Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

FF keeps telling me: "We can’t connect to the server at download.mozilla.org." when I try to update

FF keeps telling me: "We can’t connect to the server at download.mozilla.org." when I try to update

Ερώτηση από peter.v.centore 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Disable 2FA

I have disabled 2FA. I want to disable this. I have enable a password (strong). Firefox continues to request authentication via e-mail. Can this please be disabled? … (διαβάστε περισσότερα)

I have disabled 2FA. I want to disable this. I have enable a password (strong). Firefox continues to request authentication via e-mail. Can this please be disabled?

Ερώτηση από Daniel Garrido 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

problem with changing the volume of one card

Why can't I change the volume in one tab? During a meeting, for example, the radio is on, and it is much louder than the meeting, and you cannot adjust the volume of a si… (διαβάστε περισσότερα)

Why can't I change the volume in one tab? During a meeting, for example, the radio is on, and it is much louder than the meeting, and you cannot adjust the volume of a single tab. This is very bothersome, not only in the above case. These pages determine the volume themselves. Some have regulations on the site, but not always. I am very tired of this problem. Are there any ways to change the volume of a given tab?

Ερώτηση από fabiw1 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από fabiw1 2 έτη πριν