Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Arrow, PgUp and PgDn keys to navigate on web page

When I read content on a web page, I like to use the up and down arrows and PgUp PgDn to go through it. I hate having to reach over for the mouse and line everything up t… (διαβάστε περισσότερα)

When I read content on a web page, I like to use the up and down arrows and PgUp PgDn to go through it. I hate having to reach over for the mouse and line everything up to go to the next screen. Since the last update, it seems I can't do that. When I hit the down arrow, or the PgDn key, it skips randomly down the page. This is especially true if I am reading an article with pictures in it. I think this might have something to do with my clicking yes to an inquiry from Firefox that just appeared on the page while I was browsing. It asked whether I wanted to be able to block text with keyboard commands. I'd like to change it back to whatever it was before, but can't figure out how to do that. Bill

Ερώτηση από w.burnham 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Disconnecting from Gmail and Google.com

Only when using my Firefox in windows on my PC. After I am connected to my Gmail for a short period of time, it stops working and then I see a banner at the top that read… (διαβάστε περισσότερα)

Only when using my Firefox in windows on my PC. After I am connected to my Gmail for a short period of time, it stops working and then I see a banner at the top that reads that it is disconnected. It will not reconnect until I close Firefox and then reopen it. I have checked everything including a uninstall and then reinstalling Firefox. Can someone help me?

Ερώτηση από Jerry's FireFox 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Someone else's name is showing up as a saved login user name on Twitter.com - Firefox only

I use Firefox (94.0.2) on a Macbook Pro (using MacOS 11.6.1) and went to log in to Twitter this evening and had a strange result. I only occasionally view Twitter using m… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox (94.0.2) on a Macbook Pro (using MacOS 11.6.1) and went to log in to Twitter this evening and had a strange result. I only occasionally view Twitter using my laptop and I use my email address and a password to log in. When I clicked in the field that reads "Phone, user name or email" I expected to see the Firefox autofill to show my email address, but instead it shows the name "Farha Hussain" (see screenshot image).

I checked my Firefox preferences for Saved Logins and I have my email address and password for Twitter saved there, but no mention of Farha Hussain (my name is Keith). I tried other websites to see if I could recreate the issue and couldn't. I visited the Twitter login form using Chrome and Safari and neither suggested Farha Hussain as a user name, so I think that this is something specific to Firefox on the Twitter website.

To make this an even more unusual situation, the only "Farha Hussain" that I know is a doctor in my city who I have been meaning to contact to see if she is accepting patients, but haven't yet done so. Her name is in my Mac Calendar and that's the only place I can think of on my computer (not in contacts or anywhere else). How this would be connected to a Twitter login is beyond my understanding.

Let me know if you would like additional information or screenshots.

Ερώτηση από keith83 2 έτη πριν

Απάντηση από keith83 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I get this message on way recurrent from firefox desktop application

Hello guys, thanks for this awesome open source product. I get this message sometimes when a try to visit some pages: (See attach image) Could someone tell me what it's… (διαβάστε περισσότερα)

Hello guys, thanks for this awesome open source product.

I get this message sometimes when a try to visit some pages: (See attach image)

Could someone tell me what it's mean that?

V/r

Damián Benavides

Ερώτηση από damian.benavides 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Reopen Closed Tab button unreachable behind unclickable drop-down arrow

Title basically says it all. This newest update of Firefox has had multiple problems, starting with losing ALL my previous bookmarks and making me create them all over ag… (διαβάστε περισσότερα)

Title basically says it all. This newest update of Firefox has had multiple problems, starting with losing ALL my previous bookmarks and making me create them all over again. The latest issue is something I can't patch up myself. When I right-click the tabs bar to select "Reopen Closed Tab," it's now buried beneath some non-functioning drop-down arrow. Why? The drop arrow takes up the same amount of space the Reopen Closed Tab does. There's no room saved. As an added insult, arrow doesn't actually work. I can't click it. I can't scroll down through the options. I can't do anything. Reopen Closed Tab is now buried and completely unusable. If this continues, I'll be forced to downgrade to the previous Firefox to get rid of this problem. How do I solve this?

Ερώτηση από Amahowl 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

false crash report

While running Firefox browser in Windows10, every once in a while a 'sorry your Firefox has crashed' box pops up. Yet the browser is still running just fine. Any ideas? … (διαβάστε περισσότερα)

While running Firefox browser in Windows10, every once in a while a 'sorry your Firefox has crashed' box pops up. Yet the browser is still running just fine. Any ideas?

Ερώτηση από cech3 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cech3 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Monitor tells me a site has been data breached and that I should change my password. Malwarebytes tells me that the site is blocked because it contains a trojan.

The title says it all. What is my best course of action?

Ερώτηση από David Lewis 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Suspicious Email

I received an email from "FireFox Monitor" address breach-alerts@firefox.com, with the subject line, "Firefox Monitor found your email address in a new data breach. Did t… (διαβάστε περισσότερα)

I received an email from "FireFox Monitor" address breach-alerts@firefox.com, with the subject line, "Firefox Monitor found your email address in a new data breach. Did this email come from Firefox/Mozilla? or is it fraudulent? Thank you

Ερώτηση από Faye 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Account "Sign In/Sign Up" is impossible to find on the first page of Firefox!!!!!!!!!!!!

When I go to https://www.mozilla.org/ and sign into the home page, I cannot find the Icon for "Sign In/Sign Up" to allow me to navigate to my Firefox Account and Sign In.… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to https://www.mozilla.org/ and sign into the home page, I cannot find the Icon for "Sign In/Sign Up" to allow me to navigate to my Firefox Account and Sign In. This make it a real pain in the ass to check what my subscriptions are, what my Profile says, or to check anything else!!!!!!!!!!!!!!!!!!

I have never seen a website that is so disorganized.

I had to

1) Sign in to Mozilla by typing https://www.mozilla.org/

2) Go down the home page to Contact Us.

3) The go to Support and find "Sign In/Sign Up"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

This just to sign into Mozilla!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A second problem unrelated to your screwed up sign in to my account, is that while I can see that I have subscribed to your VPN, I cannot find the big ball with "VPN is On/ VPN is Off" to sign into the VPN.

Ερώτηση από ensn81 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Downloads

Hi, The problem I have is that when i download a screenshot in Firefox, left click the download arrow in the top right corner, click on the file, I get a message that say… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, The problem I have is that when i download a screenshot in Firefox, left click the download arrow in the top right corner, click on the file, I get a message that says "the app didn't start". Never had the problem in November but seems to have happened after a Firefox update. I have the most current updates for Windows 10 pro 64, Firefox has been removed and reinstalled, Comodo was disabled, Strong VPN was disabled, browser privacy was set to standard, I have set up a separate folder for Firefox downloads and get the same message. I should note that these are all .png files. What app do I need and is it a Windows or Firefox app? Thank you for any help.

Ερώτηση από gstubbs 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cache cookies and passwords

Hi II am a relative computer novice and I am confused by the concept of deleting cache and cookies. I am having trouble with Firefox browser on Vanguard website. I w… (διαβάστε περισσότερα)

Hi II am a relative computer novice and I am confused by the concept of deleting cache and cookies.

I am having trouble with Firefox browser on Vanguard website. I was told to clear my cache and/or cookies.

I don't currently store any Vanguard passwords on my computer.

However, I’m afraid that if I clear cache or clear cookies I will inadvertently remove the passwords for all my other websites.

Is there a way to clear cache and clear cookies without deleting passwords?

Ερώτηση από peggywarner 2 έτη πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

empty bookmarks toolbar

My bookmarks toolbar disappeared. I was able to restore it, but it's blank. Using an add-in, I can show my bookmarks in a side pane. That pane does show a Bookmarks Toolb… (διαβάστε περισσότερα)

My bookmarks toolbar disappeared. I was able to restore it, but it's blank. Using an add-in, I can show my bookmarks in a side pane. That pane does show a Bookmarks Toolbar folder, which has the expected contents.

Additional issue: how do I rearrange my toolbars. The desired order, from top to bottom is title menu navigation tabs bookmarks

Windows 7 Pro, Firefox 94.0.2

Much thanks!

Ερώτηση από walterdh 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν