Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Copy/Paste

Why can a stupid failing script on a web-page, or even intentionally so programmed script disable the copy (and sometimes paste) functionality? How can this be disabled/… (διαβάστε περισσότερα)

Why can a stupid failing script on a web-page, or even intentionally so programmed script disable the copy (and sometimes paste) functionality?

How can this be disabled/fixed?

One highlights a text (any text) on some web sites, Edit menu allows Copy, context menu allows Copy, one hits Copy, nothing happens. It's not even a page where someone wanted to "copy protect" some information.

Copy and Paste should work just as advertised since those were invented, how hard can it be to get that right? Even stupid Notepad never fails at it. And no, I don't care what the idiot who programmed a page though would be/should be best for me, I want Copy to be copy, Paste to be paste. This used to work in "original" Firefoxes even when page developers wanted to make it not work.

And yes, while on a given page Copy fails miserably, at the same time in other pages it works.

Ερώτηση από Pók 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

History tab Not updating

Lets say i go to mozilla.org, it takes some time for it to come in the history tab ! Why ? Please help me I'm using the latest version of firefox on PC … (διαβάστε περισσότερα)

Lets say i go to mozilla.org, it takes some time for it to come in the history tab ! Why ? Please help me I'm using the latest version of firefox on PC

Ερώτηση από Ryan the ghost 1 έτος πριν

Απάντηση από Ryan the ghost 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What's happening to input.mozilla.org

It's been almost 6 months since https://input.mozilla.org/en-US/feedback/firefoxdev/88.0/ is down for me (check attachements) So what's happening ? … (διαβάστε περισσότερα)

It's been almost 6 months since https://input.mozilla.org/en-US/feedback/firefoxdev/88.0/ is down for me (check attachements) So what's happening ?

Ερώτηση από Clement 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 87.0b3 lost the Library Pocket Menu item

It appears that Firefox 87.0b3 version has removed the Library - Pocket List menu item. Yet, through the about:config options, has retained the ability to activate the 'S… (διαβάστε περισσότερα)

It appears that Firefox 87.0b3 version has removed the Library - Pocket List menu item. Yet, through the about:config options, has retained the ability to activate the 'Save to Pocket' address bar icon.

This makes no sense as there is now no option to have a 'Pocket List' item selection. At least I couldn't find an option for this. That is without adding another extension.

Having the 'Save' option without the 'List' option is counter intuitive.

The Library-->Pocket List Menu item should be restored.

Thanks.

Ερώτηση από Corsair2 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jeffefron01 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Developer Edition On Ubuntu - Update Hassles

On Ubuntu, FFDE can be configured to 1. Auto-update - but it just displays a message saying that it cannot update 2. Download updates and request permission to install… (διαβάστε περισσότερα)

On Ubuntu, FFDE can be configured to

1. Auto-update - but it just displays a message saying that it cannot update

2. Download updates and request permission to install them - all it does is display a message saying a new update is available

I think this all stems from the fact that FFDE at present has to be manually installed on Ubuntu. Why this is so, I cannot fathom - maybe someone here has an answer to why open sourced op system users are inconvenienced by Firefox.

It's feasible to script an update procedure to Ubuntu for FFDE. But this will not stop the annoying (every 2 hours) pop-ups about new updates being available - even when there is no new update there . . .

Maybe FFDE could simply stop automatic update reminders altogether. Users can decide (or script) for themselves if they want to update.

Ερώτηση από tamjk 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Websites with google analytics slower

Has anyone noticed that many websites that use google tracking and analytics seem to work a lot slower on firefox than on chrome? I know most sites have some form on goog… (διαβάστε περισσότερα)

Has anyone noticed that many websites that use google tracking and analytics seem to work a lot slower on firefox than on chrome? I know most sites have some form on google tracking on them but some in particular work a lot slower on firefox than on chrome. In particular udemy.com, as well as my.onexamination.com I feel this is an issue due to firefox privacy containers, as the tracking on these websites is trying to get information which firefox is denying it, causing a delay in resolution. I prefer firefox but I am starting to use chrome for such websites. Any way I can speed up things on firefox and avoid chrome altogether?

Ερώτηση από shivjitbagga 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Debugging Tutorial

Got to be kidding. The Firefox tutorial is the pits. The worst I seen yet. Is there a developers Firefox manual to be had, because the browser educational platform is … (διαβάστε περισσότερα)

Got to be kidding. The Firefox tutorial is the pits. The worst I seen yet. Is there a developers Firefox manual to be had, because the browser educational platform is the just the worst I seen in years?

Ερώτηση από mcv57 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"help > Send feedback" is not working

Firefox Developer Edition 88.0b9(64-Bit) I'm unable to send feedback. I always get the same text, which can be seen on the screenshot. I already tried incognito mode and… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox Developer Edition 88.0b9(64-Bit)

I'm unable to send feedback. I always get the same text, which can be seen on the screenshot. I already tried incognito mode and with disabled add-ons.

Ερώτηση από Flekay 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Change Amazon Search Engine Marketplace within Firefox

The default Amazon search that comes built-in with Firefox points to Amazon.com. Is there a way to search for other marketplaces, like amazon.com.au or amazon.sg ? … (διαβάστε περισσότερα)

The default Amazon search that comes built-in with Firefox points to Amazon.com. Is there a way to search for other marketplaces, like amazon.com.au or amazon.sg ?

Ερώτηση από spaceboy 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Open bookmarks in new background tab while on "new tab"

Hello Hello, I have an addon that makes my bookmarks open in new background tabs (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/open-bookmarks-in-a-new-tab/). This wor… (διαβάστε περισσότερα)

Hello Hello,


I have an addon that makes my bookmarks open in new background tabs (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/open-bookmarks-in-a-new-tab/). This works in all but one instance. If I am already on the "New Tab" page, the bookmark opens in that tab. Is there any way to make the bookmark open in a background tab while I am on the new tab page? Thanks!

Ερώτηση από James Edward Armstrong IV 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από James Edward Armstrong IV 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I choose the GPU that Firefox is active on?

My laptop has two GPUs which are the integrated graphics card of the Intel CPU and the graphics card of NVidia. Now I want to use WebRender in Firefox, does it use the in… (διαβάστε περισσότερα)

My laptop has two GPUs which are the integrated graphics card of the Intel CPU and the graphics card of NVidia. Now I want to use WebRender in Firefox, does it use the integrated graphics card or the NVidia graphics card for rendering?

https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2021-04-18-00-57-42-b85c78.png

As shown in the picture, my GPU#1 is active, but the GPU#2 I want to use is not active, how do I make GPU#2 active?

Also: when will WebRender be active?

Ερώτηση από Jimmy 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Jimmy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

About opening a tab in a new tab (not new window) conveniently

I found when pressing Alt+Enter in the address bar, the link will open in a new tab, which is nice. But if I press Alt+click a link in the page, the link does not open in… (διαβάστε περισσότερα)

I found when pressing Alt+Enter in the address bar, the link will open in a new tab, which is nice. But if I press Alt+click a link in the page, the link does not open in a new tab (while Shift+click can open in a new window as expected). I'm not sure if it's a problem, but I hope Firefox can have this feature so that opening a link in a new tab can be more convenient.

Besides, in some browsers, drag a link to a nearby place will open in a new tab. However, in Firefox, this manner does not work, unless I drag a link to the tabs bar.

Ερώτηση από SolidBlock 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Did Firefox really changed their logo (or fox will be gone in nearby future)?

Getting Started Page Check the icon in tab header and logo. It is new logo replacing the old Firefox logo. Firefox is no doubt my first preference but without fox it fee… (διαβάστε περισσότερα)

Getting Started Page Check the icon in tab header and logo. It is new logo replacing the old Firefox logo. Firefox is no doubt my first preference but without fox it feels different (fox is heart of this browser).

Ερώτηση από Akash Jadav 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

hover zoom not working

"Hover text not working on Copart site, works on same version 87 with windows 7 PC but not on my windows 10. If I switch to Edge it works fine, just not on FireFox. In … (διαβάστε περισσότερα)

"Hover text not working on Copart site, works on same version 87 with windows 7 PC but not on my windows 10. If I switch to Edge it works fine, just not on FireFox. In the copart site under an auction item I can click on the image and then the pointer will bring up a zoomed in window to the right of the image.

Ερώτηση από eric131 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Images that pop up while browsing

Hello, I use 2 monitors if one of them has a live stream from Facebook then there are such flashes on the primary monitor while browsing. But only if Firefox is open on t… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I use 2 monitors if one of them has a live stream from Facebook then there are such flashes on the primary monitor while browsing. But only if Firefox is open on the primary monitor. Here is a video of the flickering: https://www.youtube.com/watch?v=AOsjhbInuQQ I had a system reinstall due to an SSD replacement, but the error persists. This error has occurred since the Windows 10 Pro 20H2 update. I have an RTX2070 card with the latest gpu driver.

Thanks for the help!

Ερώτηση από jozsi252 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Cant Upload to youtube music

When I try to upload something to youtube music it keeps on showing up as an error despite being the right file extension. To test this I uploaded the same files on Chrom… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to upload something to youtube music it keeps on showing up as an error despite being the right file extension. To test this I uploaded the same files on Chrome and they worked perfectly.

Problem was fixed upon fresh start /or resetting cookies and cache but both are annoying each time as I have to relog into everything each time this error happens.

Ερώτηση από lcedghill 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από RageE1der 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Possible to pass application arguments in handlers.json?

Following the deprecation of the FTP protocol in Firefox I have, as a workaround, set Excel to open all ftp links in Firefox for me. However, ideally, I would like a cust… (διαβάστε περισσότερα)

Following the deprecation of the FTP protocol in Firefox I have, as a workaround, set Excel to open all ftp links in Firefox for me. However, ideally, I would like a custom PowerShell script to handle all ftp links for me in Firefox. But to do so you would have to pass arguments to an application (in this case PowerShell) in handlers.json file. I guess that is not possible, or am I wrong here?

Ερώτηση από loxia_01 1 έτος πριν

Απάντηση από loxia_01 1 έτος πριν