• Επιλύθηκε

How to completely disable website translation?

This question was already posted and badly answered in 2016. Now things have changed a lot and Firefox DO try to translate everything which is quite annoying to anyone kn… (διαβάστε περισσότερα)

This question was already posted and badly answered in 2016. Now things have changed a lot and Firefox DO try to translate everything which is quite annoying to anyone knowing more than a single language. No extensions related. I need to completely disable that. My firefox is up to date: 118.0.1 (64-bit).

Thank you Arturo

Ερώτηση από arturoshaw 19 ώρες πριν

Απάντηση από TyDraniu 18 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Retrying Save As Web Page, Complete does not retry all files

Using 118.0.1 (64-bit) under Linux Mint 21.2. Apparent bug: Retrying failed "Web Page, Complete" case of "Save Page As..." does not retry downloading files. Observed… (διαβάστε περισσότερα)

Using 118.0.1 (64-bit) under Linux Mint 21.2.

Apparent bug: Retrying failed "Web Page, Complete" case of "Save Page As..." does not retry downloading files.

 1. Observed behavior:

1. With the extension "DuckDuckGo Privacy Essentials" enabled, typically if I do "Save Page As..." and choose "Web Page, Complete", then one or more files in the resulting "... Files" folder is missing compared to if the extension is disabled. This is probably as it should be. But...

2. In the downloads dropdown the download is shown as "failed". This is arguably as it should be, though the lack of information as to exactly which file download failed is unhelpful. Or arguably it is not as it should be, since from the point of the privacy extension user the download did not fail, it succeeded completely. But...

3. ***If I then click on the retry icon, it re-downloads *only the HTML*, not the files folder, and reports success.***

 1. Expected behavior:

If a "Save As..." "Web Page, Complete" fails, then retry should attempt to re-download all the files, or at least all the ones thought to have failed.

Ερώτηση από rs.holmes 15 ώρες πριν

Απάντηση από rs.holmes 13 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cookies

The cookies section in security and privacy won't delete as a group, you have to remove them one by one.

Ερώτηση από Karen 2 έτη πριν

Απάντηση από Bithiah 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Google and privacy

Everytime I look for something in google it keep asking my preferences. Is it possible to "store" preferences for google so that it does not ask everytime? Thanks! … (διαβάστε περισσότερα)

Everytime I look for something in google it keep asking my preferences. Is it possible to "store" preferences for google so that it does not ask everytime?

Thanks!

Ερώτηση από giulio.sandini 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

None of my channels come up. Not even my home page. It’s just a blue line across the bottom of my screen.

Please help me bring up my home page for channels. I was downloading Amazon kids and it was loading so I left the room for about 10 minutes. I came back and the screensav… (διαβάστε περισσότερα)

Please help me bring up my home page for channels. I was downloading Amazon kids and it was loading so I left the room for about 10 minutes. I came back and the screensaver was so I clicked round button on remote. Nothing happened so I checked cables they seemed fine. So I turned off tv and on again and a blue line came up at the bottom of the screen.

Ερώτηση από t.vanek 1 έτος πριν

Απάντηση από t.vanek 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

deletion of firefox account with the email address [email address] needed as i have no longer got access to it

GOOD DAY FIREFOX /MOZILLA SUPPORT i would like your assistance with deletion of firefox account with the email address [email address] needed as i have no longer got a… (διαβάστε περισσότερα)

GOOD DAY FIREFOX /MOZILLA SUPPORT i would like your assistance with deletion of firefox account with the email address [email address] needed as i have no longer got access to it

Ερώτηση από donovangregg 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pages will not load

This afternoon I downloaded a game from GoG. Since then, Firefox will not load any pages. I have reinstalled Firefox;when that didn't work I tried the refresh button, but… (διαβάστε περισσότερα)

This afternoon I downloaded a game from GoG. Since then, Firefox will not load any pages. I have reinstalled Firefox;when that didn't work I tried the refresh button, but that didn't work either. I have shut my laptop completely down and waited, then started it again, and I have just restarted it. None of this has made any difference.

I also uninstalled GoG.

How can I make Firefox work again?

Ερώτηση από ee1958 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New pages don't load correctly

When I open a new page on a site and the new page includes an ability to comment at the end of the article, Firefox automatically opens at that point. How do I stop this … (διαβάστε περισσότερα)

When I open a new page on a site and the new page includes an ability to comment at the end of the article, Firefox automatically opens at that point. How do I stop this happening? I want the page to open at the top, please - as it always used to.

Ερώτηση από Scotch 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Does anyone here care about Firefox issues with Walmart.com checkout that have last 5 months unresolved?

Does anyone here care about Firefox issues with Walmart.com checkout that have last 5 months unresolved?

Ερώτηση από Don Mashak 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

BUMP: Why does alternate search engine select ("This time, search with...") require extra action?

Original post: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1315759 I wanted to bump this as I never received a satisfactory answer for the reason behavior was changed an… (διαβάστε περισσότερα)

Original post: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1315759

I wanted to bump this as I never received a satisfactory answer for the reason behavior was changed and it is still something that feels like a UX regression.

Ερώτηση από wheelofiron 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Google Workspace is encroaching n my person systems, inclfueing

bold textI use a Google WorkSpace mananged by my consultant, which is encroaching on my my personal and independent contractor activity. Am I the only person w this probl… (διαβάστε περισσότερα)

bold textI use a Google WorkSpace mananged by my consultant, which is encroaching on my my personal and independent contractor activity. Am I the only person w this problem?/ Please help me.

Ερώτηση από Ada Gay Griffin 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

w/not load websites

No websites will load at all. The address looks fine but the loading ends up timing out just like when the address isn't correct or the site is having issues. I believe t… (διαβάστε περισσότερα)

No websites will load at all. The address looks fine but the loading ends up timing out just like when the address isn't correct or the site is having issues. I believe this started after the last update, I don't remember if it was a Firefox or windows update. I've tried the suggested troubleshooting tips, and uninstalled re-installed firefox twice. All I achieved was to lose my dark theme and previous open tabs.

Ερώτηση από sbatinic 1 έτος πριν

Απάντηση από sbatinic 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

refreshed browser

I can't open a particular site i watch in private. I refreshed browser; I gave permissions off and then on or enhanced tracking off then on and neither nor changed anythi… (διαβάστε περισσότερα)

I can't open a particular site i watch in private. I refreshed browser; I gave permissions off and then on or enhanced tracking off then on and neither nor changed anything. The website help desk that i tried opening verified password asked which browser and still it wouldn't open when putting correct information password and user name in. Any suggestions? I didn't do anything different and thought it was the website but i'm member and nothing's changed on their end.

Ερώτηση από joe2look 1 έτος πριν

Απάντηση από joe2look 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

AOLattachments not opening

Since about 2 weeks ago many AOL attachments are not opening (pdf.s are but others eg Word not). I have read thru' previous messages on this (in 2021) but turning off enh… (διαβάστε περισσότερα)

Since about 2 weeks ago many AOL attachments are not opening (pdf.s are but others eg Word not). I have read thru' previous messages on this (in 2021) but turning off enhanced tracking has not fixed it. My attachments open in Edge and Chrome. Like others I would like to stay with Firefox but cannot live with this problem. Help please

Ερώτηση από DavidWalker 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why does Firefox keep logging me out of the browser every time I exit?

First, I apoligize if this is not correctly posted here but this kind of fit multiple categories. I love Firefox and have used it for quite a long time. However, recent… (διαβάστε περισσότερα)

First, I apoligize if this is not correctly posted here but this kind of fit multiple categories.

I love Firefox and have used it for quite a long time. However, recently I have had multiple issues, most which have not been resolved. This issue however needs to get fixed because I cannot do this every time. For some reason, if I close the browser and open it again, my account has been disconected and it wants me to log in again. I did find a post regarding this from 10 months ago which a user stated the following:

"Your ‘logged-in’ status is stored in special cookies. If the cookie is removed, you are logged out.


You may be in Private Browsing mode or told Firefox not to remember.

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn off Always Use Private Browsing Mode Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off."

I followed this hoping it would be the end of it but it still keeps on happening. If I can't get a solution to this, I will have to use another browser. I hate to think that will happen as no other browser has been as good a fit as Firefox but as I am sure you can imagine, this is getting to be too difficult of a process to do 10-20 times a day.

Thank you for reading and I hope someone has some sort of idea on how I might overcome this annoyance. Stay safe and healthy!

Ερώτηση από Paul Sybrandy 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Stop with the unannounced updates

I am sick of the unannounced updates that occur without prompting me. Edge doesn't do this and I'm fed up with Mozilla unannounced updates. Going to uninstall Firefox bec… (διαβάστε περισσότερα)

I am sick of the unannounced updates that occur without prompting me. Edge doesn't do this and I'm fed up with Mozilla unannounced updates. Going to uninstall Firefox because of unannounced updates.

[Profanity removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]


Ερώτηση από Michael Rohwedder 1 έτος πριν

Απάντηση από Chris Ilias 1 έτος πριν