Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Web browser thru Firefox

All of a sudden when I go into Firefox and type in the web browser it comes up on left hand side of the screen and is so small that it is impossible to read. It has neve… (διαβάστε περισσότερα)

All of a sudden when I go into Firefox and type in the web browser it comes up on left hand side of the screen and is so small that it is impossible to read. It has never done this before

Ερώτηση από teffy1 1 έτος πριν

Απάντηση από YongHan 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

link to website not working

Hi: The link to the following website is not working: https://www.hoka.com/ When I try this link in another browser (ie. Chrome) it works. Why is it not working on Firef… (διαβάστε περισσότερα)

Hi: The link to the following website is not working: https://www.hoka.com/ When I try this link in another browser (ie. Chrome) it works. Why is it not working on Firefox? Thanks David

Ερώτηση από damurray2 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

firefox dosent sync my saved logins and passwords

hi. im using firefox on my windows pc. after login to firefox account and start syncing,all bookmarks,add-ons,settings will be synced normally, expect passwords! no other… (διαβάστε περισσότερα)

hi. im using firefox on my windows pc. after login to firefox account and start syncing,all bookmarks,add-ons,settings will be synced normally, expect passwords! no other devices or sessions is currently activated,just one pc. i tested firefox latest version and ESR too,same result. finally exported my passwords from chrome and imported as CVS file to firefox. but every time i login and sync firefox account again,password not be synced!

Ερώτηση από miladramzany 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

how to avoid the graying of most of the url in the location bar?

In the location bar (aka url bar aka address bar), the base domain name ("example.com") is displayed as normal text, whereas everything else in the url is displayed in gr… (διαβάστε περισσότερα)

In the location bar (aka url bar aka address bar), the base domain name ("example.com") is displayed as normal text, whereas everything else in the url is displayed in gray. For example, if the displayed url is https://foo.example.com/bar, the "https://foo." and "/bar" are in gray.

Is it possible to get the whole url displayed as normal text, i.e., black, and avoid this "graying out" of some of it?

In my searches so far, I've found various other customizations for the location bar via userChrome.css, but not this one. Any help appreciated.

I'm using firefox 91.8.0esr (64-bit) as currently packaged for centos7 (x86_64), though presumably this is not system-dependent.

Ερώτηση από karlberry 1 έτος πριν

Απάντηση από MarkRH 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

URLs appear when saving/printing to pdf

I'm viewing a webpage that has several links. When printing the webpage to pdf using Firefox, the links magically display their full URLs, blocking the contents of the pa… (διαβάστε περισσότερα)

I'm viewing a webpage that has several links. When printing the webpage to pdf using Firefox, the links magically display their full URLs, blocking the contents of the page. How can this be prevented? This does not happen when using MS Edge. Please see the attached screenshot. The top image is from a pdf printed using Firefox, and the bottom is from a pdf printed using MS Edge. 91.8.0esr (64-bit)

Ερώτηση από firefoxq 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Can't use touch ID for passwords.

My macbook is a 2019 16", running Monterey 12.3.1, and has the touch ID sensor on the top right of the keyboard. I love having it for all my log-ins, but can only make i… (διαβάστε περισσότερα)

My macbook is a 2019 16", running Monterey 12.3.1, and has the touch ID sensor on the top right of the keyboard. I love having it for all my log-ins, but can only make it work in Safari. When I look online I'm told to go into settings> privacy > and then just choose the toggle to turn it on. My version of Firefox (which says it's up to date) does not have that option in the Privacy and Security section of settings. Any thoughts? I'd rather use Firefox than Safari, but that is a HUGE feature to me. Thanks!

Ερώτηση από ppetrocc 1 έτος πριν

Απάντηση από Infinity__ 1 έτος πριν