Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

up date to lastest version 105.0.1 fails to save user names and passwords

105.0.1 does not save user name and password after I did updated to this version but worked before the update, any help would be appreciated

Ερώτηση από homers1hb 8 μήνες πριν

Απάντηση από homers1hb 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bug in Secure Conection always on google sites and youtube.

from 89338383 sites just google sites have this problem. And nothing work. is so annoying ill uninstall firefox and this browser forever. 9/10 times wana go on google or… (διαβάστε περισσότερα)

from 89338383 sites just google sites have this problem. And nothing work. is so annoying ill uninstall firefox and this browser forever. 9/10 times wana go on google or yt Secure conection preblem is making me mad its an firfox account bug not the visited site have problems.

Ερώτηση από fr33styl3r2004 8 μήνες πριν

Απάντηση από fr33styl3r2004 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cant untick labels in google maps satellite mode using firefox. It works on other browsers

I cant untick labels in google maps satellite mode using firefox. It works on other browsers

Ερώτηση από laugh.atlantic 8 μήνες πριν

Απάντηση από laugh.atlantic 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Lost tabs, found...but

I had two Firefox windows open. One had 100+ tabs open, the other had around 5 open. Like a klutz I accidentally closed the window with the 100+ tabs open instead of the … (διαβάστε περισσότερα)

I had two Firefox windows open. One had 100+ tabs open, the other had around 5 open. Like a klutz I accidentally closed the window with the 100+ tabs open instead of the other window. Now when Firefox restarts it opens the version with the 5 tabs.  :-( I read about lost tabs in Firefox. I have found a file with the 100+ tabs in it. It is called: upgrade.jsonlz4-20221007134813. But what do I do next to restore Firefox to restart with the 100+ tabs version? Thanks.

Ερώτηση από WW13 5 μήνες πριν

Απάντηση από WW13 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Disable the “Sign in with Google” Prompt on Websites

I do not have a G account. For work related purposes I have to utilize websites that bombard me with Sign in w Google. No settings within FF I found can stop this onslaug… (διαβάστε περισσότερα)

I do not have a G account. For work related purposes I have to utilize websites that bombard me with Sign in w Google. No settings within FF I found can stop this onslaught. Same goes for Ad Block Plus and a few others since disabled and deleted. No useful information on G's forum website. Firefox, I was under the impression your about user safety & security? Why O Why do I get this garbage from G daily in your browser 105.3 on Win 10 home without a way to disable it?

Ερώτηση από Jeff 7 μήνες πριν

Απάντηση από Jeff 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Scroll wheel click no longer works in Firefox exclusively

Ever since yesterday, scroll click (I use it to scroll through websites) has stopped working in Firefox. Works in in programs, other browsers, etc., just not Firefox. Wh… (διαβάστε περισσότερα)

Ever since yesterday, scroll click (I use it to scroll through websites) has stopped working in Firefox. Works in in programs, other browsers, etc., just not Firefox.

Whats weird is it still registers a click when I use it, so I can lick on links with it if I want, but the function of scrolling, either by clicking once and using my mouse to go up and down, or by clicking an holding, no longer works.

I've tried disabling add-ons, incognito mode, nothing seems to work.

Ερώτηση από firefox.6hauh 7 μήνες πριν

Απάντηση από firefox.6hauh 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Is it possible to force pages in "support.mozilla.org" dark?

Hi, I'm a very happy long time Firefox user. I use the extension "Dark Background and Light Text" so that my webpages are much more easy on my eyes. The extension works e… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I'm a very happy long time Firefox user. I use the extension "Dark Background and Light Text" so that my webpages are much more easy on my eyes. The extension works everywhere but in "support.mozilla.org".

How is it possible to have dark theme in Mozilla's support pages too?

Thank you very much. Prayan

Ερώτηση από prayan72 8 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

help with useragent

When i visit microsofts website to download windows 10 iso it redirects me to download the media creation tool which complete bloatware nonsense, the redirect happens bec… (διαβάστε περισσότερα)

When i visit microsofts website to download windows 10 iso it redirects me to download the media creation tool which complete bloatware nonsense, the redirect happens because im connecting to their website while using a windows device and their websites knows that by inspecting my useragent, when i visit the same website from a virtual linux machine im not redirected and can directly download the iso, this is utter bullshit obviously. is there any extension or a config tweak that i can use to temporarily edit my useragent so websites beleve im using linux while im using windows and vise versa?

Ερώτηση από Firefox_Beginner 7 μήνες πριν

Απάντηση από Terry 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

dropdown lists not displaying contents when selected (Firefox for Fedora Linux 105.0.2)

Dropdown lists are not displaying their contents when selected on certain websites, including eBay. I have tried using Troubleshoot Mode and the dropdowns are still not… (διαβάστε περισσότερα)

Dropdown lists are not displaying their contents when selected on certain websites, including eBay.

I have tried using Troubleshoot Mode and the dropdowns are still not displaying.

Here's an example where I am seeing this behaviour: https://www.ebay.co.uk/itm/255536264049?var=555488018135

When I select the Resistance Level dropdown, nothing happens. It's the same for any listing that has a dropdown.

This issue occurs in both RPM and Flatpak instances of Firefox.

I have tried the same page in Chromium browser on the same computer and the dropdown functions correctly in that browser.

I have also noted the same behaviour on other websites, such as train booking sites, but I don't have any other examples to share at the moment. It isn't an isolated eBay issue anyway.

Any ideas? Is anyone else experiencing this issue?

Ερώτηση από greg_stedman 7 μήνες πριν

Απάντηση από greg_stedman 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Open links with ctrl + enter

Greetings! I would like to be able to open selected links via the search tool with CTRL + Enter, like it is possible on most browsers. Basically, I do CTRL + F, select a… (διαβάστε περισσότερα)

Greetings!

I would like to be able to open selected links via the search tool with CTRL + Enter, like it is possible on most browsers. Basically, I do CTRL + F, select a text which brings me to a link I was looking for, and do instantly CTRL + Enter to open this link. Currently, this shortcut only toggles the ability to see all matched texts and doesn't open the link.

Do you know if it's possible? Thank you!

Ερώτηση από DrakEmono 7 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

PDF launch from Download Library

Hi, When using the right click menu on a PDF item in the Download Library (Ctrl+J) option Open In XYZ PDF viewer opens the pdf in chrome!!! option [selecting] Always Ope… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

When using the right click menu on a PDF item in the Download Library (Ctrl+J) option Open In XYZ PDF viewer opens the pdf in chrome!!! option [selecting] Always Open In XYZ PDF viewer opens the file in chrome!!! option [deselecting] Always Open In XYZ PDF viewer opens the file in FF!!!

Double clicking on a PDF item in the Download Library (Ctrl+J) also opens the file in chrome!!!

This is totally wrong, please fix it asap. Thx

Ερώτηση από spdgnzls 8 μήνες πριν

Απάντηση από spdgnzls 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Listen Offline to prerecorded videos on a website?

Hi friends, I need to watch Offline a series of professional videos from a website I study with. I'll be in a place with no internet for a while so I wish to know how to … (διαβάστε περισσότερα)

Hi friends, I need to watch Offline a series of professional videos from a website I study with. I'll be in a place with no internet for a while so I wish to know how to use the "work offline" modality to do that. Can the browser "remember" videos in the same way it remembers visited page?

I remember in the 90s / 2000s was possible to "save" pages to read Offline later on... Is that still possible?

Thanks

Ερώτηση από guidofurlani 7 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Mozilla folder doesn't exist in appdata roaming

I'm currently attempting to try out userChrome.css customization, but my profiles folder doesn't exist (I'm on windows 10). Trying to open the folder gets me the message … (διαβάστε περισσότερα)

I'm currently attempting to try out userChrome.css customization, but my profiles folder doesn't exist (I'm on windows 10). Trying to open the folder gets me the message that "[Folder name] is unavailable," and when I try to navigate there by getting to the appdata\roaming folder, there just isn't a Mozilla folder at all.

I've already tried a few things, specifically:

- making an account via typing firefox.eve -p into the windows + r folder
- I've never deleted anything from the appdata roaming folder, so I wouldn't have accidentally deleted it
- restarting my computer (+ updating windows)
- reinstalling firefox

I did attempt to show hidden file extensions in windows as well. Admittedly I'm not entirely sure if that worked, but it was something I tried. I've also attached images of my appdata roaming folder (the section of it which should have a mozilla folder), and a pic of the message I get when I try to open the folder.

Any help would be appreciated!

Ερώτηση από Ainsel 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Scrolling Is Delayed about 2 Seconds

I am using a Dell Inspiron 3847 with the standard keyboard which came the system years ago Recently, when viewing a large online page, when I try to scroll down, the sc… (διαβάστε περισσότερα)

I am using a Dell Inspiron 3847 with the standard keyboard which came the system years ago

Recently, when viewing a large online page, when I try to scroll down, the scroll doesn't start until about two seconds after I press my scroll key (which is the lower-middle key of the 4 keys between my right-hand "Ctrl" key and the "0" of the 10-key keyboard at the far right of the keyboard).

This delay started happening a few weeks ago. I do not know whether something I did caused it.

How can I scroll my view starting immediately, rather than having to wait two seconds for it to start?

Ερώτηση από jwill 7 μήνες πριν

Απάντηση από jwill 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The latest version of Firefox does not function well with Yahoo email. Can you fix this or do I need to go back to using Chrome?

The latest version of Firefox does not function well with Yahoo email. Can you fix this or do I need to go back to using Chrome? Thanks.

Ερώτηση από inwest 7 μήνες πριν

Απάντηση από inwest 7 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Latest version of Firefox impacted Yahoo email

After downloading the latest version of Fire Fox I cannot block email senders, delete email, or search thru my email account. I can't send a screen shot as nothing shows… (διαβάστε περισσότερα)

After downloading the latest version of Fire Fox I cannot block email senders, delete email, or search thru my email account. I can't send a screen shot as nothing shows. There is no error message. It is just that I cannot use my Yahoo email account like I could before the download so I have had to use Chrome with my Yahoo email in order to function. Do you have any suggestions on what I can do to fix things? Thank you.

Ερώτηση από inwest 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Reporting the second session quirk/corruption in the past 4 days

On 10/16 I reported here a corrupt session file that broke Firefox. Finally resolved for the most part. Firefox sync sessions? Today, I launched Firefox 106, and all … (διαβάστε περισσότερα)

On 10/16 I reported here a corrupt session file that broke Firefox. Finally resolved for the most part.

Firefox sync sessions?

Today, I launched Firefox 106, and all my pinned tabs were missing, on several differently customized profiles with the same session.

I reverted back to Firefox 105.03, and the pinned tabs on all those tested profiles reappeared.

Can somebody check this out? It may be a coincidence, but this is too close for comfort.

Ερώτηση από noel_envode 7 μήνες πριν

Απάντηση από noel_envode 7 μήνες πριν