Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have version 87. All my tabs no longer have the + signs attached to them so I can create a new tab

My tabs used to have + signs so I can click on the + and create a new tab.

They are all gone.

How do I fix this?

Ερώτηση από lawisevil 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I want to open tabs in the "tiles/Top Site" page to open by Right-click.

I have the "Right Links WE" extension installed. I this extension so that links open right away with a Right-click. My problem is that this behavior doesn't extends to … (διαβάστε περισσότερα)

I have the "Right Links WE" extension installed.

I this extension so that links open right away with a Right-click.

My problem is that this behavior doesn't extends to the "tiles/ Top site" page.

When I right-click a title instead of opening right away it opens the menu in and gives me the option to open the tab in a new tab defeating the purpose of the extension (which is to open the link with one (right) click instead of two).

Please help.

Ερώτηση από Master_Live_013 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Master_Live_013 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Open new tab + type url + enter = closes tab + reopens tab in new window + loads website

Quite often when I open a new tab in a FF window, type a URL and press enter, the tab closes in the current window and reopens in a different FF window, trying to load th… (διαβάστε περισσότερα)

Quite often when I open a new tab in a FF window, type a URL and press enter, the tab closes in the current window and reopens in a different FF window, trying to load the website there. Any help would be appreciated.

Ερώτηση από shankartnj 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από shankartnj 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox more zoomed in windows than Linux while both in 100% zoom

I don't know why in Linux and windows they is huge zoom difference I use both Ubuntu and windows. I have also noted this with Chrome. Both on windows, and Linux they were… (διαβάστε περισσότερα)

I don't know why in Linux and windows they is huge zoom difference I use both Ubuntu and windows. I have also noted this with Chrome. Both on windows, and Linux they were on 100% zoom. Is this a bug or adjustment according to OS as I am used to Linux I feel it difficult.

Ερώτηση από anilvijay5100 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Automatically switching tabs when I middle-click

This is a difference I noticed when changed from Chrome to Firefox. When I search something in the search bar, and instead of pressing enter I middle-click on a predicted… (διαβάστε περισσότερα)

This is a difference I noticed when changed from Chrome to Firefox. When I search something in the search bar, and instead of pressing enter I middle-click on a predicted text, it automatically switches to that new tab, deleting all my text when I go back to the initial tab. Here is something similar to my problem: https://support.mozilla.org/bm/questions/915873#question-reply Is there a way to fix this? You can try for yourself and see the difference between Firefox and Chrome. I want to open multiple tabs without having to retype the question again.

Ερώτηση από Craft9 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Craft9 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Information on "Remote Control"

There is a little robot in my search bar, that makes my search bar orange with a lighter orange stripe pattern. When I hover my mouse over the robot it says "this browser… (διαβάστε περισσότερα)

There is a little robot in my search bar, that makes my search bar orange with a lighter orange stripe pattern. When I hover my mouse over the robot it says "this browser is under remote control". I have googled and looked everywhere for more information about this, as I am completely unaware on what it is. Could someone tell me what it is and what it does? I really just want to make sure it isn't a virus, and that I don't need to keep covering my camera anymore.

Thank you so much.

Ερώτηση από thorneetheBD 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Full screen mode not working on mac

Hello, When I go full screen mode on firefox (version: 87.0 64 bit) and mac (version: Big Sur 11.2.3) both the top and bottom apple tool bars go away (which I want to h… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

When I go full screen mode on firefox (version: 87.0 64 bit) and mac (version: Big Sur 11.2.3) both the top and bottom apple tool bars go away (which I want to happen) but the firefox search bar and bookmarks are still there on top.

When I go FS on my windows computer, the full web page displays and then when I hover op top the firefox search bar pops down until I hover off it, this is what I want to happen on my mac!

See attachment of firefox search bar staying while in FS mode and please help! Thank you for your time.

-Kyle

Ερώτηση από Kyle Wedoff 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Multiples tabs problem since the last update

Hello, please forgive my language since it's not my native one, I hope it will be understandible... Since the last firefox update, I've got an issue with my tabs. I use … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, please forgive my language since it's not my native one, I hope it will be understandible...

Since the last firefox update, I've got an issue with my tabs. I use a lot of them (3000+) and it wasn't a problem until now : when I started my computer, firefox launched all the tabs of my previous session, but they loaded only when I selected one of them. I could still launch other program, play games etc

Now when I launch my computer, my memory is sucked dry by firefox (50% to 80%), firefox take a massive amount of time to launch and load my previous session (5 secondes before update, 5-10 minutes now) and I can't use it without some serious lags. If I try to open new tabs it's getting worst and worst. I've try to restart it, repair it etc, but when I try to reload my tabs with a backup, the same issue happen again...

Does someone has an idea to fix this ? Or what the problem can be ?

Ερώτηση από ptipersobonus 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Infinite captcha on google tabs

On old tabs, where I have opened google.com, there is infinite captcha! Once I solve it, it will immediately return back. I tried delete cache and cookies and restart PC.… (διαβάστε περισσότερα)

On old tabs, where I have opened google.com, there is infinite captcha! Once I solve it, it will immediately return back. I tried delete cache and cookies and restart PC. Nothing helped! I read on reddit it is known issue with Firefox!

Ερώτηση από empleat 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από empleat 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Assign a website to a container

as seen https://support.mozilla.org/en-US/questions/1233468 Managing container still isn't easy. You can reopen a tab in a "no container" by clicking ON the tab itself b… (διαβάστε περισσότερα)

as seen https://support.mozilla.org/en-US/questions/1233468

Managing container still isn't easy. You can reopen a tab in a "no container" by clicking ON the tab itself but this option isn't available in the "always open this site in"

There NO option to move the "X coloc" tab to a "no" container.

For site that open new tab it doesn't open new tab in the same container

Exemple : Spotify i managing 2 account (one for me, one for the kids). I chose to alway open it in the "green" container, but as i try to login with Gmail while in the green, it open in a new "no container" tab instead of opening in a "green one". Worst i can see it going from green to orange no black.

So, only way to really do it for not : "X coloc tab" an use a private browsing

Ερώτηση από Sync-G 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Top half of the Tab not Clickable

Mac OS 10.10.2 Firefox 78.9 Problem: When I go back from full screen mode, the half top of tabs(more like the 2/3 part to the tab) becomes not clickable. Only way to sol… (διαβάστε περισσότερα)

Mac OS 10.10.2 Firefox 78.9

Problem: When I go back from full screen mode, the half top of tabs(more like the 2/3 part to the tab) becomes not clickable. Only way to solve it is just to restart the browser.

There is another thing that could provide a bit more info. No matter whether I've ever made it full screen or not, the 2/3 top area of the tabs will never turn grey when I put my mouse on it.

No add-ons and themes installed. Tried safe mode and it didn't works.

The same bug exists on the other Mac, which runs an older version of firefox.

Ερώτηση από mm.melbourne.collins 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Open links in tabs instead of new windows

All of a sudden, my Firefox browser started Opening links in new windows instead of new tabs. In tools>options>tabs: Open links in tabs instead of new windows is ch… (διαβάστε περισσότερα)

All of a sudden, my Firefox browser started Opening links in new windows instead of new tabs. In tools>options>tabs: Open links in tabs instead of new windows is check marked. it still opens in new window

Ερώτηση από mark_church 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

links won't open in a new tab

Hi. This just started happening, I think after the latest update (Firefox 87). When doing a Google or other search clicking a link used to open a new tab, leaving the o… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. This just started happening, I think after the latest update (Firefox 87). When doing a Google or other search clicking a link used to open a new tab, leaving the original tab intact. Now clicking the link opens in the current tab. If I hold down 'ctrl' the link opens in a new tab. In Options I have 'Open links in new tabs....' checked. I also set 'browser.tabs.loadBookmarksInTabs' to true. I have turned off all add-ins and nothing has an affect. Any suggestions?

Ερώτηση από hiltsy 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Moving tabs from the top to the side (outside the US)

How can I set it that my open tabs are shown on the side panel? I used to be able to do this when I lived in the US but now that I have moved to Europe I am stuck with th… (διαβάστε περισσότερα)

How can I set it that my open tabs are shown on the side panel? I used to be able to do this when I lived in the US but now that I have moved to Europe I am stuck with them on the top panel.

Thanks :)

Ερώτηση από lberming 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Opening a Link

When i want to open a link, using open in new tab. I do not want to be redirected to the new tab instantly. If I am opening multiple links or website. I don't want to be … (διαβάστε περισσότερα)

When i want to open a link, using open in new tab. I do not want to be redirected to the new tab instantly. If I am opening multiple links or website. I don't want to be going back and forth between tabs. I tried about:config adjusting the inback features, but that is not working.

Could you send answer to Carlborne@aol.com

Ερώτηση από Carlborne1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Previous Session disappeared and I can't seem to restore it

Hello, I didn't open Firefox from the 8th, I closed it normally as I always do with no worries since Firefox always launches with all my tabs+bookmarks saved and never re… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I didn't open Firefox from the 8th, I closed it normally as I always do with no worries since Firefox always launches with all my tabs+bookmarks saved and never remove cronology by itself. Guess updating must have done something, so I've read on the net and then here about some probable solutions, did find some files like recovery.jsonlz4 and .baklz4 along previous.jsonlz4 and sessionstore.jsonlz4 and saved them up in another folder, putting them back in the profile I've had on Firefox, but that didn't seem to have helped at all, Firefox still launches with nothing on and I don't know what to do anymore, so I've registered to ask for support here. Thanks.

Ερώτηση από sora_riku 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

fire fox tabs not opening. Unfortunately there is a You tubevideo playing and I can access it turn it off. the sound interferes with amy other video that is played

fire fox tabs not opening. Unfortunately there is a You tube video playing and I can not access it turn it off. the sound interferes with any other video that is played c… (διαβάστε περισσότερα)

fire fox tabs not opening. Unfortunately there is a You tube video playing and I can not access it turn it off. the sound interferes with any other video that is played can any one help me with this

also I have a presentation via zoom and the video will be playing in the back ground. it will be noisy

thanks

Ερώτηση από parkhurst1898 1 έτος πριν

Απάντηση από ARMAN KHAN 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How Do I reopen lost windows?

After returning from my wisdom teeth removal, I accidentally told firefox to forget the last 5 minutes of history, and now all of my tabs (including a few very important … (διαβάστε περισσότερα)

After returning from my wisdom teeth removal, I accidentally told firefox to forget the last 5 minutes of history, and now all of my tabs (including a few very important signup pages) have disappeared. I understand that this option says that the action "cannot be undone," but is there any way for me to reopen or recover those closed windows? I am panicking a bit right now.

Thank you so much.

Ερώτηση από Pendragonchen1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Pendragonchen1 1 έτος πριν