Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

All bookmarks deleted

Hello, I have an account with you and thought you would save all my data, bookmarks, etc... I had to RESET my computer, and when I signed back into my FF account, all my … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I have an account with you and thought you would save all my data, bookmarks, etc... I had to RESET my computer, and when I signed back into my FF account, all my bookmarks were deleted. Help please.

Ερώτηση από resolve.famous 8 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 6 ώρες πριν

after update to version 117.0.1 my mouse wheel will not scroll in the bookmarks drop down menu

This has happened a few times before after a Firefox update, but the most recent occurrence was after the update to version 117.0.1. My mouse wheel will not scroll in the… (διαβάστε περισσότερα)

This has happened a few times before after a Firefox update, but the most recent occurrence was after the update to version 117.0.1. My mouse wheel will not scroll in the bookmarks drop down menu, I have to use the up and down arrows in the drop down menu which is very slow. When the scroll wheel did work in the past, I could be scrolling and then move the cursor to the up or down arrows and scroll even faster still using the scroll wheel and get to the folder I want a lot quicker. The scroll wheel works normally while scrolling through webpages, the only place it doesn't scroll is the bookmarks drop down menu. I'm running Firefox version 117.0.1 (64 bit) on a Windows 10 notebook PC. Any help would be greatly appreciated, thank you.

Ερώτηση από Autotech1 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 17 ώρες πριν

I can't delete a bookmark folder - the delete folder option is grayed out.

Arggh! I had this box all filled out, but it vanished when I pasted the troubleshooting info. I see the troubleshooting info is gone, also. buggy So... I have a bookm… (διαβάστε περισσότερα)

Arggh! I had this box all filled out, but it vanished when I pasted the troubleshooting info. I see the troubleshooting info is gone, also. buggy So... I have a bookmarks folder, named "mobile bookmarks". It lists beneath "all bookmarks", alongside "other bookmarks", "bookmarks menu", and "bookmarks toolbar". I want to delete this "mobile bookmarks" folder, but the delete folder option is grayed out.

Ερώτηση από fridaymanyfeathers 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 17 ώρες πριν

Bookmarks are BROKEN

Took me a long time to nail this issue down. Recently (past 1-2 years?), Firefox has started suggesting the base website when you have bookmarks that include the base dom… (διαβάστε περισσότερα)

Took me a long time to nail this issue down. Recently (past 1-2 years?), Firefox has started suggesting the base website when you have bookmarks that include the base domain - and it's really bothersome from a UX perspective. E.g. if i have "adobe.com/express" or any other adobe bookmarks, the FIRST autocompleted url Firefox gives me is "adobe.com" which I DO NOT have as a bookmark. In my Firefox settings I also have Shortcuts and other search suggestions disabled.

Why is Firefox doing this?

Ερώτηση από J 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 3 ημέρες πριν

Sync mixed up my bookmarks and then when i tried to restore them firefox deleted everything.

So I synced my bookmarks then I notice that all of them are mixed up, so i look for ways to fix them, I then see I can restore my files, I try it then it says it was unab… (διαβάστε περισσότερα)

So I synced my bookmarks then I notice that all of them are mixed up, so i look for ways to fix them, I then see I can restore my files, I try it then it says it was unable too, and then after that it deleted everything, I tried to restore them again and again using different dates but nothing worked.

Ερώτηση από JaLockdown69 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

Bookmarks organisation resets to unsorted regularly

Hello Firefox Community, I've been a long-time fan of Firefox's bookmarks management system, but over the past year, I've encountered a persistent issue that's affecting… (διαβάστε περισσότερα)

Hello Firefox Community,

I've been a long-time fan of Firefox's bookmarks management system, but over the past year, I've encountered a persistent issue that's affecting my productivity. I regularly use the bookmark bar and organize my bookmarks into folders. However, any changes I make don't seem to stick and get reset after a period of time. This is especially frustrating as I heavily rely on bookmarks to keep my browsing organized. Problem Details

Here's what typically happens:

  1. I add a bookmark to a specific folder or position, either in the general list of bookmarks or on the bookmark toolbar.
  2. Sometime later, that bookmark leaves its designated position and moves to the bottom of the unsorted list of bookmarks.

Devices and Operating Systems

  • MacBook M1 2020 running macOS Monterey
  • Dell Alienware 17 r5 running Windows 10

Both devices have the latest version of Firefox installed, and I use Firefox Sync to keep my bookmarks and settings consistent across these devices. Suspicion

I suspect that this issue occurs when I make a change to bookmarks on one computer and then open Firefox on the other computer. The bookmarks seem to reset, possibly due to some issue with Firefox Sync.

Looking forward to hearing your thoughts and possible solutions!

Kind regards,

Ερώτηση από Karakaï 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 ημέρες πριν

how to restore bookmarks after reset password?

i reinstalled windows 10 and tried to login in firefox, but i didn't remember password so i reseted password and tried to sync bookmarks but nothing to sync. how i can re… (διαβάστε περισσότερα)

i reinstalled windows 10 and tried to login in firefox, but i didn't remember password so i reseted password and tried to sync bookmarks but nothing to sync. how i can restore my bookmarks? why after reset password all my synced data will be erased? what genius came up with this?

Ερώτηση από dastanyes7 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 ημέρες πριν

Loading Bookmarks after a Windows Failure

I think I have looked through all of the troubleshooting suggestions for loading / importing old Firefox Bookmarks following a new Windows install. - I did not have Moz… (διαβάστε περισσότερα)

I think I have looked through all of the troubleshooting suggestions for loading / importing old Firefox Bookmarks following a new Windows install.

- I did not have Mozilla Sync turned on. - My new install of Mozilla doesn't have restore points from my old install / program files. - My old SSD is accessible, however, User folder directories don't have the 'AppData/' folder directory. - Of course, I didn't think about / have a chance to create a manual restore point prior to my computer's crash.

Copying over my old Mozilla parent directories from my old SSD directory to my new SSD directory, hasn't restored prior Mozilla settings / bookmarks.

Does Mozilla store bookmarks anywhere else ?

Ερώτηση από scotthummel86 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 ημέρες πριν

Mozilla Firefox - Manage Bookmarks - Default Folder

Using Firefox version 117.0.1 (64bit). When I click "Bookmarks / Manage Bookmarks, the listing defaults to the "Other Bookmarks" folder. I would like it to default to t… (διαβάστε περισσότερα)

Using Firefox version 117.0.1 (64bit). When I click "Bookmarks / Manage Bookmarks, the listing defaults to the "Other Bookmarks" folder. I would like it to default to the "Bookmarks Menu" folder. How do I make it do that? Note: The same name subject that I submitted in 2022 has been archived, and the solution that worked so well in 2022 no longer works. Help!!

Ερώτηση από gtadamsesq 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 ημέρες πριν

Firefox, boobmarks and password

I have updated from Firefox 102 to 115. now all bookmarks and saved passwords are gone. Unfortunately, restoring with MozBackup doesn't work either. Please tell me the in… (διαβάστε περισσότερα)

I have updated from Firefox 102 to 115. now all bookmarks and saved passwords are gone. Unfortunately, restoring with MozBackup doesn't work either. Please tell me the individual steps on how to make all the silent signs visible and usable again

Thanks for your help

Ερώτηση από k.schlereth 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 5 ημέρες πριν

can I get back lost bookmarks?

Bought a new PC. Did not export firefox bookmarks. Downloaded Firefox to new PC, lost all old bookmarks on Sept 5, recycled old PC at recycle center. Is there any way my … (διαβάστε περισσότερα)

Bought a new PC. Did not export firefox bookmarks. Downloaded Firefox to new PC, lost all old bookmarks on Sept 5, recycled old PC at recycle center. Is there any way my Firefox account would have my old bookmarks?

Ερώτηση από Roy Reynolds 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 5 ημέρες πριν

Bookmarks Search does not find Folders

I have many hundreds of Bookmarks, maybe thousands, in a lot of Folders. However, a search will NOT find a Folder with the Search name. Is there any way to get around… (διαβάστε περισσότερα)

I have many hundreds of Bookmarks, maybe thousands, in a lot of Folders. However, a search will NOT find a Folder with the Search name.

Is there any way to get around this omission?

Ερώτηση από MaxHugen 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 ημέρες πριν

Two URLs with an Overlap Login

The website https://www.cvs.com/ and the website https://www.cvs.com/otchs/bcbsma access two different websites with two different user/password. But there is no way to t… (διαβάστε περισσότερα)

The website https://www.cvs.com/ and the website https://www.cvs.com/otchs/bcbsma access two different websites with two different user/password. But there is no way to tell Firefox to have two different sets of user/password for each URL. When trying to access https://www.cvs.com/otchs/bcbsma, Firefox tries to log in with the user/password of https://www.cvs.com, which does not work. The two URLs have different user names, dictated by the websites

Any suggestion on how to resolve this issue?

Ερώτηση από elisegev3 5 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 ημέρες πριν

New pc, old data (bookmarks, passwords, etc) can't be found

Got a new PC and all my sincronized data is gone. Don't have the profile in the account, nor do i have the files that were on the computer. Is there any way to recover … (διαβάστε περισσότερα)

Got a new PC and all my sincronized data is gone.

Don't have the profile in the account, nor do i have the files that were on the computer.

Is there any way to recover this info?

Ερώτηση από madalena.franco.santos 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 εβδομάδα πριν