Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

accessing the Transport for London website, www.tfl.gov.uk

Dear Firefox, Thanks for reading this. I use your superb browser to surf the web. One of the only sites I am having trouble with is Transport for London, www.tfl.gov.u… (διαβάστε περισσότερα)

Dear Firefox,

Thanks for reading this.

I use your superb browser to surf the web. One of the only sites I am having trouble with is Transport for London, www.tfl.gov.uk.

The thing about this site is, that when I go onto it, it simply freezes almost straight away. I use my wired mouse to try to scroll up or scroll down the site, and I cannot. It is just stuck. There are no scroll bars on the right to be able to click on to go up or down.

I am thinking this problem may have something to do with cookies. I say this, because the site is allright before the message comes onto the screen asking you to agree to cookies.

Is this a possiblity, do you think?

Or is there another possibility? For example, I have visited another forum, and told to increase hardware acceleration. Could this be the answer?

Any suggestions would be more than welcome, Yours Marek

Ερώτηση από MAREK_WES 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Space-key automatically scrolls..

Hi Firefox community, whenever I hit "space key" while I type, then it scrolls downwards which I annoys me. This happened at "Otranscribe" website where I was typing and … (διαβάστε περισσότερα)

Hi Firefox community, whenever I hit "space key" while I type, then it scrolls downwards which I annoys me. This happened at "Otranscribe" website where I was typing and this thing happened. Please tell me how can I stop the scrolling when hitting space key?

Ερώτηση από ushadevipkm987 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Double space is back in firefox for me firefox 99.0

There is a specific challenge that i am facing with Firefox and some of the solutions that i have tried is not helping me to resolve the issue. What's the issue: There a… (διαβάστε περισσότερα)

There is a specific challenge that i am facing with Firefox and some of the solutions that i have tried is not helping me to resolve the issue.

What's the issue: There are double spaces issue in Firefox

Where is it : 1) Menu 1.1) It's in the Menu New Tab is seen to me as New Tab (more spaces are for demonstration only) 1.2) All the Menu items which have space are show with more then one space including

 1.2.1) File Menu -> New  Window (and all the drop down menus with spaces)
 1.2.2) Edit Menu -> Select   All (and all the drop down menus with spaces)
 1.2.3) View-> Page   Style (and all the drop down menus with spaces)
  1.2.4) All the rest of the menus where ever there is a space there is a double space

2) URL : I type something in the URL and they are double spaced "this is test" will look like "this is test"

  THIS URL looks to be double spaced on firefox https://support.mozilla.org/en-US/questions/1338204?page=2
  like below

3) Numbers in the browser :

  Any number displayed is double spaced in the browser output (most of the times, most of the web pages)
  
  

4) Bookmarks : All bookmarks are double spaced

5) Settings:

Settings: I have tried some suggestions below and they did not work for me.

browser.proton.contextmenus.enabled browser.proton.contextmenus.enabled is still set to false but seems to have no effect toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets=true browser.proton.contextmenus.enabled=false


6) Reference: I have tried some suggestions below and they did not work for me.

 https://support.mozilla.org/bm/questions/1350754
 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1186601
 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1338204?page=2
 https://superuser.com/questions/1654597/firefox-menus-became-double-spaced-in-latest-update-i-want-to-return-to-single

Ερώτηση από Nataraj 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot access a website - recent event>

I can no longer access a website (bt.com) using Firefox. A tab shows up "CA Authentication Adapter Connector" with a blank page. If I use Private Browsing I can access. … (διαβάστε περισσότερα)

I can no longer access a website (bt.com) using Firefox. A tab shows up "CA Authentication Adapter Connector" with a blank page. If I use Private Browsing I can access. Checked with BT and Apple (I use an iMac) and the issue seems to be Firefox. How do I fix. Is this due to the recent Firefox update? I can access using a different browser.

Ερώτηση από pat.elder 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

All logins/passwords missing

Problem/possibly relevant info: yesterday evening, auto-fill for logins/passwords was working when I opened my laptop (from standby) this morning, my welcome screen… (διαβάστε περισσότερα)

Problem/possibly relevant info:

 • yesterday evening, auto-fill for logins/passwords was working
 • when I opened my laptop (from standby) this morning, my welcome screen was frozen at last night's day/time when I lowered the lid so I restarted (press and hold power button; this happens all the time as of the past 6 months or so)
 • logins/passwords have now disappeared
 • Windows 10, Firefox v.102.0 (updated July 1st)

After 2 hours of trying to find answers, I've done/discovered the following:

 • followed steps here: https://lifehacker.com/how-to-recover-your-missing-firefox-passwords-1835616191 -- didn't work
 • I don't have other profiles and am not synced to another device
 • I've had no luck finding an "Old Firefox" folder
 • logins.json, logins.json-2.corrupt, and logins-backup.json all have the same timestamp (this morning) and file size
 • when I open logins.json and logins-back-up.json in Firefox, I get the following message: SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data (I suspect this is where I'm in big trouble...)

I am very non-techy so any straightforward suggestions would be greatly appreciated. Otherwise, I guess I'll have to decide if I want to pay to get it fixed or go to the hassle of re-setting all my passwords. ;)

Thanks!

Ερώτηση από Ripley 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Ripley 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won’t open. It worked yesterday. I’ve tried everything.

I’m on a windows 10 dell Inspiron 7790 aio. When I click on the browser icon, the cursor buffers a little bit and then nothing happens. I’ve tried uninstalling and reinst… (διαβάστε περισσότερα)

I’m on a windows 10 dell Inspiron 7790 aio. When I click on the browser icon, the cursor buffers a little bit and then nothing happens. I’ve tried uninstalling and reinstalling, restarting my computer, going into profile manager and creating a new profile, and deleting all Firefox files from my computer. I don’t know what to do. Thank you.

Ερώτηση από Marshallgrahamd 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Google Slides display differences between firefox and other browsers

So i began teaching a UX design course on an institution and we are used to work with google slides to make a presentation. In terms of evaluation, every student need to … (διαβάστε περισσότερα)

So i began teaching a UX design course on an institution and we are used to work with google slides to make a presentation. In terms of evaluation, every student need to present the resolution of the challenges we make to assest their performance through the course. I noticed that my students that do not use firefox see their slides on a different way that i see them.

For example: i notice that, when the font placing is right for them, for me it's off (i view the placing as if it is apart from the slide, or maybe i see the font not being well distributed in its text field) The same thing happens with every element they put on each slide: i see them differently. This does not happen when i open the file in other browsers.

I add an image to clarify.

I would like to know if there is a solution for this, because i would not like to correct my students using other browser, honestly.

Ερώτηση από Juan Menéndez 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Google Websites Crash with website not secure error

I work for a company where we have a user that complained that when he navigated to a google website like Google maps, Translate, and Youtube. and clicking around and wit… (διαβάστε περισσότερα)

I work for a company where we have a user that complained that when he navigated to a google website like Google maps, Translate, and Youtube. and clicking around and within the website after a few minutes all websites will crash, and one website will show the error SSL_ERROR_BAD_MAC_ALERT. I have to clear browsing history in order to get it corrected. I can access the websites just fine through Edge, and Chrome. I was able to replicate the issue on two computers in my environment.

I was running off Firefox version 102.0.0 where I experienced the problem, and updated to 102.0.1 and still have the problem. I have googled, and followed this https://appuals.com/ssl-error-bad-mac-alert/ but do not want to have to whitelist all google websites. Is there a reported problem with Firefox?

Any help with this would be appreciated.

Ερώτηση από thompsoneric72 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Still receiving watch threads when I have updated my settings

I have edited my Settings so that I do not receive emails for any Watchings, but it has been 3 days I think, and I am still receiving forum threads. I just now removed t… (διαβάστε περισσότερα)

I have edited my Settings so that I do not receive emails for any Watchings, but it has been 3 days I think, and I am still receiving forum threads. I just now removed the DownThemAll Watchings thinking this is what I needed to do until I am ready to get back into the issue. How do I stop receiving forum threads unrelated to DownThemAll? Attached are snippets to show you what I have done.

Rose Mary

Ερώτηση από r.cascio710 2 έτη πριν

Απάντηση από r.cascio710 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Paaaage is only half opening

On some, not all emails I receive, after clicking on the email, it only opens to half page size. I am not able to read all the email. If I use the scroll bar it does not … (διαβάστε περισσότερα)

On some, not all emails I receive, after clicking on the email, it only opens to half page size. I am not able to read all the email. If I use the scroll bar it does not taaake me to the bottom of the email. Near the bottom of the email it has the following : Options: Reply To All | Show Recipients | Edit Subject | Add Bcc

Ερώτηση από brittlejack 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από brittlejack 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox's automatic spell checking feature is strange. Add image.

I forgot to paste the image in the previous question, so add it. I want to solve the spell check by Japanese input instead of the spell check by English input.

Ερώτηση από sweet0670 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Programming tutorials @ codewithmosh.com - Audio and Video don't work

My autoplay default settings are Block audio and video and I have allowed mosh.com to autoplay both (and that permission shows in the autoplay settings panel). I have tr… (διαβάστε περισσότερα)

My autoplay default settings are Block audio and video and I have allowed mosh.com to autoplay both (and that permission shows in the autoplay settings panel). I have tried setting autoplay to allow audio and video for Firefox browser level (everything not just one tab/site) It makes no difference. The rest of the site displays as expected and the SSL cert shows as valid. Kind of lost on what to do next. FWIW, it works in Chrome, no problem.

Ερώτηση από Sam Piper 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Sam Piper 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

data sync empty

After the update I found that passwords were deleted and browsing history in a way that tried all the solutions did not work. To find these synced files? And how do I get… (διαβάστε περισσότερα)

After the update I found that passwords were deleted and browsing history in a way that tried all the solutions did not work. To find these synced files? And how do I get it back to the Browser? The sync list is currently empty.

Ερώτηση από jofiisex 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jofiisex 1 έτος πριν