Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google search stops working

Hello! After updating to the latest version of Firefox (100.0.2, 64-bit), I notice that Google search stops working every now and then. By stops working, I mean I can't u… (διαβάστε περισσότερα)

Hello! After updating to the latest version of Firefox (100.0.2, 64-bit), I notice that Google search stops working every now and then. By stops working, I mean I can't use their website https://www.google.com or search using Firefox's address bar or search bar. Searching with other search engines like Bing is working normally. In order to get Google search working again, I have to close and restart Firefox. However, after some time, it stops working again. How can I fix this problem?

Ερώτηση από frankT68 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Bookmarks Every Page I Visit

Firefox (10.0002 64-bit) is bookmarking every single page I visit, making the bookmarking function useless to me. I just noticed this problem recently. Someone posted a … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox (10.0002 64-bit) is bookmarking every single page I visit, making the bookmarking function useless to me. I just noticed this problem recently. Someone posted a similar question in 2016:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1077320

He seemed to think the problem was related to an app -- but someone else posted to that question and they did not have any new apps. Nor do I. I haven't knowingly installed any apps to Firefox in the last year.

Can someone please tell me how to stop the bookmarking function from booking pages automatically without my input?

Thanks.

Ερώτηση από b98765 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can not access aweb site

i have assurance wireless home page on my desktop and when i try to get it in firefox i get this messageInternal Server Error The server encountered an internal erro… (διαβάστε περισσότερα)

i have assurance wireless home page on my desktop and when i try to get it in firefox i get this messageInternal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Apache/2.4.25 (Debian) Server at myaccount.assurancewireless.com Port 443 works in edge and Chrome and ie/able all adons cleared cookies done everything i can even called assurance and they were able to access it not sure why i got it in edge and ie'

Ερώτηση από Mary 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The requested URL was rejected. Please consult with your administrator. Your support ID is: 15199799165570062406

The requested URL was rejected. Please consult with your administrator. Your support ID is: 15199799165570062406 This is the site https://one.walmart.com/content/usone/… (διαβάστε περισσότερα)

The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 15199799165570062406

This is the site https://one.walmart.com/content/usone/en_us/company.html this site I connect to for work related issues, I can use private browsing, but not the regular browsing.

Ερώτηση από Seekerkiller 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

OneDrive photos not loading

The photos page in OneDrive is having trouble loading most of the time. The page has the OneDrive header, and the section where the photos should show up is simply blank.… (διαβάστε περισσότερα)

The photos page in OneDrive is having trouble loading most of the time. The page has the OneDrive header, and the section where the photos should show up is simply blank. Screenshot attached.

This is working fine on Google Chrome, but I would prefer not to use chrome for privacy reasons.

Can anyone help me with this?

Regards, Harrison

Ερώτηση από h.bade93 2 έτη πριν

Απάντηση από h.bade93 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Duckduckgo opens links as https://html.duckduckgo.com/html

Hi, I'm using Duckduckgo as my search engine, but when I type in a search string, it Firefox prepends it with https://html.duckduckgo.com/html/... This opens a search p… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I'm using Duckduckgo as my search engine, but when I type in a search string, it Firefox prepends it with https://html.duckduckgo.com/html/... This opens a search page that doesn't follow my dark theme. When I click on a link, another link is added that creates a link back to the same URL, causing a loop. This never happened before I upgraded to Ubuntu 22.04 & the latest version of Firefox, 100.0.2. How can I change this back?

Thanks!

  -John

Ερώτηση από jlcenter 2 έτη πριν

Απάντηση από jlcenter 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Internet occasionally stops working for the "default-release" profile while others are fine

Occasionally, the internet will stop working for my “default-release” profile. When I search for something or go to a website, I get “Hmm. We’re having trouble finding th… (διαβάστε περισσότερα)

Occasionally, the internet will stop working for my “default-release” profile. When I search for something or go to a website, I get “Hmm. We’re having trouble finding that site.” (refer to the attached screenshot). Then, I have to wait a couple of minutes and reopen Firefox to get back internet access. But, other profiles work uninterrupted, and other applications also work fine. I don’t have any antivirus installed. I tried reinstalling Firefox to no avail. It would be really helpful to hear any suggestions or solutions for this problem.

Installed Add-ons: Bitwarden, Ublock Origin, Keepa, Honeym, Facebook Container, Unhook, Privacy Badger, I don't care about cookies, Universal Bypass, Cookie AutoDelete 3.6.0, Enhancer for Youtube, SponsorBlock, Copyfish Free OCR Software, 600% Sound Volume, LeechBlock, Return YouTube Dislikes

Ερώτηση από fireyfox2435 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't connect to Google since Firefox 100

For the 2 weeks or so, I've been having an intermittent problem connecting to any Google services (Gmail, google.com, Google Calendar, Youtube). In gmail, it tells me th… (διαβάστε περισσότερα)

For the 2 weeks or so, I've been having an intermittent problem connecting to any Google services (Gmail, google.com, Google Calendar, Youtube). In gmail, it tells me that I'm offline or "Oops, error getting emails". If I browse to www.google.com, I just get a blank screen.

This seems to have coincided approximately with the release of Firefox 100, but I'm not totally sure it's related. If I clear all cookies and cache, that seems to resolve the problem temporarily, but it comes back. If I open a Private window or another container, that also seems to resolve the problem temporarily, but it comes back.

Other browsers work with no problem.

If I open a new container, it will work for a while, but eventually stop connecting. This doesn't happen with other websites. Only Google related websites.

I have tried doing a Firefox refresh, but that didn't resolve the problem.

Ερώτηση από peterkronenberg 2 έτη πριν

Απάντηση από Terry 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to open local files in Firefox 100 snap?

I'm on Ubuntu 22.04 which is using the snap package of Firefox. It seems that I cannot open local files in the /tmp directory. When I place a test.html file there and ru… (διαβάστε περισσότερα)

I'm on Ubuntu 22.04 which is using the snap package of Firefox.

It seems that I cannot open local files in the /tmp directory. When I place a test.html file there and run `firefox /tmp/test.html`, it returns a file not found error. Why?

I don't have the problem with files in my home directory.

Ερώτηση από simon.eu 2 έτη πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Browser freezes using Gmail and Youtube

Hello, Recently I was forced to install some "stuff" on my work laptop. Unfortunately, I am not quite sure what they installed. I have contacted my IT department and all… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Recently I was forced to install some "stuff" on my work laptop. Unfortunately, I am not quite sure what they installed. I have contacted my IT department and all I've gotten in response is that "we haven't blocked any browser or sites."

Since this update, I find that Gmail will eventually show an error and when I go to refresh the page, the loading screen never completes. Additionally, Youtube will eventually declare that I have no connection and at that point I can no longer open new browser tabs.

I have updated Firefox, used troubleshooting mode, removed extensions, turned off ad blockers (uBlock Origin), and nothing seems to work—these issues always appear again eventually.

I would greatly prefer to not use Chrome, so if there is anything I can do to fix these issues I would be all ears to know what it is.

Thank you, John

Ερώτηση από johnvemery88 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Screen Layer on my YouTube Videos

Hi, I have this problem which I never faced before, and I could not find a solution to it online. Could you please help me! It only appears in your browser. Which is a … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have this problem which I never faced before, and I could not find a solution to it online. Could you please help me! It only appears in your browser. Which is a pink layer on YouTube videos. I tried reinstalling the browser, refreshing it. everything I could. And no chance. I am going to share with you a screenshot of what I mean.

Ερώτηση από Obada Edel 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Obada Edel 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Simplified view is Duplicating images

I'm trying to print this article( https://www.nytimes.com/2022/05/25/books/review-lynching-port-jervis-philip-dray.html?searchResultPosition=4 ) in Simplified Format but … (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to print this article( https://www.nytimes.com/2022/05/25/books/review-lynching-port-jervis-philip-dray.html?searchResultPosition=4 ) in Simplified Format but its duplicating the images. I tried a different article and it did the same

Ερώτηση από jonathan_diaz 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox locking up / hangs after using search

At random, whenever use a search box on a page, Firefox will lock up. The "loading" icon on the tab will animate as normal, but the entire window won't respond. If I pre… (διαβάστε περισσότερα)

At random, whenever use a search box on a page, Firefox will lock up. The "loading" icon on the tab will animate as normal, but the entire window won't respond. If I press the show desktop button and then try to reveal Firefox, none of the windows will appear. I'd have to go into Windows Task Manager and be lucky enough to terminate the correct process containing the tab, or else I'd have to start all over again.

Ερώτηση από lokeyhermit 2 έτη πριν

Απάντηση από lokeyhermit 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

artboard not updating on Canva.com

About a week ago, Firefox stopped updating the fonts on Canva art boards. I have attached a screen shot to show that the font name is correct (shown in the menu bar), but… (διαβάστε περισσότερα)

About a week ago, Firefox stopped updating the fonts on Canva art boards. I have attached a screen shot to show that the font name is correct (shown in the menu bar), but it is not reflected on the art board. The screenshot also has a popup of the image downloaded which shows the same font as in the menu bar.

I have used Canva in Firefox of years! I am now having to use Chrome and Edge. I would prefer Firefox. Please fix the problem.

Ερώτηση από forbeskellie 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από forbeskellie 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

microsoft Pop-up

Every time I log in or refresh outlook, I get an email ad for outlook upgrade. It is from microsoft, and can be opened as an email, but it is an ad and can't be blocked. … (διαβάστε περισσότερα)

Every time I log in or refresh outlook, I get an email ad for outlook upgrade. It is from microsoft, and can be opened as an email, but it is an ad and can't be blocked. These emails remain blocked with Brave, and I am running an ad blocker. Will mozilla update to remove these ads, or is there an ad blocker that works better with Mozilla. When I inspect it, the first line shows:-

<!doctype html><html dir="ltr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" translate="no"><head><meta charset="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/><meta http-equiv="pragma" content="no-cache"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=0"/><meta name="google" value="notranslate"/><meta name="format-detection" content="telephone=no"/><meta name="scriptVer" content="20220513004.19"/><meta name="physicalRing" content="WW"/><meta name="environment" content="Prod"/><meta name="bootFlights" content="sourcelistapi,novaappbar,sendClaimsChallengeInQuery,performanceDatapointHealth,patchnode"/><meta name="cdnUrl" content="//res.cdn.office.net/"/><meta name="backupCdnUrl" content="//res-2.cdn.office.net/"/><meta name="cdnContainer" content="owamail/"/><meta name="devCdnUrl" content=""/><meta name="ariaUrl" content=""/><meta name="compactAriaUrl" content=""/><meta name="wcssFrameUrl" content="https://webshell.suite.microsoft.scloud"/><meta name="scriptPath" content="scripts/"/><meta name="owaIsAuthenticated" content="OwaIsAuthenticated"/><link rel="shortcut icon" href="/mail/favicon.ico" type="image/x-icon"/><link rel="apple-touch-icon" href="//res.cdn.office.net/assets/mail/pwa/v1/pngs/apple-touch-icon.png"/><noscript>JavaScript must be enabled.</noscript><title>Outlook</title><style>@font-face {

Ερώτηση από 64bit_windows_10_user5 2 έτη πριν

Απάντηση από Dropa 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

browser issue

I clicked on 'block cookies' option( never seen this before but I trust you guys so....) when I logged onto firefox this morning, since then there are various apps I cann… (διαβάστε περισσότερα)

I clicked on 'block cookies' option( never seen this before but I trust you guys so....) when I logged onto firefox this morning, since then there are various apps I cannot get on to, eg Twitter, my banking through Nationwide, very frsutrating. So I tried to set a restore point prior to thios morning but that made no dofference, getting desperate now.

Ερώτηση από stewart.r.j 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 έτη πριν