Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Unable to access a financial account.

The latest Firefox update has made it impossible for me to log into https://www.discover.com/ I consistently receive the following error message: "Your account cannot cu… (διαβάστε περισσότερα)

The latest Firefox update has made it impossible for me to log into https://www.discover.com/ I consistently receive the following error message: "Your account cannot currently be accessed. Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience on Discover.com, you may need to update your browser to the latest version and try again. For questions, please contact us at 1-800-347-7769. We're always available 24 hours a day, 7 days a week."

Pop up blocker in the address bar has been manually turned off and antivirus VPN has been manually turned off. Discover has told me the problem is with the browser not their website. I can access the account via one of the less secure browsers (edge) but am not comfortable with that company and would prefer this glitch being fixed if possible. Firefox info is version 128.0 and it automatically updated earlier this week. Thank you. Enjoy your weekend. Laurie

Ερώτηση από lnbg 14 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 12 ώρες πριν

whatsapp privacy

So Mozilla supports privacy rights- and I've supported Mozilla for that reason- but they want Whatsapp to be censored for "misinformation" ? How does that go togeth… (διαβάστε περισσότερα)

So Mozilla supports privacy rights- and I've supported Mozilla for that reason- but they want Whatsapp to be censored for "misinformation" ? How does that go together? Whatsapp was supposed to be encrypted and not even Whatsapp was supposed to know the content of messages. How would they know about misinformation? And how do they get to decide what's misinformation now?

Ερώτηση από Elke's Firefox 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 2 μήνες πριν

New Computer but Bookmarks Not Synching

Got a new PC and loading all the software (ugh). I made Firefox my default browser and opened my Yahoo email. I tried synching the bookmarks and picked Sync Now but the… (διαβάστε περισσότερα)

Got a new PC and loading all the software (ugh). I made Firefox my default browser and opened my Yahoo email. I tried synching the bookmarks and picked Sync Now but the old bookmarks are not showing up. I still have a laptop with all the old bookmarks (from synching automatically). Can I export those to a thumb drive and bring into the new computer somehow? Do I risk losing my bookmarks on the laptop when I turn it on? Fred

Ερώτηση από pack489 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

My website won't open on Firefox but open on every other Browser.

My website is http://bigelowdesignco.com As of today and today only Firefox refuses to show my homepage like it's supposed to, and instead it only shows some strange web… (διαβάστε περισσότερα)

My website is http://bigelowdesignco.com

As of today and today only Firefox refuses to show my homepage like it's supposed to, and instead it only shows some strange webpage I have never seen before saying "Account not found".

I opened my website on Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, and Firefox on my iPhone with zero issue. However, I have check Firefox for desktop on two different computers, and been shown the same page.

I have already cleared my cache, history and cookies. I also uninstalled Firefox and did a fresh install, only to have the same problem.

I'm just really confused what happened as this has never happened before. I got scared someone hijacked my website, but that wouldn't make sense since it's working on everything but Firefox on my desktop. I've just never seen this "Account not found" page before and this page has nothing to do with my website, domain, or hosting. My website and domain are all on Squarespace.

Ερώτηση από kborange11 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 ημέρες πριν

Password Fill with Device sign in

Is there a way to make firefox require a device sign in every time that you want to access a password. Otherwise it is only required after the app is quit, not if the scr… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way to make firefox require a device sign in every time that you want to access a password. Otherwise it is only required after the app is quit, not if the screen turns off of the computer goes to sleep, at least that's how I understand it. I already have checked the require device sign in to manage or fill passwords box and the functionality still isn't as expected.

Ερώτηση από rpnpackers 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

Installing components

When I open a page from Fox I get a message in a ribbon" Firefox is installing components needed to play the audio or video on this page. Please try again later." Really … (διαβάστε περισσότερα)

When I open a page from Fox I get a message in a ribbon" Firefox is installing components needed to play the audio or video on this page. Please try again later." Really everything seems to work and there is an x to close the ribbon. Just wondering if I need to adjust any settings. Thanks

Ερώτηση από jcraig9502 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

capture entire web page

i am trying to find out how to capture an entire web page. Appparently Edge provides such an option with a camera icon. How can i do a similar function in Firefox. Are th… (διαβάστε περισσότερα)

i am trying to find out how to capture an entire web page. Appparently Edge provides such an option with a camera icon. How can i do a similar function in Firefox. Are there add-ons perhaps?

Ερώτηση από John 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

Power saving mode for laptops

this is more of a feature suggestion: can power saving mode for laptops be added to firefox where background usage will be decreased with more focus on less CPU and resou… (διαβάστε περισσότερα)

this is more of a feature suggestion: can power saving mode for laptops be added to firefox where background usage will be decreased with more focus on less CPU and resource usage to give more battery life, even going to use only the iGPU of the CPU and not using the dGPU at all?

Ερώτηση από abanoub.samy.s 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 2 ημέρες πριν

Website Claims Affiliation

Verification of website says part of innovation project with Mozzilla A new A.I. site popped up called Solo which lists it as "a Mozilla Innovation Project" focused on de… (διαβάστε περισσότερα)

Verification of website says part of innovation project with Mozzilla A new A.I. site popped up called Solo which lists it as "a Mozilla Innovation Project" focused on developing an AI website builder for solopreneurs for free. The site is SOLO.ai and I need to know if this is affiliated with the "Mozilla Innovation Project" that the site says is part of mozilla? The person that corresponded with me is a Raj Singh

Ερώτηση από TS MP 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από James 3 ημέρες πριν

intrusive ads occupy the right side of the screen. the are always three. i erase one and another apppears.

I keep getting intrusive mozilla / Mcaffee advertising banners on my screen when firefox is open. avast won't stop them. It only affects my new dell laptop windows 11 c… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting intrusive mozilla / Mcaffee advertising banners on my screen when firefox is open. avast won't stop them. It only affects my new dell laptop windows 11 computer. It looks like the code for firefox has been invaded. How do I block updates to firefox or get ride of the adds?

Ερώτηση από Ken Hilliard 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από James 3 ημέρες πριν

This support website is displaying some things in English, some in another language?

Can I get support for THIS website on this website....? Either way, for some strange reason, a handful of the buttons or text on my screen is displaying in another lang… (διαβάστε περισσότερα)

Can I get support for THIS website on this website....?

Either way, for some strange reason, a handful of the buttons or text on my screen is displaying in another language (attempting to right click and translate says it's Galician..?) while the rest of it is in English. Not sure what's causing that. I can only read English, the only language set on my browser (or even my computer in general) is English (US).

Ερώτηση από voidworks 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από James 3 ημέρες πριν

Weird message when using pocket

So, I've switched to Firefox as my main browser (I was using it before, but as a secondary option) and I've spotted this native extension called Pocket. When I pressed i… (διαβάστε περισσότερα)

So, I've switched to Firefox as my main browser (I was using it before, but as a secondary option) and I've spotted this native extension called Pocket.

When I pressed it, I was on YouTube Music already, so it automatically saved that url. Now, the reason of contacting support is more of concern than anything. When I pressed it, a weird message has been attached to it, so I am wondering why, as it is confusing to say the least. I've attached a screenshot with the saves, which also has the weird message and YouTube for comparison next to it.

Thanks.

Ερώτηση από 321093798057623 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 3 ημέρες πριν

Amazon Secure Connection Failed

I can't connect to Amazon.com. I keep getting the following error message: Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.amazon.com. PR_END_OF… (διαβάστε περισσότερα)

I can't connect to Amazon.com. I keep getting the following error message:

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.amazon.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR

I think this is a problem with Firefox. Any suggestions or should I switch to a new web browser?

I appreciate any suggestions.

Ερώτηση από Mark Modak-Truran 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 ημέρες πριν

Side-by-Side/Vertical/Tiled Tabs

Is there a functionality to view Tabs Side-by-Side, or Vertical yet? Or is there a plan for it; similar to the recent version of Edge Chromium? I have read several questi… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a functionality to view Tabs Side-by-Side, or Vertical yet? Or is there a plan for it; similar to the recent version of Edge Chromium? I have read several questions; and their work-around solutions of using a side bar or sing two windows and arranging them side-by-side. Neither functionality offers synchronized scrolling. I used Tile Tabs or We Tabs add-on in the past which was great.

Ερώτηση από SVM 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 3 ημέρες πριν

UI Rendering error Windows ARM64

Fully patched Windows 11 on ARM Windows Surface Pro X SQ2 What I see: Misrendering of UI elements and some elements of webpages. Rectangular areas of all white with whit… (διαβάστε περισσότερα)

Fully patched Windows 11 on ARM Windows Surface Pro X SQ2

What I see: Misrendering of UI elements and some elements of webpages. Rectangular areas of all white with white on white text e.g. tab labels, settings page, etc.

What I tried. Uninstalling FF Reinstall FF Refresh settings

None of these fixed the problem for me.


Uninstalled Firefox Reinstall of Firefox

Ερώτηση από Ed French 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 4 ημέρες πριν