Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloading a letter

My bank notifies me that it has a letter for me. I find the link for the letter on my secure internet banking site and click on it. First it tells me "No Preview availa… (διαβάστε περισσότερα)

My bank notifies me that it has a letter for me. I find the link for the letter on my secure internet banking site and click on it. First it tells me "No Preview available", and there's a button to Download. Which I select. Immediately a new page coming up with the wording "Authorization has been denied for this request."

When I try to open this letter using Google Chrome I have no problem!

What is happening with Firefox and how do I access the letter successfully?

Ερώτηση από houseoffrancis 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't close properly

phil.schreiber9664@gmail.com said Everytime I try to close my Firefox browser window, it just stops. There are multiple processes taking in excess of 200 or 300K in me… (διαβάστε περισσότερα)

phil.schreiber9664@gmail.com said

Everytime I try to close my Firefox browser window, it just stops. There are multiple processes taking in excess of 200 or 300K in memory that seem to be causing the problem. I have to manually end the process just to close Firefox, and it is quite annoying. I just checked, my Firefox is up to date. Yesterday I deleted and re-installed Firefox, but it's still doing the same thing. This is kind of driving me nuts to be honest. I have Chrome, Opera, and Edge also installed on my computer so I'm ready to jetisson Firefox but thought I'd see what the community has to say first.

UPDATE - Firefox worked great for a few days but the issue returned not too soon after that. Whatever happened in the last update was only good temporarily. I've already done all the initial troubleshooting steps and believe I may have discovered the root cause of the issue.

There are multiple processes in Firefox whose size is over 100,000 kilobytes in size. Some are over 200K, 300K, and 400K.

As I compare this with other browsers I have on my computer, Edge has no processes over 100K, and neither does Chrome or Opera. I believe this is not coincidence, there is something internal to Firefox which creates large processes that is causing delays in closing it. Once again the problem has started annoying me and has started giving me thoughts of switching browsers again.

You can see it in the screenshots I posted.

Ερώτηση από phil.schreiber9664@gmail.com 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από phil.schreiber9664@gmail.com 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Error message

Hi, for a weeks I´m having error messages from firefox. I have already updated windows and mozilla, restarted mozilla and my antivirus doesn´t detect any threat. What… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, for a weeks I´m having error messages from firefox.

I have already updated windows and mozilla, restarted mozilla and my antivirus doesn´t detect any threat.

What can I do?

thanks!

Ερώτηση από thraranduil 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My bookmarks and history are gone.

I am really frightened. An Apple support person had me erase my system and reinstall. When i down loaded Firefox none of my bookmarks downloaded. I tried sync now, nothin… (διαβάστε περισσότερα)

I am really frightened. An Apple support person had me erase my system and reinstall. When i down loaded Firefox none of my bookmarks downloaded. I tried sync now, nothing. Everything, a year of research, gone. What do i do?

Ερώτηση από goodkitty 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox keeps loading old redundant website..

Firefox keeps loading old redundant website, even after deleting all temp files, Firefox browser history and otehr settings in Firefox. Other browsers on my PC works corr… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox keeps loading old redundant website, even after deleting all temp files, Firefox browser history and otehr settings in Firefox. Other browsers on my PC works correctly. How do I fix Firefox?

Ερώτηση από MarkS 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από MarkS 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to override homepage when you are at domain?

Homepage set by domain administrator is really slow to open, and itis seach box is to search at the site, not a web search engine I want use google, or "about:newtab" … (διαβάστε περισσότερα)

Homepage set by domain administrator is really slow to open, and itis seach box is to search at the site, not a web search engine

I want use google, or "about:newtab"

PD: I gained local admin access

Ερώτηση από leo3487 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Spam log in

Previously access was denied 2 log in 2 xfinity on Firefox browser. Reply 2 post gave me a different log in . It worked. After I got email from u "Your Firefox account w… (διαβάστε περισσότερα)

Previously access was denied 2 log in 2 xfinity on Firefox browser. Reply 2 post gave me a different log in . It worked. After I got email from u "Your Firefox account was used to sign in Chrome on Windows 10 Boardman, OR, United States (estimated) IP address: 52.32.111.255 Wednesday, Dec 14, 2022 2:52:14 PM (PST)". This isn't me, but I logged in at the same time. Did Firefox mistake my log in? When I attempted 2 change my password, it wanted 2change the password 4the spammer. I couldn't change MY password. I didn't use Chrome, I don't have Windows 10. I have Windows 11 and I am not near Boardman OR.

Ερώτηση από wisehooter 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox starting too many instances when launched

Every time I launch Firefox it creates 12-13 instances of Firefox along with one each for Chrome and Console. I don't need that many instances. Typically I have no mor… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I launch Firefox it creates 12-13 instances of Firefox along with one each for Chrome and Console.

I don't need that many instances. Typically I have no more than 3-4 tabs open.

Is there a Configuration setting that I can change to reduce the number of instances to 5 and greatly reduce the amount of time it takes to launch.

I am running Windows 10 Pro V21H2 at current update level. I have a custom made tower with 512GB SSD and a Core2 Duo processing running at 2.93 GHz with 8 GB Ram. Firefox is V17.0.1.

Ερώτηση από silverfox2 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

latest download

L.S., by installing the latest download all my passwords are gone. I ask you urgently to let me now how to undo the latest installation (I believe it was yesterday) . I'm… (διαβάστε περισσότερα)

L.S., by installing the latest download all my passwords are gone. I ask you urgently to let me now how to undo the latest installation (I believe it was yesterday) . I'm really very disappointed. I do not know all the passwords by heart. Please help me ASAP.

Many thanks and fiendly greetings, Marianne

Ερώτηση από Marianne51 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Lost Bookmarks and login information

Please help me get my bookmarks back. I've tried all of the suggestions that I understand. There's one that says to go select a file, but it doesn't say where the file … (διαβάστε περισσότερα)

Please help me get my bookmarks back. I've tried all of the suggestions that I understand. There's one that says to go select a file, but it doesn't say where the file is ...

This is my work computer, I need my bookmarks and login information.

Thanks, Allison

Ερώτηση από amaslar 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some sites/pages load with some text replaced with other incorrect text.

On some sites, I see some of the text replaced with different text. I tried these pages in other browsers at the same time and they display correctly. I tried on a priva… (διαβάστε περισσότερα)

On some sites, I see some of the text replaced with different text. I tried these pages in other browsers at the same time and they display correctly. I tried on a private browser session and it displays the same. I had seen this previously, but it seemed to go away on its own. I was able to get screenprints of this event. If I inspect the fast.com page, I can see what the proper text should be.

These are just annoyances since I can still interact with the page, but just thought to see if I can find a fix.

https://fast.com/ https://grandrapids.craigslist.org/

Browser is updated.

Thank you in advance for any help.

Ερώτηση από carlc376 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Password Manager is not Secured

Sorry as I Don't know how to Write the Problem. But Still Trying for it and save the World with Big Problem of Firefox Password manager. I wanted to state that firefox P… (διαβάστε περισσότερα)

Sorry as I Don't know how to Write the Problem. But Still Trying for it and save the World with Big Problem of Firefox Password manager.

I wanted to state that firefox Password Manager is still not secured on windows PC,

My Clarification.

When you Open the Firefox and Press the Application Menu, Passwords. It Open all the Passwords.

Ii I wanted to Steal any Passwords of my Known Person, it's very easy on PC. If any User Keep his Account Sync Open with Mozilla Server, I just Sit on My known Person user PC. Open the Firefox and Press the Application Menu, Passwords. and All Password i can See and Copy

Here is what i Think Mozilla Team to Have - Password Manger Opening Key or can see Secret Password / Other encryption & Decryption Method which only the Actual User will see All saved Passwords by Password / Other encryption & Decryption Method.

Ερώτηση από Fantasia 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Comment sections

Comment section Wall Street Journal stopped working right in the middle of actively using it. Edge works fine. 107.0.1 64 bit. Very strange, happened as I was in the… (διαβάστε περισσότερα)

Comment section Wall Street Journal stopped working right in the middle of actively using it. Edge works fine.

107.0.1 64 bit. Very strange, happened as I was in the middle of using it.

Ερώτηση από vetbird 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is firefox changing computer's "address"?

When site asks for verification code - I copy it from email into web site. The code is not recognized. Does Firefox keep changing my computer's address? Using Win 10. I … (διαβάστε περισσότερα)

When site asks for verification code - I copy it from email into web site. The code is not recognized. Does Firefox keep changing my computer's address? Using Win 10. I have uninstalled/reinstalled FF several times. System keeps crashing. What's happening Me novice, 78yrs old etc.

Ερώτηση από William G 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF 107.0.1 will not block Gitlab cookies even though I've requested such in "Manage Exceptions"?

FF 107.0.1 will not block Gitlab cookies even though I've requested such in "Manage Exceptions"? Do I need a Gitlab cookie for some reason? Macbook 12.5.1

Ερώτηση από RwD 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από RwD 1 έτος πριν