Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

video playback fails

Video playback fails to load. When accessing videos from Crunchyroll on a Macbook pro running Monterey2.3.1 (21E258) from Firefox 98.0.2 (64-bit), I see a spinning animat… (διαβάστε περισσότερα)

Video playback fails to load. When accessing videos from Crunchyroll on a Macbook pro running Monterey2.3.1 (21E258) from Firefox 98.0.2 (64-bit), I see a spinning animation that never stops. I can access the same content from Crunchyroll by using Firefox from my iPhone without issue. I can view other streaming content like YouTube and Netflix without error. Is there a setting or other fix that I can employ to make this work? I have previously used a workaround with an extension that emulates a mobile environment. Unfortunately this no longer works. TIA for your help.

Eric Kirkpatrick

Ερώτηση από ekirkpatrick 8 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Web page doesn't load normally

I don't understand why FitnessBlender.com looks all out of wack, it has been like this for as long as I can remember. Font is all crazy and overlapping, hard to even navi… (διαβάστε περισσότερα)

I don't understand why FitnessBlender.com looks all out of wack, it has been like this for as long as I can remember. Font is all crazy and overlapping, hard to even navigate the page. Have also noticed FF is loading everything slowly lately especially FB, which eventually stops loading as you scroll through the feed. I have cleared my caches etc to speed it up but has gone back to being slow. I have loved the concepts available with FF and hate to stop using it but it has become annoying.

Ερώτηση από Terri 8 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Possible scam

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1374113] I just did a search, and received a response from Firefox stating I am the 5-Billionth, and have won a priz… (διαβάστε περισσότερα)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1374113]
I just did a search, and received a response from Firefox stating I am the 5-Billionth, and have won a prize. Is this real, or a scam? Is this from you? https://jxkmwo.followsistermultiply.xyz/pqcowwgg/?u=ct58hwq&o=kq207vn&f=1&sid=t3~q0a4nilxjw2pntbsxj3wod4l&fp=fVGrm%2FrmrFTDXeGlHUdpayfkj%2Bl4sbjm1UEI9kD4dPdhXnfuNN3qXd4MBj5dO5lEWFEGfRpdOof9%2FnNPTzsTLBAXZvl7Lc96WbBdkgiFxAR2qKHC4xvJjMzbv8Cvs2I4%2FsIDWW3O%2By4LiQCnA0%2FvBry%2Fr%2FwnoeD%2FDp3VXrgTVnu2yx7yZKI9KcJU72jzixUBT%2BqqMUd8U%2B3DaKsMpmxgvHgM5FGICrkW3gmM9xDX6%2FrA6KIfzpaLACQDtqmZYAvBLE31OdncZ%2F7yDIORryrrKumiX47bkOU93%2BuRqeKUrlYSm2RfBLUu3HHwvYM3dSAEGq4rdJ4xTSHkkvbFd%2BroQAXNdSLgOtCW12Vl7Gaoxf0MW6x88sqbhluPbrqpqbQuEUfS4YtVOyIrwG48WUssIzeIBnPvJ8kNgwWp3LTFmhkXoWzLtRiBfJZ%2BjFoGRLloMnORF09xwxVKpx7z1sYQ16XL%2BnDBGNmtAM%2BP%2BGeH8biSZhWKZsFIlq8kIlZTJkOAJdjL9jDpwpth3UWl2JFGQ9vHynHD9iaEo2Vulq8PnWEih00f%2FMjYcp%2FMUYhKJ%2BP5F2jVHDEJ2qb7VN9ER0jbZWxanBXHYHwWaI9fXlkewxBhGd8XTwRr6yzkcqNcPLDTfHaZtYqYDamgVHCLg3uJgHhpDAShRVZ8xUkYTGQ9G7FnAmH632W%2FS%2FKvMf1QjS3PGb8TQlAI6EQET35y4gRxHgT3GZKYhdgYQmWiyPWHMMufunYd2QWwVBnR1oqrglFYS7JJG24vMzhVhwAd5iljP%2BMcMZDoEd9Q%2FiU8SI%2FYk0XKRRhRDdfwQlRxRCBRMydH0%2B0GGjmyTVxZPJGoN5yV6mvGPJjJr2jCOVfGGI93SuJU0OrKwq4ALAdhQfbfBtHSiFSocmbsxvNWnOrl04O4cHlmOKqYyyXY9vzX4XScY%2FmuUNHkw6kJozzK%2BeMOzEK7kIOyy%2BC%2Btdlh90qbiD1HwE6pDWq7b30WR9IkJj2%2FxR%2Boz6UPMVJWYZr%2BYS4PTLZZfXwseE5Tkj9cuXZOGAEzu2tLQHGP%2FBQq04R3An5Ruk2VzKVKxHgc77ERRpYPpo8bo0LCYtTY5zvb0FH713SxigxoCjn18I8KMYEl8GoaBgRlM2g5%2FAKtqHmKmTsirRwlBobjoocICZi3gQHiMUOWhkSedKe1LHXIF3Xk1nRWt1CGMIkK5d9xbTCxIR3pjHyncW9fOA60UF5wZfLvFarGh8ucMo3BIcSsrKHjG6LvFX6WeIc269gq8dGPnPlCDcxPkXvih3tNudWmZRlsG6CZ46X3E9MzaW45n23%2Fr7cE9Mb46IQBXo8x7DTD53267TkCU8LlTyDIRaOLB5jpjlLgOQvIxo8Uk%2BvXne6t6CKKtvkxhLMXOQs6loO%2Fnsn7l%2FauRNbCqNxf%2BTeNdULbW%2Bh2le9CdGPBxmXSGCg6IHiYPxzkTYtmCqFFmGBAFXz5cQsZxxJbr8zAjtoir68hd2jJOb643DfRjnyFbC52EpdkBhXEwpng8b3bNNtY%2B5o5mK27UPx2XctJWtLKEBJVzjOPnSoziMEJfQAO5KcyDByr7V9emmsRMPI97Sg90Dt0MRq%2BlpR%2BUpvyqtAHrYAquoe6jFVZFJv%2FZ4CCJ2k1B8eNvyn48vEuEJivWJfVi6783RmDFCXtusJw6e6tWq1RswItAcy2TYqrZs0YqcgpNNIwoW3G15am5BWAVeRh0%2B3Md%2BwLCW5RQcUtxNGqTH5lvHs2EVeqQedbDgyVDQFkizjNsJjLV2sABCa5R6%2BwGT%2BBxUmAjQw9WVmw9%2FgIh9Ui6Wn%2Fscm1XPm%2BOOSr9kD7XzTq1NPsoI7rJNDBYAjcXfe3mjauTpNCB4Q5py8ptWbQGVOOqsSkyBTOMr%2FYxwGd8tH%2FBGjKTK2izBZOrjDy5XNBG9pO%2BeNPR%2FaR4ZH190OR%2F08plrKwQom019RU9EXNmj2SA20%3D

Ερώτηση από lordrandall 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When trying to close a single tab, all tabs disappear. Clicking on the Firefox, all tabs appear even the one I was try to close,

Give me a fix to Firefox, if one exists. I noted the same problem was listed in 2014. I have deleted Firefox from my Mac. Downloaded it again and installed it. The sa… (διαβάστε περισσότερα)

Give me a fix to Firefox, if one exists. I noted the same problem was listed in 2014. I have deleted Firefox from my Mac. Downloaded it again and installed it. The same set of tabs appear. Help!! Using Mac OS Catalina, 10.15.7,

Ερώτηση από Jerry 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

'Delete cookies and site data when Firefox is closed' just doesn't work.

I want to be able to close Firefox and have all cookies and site data removed - but I want to keep my history. Checking the box to do just this in 'Privacy & Securit… (διαβάστε περισσότερα)

I want to be able to close Firefox and have all cookies and site data removed - but I want to keep my history.

Checking the box to do just this in 'Privacy & Security' will delete cookies when I close Firefox - but all the site data remains. Under 'History' I have 'use custom settings' enabled, as well as 'remember browsing and download history'. I've tried various permutations of this, but can't get it to do what Firefox says it will.

Being able to do this is one of the main reason I want to use Firefox, but it doesn't seem to work. I have to manually delete both cookies and site data.

Any suggestions to try to delete cookies and site data when Firefox closes, but remember history?

Ερώτηση από rockpapersizzors 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox redirects my local domain (.loc) to a web search

I have a local development environment setup which uses the .loc TLD to resolve to directories on my machine. In Firefox when I type foobar.loc into the url bar and hit e… (διαβάστε περισσότερα)

I have a local development environment setup which uses the .loc TLD to resolve to directories on my machine. In Firefox when I type foobar.loc into the url bar and hit enter, I am sent to my search provider with results for foobar.loc instead of to the domain foobar.loc.

How can I tell Ffx to not perform search in these cases?

Ερώτηση από connect10 7 μήνες πριν

Απάντηση από connect10 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"This time, search with" bar still shows after disabling it.

I've removed all address bar suggestions except bookmarks and yet I'm still seeing the "This time, search with" bar. Firefox support's "upload images" not working, so i u… (διαβάστε περισσότερα)

I've removed all address bar suggestions except bookmarks and yet I'm still seeing the "This time, search with" bar.

Firefox support's "upload images" not working, so i uploaded screenshots on an external site.

Settings page

Address Bar

Ερώτηση από Kiran 7 μήνες πριν

Απάντηση από YongHan 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Grammarly.com not letting me log in

Grammarly.com is not letting me log in because the continue bar keeps loading. It won't let me enter my email and press enter, nor is autofill working. I've contacted the… (διαβάστε περισσότερα)

Grammarly.com is not letting me log in because the continue bar keeps loading. It won't let me enter my email and press enter, nor is autofill working. I've contacted them, but the solutions they're telling me to do have had no success. I've already disabled other extensions to see if that was the problem, but it wasn't. I cleared cache and cookies, and I've also removed the autofill option as well. My firefox is up to date.

Ερώτηση από Kandyce 7 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am using a Mac and have no idea what this is or how to turn it off

I am using a Mac and have no idea what this is or how to turn it off, image attached it comes up down the bottom of the taskbar even when firefox is not running. Thanks … (διαβάστε περισσότερα)

I am using a Mac and have no idea what this is or how to turn it off, image attached it comes up down the bottom of the taskbar even when firefox is not running. Thanks

Ερώτηση από David English 7 μήνες πριν

Απάντηση από Chris Ilias 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

corrupted booksmarks Firefox 99.0.1 on MacOS 12.3.1 Macbook Air (M1)

Many of my bookmarks are corrupted. They point to other websites, not the bookmarked one. Has anyone else had this problem? Is there a fix? Thanks for any info/advice… (διαβάστε περισσότερα)

Many of my bookmarks are corrupted. They point to other websites, not the bookmarked one. Has anyone else had this problem? Is there a fix? Thanks for any info/advice. George

Ερώτηση από 7640 7 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Export my personal about:config changes

I've got about 10 bookmarks with links to support pages each about adjusting specific about:config setting to my needs. My job also requires me to change systems lots of … (διαβάστε περισσότερα)

I've got about 10 bookmarks with links to support pages each about adjusting specific about:config setting to my needs. My job also requires me to change systems lots of times, from Mac to windows to Linux. Is there an easy way I can save my personal about:config changes to a file for easy import on other systems?

Thanks

Ερώτηση από td540 7 μήνες πριν

Απάντηση από td540 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Default font is replacing all fonts everywhere

The Firefox desktop browser default font is replacing all fonts on some websites, only title fonts on some others, and then leaving others unchanged. It seems random, and… (διαβάστε περισσότερα)

The Firefox desktop browser default font is replacing all fonts on some websites, only title fonts on some others, and then leaving others unchanged. It seems random, and I can't stop the default font from taking over randomly on most websites no matter what I do. This was not happening until today, and no browsers or general MacBook Air preferences were changed between today and yesterday when I last used the browser on desktop.

Under Firefox Preferences » Fonts » Advanced, I've made sure to check the box to "Allow pages to choose their own fonts instead of your selections above", and I've unchecked it, and I've re-checked it, and the default is still overriding fonts on most websites.

I've quit and restarted Firefox 3 times.

Help!

Ερώτηση από Elan 7 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Move address bar

Is it possible to move the address bar above or below the Bookmarks Toolbar in Firefox 100.0 (64 bit). If not, can you provide a link to the latest version of Firefox fo… (διαβάστε περισσότερα)

Is it possible to move the address bar above or below the Bookmarks Toolbar in Firefox 100.0 (64 bit). If not, can you provide a link to the latest version of Firefox for Mac OS X Catalina (10.15.7) that does not have the address bar on the same level as the Bookmarks Toolbar.

Many thanks.

Ερώτηση από schwine1 7 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Создание Firefox Portable для Mac

Здравствуйте. Возможно ли сделать браузер Firefox Portable для Mac? Суть в том, чтобы отдать клиентам готовую настроенную сборку с необходимыми плагинами и настройками. З… (διαβάστε περισσότερα)

Здравствуйте. Возможно ли сделать браузер Firefox Portable для Mac? Суть в том, чтобы отдать клиентам готовую настроенную сборку с необходимыми плагинами и настройками. Знаю, что такое делают для Windows, но для Макбуков не видел.

Ερώτηση από admobigroup 6 μήνες πριν

Απάντηση από Dropa 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get Firefox to autofill URL's past the top level domain?

When I start typing URL's in Firefox, it will only ever suggest the URL so far as the top level domain. For instance, I frequently visit trakt.tv/dashboard. But when I ty… (διαβάστε περισσότερα)

When I start typing URL's in Firefox, it will only ever suggest the URL so far as the top level domain. For instance, I frequently visit trakt.tv/dashboard. But when I type "tr" into the URL bar, Firefox only ever suggests trakt.tv - I have to manually press the forward arrow key and type in "/d" in order for it to autofill the rest. It doesn't matter how many time I type the full URL in or even the fact that I've deleted all history only visited trakt.tv/dashboard, Firefox will still only autofill trakt.tv

Is there some about:config setting I can change to make Firefox recognize and prioritize specific frequently visited URL's over just top level domains?

Ερώτηση από Rasmus 6 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot disable google document viewer

I cannot disable google document viewer in Google Drive. Every time I go to open a recently downloaded PDFs in Google Drive, it invokes Document Viewer unless I specifica… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot disable google document viewer in Google Drive. Every time I go to open a recently downloaded PDFs in Google Drive, it invokes Document Viewer unless I specifically right click and tell it to open with Acrobat. I have disabled everything thing I know in both Chrome and Firefox, cleared the caches, rebooted, and the default behavior persists. Worse, the Document Viewer REQUIRES a complicated, infuriating sign in process that has only worked ONCE in dozens of sign in attempts. Please help with this.

Ερώτηση από Jay 6 μήνες πριν

Απάντηση από Jay 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Spacebar not working on random sites

Clicking on the spacebar, does not produce a space between words, when typing text. I'm using a Mac Mini M1, on macOS Monterey (V 12.4), along with a Logitech MX Keys for… (διαβάστε περισσότερα)

Clicking on the spacebar, does not produce a space between words, when typing text. I'm using a Mac Mini M1, on macOS Monterey (V 12.4), along with a Logitech MX Keys for Mac keyboard.

This happens randomly, for instance, on this very message. I previously posted a question regarding another problem that I came across with the same hardware and Firefox.

I found the solution to that problem by disabling an Extension in Firefox, however, I can't begin to think where to look for what setting, that may be causing my current problem.

Ερώτηση από Gilberto A Rivera 6 μήνες πριν

Απάντηση από Gilberto A Rivera 6 μήνες πριν