Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't open a new window when I right click the icon

I've had no problem with Firefox until yesterday. When I right-click the Firefox icon it won't open a new window. I've never had this problem before. At the time this o… (διαβάστε περισσότερα)

I've had no problem with Firefox until yesterday. When I right-click the Firefox icon it won't open a new window. I've never had this problem before. At the time this occurred I started having problems with the Windows 10 start up not opening and not displaying my apps and the Windows Picture editor presenting me with a black screen and not allowing me to import photos from my camera or iPhone. I uninstalled and re-installed Firefox and it still doesn't open a new window when I right click the icon. I can't find information on how to solve this anywhere and am hoping someone here can help me. Thank you for any help you can provide.

Ερώτηση από jingleny 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox, after last update, will no longer load the following URL correctly "https://www.mapquest.com/routeplanner/copy-paste". Other browsers work. Why?

No error message displays. Using Friefox 72.0.2. This works: paste "https://www.mapquest.com/routeplanner" in the address bar and then select "copy-paste". But pasting … (διαβάστε περισσότερα)

No error message displays. Using Friefox 72.0.2. This works: paste "https://www.mapquest.com/routeplanner" in the address bar and then select "copy-paste". But pasting "https://www.mapquest.com/routeplanner/copy-paste" directly in the address bar results in what looks like an incomplete page load.

Ερώτηση από alan.pietrovito 1 έτος πριν

Απάντηση από alan.pietrovito 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do you stop "logins and passwords" opening in new tab automatically when firefox is opened?

Recently, whenever I open Firefox the "Logins and Passwords" tab opens automatically. If this is a an option, I don't recall selecting it, I have been unable to determine… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, whenever I open Firefox the "Logins and Passwords" tab opens automatically. If this is a an option, I don't recall selecting it, I have been unable to determine how to stop this tab from opening on startup.

Ερώτηση από DaveB 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is it possible to always show the tabs list menu button in Firefox?

Is it possible to always show the tabs list menu button in Firefox? When a window has only a few tabs open, the menu button for the list of tabs, which appears at the rig… (διαβάστε περισσότερα)

Is it possible to always show the tabs list menu button in Firefox?

When a window has only a few tabs open, the menu button for the list of tabs, which appears at the right hand end of the tab bar, is not shown. This menu button only seems to appear once you have more than around 15 tabs open in the window.

However, before you reach that number of open tabs, the individual tabs become quite narrow and it is still easier and quicker to choose a tab from the menu than by hovering over the narrow tab titles.

Is there an about:config setting or extension that will make this tab list menu button stay visible at all times?

Ερώτηση από dmoz1 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

new container menu will not activate

Using 74.0a1 (2020-01-29) (64-bit) I can't get the open new contaner menu to pop up. This has happened for several days now. I can only create a container tab by creatin… (διαβάστε περισσότερα)

Using 74.0a1 (2020-01-29) (64-bit) I can't get the open new contaner menu to pop up. This has happened for several days now. I can only create a container tab by creating a new global tab then right clicking on it and choosing 'Reopen in Container'

Ερώτηση από eashleyfl 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Tab + Button has disappeared, resetting defaults does not work

Last week the Tab + button disappeared on Firefox browser. Restoring the defaults does not change this. I was able to add a new tab button to the toolbar, but that has a… (διαβάστε περισσότερα)

Last week the Tab + button disappeared on Firefox browser. Restoring the defaults does not change this. I was able to add a new tab button to the toolbar, but that has also now disappeared. Please can someone help?

Ερώτηση από Muppet and Mittens 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to restore closed tabs FF72

Hi, I have firefox version 72, I run the browser in normal mode, where I have about 90 cards open. Additionally I opened firefox in incognito mode today and worked there … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have firefox version 72, I run the browser in normal mode, where I have about 90 cards open. Additionally I opened firefox in incognito mode today and worked there on facebook pages. I closed the browser in normal mode first, then the one in incognito. Now when I open the normal mode I don't have those 90 cards. I have "Restore previous session" enabled, I was logged in to my firefox account at shutdown. Is there any way to restore these many cards? I do not have the "Restore previous session" button in the drop-down menu.

Ερώτηση από jkaczmarkiewicz 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox automatically opens a tab talking about privacy for every website i open. How do I stop that?

For every website i open, this gets opened in an additional tab: https://www.mozilla.org/de/privacy/firefox/ How to stop that? … (διαβάστε περισσότερα)

For every website i open, this gets opened in an additional tab: https://www.mozilla.org/de/privacy/firefox/

How to stop that?

Ερώτηση από adrian.bossart.1337 1 έτος πριν

Απάντηση από adrian.bossart.1337 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to get tabs from a previous session back when FF starts?

Hello everyone. I am an old FF Windows user, but faced something new since moved to FF on Mac. It does keep previous session when I try to troubleshoot - so I mean start… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone. I am an old FF Windows user, but faced something new since moved to FF on Mac. It does keep previous session when I try to troubleshoot - so I mean starting it, opening couple of tabs and trying to restart - but unfortunately it does not if FF kept opened for days or weeks. That's a pain, as lot of pinned tabs collected to the moment and I simply do not remember what was that weeks ago and it's not so easy to search throughout the history.

Of course, Startup set to Restore previous session and History set to Remember. I am aware there might be sessionstore.js or something like this, but might be there is some additional magic option to be set to avoid the issue? I am aware of that "last window to close - the only to remember" problem. This is not the case.

Just one window. Only pinned tabs. Clean window on start. No option to restore previous session (it's empty).

Appreciate any idea. Thanks.

P.S. I have found this thread, unfortunately it was left unanswered and archived: https://support.mozilla.org/ru/questions/1174479

Ερώτηση από 25x8 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to access Firefox Preview (mobile) Tab Collections feature on Firefox?

Is there a way to access the Firefox Preview Tab Collections feature on any build (stable, beta or otherwise) of Firefox for desktop? If not, is this planned for the futu… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way to access the Firefox Preview Tab Collections feature on any build (stable, beta or otherwise) of Firefox for desktop? If not, is this planned for the future?

Ερώτηση από Nick Clarke 2 έτη πριν

Απάντηση από Seburo 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Your Tab just crashed

Everything has been fine...UNTIL this last update....I CANNOT LOAD any page...I am uninstalled all folders and files in all locations.....and nothing works....I even trie… (διαβάστε περισσότερα)

Everything has been fine...UNTIL this last update....I CANNOT LOAD any page...I am uninstalled all folders and files in all locations.....and nothing works....I even tried installed an old version to C: vs C:/Program Files

Ερώτηση από vegastriguy 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to update Adobe without closing Firefox

When I update Adobe it makes me close Firefox. It will not ignore it. BUT when I close all the windows it will not bring them back when I restart it. Even though the set… (διαβάστε περισσότερα)

When I update Adobe it makes me close Firefox. It will not ignore it. BUT when I close all the windows it will not bring them back when I restart it. Even though the setting on Firefox is to restart with previous tabs and windows, if I force it, it doesn't bring them back. How do you close several windows and bring them back? Today I had 5 windows up, updated Adobe, it kept telling me I had to close FF. So I did and ignored the close several tabs warning and when restarting it didn't bring them back.

Ερώτηση από miriama591 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why can't you choose cutsom URLs for a new tab but you can for a new window?

It doesn't make sense. Maybe people want a new tab to open up to something besides a blank page or the Firefox home page. Other browser's give the user more freedom when … (διαβάστε περισσότερα)

It doesn't make sense. Maybe people want a new tab to open up to something besides a blank page or the Firefox home page. Other browser's give the user more freedom when it comes to this. I recently switched over to Firefox and would like to stay, but if this something that can't be fixed I might have to find a new browser again.

Ερώτηση από Vmansuria 1 έτος πριν

Απάντηση από Wesley Branton 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The same tabs open each time I open a browser window, although I close them each time.

Each time I open firefox, the same 4 tabs open although I have closed them many times. This has been going on for 4 days. I've tried changing websites and then closin… (διαβάστε περισσότερα)

Each time I open firefox, the same 4 tabs open although I have closed them many times. This has been going on for 4 days. I've tried changing websites and then closing the tabs, but same problem and the same 4 tabs. Any ideas ? Please and Thank you ?!

Ερώτηση από sylvain6 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In 73.0.1 , opening a new link opens a new window, rather than just a new tab. 72.0.2 did not do this.

For example, I have my home weather page open and I want to open a different weather page in a new tab, but the same Firefox window. Using 72.0.2 this worked, as that is… (διαβάστε περισσότερα)

For example, I have my home weather page open and I want to open a different weather page in a new tab, but the same Firefox window. Using 72.0.2 this worked, as that is the setting I made in Options/General/Tabs. I have the setting correct, but 73.0.1 ignores it and opens a new Firefox window. I have done this download of 73.0.1 twice in the last ten days. Same result. Would not update normally, by the waay. Had to download a fresh install.

Ερώτηση από Mr Greg 1 έτος πριν

Απάντηση από Mr Greg 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when you open a new tab switch to it is not working i have tick it but it still does not work

when i click to open a new link it opens on the same tab it wont open a new tab automatically i have to keep pressing ctrl to open a new tab can you help me please thank … (διαβάστε περισσότερα)

when i click to open a new link it opens on the same tab it wont open a new tab automatically i have to keep pressing ctrl to open a new tab can you help me please thank you

Ερώτηση από johnhammond1958 1 έτος πριν

Απάντηση από johnhammond1958 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I make my Homepage different from New Windows?

Currently, whatever link(s) you set as your Homepage is also the same link(s) that appears when you open a New Window. The way that New Window is inherently clumped toget… (διαβάστε περισσότερα)

Currently, whatever link(s) you set as your Homepage is also the same link(s) that appears when you open a New Window. The way that New Window is inherently clumped together with the Homepage seems to make it impossible to separate the two in the Options settings.

What is the logic behind this? Why have a separate setting for New Tab, but not New Window? I like having Firefox open up multiple tabs as my homepage when I first boot up Firefox, but if I want to open up a new window just for screen management space with Ctrl+N, I really am not interested in my homepages being re-instantiated, as I already have them open on my first window.

I really want my Homepages to remain a custom mix of tabs with any New Tab and New Window opening up to a Firefox's default new tab page. Is that not possible? I can't have a custom Homepage without also having a custom New Window configuration? :(

It just seems like an arbitrary distinction. What can I do to make this magical world of separate Homepage and New Window settings happen?

Sincerely, A Fan

Ερώτηση από astinad 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Opening a set of multiple pages when i start up Firefox

What's the equivalent in Firefox of "on start-up, use current pages" from Chrome ? I have a specific set of pages I want to open when Firefox starts. A Google search prod… (διαβάστε περισσότερα)

What's the equivalent in Firefox of "on start-up, use current pages" from Chrome ? I have a specific set of pages I want to open when Firefox starts. A Google search produces outdated references to an option to use "current pages" In about:preferences.

Ερώτηση από Tracey Lowndes 2 έτη πριν

Απάντηση από Tracey Lowndes 2 έτη πριν