• Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Garagesale ebay listings problem - images not loading

For the last couple of days I have been having trouble with my Garagesale ebay listings. The images will not download when I start a Garagesale listing. The problem is sp… (διαβάστε περισσότερα)

For the last couple of days I have been having trouble with my Garagesale ebay listings. The images will not download when I start a Garagesale listing. The problem is specific to Firefox, as the same listings display correctly on Safari, with all images in place. Is there a security or other preference that might stop the images loading from the Garagesale server? I also get an error message when trying to access some other pages on the garagesale website (see attached image). Any help or possible solutions would be very welcome. I've tried all the usual cache emptying, refresh Firefox, restarts, etc, without any luck.

Thanks in advance.

Ερώτηση από sw14 2 έτη πριν

Απάντηση από sw14 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to stop search suggestions based on history?

In the screenshot I've provided you can plainly see that "Provide search suggestions" is unchecked, yes the browser continues to provide search suggestions based on my se… (διαβάστε περισσότερα)

In the screenshot I've provided you can plainly see that "Provide search suggestions" is unchecked, yes the browser continues to provide search suggestions based on my search history.

How to make this stop?

Firefox 78.5.0esr OS X 10.11.6

Ερώτηση από billynoah 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Uploading any picture in Firefox glitches out: shows a giberish picture

Whenever I try to upload a picture, be it on whatsapp web, or just the firefox account manager (setup profile pic), it completely shows a picture that is... glitchy. Whe… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I try to upload a picture, be it on whatsapp web, or just the firefox account manager (setup profile pic), it completely shows a picture that is... glitchy.

When it happened: 3 months ago, suddenly, do not remember any particular change I did to my firefox installation What I tried:

 • disable all extensions (didnt solve it)
 • restart firefox in safe mode (didnt work)
 • uninstall firefox and reinstall it
 • deleteing / not migrating my old stuff to the new one (didnt work)

Ερώτηση από mio 2 έτη πριν

Απάντηση από mio 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't play ANY videos at all

Firefox won't play any video, on any website at all. I get different error messages on different sites, such as: The video playback was aborted due to a corruption probl… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't play any video, on any website at all. I get different error messages on different sites, such as: The video playback was aborted due to a corruption problem or because the video used features your browser did not support OR Sorry, we're having trouble with playing this video. I've tried following some of the advice in the forums here, so I cleared the cache and the cookies, I ensured DRM content is enabled, and I unchecked the 'Use hardware acceleration when possible' option under preferences. None of this has made any difference. I also restarted firefox and installed an adobe flash player add on. Still no success. Any advice?

Ερώτηση από mayaharish 1 έτος πριν

Απάντηση από mayaharish 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Halifax online banking Error: 1007 ID: 18.848e7b5c.1607617301.26f5a8f8

Today I kept getting the above error message when I tried to log on to Halifax online banking. I do not run a VPN. I cleared the Halifax cookies. I rebooted my router … (διαβάστε περισσότερα)

Today I kept getting the above error message when I tried to log on to Halifax online banking. I do not run a VPN. I cleared the Halifax cookies. I rebooted my router and I rebooted my laptop. I still get this error message. However I can log on OK if I use Chrome so this must be a Firefox issue. Any other suggestions?

Ερώτηση από Rog 1 έτος πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

recent update to V83.0 and now, I cannot log onto my tesco account and I have to use the dreaded IE

I have tried re entering all my data, user name password etc but still it fails. Tesco "help desk" suggest changing my browser. (Why not reinstall windows at the same tim… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried re entering all my data, user name password etc but still it fails. Tesco "help desk" suggest changing my browser. (Why not reinstall windows at the same time ).. so no help there.

Anyone have a thought as to what I can do?

Ερώτηση από rick_fornalski 2 έτη πριν

Απάντηση από rick_fornalski 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Page doesn't load completely and the elements show 403 Forbidden message

Hi Folks, I'm using Firefox as my daily drive Browser, nowadays I start to face a issue, trying to load a page, Binance, when I go to the Site, this one doesn't load at a… (διαβάστε περισσότερα)

Hi Folks,

I'm using Firefox as my daily drive Browser, nowadays I start to face a issue, trying to load a page, Binance, when I go to the Site, this one doesn't load at all, bunch of elements stuck during the load with the error message [HTTP/2 403 Forbidden 279ms] (take a look to the attached file).

I clean all the data (Cache and Cookies) in Firefox, but still facing the issues, So, I tried with different Browser, In this case, Chrome, and the page load Properly without any problem.

So, what could be the problem? if anyone have been face the same problem or something similar?

Note: I used before the site without problem.

Ερώτηση από Fulvio 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to restore old data/bookmarks etc. through disc image

How can I get my settings and bookmarks from a cloned image of my old HDD. This is pretty annoying and making me think about leaving Mozilla. I've done what a support pag… (διαβάστε περισσότερα)

How can I get my settings and bookmarks from a cloned image of my old HDD. This is pretty annoying and making me think about leaving Mozilla. I've done what a support page advised and copied my data from one 'profile folder' (from the image) to another (internal drive). Not helping and displaying a 'The bookmarks and settings will not function properly' error message. I did not unfortunately create a proper backup prior to transferring drives so can't restore that way, assumed that things would more or less be a seamless sync through my Firefox account.

Would appreciate help here thanks.

Ερώτηση από ashirnadeem 1 έτος πριν

Απάντηση από ashirnadeem 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I make DuckDuckGo my default search engine?

I have searched & searched and read & read and have not found Joy. I followed the Firefox DDG install instructions at duckduckgo.com (which succeeded and now that… (διαβάστε περισσότερα)

I have searched & searched and read & read and have not found Joy.

I followed the Firefox DDG install instructions at duckduckgo.com (which succeeded and now that it's succeeded can't be duplicated), and here: https://www.linuxmint.com/searchengines/anse.php?sen=DuckDuckGo (which doesn't work), but here: 'Preferences' > 'Search' > 'Default Search Engine' DuckDuckGo doesn't appear in the drop-down list. Help!

Ερώτηση από Mark Filipak 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks are all gone

All my bookmarks are gone.Cannot find anywhere.Cannot create a new bookmark either.Nothing happens when I click on the star in the toolbar.

Ερώτηση από hance83 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks gone after update - tried everything!

Hello helpers! I have lost my bookmarks and several add-ons after latest install (77.0.1). I can't find old profiles to use and restoring to an older bookmarks backup doe… (διαβάστε περισσότερα)

Hello helpers! I have lost my bookmarks and several add-ons after latest install (77.0.1). I can't find old profiles to use and restoring to an older bookmarks backup doesn't work either; I get an error message "unable to process the backup file - but it does at least see the last relevant version from 10.6.2020.

To compound the problem, whist working my way through several solutions offered on these forums, I hit the Refresh Firefox button, which created an Old Firefox Data folder on my desktop - but seems to only contains the new stuff after today's upgrade) AND I also reset my Firefox password and got the message that Personal Data will be lost so that has added to the problem. Basically a massive mess!

Can I revert to the older Version of Firefox or using an old computer backup or is there another way to fix this?? It's nearly 3000 bookmarks going way back to 2014 - I'd be gutted to lose it all.

I appreciate any help - thanks in advance! Nicole

Ερώτηση από nicole.heinzel 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Installed firefox beta version 84 and can't revert back to 83

So I recently installed Firefox beta. It installed on top of main firefox. Now I am in beta version 84 but if i try to open regular firefox release version 83 it says run… (διαβάστε περισσότερα)

So I recently installed Firefox beta. It installed on top of main firefox. Now I am in beta version 84 but if i try to open regular firefox release version 83 it says running an old version will corrupt profile data. It just has an option to create a new profile, so i am asking if there is a way to import my settings from my original profile or make my original profile run on version 83 or should I just wait for version 84 to be released in main firefox.

Ερώτηση από mark2004 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to open websites.

i am unable to download full web pages such as login pages to web sites. for example, I can download the home screen for online banking but the screen comes up completely… (διαβάστε περισσότερα)

i am unable to download full web pages such as login pages to web sites. for example, I can download the home screen for online banking but the screen comes up completely blank or missing the usename/password boxes. This condition occured without any changes on my part. The same websites still operate normally on other computers at home. Most website downloads just end up with a blank page and the mouse pointer circling around forever. This is a relatively new PC with no other issues till now.

Ερώτηση από aglas101 1 έτος πριν

Απάντηση από Scribe 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Problem with "MEET"

hello everybody, i have problem when i try to join to a "MEET" conference with my account firefox, it dosn't work at all, from my laptop or my desktop, neither if i login… (διαβάστε περισσότερα)

hello everybody, i have problem when i try to join to a "MEET" conference with my account firefox, it dosn't work at all, from my laptop or my desktop, neither if i login my firefox account from a friend computer using firefox browser... When i try to join a conference, firefox open an new tab, something appears in that tab that seems to join/load the conference tools, but everything desappears in few seconds, the page become all blank and i can hear a sound that probably means that something has gone wrong.

But if i try to join the same meeting from same computer with a different firefox account the join works well, can anybody tell me what is going on?

Ερώτηση από simonaa.russo 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Left-click opens the link in a new tab instead of the same tab in browser

After i deleted the cookies and site data i noticed that after i searched something and pressed left-click, instead of opening the website in the same tab, it opens it in… (διαβάστε περισσότερα)

After i deleted the cookies and site data i noticed that after i searched something and pressed left-click, instead of opening the website in the same tab, it opens it in a new one and takes them, it is somehing that i do not want, as if i want to open it in a new tab i can just use the middle key to do it.

Ερώτηση από iosifpetroulakis 1 έτος πριν

Απάντηση από Scribe 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox desktop on Ubuntu and Windows says "server not found" trying to connect to cdc.gov!

Running Firefox on Ubuntu 20.04, Windows 10, and Android 11. versions 83.0, 83.0, and 83.1.0 respectively. As of 12/10/2020 discovered that on Ubuntu 20.04 Firefox would … (διαβάστε περισσότερα)

Running Firefox on Ubuntu 20.04, Windows 10, and Android 11. versions 83.0, 83.0, and 83.1.0 respectively.

As of 12/10/2020 discovered that on Ubuntu 20.04 Firefox would not get to cdc.gov and gave message "server not found".

On 12/11/2020 I started digging a bit deeper.

 • Firefox on the Ubuntu and Windows hosts, both on home WiFi (Optimum, public IP 24.47.128.216) does not get to cdc.gov with message "server not found".
 • Firefox on Android 11 (WiFi connected and LTE at 3 bars) does connect to cdc.gov. Don't know how to tell if connection via WiFi or LTE.
 • Firefox on Ubuntu and Windows hosts using USB tethering to phone for Internet does not connect to cdc.gov.
 • Chrome 87.0.4280.88 and Chromium 87.0.4280.88 on Ubuntu and Windows hosts on home WiFi connect to cdc.gov
 • Edge 87.0.664.60 on Windows host on home WiFi connects to cdc.gov

Seems Firefox desktop for Ubuntu and Windows is having some kind of problem with cdc.gov. Have tried running in Safe Mode and selecting Restart with add ons disabled and Refresh Firefox. Neither option has resolved problem.

What's wrong?

Ερώτηση από aboba0 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν