Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Error code: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

An error occurred during a connection to 127.0.0.1:11100. SSL received a record that exceeded the maximum permissible length. Error code: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG … (διαβάστε περισσότερα)

An error occurred during a connection to 127.0.0.1:11100. SSL received a record that exceeded the maximum permissible length.

Error code: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.


solve this issue

Ερώτηση από selva.pul2 1 έτος πριν

Απάντηση από Tommy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Possible to d isable synced plugin locally only?

I have my plugins synced through Firefox Sync. For development I'm using Firefox Developer Edition (FDE). There are times I do not want to have all plugins en-/disabled i… (διαβάστε περισσότερα)

I have my plugins synced through Firefox Sync. For development I'm using Firefox Developer Edition (FDE).

There are times I do not want to have all plugins en-/disabled in all browser. e.g. I don't need a form filler plugin all the time in my regular FF instance. But I mostly need it all day in the FDE instance.

Problem starts by disabling a plugin in the regular FF instance. Because this disables the plugin through sync in all other instances.

I'm looking for s possibility to disable plugins "locally". So only disable it for the currently running FF instance, and not propagate the state through sync.

A separate "DEV profile" might help, but I don't want to deal with sep. profiles, as the tabs would be synced in this different profile for example.

I can imagine that this is kind of an edge case scenario. But maybe somebody knows a way around this.

Ερώτηση από da.we 1 έτος πριν

Απάντηση από da.we 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot create account because of age, although I am over 18

To make a long story short, I created This Firefox account to get support creating another Firefox account... After trying to set up "sync" on my laptop (where I normally… (διαβάστε περισσότερα)

To make a long story short, I created This Firefox account to get support creating another Firefox account... After trying to set up "sync" on my laptop (where I normally browse using Firefox – I am writing this from the desktop that I wanted to get synced) I got an error message with the heading: "Cannot create account", followed by the text: "You must meet certain age requirements to create a Firefox Account." This is strange, since I am 19 years old (I suspect that I entered the wrong nubmer). I really want to get my laptop and its profiles synced, since much work has been put into browser-personalization. How do I fix this problem?

Best whishes, Renen

Ερώτηση από renen2 2 έτη πριν

Απάντηση από Eve 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I sync open tabs from one Firefox browser to another?

I have been using Comodo's Ice Dragon for many years but, as all development stopped after Firefox v65, I now wish to go back to Firefox, however I need all my open tabs … (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Comodo's Ice Dragon for many years but, as all development stopped after Firefox v65, I now wish to go back to Firefox, however I need all my open tabs from Ice Dragon in this current version of Firefox v76. Both browsers are synced and indeed CID's tabs do appear in my Synced tabs menu but I prefer to have them on the top as open tabs. Is there a way to do that other than by opening them one at a time please?

Ερώτηση από PBC 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Logged in with my account after format. Did a password reset. No Bookmarks or passwords or anything. Account is correct. What happened?

Fresh windows install. I download firefox, I try to login with my account, the only account I have in firefox. I reset the password, cause I had forgotten it. Finally, I … (διαβάστε περισσότερα)

Fresh windows install. I download firefox, I try to login with my account, the only account I have in firefox. I reset the password, cause I had forgotten it. Finally, I login. No bookmarks, no passwords, no data whatsoever. It does not sync. Last time I did a format, I remember crearly, logging into firefox account and instantly everything got synced, like in a minute. What is going on? Why are there no data in my profile? Where is all my bookmarks and passwords? What do I have to do to get my bookmarks and passwords back?

Ερώτηση από koutrasantonis 2 έτη πριν

Απάντηση από koutrasantonis 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sync problems

I have account, where i have passwords/logins, bookmarks, etc. Some days ago i as usual reinstalled my Windows, installed Firefox, and tried to Sync. Sync was done, i pre… (διαβάστε περισσότερα)

I have account, where i have passwords/logins, bookmarks, etc. Some days ago i as usual reinstalled my Windows, installed Firefox, and tried to Sync. Sync was done, i pressed Sync on Account button, and nothing happens. Then i tried to see my pass/logins there: about:logins , but there is empty. And my bookmarks doesn't show.

How can a get back my logins, passwords, bookmarks, plugins?

Ερώτηση από Senya 2 έτη πριν

Απάντηση από Senya 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

gmail inbox page

My pc inbox desktop email page opens in accordance with my mobile page. I want to restore my page to the desktop page for emails. Currently it opens as per 703. It used t… (διαβάστε περισσότερα)

My pc inbox desktop email page opens in accordance with my mobile page. I want to restore my page to the desktop page for emails. Currently it opens as per 703. It used to open as per 704.

Ερώτηση από Don 1 έτος πριν

Απάντηση από the-edmeister 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Account Reset

So I tried to update my email address on my account and it says I already have an account with that email. I tried to log into that account but it apparently had 2FA in p… (διαβάστε περισσότερα)

So I tried to update my email address on my account and it says I already have an account with that email. I tried to log into that account but it apparently had 2FA in place that I cannot recover. I don't care at all about any of the sync data that is in the account tied to that email, is there really no way to have the account deleted so I can reuse that email address?

Ερώτηση από Sean Fagundes 1 έτος πριν

Απάντηση από Eve 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox tabs not syncing between iPhone and macbook pro

Hello! While I do have 97 tabs open in Firefox on my iPhone, NONE of them appear in my 'Synced Tabs' Sidebar in Firefox on my macbook pro. To allay the immediate and obvi… (διαβάστε περισσότερα)

Hello!

While I do have 97 tabs open in Firefox on my iPhone, NONE of them appear in my 'Synced Tabs' Sidebar in Firefox on my macbook pro.

To allay the immediate and obvious questions: + Yes, I'm running the most up-to-date version of Firefox on my mac (76.0.1) and on my iPhone (version 25 with no additional update available on the App Store) + Yes, I am signed-in on both devices. + Yes, I am signed-in to the SAME account on both devices. + Most surprisingly: YES AND YES, I can SEND a specific TAB from the mac to the iPhone as well as SEND A--ie ONE at a time--TAB from the iPhone to the Mac. Whaaaaaat... why??

(a quick PS: the all-caps words are all-caps-ed for emphasis on how unbelievable this is--I'm far more surprised than I am angry; I have faith in the Firefox community being able to solve this)

To reiterate, despite the situation described above, ZERO tabs appear in the list of Synced Tabs! There is a (fairly meta) screenshot attached below which shows the empty Synced Tabs Sidebar.

THINGS I have ALREADY tried: 1) I have tried signing out and signing back in on the Mac. 2) I have tried pressing/running a 'sync' on both devices. 3) I have searched for archived help files and found one suggesting I look for a "userChrome.css" file in the profile folder buried in the hidden view of my ~/library--I did this and found no such file. 4) I tried signing out and clicking on the 'sign-in to sync tabs' button IN THE Synced Tabs Sidebar ITSELF; I was able to login but... no change. 5) I tried RENAMING BOTH devices. The renaming synced on both sides, but THE TABS ARE STILL MISSING.  :/

I've run out of immediate ideas... I turn to you, here, for help. Please help.

Cheers, MitzvahGuy

Ερώτηση από MitzvahGuy 1 έτος πριν

Απάντηση από MitzvahGuy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Addons enabled/disabled on different Systems

Hey, I have a problem with addons and Firefox Sync On my computer I have 3 addons installed, but I dont need them there because they are useless on this system. But on my… (διαβάστε περισσότερα)

Hey, I have a problem with addons and Firefox Sync

On my computer I have 3 addons installed, but I dont need them there because they are useless on this system. But on my Linux Laptop I need these 3 addons to be enabled. Both Profiles are using Firefox Sync to keep the same data. That means if I disable/enable them on one of the devices it affect the other one.

Is there any way to prevent that?

Thanks in advance

Ερώτηση από Kurotaku 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Device that show synced

My Android is not always shown as connected but another item shows "Web Session Firefox Mobile 68" what is this? Does anybody know?

Ερώτηση από bettybeach 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox browser losing all passwords after asking me to reconnect to Firefox Sync

Happened once a while back but happened again today. Firefox Sync asked me to reconnect, which I did. After that reconnection, and even if "password" is checked in the pa… (διαβάστε περισσότερα)

Happened once a while back but happened again today. Firefox Sync asked me to reconnect, which I did. After that reconnection, and even if "password" is checked in the parameters, all my passwords have disappeared. I do also have Firefox on my phone, which have all my passwords from before the first instance it occured, but it never synchronized to Firefox on my computer. No error messages appears when synchronizing, and everything seems to be normal. Any way to correct the non-synchronization of passwords ? Is there something I'm doing wrong ? Thanks.

Ερώτηση από AlexandreP 1 έτος πριν

Απάντηση από AlexandreP 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Problems with loggin in to my account / sync

Hi! I recently tried to sync my tablet and my phone with my PC. When I try to log in to my account, I get this error: https://gyazo.com/a409672f775b6a0c22309e7020b507b5 (… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! I recently tried to sync my tablet and my phone with my PC. When I try to log in to my account, I get this error: https://gyazo.com/a409672f775b6a0c22309e7020b507b5 (fout means error in english) I can not login on my pc, and when I try to sync from my phone it does not work either. I tried to delete my account, then make it again and it did not work. Reinstalling / restarting my pc does not work either. Help!

Greetings, Jeffrey

Ερώτηση από jeffreyzwiers17 1 έτος πριν

Απάντηση από AMAN ARYAN 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I upgraded to firefox 77 and now my passwords will not sync in lockwise.

I upgraded to firefox 77 on my windows 10 system and now my passwords stored in lockwise are gone and when I try to run the sync to include the passwords they will not sy… (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded to firefox 77 on my windows 10 system and now my passwords stored in lockwise are gone and when I try to run the sync to include the passwords they will not sync back

Ερώτηση από gilrand2 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

sync problems

I've synced about five desktops and many devices to firefox. I just added ff to a new ubuntu 20.04 desktop. It says that it's synced but by bookmarks don't come onboard. … (διαβάστε περισσότερα)

I've synced about five desktops and many devices to firefox. I just added ff to a new ubuntu 20.04 desktop. It says that it's synced but by bookmarks don't come onboard. I've tried uninstalling and reinstalling and signing out and back in again. Nothing helps. I am bewildered.

Ερώτηση από direwolf5 1 έτος πριν

Απάντηση από AKASH kUMAR 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sending tab from desktop to mobile won't work.

I have tried refreshing the browser and uninstalling it and reinstalling it from my computer and iPhone. I can't get send tab to work to ios but I can get it to work from… (διαβάστε περισσότερα)

I have tried refreshing the browser and uninstalling it and reinstalling it from my computer and iPhone. I can't get send tab to work to ios but I can get it to work from iOS to desktop, I've looked all over for a solution but couldn't find any solutions. Any Ideas?

Ερώτηση από dohmsalex 2 έτη πριν

Απάντηση από dohmsalex 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can a single addon be excluded from addon sync?

Is there a way to exclude one addon from being synced between devices but still have it enabled for all the others? I'm using a desktop system and two laptops and a moues… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way to exclude one addon from being synced between devices but still have it enabled for all the others?

I'm using a desktop system and two laptops and a moues gesture addon is really helpful on the desktop but doesn't seem necessary on a laptop so I'd like to avoid having it installed on them if possible.

Ερώτηση από yith 1 έτος πριν

Απάντηση από Aashish Kumar 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF page not responding - How to fix

When opening any browser on Fire Fox, the page writes not responding and the mouse rotates near the top type. how can fix.

Ερώτηση από Homer 1 έτος πριν

Απάντηση από ARMAN KHAN 1 έτος πριν