Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

previous browser and tab history by date

My old 'Legion' laptop had my (I'd guess) open tabs history from late June! I now have a new laptop, and I logged into Firefox, and didn't see all history from June. I ne… (διαβάστε περισσότερα)

My old 'Legion' laptop had my (I'd guess) open tabs history from late June! I now have a new laptop, and I logged into Firefox, and didn't see all history from June. I need those 'previous' sessions... Where are They??

Ερώτηση από Kevin 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 2 ημέρες πριν

Dismissing Shortcuts on New Tabs Page

I used to be able to dismiss unwanted Shortcuts on the New Tabs Page, but now the three dots that popped up the menu for that are gone. Is there still a way to get rid … (διαβάστε περισσότερα)

I used to be able to dismiss unwanted Shortcuts on the New Tabs Page, but now the three dots that popped up the menu for that are gone. Is there still a way to get rid of them to make room for others? Also would like to have the option to choose shortcuts to place on the page.

Ερώτηση από moryock 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

Address bar and control buttons are overlapping

Hi! From some time now i have problem with GUI elements overlapping each other. It started with the window control buttons (that part, where you can close the window). Es… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! From some time now i have problem with GUI elements overlapping each other. It started with the window control buttons (that part, where you can close the window). Esthetics aside, it was not that big deal, so I just ignored it, but some time ago similar overlap appeared on address bar - so now I don't see what I'm writing. This is a big deal, now I can't really tell if I made a typo, I'm not able to correct it or I can't see if what I'm writing is mixed with original url, stuff like that.

I'm on Manjaro Linux and Firefox version is 127.0 (64 bits) I've tried to reinstall Firefox with different sources, like Flatpak for example, but the issues persists. Has anyone an idea how to fix this?

Ερώτηση από Sivar 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από Ed 5 ημέρες πριν

Stop Updates!!!

How do I stop these recurring update notices? Every 3 seconds. I'll update when I am ready as this current one does not affect me at all. For a while I fell for it, st… (διαβάστε περισσότερα)

How do I stop these recurring update notices? Every 3 seconds. I'll update when I am ready as this current one does not affect me at all. For a while I fell for it, stopped what I was doing and did the ridiculous update, it still continues! I can move on to a different non-Mozilla browser if I have too. Return the option to not update and/or do it manually. FF127.0.2

Ερώτηση από TxsChef 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από medexpressrx 5 ημέρες πριν

capture entire web page

i am trying to find out how to capture an entire web page. Appparently Edge provides such an option with a camera icon. How can i do a similar function in Firefox. Are th… (διαβάστε περισσότερα)

i am trying to find out how to capture an entire web page. Appparently Edge provides such an option with a camera icon. How can i do a similar function in Firefox. Are there add-ons perhaps?

Ερώτηση από John 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 ημέρες πριν

Unexplained Repeated Firefox Crash Reporter Popups

I have Firefox currently installed on my Windows 10 computer as a backup browser. Normally I don't run it and it isn't the default browser. However, for the past couple… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox currently installed on my Windows 10 computer as a backup browser. Normally I don't run it and it isn't the default browser. However, for the past couple of days the Firefox Crash Reporter keeps popping up when I don't even have Firefox running. I can't see anything running in the Task Manager that looks as if it might be related to Firefox. Why on earth does this keep happening?

Ερώτηση από Michael Fields 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 εβδομάδα πριν

Weird message when using pocket

So, I've switched to Firefox as my main browser (I was using it before, but as a secondary option) and I've spotted this native extension called Pocket. When I pressed i… (διαβάστε περισσότερα)

So, I've switched to Firefox as my main browser (I was using it before, but as a secondary option) and I've spotted this native extension called Pocket.

When I pressed it, I was on YouTube Music already, so it automatically saved that url. Now, the reason of contacting support is more of concern than anything. When I pressed it, a weird message has been attached to it, so I am wondering why, as it is confusing to say the least. I've attached a screenshot with the saves, which also has the weird message and YouTube for comparison next to it.

Thanks.

Ερώτηση από 321093798057623 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 εβδομάδα πριν

Amazon Secure Connection Failed

I can't connect to Amazon.com. I keep getting the following error message: Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.amazon.com. PR_END_OF… (διαβάστε περισσότερα)

I can't connect to Amazon.com. I keep getting the following error message:

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.amazon.com. PR_END_OF_FILE_ERROR

Error code: PR_END_OF_FILE_ERROR

I think this is a problem with Firefox. Any suggestions or should I switch to a new web browser?

I appreciate any suggestions.

Ερώτηση από Mark Modak-Truran 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

MY MOZILLA/FIREFOX ACCOUNT

Hi, To who it may concern, a big thank you. I am a longtime Linux Firefox user. I had a secondary password, but somehow it has been deleted. I have changed my primary pas… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, To who it may concern, a big thank you. I am a longtime Linux Firefox user. I had a secondary password, but somehow it has been deleted. I have changed my primary password and I have full access to Gmail, Youtube and other Google pages. My email address has always been the same for many years. It is recognised by Firefox when I type "My account on Firefox" though I am not allowed to enter another secondary email address.

I am almost 80 and not very computer literate.Kind regards,

Patrick Van Niekerk.

Ερώτηση από Patrick Van Niekerk 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

Once again, Firefox is blocking my ability to go into X (Twitter).

Dear Sir or Madam, Once again, Firefox is blocking my ability to go into X (Twitter). I'm guessing you guys did an update and changed the settings again. PLEASE FIX. Tha… (διαβάστε περισσότερα)

Dear Sir or Madam,

Once again, Firefox is blocking my ability to go into X (Twitter). I'm guessing you guys did an update and changed the settings again. PLEASE FIX. Thank you.

Sincerely, Britt

Ερώτηση από Britt Park 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

Screen changes color in address line

Corel asked me to do a screen shot of the issue: Attached When I look at the changed screen, There is an icon infront of the Web address line that looks like a robot. W… (διαβάστε περισσότερα)

Corel asked me to do a screen shot of the issue: Attached When I look at the changed screen, There is an icon infront of the Web address line that looks like a robot. When I rollover it this statement comes up: Browser is under remote control reason (Dev Tools) All of the address bar is inpink. I copied it but color does not copy. when I did the screen shot the address line is not copied. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1449321?utm_campaign=questions-reply&utm_source=notification&utm_medium=email

daThis is still frustrating. I do not like to use the browser when something else appears to be in control. I have MacAFee and run a scan but nothing shows up? If developers are following my browser, I should beable to turn this off.

Ερώτηση από soles329 4 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν

Access Denied

Why am I getting the message below every time I try to go on the The Great Courses website? The Great Courses Customer Service Dept it is Firefox that is blocking me from… (διαβάστε περισσότερα)

Why am I getting the message below every time I try to go on the The Great Courses website? The Great Courses Customer Service Dept it is Firefox that is blocking me from accessing their website. Please tell me how to correct the problem.

"You don't have permission to access "http://thegreatcourses.com" on this server.

Thank you.

Ερώτηση από rmiller732 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 εβδομάδα πριν

AutoCorrect

As part of my job I need to fill in long content into webpages. Many of the words can be long and not so common in everyday language - but are words that I use many times… (διαβάστε περισσότερα)

As part of my job I need to fill in long content into webpages. Many of the words can be long and not so common in everyday language - but are words that I use many times in the report writing I do. Like with MS Word's AutoCorrect... Could there not be an option for custom work shortcuts, such as:

cst automatically becomes: custom prg automatically becomes: Pseudomonas aeruginosa

Crazy or what

Ερώτηση από jim.shubat 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 εβδομάδα πριν