Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox only prints the first page of multi-page HTML document

Hey everyone, For some reason, when I try to print HTML documents from Firefox, it is only printing the first page. This is not affecting ALL webpages, but it is affecti… (διαβάστε περισσότερα)

Hey everyone,

For some reason, when I try to print HTML documents from Firefox, it is only printing the first page. This is not affecting ALL webpages, but it is affecting MOST.

If I try printing the same HTML page from another browser, it prints all pages without difficulty. But in Firefox, the print preview screen will show 'page 1 of 2', and the second page will be blank.

Is there anything I can do to fix this?

Ερώτηση από jason30 2 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Every time firefox syncs, it doubles up my bookmarks. I deleted the duplicates, and they keep coming back...

Very simple: I turned on sync so that I would have the same bookmarks on my mobile device as my office desktop. Now, every time FF syncs, when I go to my bookmarks, there… (διαβάστε περισσότερα)

Very simple: I turned on sync so that I would have the same bookmarks on my mobile device as my office desktop. Now, every time FF syncs, when I go to my bookmarks, there are two of every bookmark and every folder in the bookmarks file...

  I fixed it not long ago by manually deleting every duplicate. Took hours. Today, they are all back again...very frustrating...
  Can anyone help?

Ερώτηση από timtoonz 2 έτη πριν

Απάντηση από timtoonz 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot find jar:file:///C:/Program Files/Mozilla Firefox/browser/omni.ja!/chrome/fr/locale/branding/browserconfig.properties.

cannot find jar:file:///C:/Program Files/Mozilla Firefox/browser/omni.ja!/chrome/fr/locale/branding/browserconfig.properties.

Ερώτηση από liliannebizier 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I stay login from same account but different ip address in firefox

I am using one account on two different ip address, one is in office, and same account is in home, so I can get all my tabs history and bookmarks, but issue is, I had to … (διαβάστε περισσότερα)

I am using one account on two different ip address, one is in office, and same account is in home, so I can get all my tabs history and bookmarks, but issue is, I had to login on daily basis, which is not user friendly, for the experiment i tried google chrome, It asked only one time login information, and it didn't ask again, this same thing I am expecting with Firefox, is there any step that I am missing, or any trick for this thing.

Ερώτηση από Zubair Designer 2 έτη πριν

Απάντηση από crankygoat 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I would like to use Java without needing a bachelor in computer knowledge

I would like to use Java without needing a bachelor in computer knowledge. It is blocked! (Windows 10) Is this posible?

Ερώτηση από groomer50 2 έτη πριν

Απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When printing, my tabs disappear and all I can do is close out the print preview with all open tabs.

When ever print preview comes up, all the tabs that are open disappear. The only option to get out of print preview is to use the X in the top right corner. However, th… (διαβάστε περισσότερα)

When ever print preview comes up, all the tabs that are open disappear. The only option to get out of print preview is to use the X in the top right corner. However, then it says that all tabs will be closed. There is no way to get back to the open tabs without closing them all.

I have uninstalled firefox, removed all left over files and folders, and re-installed but the problem persists.

Ερώτηση από paul156 2 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to create bookmark folders that show.

I just purchased a new computer. I am trying to restore my browser bookmarks. I followed the steps to create bookmark folders. I clicked on the bookmarks icon, scrolle… (διαβάστε περισσότερα)

I just purchased a new computer. I am trying to restore my browser bookmarks. I followed the steps to create bookmark folders. I clicked on the bookmarks icon, scrolled down to the "show all bookmarks" link thus opening the "Library" window. I then created the folders I wanted under "Bookmarks Menu" but they do not appear in the bookmarks listing.

Ερώτηση από rrobison 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is loading sites very slowly since the upgrade. How can I back up my bookmarks so I can do a Firefox Refresh without losing them?

Is this a temporary issue that will be fixed in an update if I wait? I am unsure of what else I may lose when I do a refresh. Also, will i lose the bookmarks when I do a … (διαβάστε περισσότερα)

Is this a temporary issue that will be fixed in an update if I wait? I am unsure of what else I may lose when I do a refresh. Also, will i lose the bookmarks when I do a refresh? Thank you so much for your help.

Ερώτηση από ToSt 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I add site search to search bar

There is an addon for Chrome called Searbar Addon. It has an option to click in the search bar on almost any site and add that search to the bar. Is there a way to add a … (διαβάστε περισσότερα)

There is an addon for Chrome called Searbar Addon. It has an option to click in the search bar on almost any site and add that search to the bar. Is there a way to add a site, NOT another search engine, to the search bar in Firefox? It's one of the few things keeping me from primarily using Firefox. I do see where there are times a green plus sign will appear for me to add a site such as this support forum, but is there a way to add other sites that don't offer that green plus sign?

Ερώτηση από nightsmusic 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

UPDATED BELOW I'm not receiving email from Charter.net since December 31, 2019.

I receive new emails in Edge, and on my Android phone, but not in Mozilla since December, 31, 2019 UPDATE As of 3:00 p.m. PST today, all my email since December 31 is n… (διαβάστε περισσότερα)

I receive new emails in Edge, and on my Android phone, but not in Mozilla since December, 31, 2019

UPDATE As of 3:00 p.m. PST today, all my email since December 31 is now showing up in my inbox. What I read in Edge shows as read in Firefox. None of my sent mail has updated, though, in Firefox

I'm making this update at 3:00 pm pst on 1/17/20 but the edit timestamp showed 9:52 pm pst on 1/11/20. How does that happen?

Ερώτηση από kenspeed 2 έτη πριν

Απάντηση από kenspeed 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Parts of Ancestry.co.uk no longer working with Firefox

I have consistently used Firefox as my browser and had no trouble using Ancestry.co.uk. Over the past couple of weeks, it seems there are parts of Ancestry's functionalit… (διαβάστε περισσότερα)

I have consistently used Firefox as my browser and had no trouble using Ancestry.co.uk.

Over the past couple of weeks, it seems there are parts of Ancestry's functionality that no longer work with Firefox. When I first experienced the issue I tried to do the same operations using Bing, and there was no problem - so it seems the problem lies with Firefox.

Any ideas?

Ερώτηση από lisa21 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

XML parsing error when trying to download gmail attachments

Recently I have been unable to download any gmail attachments. A window pops up and says this: XML Parsing Error: undefined entity Location: chrome://mozapps/content/down… (διαβάστε περισσότερα)

Recently I have been unable to download any gmail attachments. A window pops up and says this: XML Parsing Error: undefined entity Location: chrome://mozapps/content/downloads/unknownContentType.xul Line Number 79, Column 54:

   <description id="settingsChange" hidden="true">&settingsChangeOptions.label;</description>

I checked that my FF browser was up to date. I have not tried to reinstall it but I hope that this can be solved without that. Update: I realize now that I can't download ANYTHING from FF, not only gmail attachments. I refreshed FF and am still having trouble. I also have very few add-on and plug-ins, all security ones being the ones FF installs itself.

Ερώτηση από gwe5656 2 έτη πριν

Απάντηση από gwe5656 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New Windows 10, saving book mark only shows five of my folders out of many more. Did not have this problem on 7

When attempting to save a bookmark, using "Bookmark this page" and then selecting Bookmark Menu to display a list of saved folders, the list of saved folders that appears… (διαβάστε περισσότερα)

When attempting to save a bookmark, using "Bookmark this page" and then selecting Bookmark Menu to display a list of saved folders, the list of saved folders that appears is a short partial list. This list does not permit scrolling to view the remaining unlisted folders. I hope to be able to use as before with all the folders showing in the save dropdown,, not having to save in "Other Bookmarks and then drag all the way to the folder I want. No problem seeing all of the folders in library or in side bar.

Ερώτηση από terrypaints 1 έτος πριν

Απάντηση από RobertJ 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Everything is properly set w/2 DT's, but still won't sync. Had done it previously, w/no changes from me. Solution?

Trying to sync between this computer and the one I'm replacing. Both are properly set up to sync, but when I choolse "sync now," nothing happens. It functioned properly… (διαβάστε περισσότερα)

Trying to sync between this computer and the one I'm replacing. Both are properly set up to sync, but when I choolse "sync now," nothing happens. It functioned properly until yesterday (12/04/19), now nothing.

Ερώτηση από mnosera 2 έτη πριν

Απάντηση από mnosera 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube 60fps videos are choppy in fullscreen

Playing 60fps video on Youtube is choppy and slow in fullscreen. This has never happened to me before on any other browser. I have tried an H264-forcing extension, changi… (διαβάστε περισσότερα)

Playing 60fps video on Youtube is choppy and slow in fullscreen. This has never happened to me before on any other browser. I have tried an H264-forcing extension, changing about:config, and updating my graphics drivers, but nothing has fixed the problem. I also opened a test video on a fresh install of Chrome and it worked perfectly. What's the deal?

Ερώτηση από mickey 1 έτος πριν

Απάντηση από crankygoat 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Accept the Risk and Continue not working

I am trying to access a site where the certificate doesn't match the site URL. I know it's okay and I want to accept the risk and continue. I click Accept the Risk and … (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to access a site where the certificate doesn't match the site URL. I know it's okay and I want to accept the risk and continue. I click Accept the Risk and Continue, but it never works and instead I always return to the 403 error Forbidden page. I have tried clearing the history, cache & passwords (I don't use a password on this site), but that didn't work. Is there any type of Whitelisted Sites on Firefox? I have verified that this behavior happens outside the network I'm on, so it isn't being blocked by my site admin.

Ερώτηση από des.anson 2 έτη πριν

Απάντηση από crankygoat 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I reduce the number of zoom levels in Firefox

My PC is used by me and another person and we use vastly different zoom levels. My partner uses about 0.75 and I use 1.25 in Chrome and would like to set similar zoom lev… (διαβάστε περισσότερα)

My PC is used by me and another person and we use vastly different zoom levels. My partner uses about 0.75 and I use 1.25 in Chrome and would like to set similar zoom levels in Firefox. As I use the PC most and I want the default zoom level to be 1.25. I would like to replace the FF level of 1.2 with 1.25 and delete some of the lower zoom levels. A setting of 0.33, 0,5, 0.75., 1.00 and 1.25 to replace the settings up to and including 1.33 would be my desire. I wish to leave the higher zoom levels unchanged.

I understand I can change this in about:config but would like some assistance in doing this.

Ερώτηση από PhilG 1 έτος πριν

Απάντηση από d.mattera 1 έτος πριν