Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Excessive content processes and RAM usage: 50 Processes , 10GB

Hello, After one of the last updates of november I started having 20-50 processes for each firefox profile that I use. In previous versions I used 'browser.tabs.remote.au… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, After one of the last updates of november I started having 20-50 processes for each firefox profile that I use. In previous versions I used 'browser.tabs.remote.autostart' and 'browser.tabs.remote.autostart.2' and set them to false, to limit the number of processes. But now, even though I removed these configurations, I have no option to control how much RAM and processes firefox uses - the option to set the content processes is missing from the settings page too. Another thing that I noticed is that for some reason, in most of my profiles, container tabs can't be enabled.

Hope you can help, Rotem.

Ερώτηση από rotemgor 2 έτη πριν

Απάντηση από rotemgor 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

All Searches Default to URL box

I want searches to stay in a search engines home page and not go automatically into address box. When I search for anything by writing in the search box on the Google ho… (διαβάστε περισσότερα)

I want searches to stay in a search engines home page and not go automatically into address box. When I search for anything by writing in the search box on the Google home page search or even Duck Duck Go, the inserted text goes immediately into the address bar. I have tried FF in Safe Mode, I have no studies going, using version of FF 94.0.2 and only have 5 extensions (Last Pass, Bitdefender, BreezeClick, Adobe Acrobat and Malwarebytes.) Thank you

Ερώτηση από RichS 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

pics are not shown in facebook

When using facebook pics in posts are not visible. Also, when I click the box at "Email me when someone answers the thread" nothing happens to show it's selected... … (διαβάστε περισσότερα)

When using facebook pics in posts are not visible. Also, when I click the box at "Email me when someone answers the thread" nothing happens to show it's selected...

Ερώτηση από HenningRolf 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Amazon Prime says my web browser (which is Firefox) is out of date. When I click on About Firefox on my toolbar it says my copy of Firefox is the latest. But I can't play prime.

When I click About Firefox under the Firefox icon on my tool bar, it says the latest program is running. But Amazon Prime says I don't have the latest, that my web browse… (διαβάστε περισσότερα)

When I click About Firefox under the Firefox icon on my tool bar, it says the latest program is running. But Amazon Prime says I don't have the latest, that my web browser is out of date and so I can't use Prime. Please help. I also encounter this problem using doxy.me for telemedicine.

Ερώτηση από Athena1442 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox updated and now pages don't load

Firefox updated and now pages don't load at all or take forever and then don't work properly. I've never had an issue until the update. I want to go back to the older ver… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox updated and now pages don't load at all or take forever and then don't work properly. I've never had an issue until the update. I want to go back to the older version that actually worked. How do I go back to the last version?

Ερώτηση από stefratz 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Web page does not display correctly

I am regular viewer of New Zealand Herald, NZ newspaper but the front page does not display correctly with Firefox browser. The images and text overlap on the left side. … (διαβάστε περισσότερα)

I am regular viewer of New Zealand Herald, NZ newspaper but the front page does not display correctly with Firefox browser. The images and text overlap on the left side. I am using my win 10 x64 Pro laptop and installed the latest Win 10 x64 Firefox. The website address is nzherald.co.nz Please advise as I did not have this problem with other browsers. Regards - RG

Ερώτηση από ganguli.r 2 έτη πριν

Απάντηση από ganguli.r 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cant send free gifts to friends on my friends list

it has been 3 days that firefox is saying Sorry, this feature isn't available right now: An error occurred while processing this request. Please try again later. Please … (διαβάστε περισσότερα)

it has been 3 days that firefox is saying Sorry, this feature isn't available right now: An error occurred while processing this request. Please try again later. Please help me with this

Ερώτηση από frysyan 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF still consumes a big chunk of RAM allocation

I posted a similar request here: https://mozilla.crowdicity.com/post/742615, because "Submit Feedback" link redirected me there. Maybe this is the right place for the fee… (διαβάστε περισσότερα)

I posted a similar request here: https://mozilla.crowdicity.com/post/742615, because "Submit Feedback" link redirected me there. Maybe this is the right place for the feedback.

The release note of FF Ver:93 states this:"When available system memory is critically low, Firefox on Windows will automatically unload tabs based on their last access time, memory usage, and other attributes. This should help reduce Firefox out-of-memory crashes. Switching to an unloaded tab automatically reloads it."

This is something those of us with modest RAM (4GB, in my case) have been waiting for, for quite a while. But, FF continues to hog significant memory in spite of the claimed changes as above. I don't see any perceivable changes to my system performance thus far even a few days since the update. The issue, as you'd know better, elevated RAM usage invariably causes a continual spike in Paging, leading to excessive Disk (HDD) usage > resulting in an unresponsive system, which eventually ends up in a system freeze (in my case at least). The only way out being a hard power-down and restart of the system.

I have also set the "Content process limit" to 4 in the settings to no avail. We'd appreciate if you could configure FF behavior to adapt when system resources are low than wait for things to be critical.

Ερώτηση από BRC 2 έτη πριν

Απάντηση από BRC 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Saving settings - Youtube

Sign in...sign in...sign in.... What. I am signed in to my Firefox account, why the hell do I have to sign in, change my profile etc etc, to ask a question? I'm getting f… (διαβάστε περισσότερα)

Sign in...sign in...sign in.... What. I am signed in to my Firefox account, why the hell do I have to sign in, change my profile etc etc, to ask a question? I'm getting frustrated with Firefox, it's my goto browser but really, it's getting to be a piece of crap. Too many incompatible changes, with itself and it's extensions. I've changed settings, particular to Youtube, I use Youtube extensions, but regularly those settings are ignored. I'll change autoplay, pop out mini players, in-scroll video pop-outs etc, all to be off, but on the next video or page load, it's back. I get page not found for sites like Aliexpress. WTF is going on? I've cleared cache, I've reset settings and keep getting the same crap issues.

Ερώτηση από mornebuzz 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

copying url from the address bar

how do you copy the url in the address bar? there used to be a way at the right side of the address bar. It is not there anymore. How do you do this quickly? Sometimes th… (διαβάστε περισσότερα)

how do you copy the url in the address bar? there used to be a way at the right side of the address bar. It is not there anymore. How do you do this quickly? Sometimes the whole address does not show and it is hard to copy and paste.

Ερώτηση από michelewilliams55 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Automatic dark mode for web pages.

Ésta, es una sugerencia de implementación de funciones para el Firefox Daylight. This is a feature implementation suggestion for Firefox Daylight. Estoy convencido de q… (διαβάστε περισσότερα)

Ésta, es una sugerencia de implementación de funciones para el Firefox Daylight.

This is a feature implementation suggestion for Firefox Daylight.

Estoy convencido de que sería un gran avance el poder contar con una función automática activable/desactivable que lograra un "modo oscuro" durante la visita de cualquier página web.

I am convinced that it would be a great advance to have an automatic activated/deactivated function that achieves a "dark mode" during the visit of any web page.

Se trataría de una función similar a la que ya disponen algunos otros grandes Buscadores como, por ejemplo, pueda ser Opera...

It would be a function similar to that already available to some other large Search Engines, such as Opera...

De esta manera, Firefox también se sumaría a la corriente por la defensa de la salud visual al utilizar Internet.

In this way, Firefox would also join the trend for the defense of visual health when using the Internet.

Un guiño para cualquier otro ser humano inteligente: ésta misma página de Firefox para la escritura de mensajes, está de blanco riguroso y cegador. Y no es que lo blanco y brillante sea algo malo, es que hablamos de pantallas cargadas de luminosidad que agotan nuestra vista. "Negro sobre blanco" para describir la posibilidad de leer un texto sobre papel físico (un libro) es una cosa. "Negro sobre blanco" para captar la lectura de la imagen proyectada por una pantalla electrónica es otra cosa muy diferente. A mi juicio, demasiado diferente.

A nod to any other intelligent human being: this very Firefox page for writing messages, is in stark and blinding white. And it is not that white and bright is a bad thing, it is that we are talking about screens loaded with luminosity that exhaust our eyesight. "Black on white" to describe the ability to read a text on physical paper (a book) is one thing. "Black on white" to capture the reading of the image projected by an electronic screen is quite another thing. In my opinion, too different.

Es por esta razón por la que ruego que sean informados los ingenieros de Firefox sobre esta petición.

It is for this reason that I ask that Firefox engineers be informed about this request.

Ερώτηση από Man in the Moon 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Man in the Moon 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Refresh form when pressing backspace or refresh

Hello, When there is a form to fill out in Firefox, whenever I fill it out and press "refresh", the things that I wrote still stay there. However, I don't want it to do … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

When there is a form to fill out in Firefox, whenever I fill it out and press "refresh", the things that I wrote still stay there. However, I don't want it to do that, I want it to refresh the forms as if I am visiting the page from new. How can I make it so that Firefox does this? It is weird because it used to do this but now no longer does.

Ερώτηση από lsmurf 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από lsmurf 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF 94.0.2 right click Context Menus hang and other issues since update from FF 88

Running ROCK SOLID Windows 7 SP 1 64 bit. Last week updated 64 bit FF from 88xx to 94.0.2. EVERYTHING was working fine with FF 88 except for videos on CNN. After update… (διαβάστε περισσότερα)

Running ROCK SOLID Windows 7 SP 1 64 bit. Last week updated 64 bit FF from 88xx to 94.0.2. EVERYTHING was working fine with FF 88 except for videos on CNN.

After update when I right click in FF the small Context Menu freezes. Subsequent right clicks launches the same Menu. See attached image. When I mess around with scrolling they go away.

Also, when I'm going back and forth between a FF web page and a file in another app to cut and paste text or images, half of one or the other screens hang.

I'm an old geek and I did ALL of the recommendations including a complete clean uninstall and clean reinstall of FF 94.0.2... I've spent hours trying to solve the problem...

I'm having NO PROBLEMS with Chrome or Opera or any other SW on this PC.

BTW, DON'T EVEN SUGGEST GOING TO Windows 10 or 11. I have 10 but I use 7 on this PC for a lot of reasons.

Like I said, problems began after 94.0.2 update.

Regards,

Chas.

Ερώτηση από ccolerich 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

An error occurred during a connection to google.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

Hi I keep getting these error messages in Firefox. I uninstalled and reinstalled Firefox. It seemed to work ok after that, until I logged back in to Firefox a few minutes… (διαβάστε περισσότερα)

Hi I keep getting these error messages in Firefox. I uninstalled and reinstalled Firefox. It seemed to work ok after that, until I logged back in to Firefox a few minutes later and started getting this error again. I like Firefox but getting all these errors is really frustrating. I do not have these errors with other browsers. Any ideas? If not I will have to go to another browser.

Ερώτηση από ddew19 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Update and ALL passwords, profile, info deleted - HELP!

Major issues after opening Firefox this morning - an update resulted in ALL my data being deleted. Hundreds of passwords, bookmarks, etc all gone. Infuriating is an unde… (διαβάστε περισσότερα)

Major issues after opening Firefox this morning - an update resulted in ALL my data being deleted. Hundreds of passwords, bookmarks, etc all gone. Infuriating is an understatement. It is impossible to get in touch with a real person at Firefox to troubleshoot this - what on earth am I meant to do to resolve this!?!?!?!

Ερώτηση από stringer.lc 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Group email

How do I enable the "Add to BCC" function that is located below the Contacts Sidebar when I attempt to send a group email by using my address book??

Ερώτηση από anedi 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν