Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

I lost all of my old data (Bookmarks, History, Passwords)

I did an hardreset to my computer yesterday, today I logged in to my FireFox account and now all of my stuff (History, Passwords, Bookmarks) are from 2020. I don't have a… (διαβάστε περισσότερα)

I did an hardreset to my computer yesterday, today I logged in to my FireFox account and now all of my stuff (History, Passwords, Bookmarks) are from 2020. I don't have any backup, what do I do?

Ερώτηση από Matan 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 μήνες πριν

firefox does not respond to mouse clicks after update on MacOS

After Firefox updates itself, the restarted browser session is unresponsive to mouse clicks - can't follow links, can't respond to UI dialog boxes, the browser is unusabl… (διαβάστε περισσότερα)

After Firefox updates itself, the restarted browser session is unresponsive to mouse clicks - can't follow links, can't respond to UI dialog boxes, the browser is unusable for practical purposes. It's fixed after another manual restart. This unfortunately breaks all the streamlining Firefox has done to restore the session after an update, because none of that stuff works the same after a manual quit and restart. This is happening on MacOS, and it happens across multiple computers.

Ερώτηση από uqrcobgezp 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Disable "Add outlook as application prompt" PERMANENTLY

Please see the attached screenshot. I get this popup EVERY TIME I open FireFox. I've tried a number of different suggested "fixes" from Google Searches with no success. … (διαβάστε περισσότερα)

Please see the attached screenshot. I get this popup EVERY TIME I open FireFox. I've tried a number of different suggested "fixes" from Google Searches with no success.

I want this popup GONE.

Ερώτηση από justin91 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

exceptions in configuration security disappear after restart

I have a NAS server, where I save all my data. When I type the local address 192.168.2.10:5001 I always get the warning That this is a malicious site. I havo enter I know… (διαβάστε περισσότερα)

I have a NAS server, where I save all my data. When I type the local address 192.168.2.10:5001 I always get the warning That this is a malicious site. I havo enter I know the risk etc. which cost me time and is useless, since my NAS server is under my control.

I have tried to put the server address in several exceptions, but they disappear.

How to tell Firefox that my Nas srver is safe?

Ερώτηση από Raymond 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 μήνες πριν

poor resolution display only in firefox

I am having the same issues as the person in this thread, but unlike their situation, firefox has not fixed itself out of nowhere. https://support.mozilla.org/en-US/quest… (διαβάστε περισσότερα)

I am having the same issues as the person in this thread, but unlike their situation, firefox has not fixed itself out of nowhere. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1104044

Everything in the firefox browser looks like it was stretched it out in MSPaint, while my actual OS interface and every other app/software UI looks fine. I have tried simply restarting my computer, as well as every solution in the linked thread, as well as refreshing firefox, and uninstalling/reinstalling, which only served to mess up my shortcuts on the home page. To be clear:

  • Hardware acceleration is turned OFF, as suggested in any thread I've found where a resolution issue is addressed.
  • setting layout.css.devPixelsPerPx to 1.25 specifically makes it almost legible. Almost. It's still incredibly grainy. Any higher even a small portion of a webpage takes up a ridiculous portion of my screen, rendering it just as unusable.
  • In messing around in config, I found that setting gfx.color_management.rendering_intent to 5 helped, in so far as it sharpened things up a little, but it did not FIX the issue. Any value above 5 seems to have zero effect or change.
  • Absolutely EVERYTHING else except firefox looks absolutely fine. It is ONLY firefox that is having this issue of all the applications/interfaces on my computer.
  • Everything in firefox is affected- images, text, the tabs and address bar, bookmarks bar, absolutely everything.

Ερώτηση από princelithey 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Firefox hangs when adding or removing monitors

This is a problem I've had for a while and thought it would be eventually fixed, but no luck so far. TL;DR - Almost every time I add or remove monitors my Firefox hangs.… (διαβάστε περισσότερα)

This is a problem I've had for a while and thought it would be eventually fixed, but no luck so far.

TL;DR - Almost every time I add or remove monitors my Firefox hangs.

More context: I use a PC laptop and constantly switch from using just the laptop screen to using just a set of two monitors, with the laptop closed. What I do is, I lock my machine, with Firefox open on the laptop screen, connect the monitors, close the laptop lid, and unlock the machine. That causes Firefox to hang and I'm forced to kill it and open it back again. It usually reopens all tabs without a problem but the issue is pretty annoying.

My current version is 125.0.2 and I'm sure the problem dates from several versions

Ερώτηση από Victor 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

YouTube Advanced Bitrate Not Playing in Firefox

Firefox is not permitting videos from YouTube that other browsers easily play. This needs to be fixed. YouTube offers their Premium subscribers videos which can be played… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is not permitting videos from YouTube that other browsers easily play. This needs to be fixed. YouTube offers their Premium subscribers videos which can be played at a higher bitrate, which means even 1080p can play at a higher quality. When setting quality on a video, in addition to the 1080p, you can choose "1080p Advanced bitrate" as an option. Firefox has trouble playing these files, whereas Safari and other browsers don't have a problem with YouTube. Please fix this.

Ερώτηση από Larry Silverman 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

having to clear my cookies every day or pages wont load properly

I have attached images of what slowly occurs when I don't clear my cookies, websites start to slowly and slowly load less and less until they eventually completely break … (διαβάστε περισσότερα)

I have attached images of what slowly occurs when I don't clear my cookies, websites start to slowly and slowly load less and less until they eventually completely break and wont load and I have to clear my cookies, resign into everything. and rinse and repeat every few days or a week, I also attached an image of what the purchase screen is supposed to look like. Looking at this via Microsoft edge

Ερώτηση από superkitty914 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Amazon not working

I was using Amazon just fine a few days ago. When I tried to open an amazon link yesterday, I got the message: Secure Connection Failed. I tried updating my browser and c… (διαβάστε περισσότερα)

I was using Amazon just fine a few days ago. When I tried to open an amazon link yesterday, I got the message: Secure Connection Failed. I tried updating my browser and clearing my cache and cookies. Please fix

Ερώτηση από cherryblossomshadow3 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 2 μήνες πριν

Where is this path?

hi guys, i want to change my default favicons but i cant find this path on my mac. .bookmark-item { list-style-image: url("chrome://global/skin/icons/defaultFavicon.sv… (διαβάστε περισσότερα)

hi guys, i want to change my default favicons but i cant find this path on my mac.

.bookmark-item {

 list-style-image: url("chrome://global/skin/icons/defaultFavicon.svg");

Ερώτηση από Tuğrul 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 μήνα πριν

PDF loading is very slow

I am using Firefox v125.0.2. When I open a PDF in Firefox it takes a lot of time to load. But, when the same PDF opened in the Edge browser it loads normally and scrollin… (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox v125.0.2. When I open a PDF in Firefox it takes a lot of time to load. But, when the same PDF opened in the Edge browser it loads normally and scrolling through PDF pages renders fast. I have shared the screenshot of a single-page pdf loading taking quite a long time.

Could someone please help me with this.

Ερώτηση από avisekn 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 μήνα πριν

Do you have the IBM Trusteer Rapport add on

I use the Rapport Add-on to protect my personal info especially when doing on-line banking at the moment I have to use Chrome but I would rather stay with Firefox but you… (διαβάστε περισσότερα)

I use the Rapport Add-on to protect my personal info especially when doing on-line banking at the moment I have to use Chrome but I would rather stay with Firefox but you dont have this extension why?

Ερώτηση από Chipeto 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 μήνα πριν

Website rejects Firefox Browser

Website is being set to reject Firefox browser only, asks me to use alternative, why? Enter site: https://mylotto.co.nz/ this appears https://mylotto.co.nz/site-unavai… (διαβάστε περισσότερα)

Website is being set to reject Firefox browser only, asks me to use alternative, why?

Enter site: https://mylotto.co.nz/

this appears

https://mylotto.co.nz/site-unavailable

thanks Gary

Ερώτηση από grasshopper1969 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 2 μήνες πριν

latest Firefox (125) locks up when typing to address bar in new tab while VPN is active

Since the update to version 125 Firefox on Windows 11 (all updates installed), when I open a new tab and start typing to the address bar WHILE the VPN to the office is ac… (διαβάστε περισσότερα)

Since the update to version 125 Firefox on Windows 11 (all updates installed), when I open a new tab and start typing to the address bar WHILE the VPN to the office is active, Firefox locks up and can not be used anymore.

In taskmanager, there is no spike in memory or cpu usage visible. All I can do at this point is to kill Firefox via taskmanager.

I can enter anything in the address bar of an already open tab with an other website open, I can open new tab from the bookmarks, but I can not open a new tab and start typing in the address bar while the VPN is active.

Once I disable the VPN to the office, everything goes back to normal.

I never had this issue on a previous version of Firefox.

Any ideas whats causing this?

Ερώτηση από maniac 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν

Connection failed ("Seiten-Ladefehler")

Hello everyone, since my last update (125.0.2 (64-bit)), an additional website always opens when I open a website in Firefox. This is called "Page load error" in the tab… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone,

since my last update (125.0.2 (64-bit)), an additional website always opens when I open a website in Firefox. This is called "Page load error" in the tab; the content of the page is as follows:

Error: Connection failed

An error occurred while connecting to 0.0.0.1.

   The website may be temporarily unavailable, please try again later.
   If you are also unable to access another website, please check the network/Internet connection.
   If your computer or network is protected by a firewall or proxy, please make sure that Firefox is allowed to access the Internet.

How can I prevent this additional page from opening?

Thank you in advance for your help!

Greetings from Maria

Ερώτηση από maria.kageneck 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

Pages won't load after update

After the latest update to 125.0.2 (64-bit) the browser works fine for a few minutes and then pages won't load. It starts working again after a restart [ for a few min… (διαβάστε περισσότερα)

After the latest update to 125.0.2 (64-bit) the browser works fine for a few minutes and then pages won't load. It starts working again after a restart [ for a few minutes]. I have cleared the cache & data. Chrome works ok.

Ερώτηση από markp13a 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από zeroknight 1 μήνα πριν