Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Second page/window locks up

I'm running a late 2017 MacBook Air with memory of 8 GB 1600 MHz DDR3, Monterey 12.0.1 and using Firefox 95.0. I am having a continuing issue with a web site (E edition … (διαβάστε περισσότερα)

I'm running a late 2017 MacBook Air with memory of 8 GB 1600 MHz DDR3, Monterey 12.0.1 and using Firefox 95.0. I am having a continuing issue with a web site (E edition of The Fort Worth Star Telegram) that after opening a second page/window of a news article, that 2nd open page causes Firefox to stop responding. Clearing caches and or restarting computer does not help. Feedback to Star Telegram has yielded no solution.

Ερώτηση από ewl1881 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Constant crashed with blue death screens Firefox after Win 8.1 to Win 10 upgrade

Hi all, Since I switched to Win 10 Firefox constantly crash on my computer. Tried fresh install no change Tried repair no change Switched off extension and then … (διαβάστε περισσότερα)

Hi all,

Since I switched to Win 10 Firefox constantly crash on my computer.

 • Tried fresh install no change
 • Tried repair no change
 • Switched off extension and then on (one by one) no change
 • Deleted cache - History - etc .. :( it worked for only a few days since I did a full scan with Microsoft Defender.
 • Since this last crash (as I could not launch Firefox anymore I used shift + click on Mozilla shortcut)I decided to switch off the graphic card acceleration and all the other option in this menu and it seems to help

Could you tell me how to send you the crash report ( I do have 8-10 of them already sent to Mozilla)

Ερώτηση από becool.san 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't download anything on Firefox even after disabling all of my extentions. Troubleshoot mode works, but I don't know why.

As I described in my subject, I can't download ANYTHING through Firefox, unless it's in troubleshoot mode. I know that troubleshoot mode disables multiple things, includi… (διαβάστε περισσότερα)

As I described in my subject, I can't download ANYTHING through Firefox, unless it's in troubleshoot mode. I know that troubleshoot mode disables multiple things, including all of your themes and extensions and add-ons. For example, I can't open my own files in my AOL or Gmail email and download them. I also can't download things from my Google Drive. (Unless I'm in troubleshoot mode.)

However, thinking that it must be one of my add-ons, such as my adblock or any other one (and I mostly just have an adblock), I opened Firefox normally and completely disabled all of my add-ons, but that did not fix the problem.

I also tried downloading things while I had my Antivirus briefly paused, but that didn't work either.

The only time I can download things is in troubleshoot mode, and I don't know what's causing the problem.

Ερώτηση από jxinf 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Playing videos shows green horizontal stripes on overlay

Hello, I did some changes to the browser according to a privacy guide: https://restoreprivacy.com/firefox-privacy/ When I now watch a video, while the overlay is there,… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I did some changes to the browser according to a privacy guide: https://restoreprivacy.com/firefox-privacy/

When I now watch a video, while the overlay is there, the over a third of the video height is full of green horizontal stripes.

I can't figure out which change to the browser leads to this.

Do you have any idea?

Regards, Robert

Ερώτηση από Robert 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some images dont upload/downlaod correctly

Basically what happens is that some images download and upload as a mess of vertical stripes. One of the images is what happens when i try to change my pfp on my email, a… (διαβάστε περισσότερα)

Basically what happens is that some images download and upload as a mess of vertical stripes. One of the images is what happens when i try to change my pfp on my email, and the this (i couldnt get the image to upload here) is what downlaods when i hit share here.

Ερώτηση από Vit.pokorny-22 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

General Browsing

Dear Firefox: When ever I try to search for a general topic (e.g. apples), I receive the following error message: "The page isn’t redirecting properly Firefox has detec… (διαβάστε περισσότερα)

Dear Firefox:

When ever I try to search for a general topic (e.g. apples), I receive the following error message: "The page isn’t redirecting properly

Firefox has detected that the server is redirecting the request for this address in a way that will never complete.

This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies."

I believe that have enabled cookies but I always receive the same message above. Could you please help me solve this problem? Thanks. ...

Ερώτηση από ron.kobylnyk 1 έτος πριν

Απάντηση από Amelia 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Windows 10, When I start firefox, I cannot load anything nor go to any sites? I have tried to start in safe mode but it does not help

When I start firefox, I cannot load anything nor go to any sites? I have tried to start in safe mode but it does not help. I can open other browsers and they work, but… (διαβάστε περισσότερα)

When I start firefox, I cannot load anything nor go to any sites? I have tried to start in safe mode but it does not help. I can open other browsers and they work, but not firefox?

Ερώτηση από jwchild007 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox and Gmail

Since 8 December, 2021, I cannot log into any of my 3 Gmail accounts using Firefox and either Google or Duck Duck Go. I get a message that each is temporarily unavailabl… (διαβάστε περισσότερα)

Since 8 December, 2021, I cannot log into any of my 3 Gmail accounts using Firefox and either Google or Duck Duck Go. I get a message that each is temporarily unavailable - repeatedly. I have no add-ons to Firefox; I cleared the cache. I can access all three accounts using Edge and Bing, bringing up Gmail Accounts and then specifying accounts from within that website. I can't remember when the latest Firefox update happened but it wasn't long ago. I have never had trouble accessing my gmail accounts before now.

Ερώτηση από sbedols 1 έτος πριν

Απάντηση από sbedols 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Regular Crashes Playing Wormax.io

Every time I play this online game at the site, Wormax.io, it will lag and/or crash the tab after a few minutes of playing. Occasionally, the site will take a very long t… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I play this online game at the site, Wormax.io, it will lag and/or crash the tab after a few minutes of playing. Occasionally, the site will take a very long time to load.

Here's my crash report: bp-4fd287ff-c2e1-4168-8e9d-ac1950211202

Ερώτηση από Kevin Kehler 2 έτη πριν

Απάντηση από Kevin Kehler 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some websites became unreadable after updating Firefox

Hi! I'm using Firefox 95.0 on Linux Manjaro Gnome. For some reason, strange CSS styles began to appear on some sites, making them unreadable. It is not possible to unders… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! I'm using Firefox 95.0 on Linux Manjaro Gnome. For some reason, strange CSS styles began to appear on some sites, making them unreadable. It is not possible to understand where this styles comes from, but definitely not from the site, since in other browsers they are displayed correctly. Here is a link to screenshots from different sites screenshot 1 screenshot 2 What's most interesting - in the Settings What I have tried: - Fonts And Colors section: The checkbox in the "Use system colors" is unchecked The checkbox in "Allow pages to choose their own fonts" is checked - I also tried to clear the browser cache - Also disabled all plugins - Changed the theme to the default one. - Disabled / Enabled "Use hardware acceleration when available" - I think that styles from userContent.css & userChrome.css are applied to sites. And I removed this files from /home/user/.mozilla/firefox/87syjf8o.default-release/chrome How I can fix this?

Ερώτηση από Phoenix 1 έτος πριν

Απάντηση από Phoenix 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Your stored cookies, site data, and cache are currently using 17,179,869,184 GB of disk space.

Problems with slowness and crashing. Checked manage data and found this message: Your stored cookies, site data, and cache are currently using 17,179,869,184 GB of disk s… (διαβάστε περισσότερα)

Problems with slowness and crashing. Checked manage data and found this message: Your stored cookies, site data, and cache are currently using 17,179,869,184 GB of disk space. Cleared yahoo.com and yahoosandbox. A few days ago it was google.com causing this same absurd data message. v 94.0 on Linux

Ερώτηση από mspohr 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 78.15.0esr (64-bit) constantly crashing on Mac El Capitan when I try to attach an image

Firefox has been my favourite browser for years but I am about to uninstall and kick it to the curb!!! Every time I want to attach/insert an image (on many different sit… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has been my favourite browser for years but I am about to uninstall and kick it to the curb!!!

Every time I want to attach/insert an image (on many different sites/platforms/apps) it freezes ~ I have to shut down and start again, losing whatever I have been working on. I have uninstalled and reinstalled a few times and have checked ~ all is up to date.

Any advice would be greatly appreciated!

Thanks a mil!

Ερώτηση από lee65 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

receive/display incomming email

Recently all of the shown incoming email correspondence was deleted from display back to an August date, and since then no new emails are displayed. I have tried the Fir… (διαβάστε περισσότερα)

Recently all of the shown incoming email correspondence was deleted from display back to an August date, and since then no new emails are displayed. I have tried the Firefox Refresh program and a computer reboot, which did not fix the problem. How do I fix this problem????

Ερώτηση από jamesns 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Consistent "Trouble find that site" Errors on Windows 11

Recently I upgraded my Windows 10 to Windows 11 and since doing so, I've had consistent errors while browsing the web on Firefox. Most notably the "Humm. We're having tro… (διαβάστε περισσότερα)

Recently I upgraded my Windows 10 to Windows 11 and since doing so, I've had consistent errors while browsing the web on Firefox. Most notably the "Humm. We're having trouble finding that site." error message.

For example, when visiting, say Verizon.com, the tab will display the aforementioned error to which I press Try Again and the website loads correctly every-time. No hiccups on the refresh.

I've tried the following:

 1. I've performed a completely clean uninstall of Firefox and then reinstall
 2. Cleared all browser history/cache
 3. Removed all extensions
 4. Disabled IPv6, HTTPS Over DNS, No Proxy
 5. Ran through Firefox's troubleshooting
 6. Used Firefox Troubleshooting Mode in the Browser
 7. Tested that the problem does not happen while using Edge

I've never had a single problem on Windows 10 with Firefox. Curious if others are experiencing the same issues and if there are any fixes. Nothing else on the PC has changed.

 • Windows 11 21H2 2200.348
 • Network driver is the latest Win11 edition
 • Firefox 95

Ερώτηση από Justin 2 έτη πριν

Απάντηση από Justin 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"internet security warning" pop up.

Every time I open up outlook I get "internet security warning" pop up. i am using proton mail with proton bridge to get it on outlook and I use Proton VPN. Proton isn't… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I open up outlook I get "internet security warning" pop up. i am using proton mail with proton bridge to get it on outlook and I use Proton VPN. Proton isn't secure?

Ερώτηση από rboelte 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Secure Connection Failed - Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING

When I try to access MicroSoft, Windows 10, OneDrive I get the following error screen: Secure Connection Failed An error occurred during a connection to go.microsoft.co… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to access MicroSoft, Windows 10, OneDrive I get the following error screen:

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to go.microsoft.com. The OCSP response does not include a status for the certificate being verified.

Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_OCSP_RESPONSE_FOR_CERT_MISSING

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the website owners to inform them of this problem.

I can see that Firefox has something about OCSP certificates in 'Pivacy & Security Can you help please? Regards

Ερώτηση από henningreckey 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to disable annoying pop up for update reminder FF89+

Does anyone know any way to force Firefux [Ver 89.0.2 64bit] to stop the repetitious and constantly annoying pop-up that flashes on open, restart, or randomly appears, re… (διαβάστε περισσότερα)

Does anyone know any way to force Firefux [Ver 89.0.2 64bit] to stop the repetitious and constantly annoying pop-up that flashes on open, restart, or randomly appears, reminding me to once again update the apparently flawed software. I just updated yesterday!!!! Can I not trust that the programmers know what they're doing and that the system can actually work as expected without the intrusive proof that they screwed up again?! This is the worst business decision to make these things interfere with my workload. Every firefuxn day there's a new update alert!!! It makes me not trust this browser...

Ερώτηση από Shuriken Sky 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Rendering issue since 89.0 or 90.0

OS is Win7-x64, graphics Intel HD Graphics on Haswell pentium G3220 with latest available driver. Since version 89.0 or 90.0 (not sure which) following webpage rendering… (διαβάστε περισσότερα)

OS is Win7-x64, graphics Intel HD Graphics on Haswell pentium G3220 with latest available driver.

Since version 89.0 or 90.0 (not sure which) following webpage rendering issues appeared on my machine: - page loads ok, but when I scroll up/down with pageup/pagedown keys then some keystrokes are not followed by redraw, or redraw is partially blank (horizontally split - see attached screenshot). Subsequent keystrokes either have the same problem or are rendered correctly. - scrolling is only problematic with pageup/pagedown keys. Alternative methods (up/down keys, mousewheel, holding and dragging scrollbar or clicking above or beneath it) work ok. - I'm sure that version 89.0 or 88.0 didn't have this problem. Since then I haven't changed any about:config settings or updated graphics driver. Compositing was then and now set at WebRender (not WebRender (Software)). - I tried disabling hardware acceleration on version 92.0, but it hasn't solved issue, so I reverted this back.

Troubleshooting info is attached.

Thanks in advance for your help.

Ερώτηση από neravski 2 έτη πριν

Απάντηση από neravski 1 έτος πριν