Changed the theme to the default one. - Disabled / Enabled "Use hardware acceleration when available" - I think that styles from userContent.css & userChrome.css are applied to sites. And I removed this files from /home/user/.mozilla/firefox/87syjf8o.default-release/chrome How I can fix this?

Ερώτηση από Phoenix 1 έτος πριν

Απάντηση από Phoenix 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is a zip profile folder ok for profile backup?

I don't want to save my Firefox profile on removable media and leave it accessible to anyone around the house. I don't want to use my iCloud to store it either, because f… (διαβάστε περισσότερα)

I don't want to save my Firefox profile on removable media and leave it accessible to anyone around the house. I don't want to use my iCloud to store it either, because files in iCloud drive aren't end-to-end encrypted; they're encrypted, but Apple holds the keys. I can store attachments in Bitwarden, and my plan comes with enough room to store regular backups of my Firefox profile. If I want to attach the entire profile folder (not all the individual files separately) in one shot, I have to make a zip folder first, and then I can attach it to the Firefox log-in entry in my Bitwarden password manager. Will the backup work correctly if I store it like this? I mean, if I restore a backup after extracting it from a zipped file/folder, will it work correctly, uncorrupted, etc?

Thanks in advance,

Tõnis aka Tony

Ερώτηση από Tõnis 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Saving a web page results in htm file disappearing when deleting the accompanying folder

I use Firefox 95.0 on Windows 10 professional. Problem: save any webpage as test.htm "Web page, complete" and you get a file named test.htm and a folder named test_files.… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox 95.0 on Windows 10 professional. Problem: save any webpage as test.htm "Web page, complete" and you get a file named test.htm and a folder named test_files. Good, this is what I want. When I delete the folder it deletes the file above the folder without my permission and vice versa. This is clearly wrong. I don't know if this is a bug in Windows or Firefox, but this is not how files and folders should behave.

Ερώτηση από chrisidema 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to make FIREFOX save all files without asking (no pop-up)

Hi, I want Firefox to save files without asking. I need it for E2E test automation, recentyl something has to change in update because even in GUI I don't see an option… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I want Firefox to save files without asking. I need it for E2E test automation, recentyl something has to change in update because even in GUI I don't see an option to remember my choice. In case of E2E framework I had a setting which was working but now stopped to work:

desiredCapabilities: {

        browserName: 'firefox',
        alwaysMatch: {
          'moz:firefoxOptions': {
            prefs : {
              "browser.helperApps.neverAsk.saveToDisk": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
              "browser.download.folderList": 2,
              "browser.download.dir": downloadsFirefoxPath,
              "browser.download.lastDir": downloadsFirefoxPath
            },
            args: []
          }
        }
      },

How to do it today?

Ερώτηση από pieras2 1 έτος πριν

Απάντηση από pieras2 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Updating Firefox to Version 95.0 from Version 94.0.2

Hi. have updated Firefox from version 94.0.2 to version 95.0. [windows 10]. i now have no history, no bookmarks or saved links. there is nothing from the previous firefox… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. have updated Firefox from version 94.0.2 to version 95.0. [windows 10]. i now have no history, no bookmarks or saved links. there is nothing from the previous firefox version in the current version. it's like i'm just starting out with firefox?.


Thanks

Ερώτηση από vipe57 1 έτος πριν

Απάντηση από vipe57 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Preferences and passwords

I cannot access the preferences and my saved passwords in Firefox for Mac on my computer. When I go to preferences in the menu bar or type command-comma nothing happens a… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot access the preferences and my saved passwords in Firefox for Mac on my computer. When I go to preferences in the menu bar or type command-comma nothing happens at all. I'm worried to say the least!

Ερώτηση από JB 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν