Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Cannot paste in outlook office 365 using firefox version 109.0.1

I cannot paste into an Outlook mail message (web version office 365) in firefox v109.0.1. The paste function (right click) works one time and then the option does not app… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot paste into an Outlook mail message (web version office 365) in firefox v109.0.1. The paste function (right click) works one time and then the option does not appear again. If I refresh the page it works one time and then no more again. ctrl+v does work.

Ερώτηση από brenton.carr 4 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 ώρα πριν

google login

I use my regular gmail account in Firefox and Firefox is my default browser. Chrome pops up a login screen to allow me to sign into my school account or my regular accoun… (διαβάστε περισσότερα)

I use my regular gmail account in Firefox and Firefox is my default browser. Chrome pops up a login screen to allow me to sign into my school account or my regular account.

On Firefox when I go to google and click the login button, it takes me to my school login screen. How do I reset it to use my regular gmail account. My school uses gmail.

Can Firefox ask for the correct account when there are multiple accounts?

Ερώτηση από Gary in Tucson 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 5 ώρες πριν

Web Pages disappear

I am on a Macbook air running Firefox 109.0.1 with DuckDuckGo as the engine. This past week I've had webpages that I am using disappear leaving me with a blank tab. In t… (διαβάστε περισσότερα)

I am on a Macbook air running Firefox 109.0.1 with DuckDuckGo as the engine. This past week I've had webpages that I am using disappear leaving me with a blank tab. In the middle of the game or puzzle it just disappears and there I am with the Firefox logo on the page. The tab doesn't close, just the content is gone. The back button doesn't work - it's as if I have set a new tab. The two sites that seem to be disappear most frequently are: thejigsawpuzzle.com https://freeonlinemahjonggames.net/dogmahjong2.html both of which we have used for years without problems. It doesn't happen every time we use the webpages but at least once a day. We have restarted the computer and Firefox. This laptop is just a couple of weeks old, could that somehow be the issue?

Ερώτηση από celia.in.reddeer 13 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 ώρες πριν

I can not remove a extension.

I can not remove the extension! I have noticed for some time now that I have an extension in my Firefox extensions that has no name and keeps installing itself, even when… (διαβάστε περισσότερα)

I can not remove the extension!

I have noticed for some time now that I have an extension in my Firefox extensions that has no name and keeps installing itself, even when I try to uninstall it through the Firefox folder. The extension causes that in my search suggestions when I enter something always other websites come to the surface, or the actually suggested by firefox sites slide down. Some yahoo and amazon sites come up on my search results.

Ερώτηση από maikmadej99 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 6 ώρες πριν

Printing out logins and passwords

I don't seem t have the right usernames and passwords to be able to print out my logins and passwords. I am able to login to Windows whenever I restart my PCs, but Firef… (διαβάστε περισσότερα)

I don't seem t have the right usernames and passwords to be able to print out my logins and passwords. I am able to login to Windows whenever I restart my PCs, but Firefox doesn't accept the password. I have tried versions of the name that appears on my Windows screen after login, but that doesn't work. There is no alternative account on my laptop.

Ερώτηση από Dennis C During 7 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 7 ώρες πριν

No history since last FF update. When I open previous profiles, there is no history there either. Please provide some simple instructions that help me restore previous history, as I use this feature a lot.

Please help me to know how to easily restore my search history. I may switch to a different browser if I am unable to restore search history.

Ερώτηση από jnbtxn47 10 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 7 ώρες πριν

Setting that are very inconvenient in Firefox

I have two large inconveniences that keeps me from using Firefox exclusively. 1)When entering a search term in Firefox on occasion I need to look up spellings in the sear… (διαβάστε περισσότερα)

I have two large inconveniences that keeps me from using Firefox exclusively. 1)When entering a search term in Firefox on occasion I need to look up spellings in the search string. When I click off the search dialog box and return back to the dialog box on the search page everything is erased that I had previously added in the search box. This a a big inconvenience for me. Is there a way to change this setting?.

2) i have tried many time to download my bookmarks of Chrome. After following the published procedure nothing is copied to the bookmarks this is a big issue for using Firefox.

Im not a fan of chrome can you help me migrate to Foxfire. This is both on mu desktop win 11 and my apple iPhone 14

Ερώτηση από bill41 11 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 ώρες πριν

Bank Access

When I try to access my Capital One bank, I get a circle with a slash through it. I read that to be the bank is blocking the Firefox browser. I called them and they sai… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to access my Capital One bank, I get a circle with a slash through it. I read that to be the bank is blocking the Firefox browser. I called them and they said they PREFERED Google CHROME. Can anyone resolve this issue?

Ερώτηση από lbb1n1 10 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 9 ώρες πριν

yahoo mail

All of a sudden every time I try to sign in on Yahoo mail I get a warning "We've noticed some unusual account activity" and I have to get a text (which I pay for individu… (διαβάστε περισσότερα)

All of a sudden every time I try to sign in on Yahoo mail I get a warning "We've noticed some unusual account activity" and I have to get a text (which I pay for individually) to get a code to continue (the code I get by email which would not cost me anything never works). I have no problem when I use Microsoft Edge. What is happening and how can it be fixed.

Ερώτηση από vickiedragon 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 12 ώρες πριν

Pulp up at the bottom of the page?

Hi, Since yesterday, the addresses of https://**** pages, images, basically everything I put the pointer on appear at the bottom of my screen. I have not installed any ne… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, Since yesterday, the addresses of https://**** pages, images, basically everything I put the pointer on appear at the bottom of my screen. I have not installed any new add-ons. How do I stop that annoying url popping up at the bottom of my screen? I tried "userChrome.css"- does not work Firefx ver. 109.0.1

Best regards

Marijan Prevolnik

Ερώτηση από Marijan 14 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 12 ώρες πριν

My outlook.live.com does not open.

The tab at the top of the screen looks like it is open but the page is blank. If I use Firefox incognito or Edge browsers my hotmail opens as normal but not on a regular … (διαβάστε περισσότερα)

The tab at the top of the screen looks like it is open but the page is blank. If I use Firefox incognito or Edge browsers my hotmail opens as normal but not on a regular Firefox browser tab. I have cleared cache and cookies, no help there. Also, in the past two days all of my sign-ins needed to be entered (before clearing cache/cookies) and websites like weather had changed from F to C.

Ερώτηση από bjhiebert 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

What is uvapTQZG

I just noticed an auto download named uvapTQZG and have no idea what it is or what it's for. The file says 0 bytes html document and has the FireFox logo? Can anyone fill… (διαβάστε περισσότερα)

I just noticed an auto download named uvapTQZG and have no idea what it is or what it's for. The file says 0 bytes html document and has the FireFox logo? Can anyone fill me in on what this is for?

Ερώτηση από Nightowl 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Window magnifies without changing zoom setting. Doesn't return to normal without restarting computer.

Browser window magnifies without changing zoom setting. Doesn't return to normal without restarting computer. What can I do to keep this from happening?

Ερώτηση από hleowms 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 ημέρα πριν

Lost Browsing Data

Hello, I recently reinstalled my software, due to a faulty hard drive. However, when I reinstalled firefox, I lost all my history and browsing data. Is there any way to r… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I recently reinstalled my software, due to a faulty hard drive. However, when I reinstalled firefox, I lost all my history and browsing data.

Is there any way to recover my data? Please help!

Ερώτηση από walazazulu 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 ημέρα πριν

How can I change the font color and size of closed captions?

I have discovered that I prefer closed captions with the letters in yellow rather than white. How can I make this change in Firefox on a computer with the Windows OS. … (διαβάστε περισσότερα)

I have discovered that I prefer closed captions with the letters in yellow rather than white. How can I make this change in Firefox on a computer with the Windows OS. Also, I would like bigger closed captions.

Ερώτηση από h.jane.brink 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

File Upload button on the website that uses icefaces is not working

We have a website which has a file upload feature that uses icefaces (ace:fileEntry) and with the firefox 109 version it doesn't seem to work. On click of browse I am abl… (διαβάστε περισσότερα)

We have a website which has a file upload feature that uses icefaces (ace:fileEntry) and with the firefox 109 version it doesn't seem to work. On click of browse I am able to select the file but the upload does nothing which was working fine till version 108.

I have added screen shot of the same.

Let me know if any details is required. Any help is appreciated.

Thanks

Ερώτηση από sonaponraj 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν