Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Website formatting issue

Hey team, I hope you are doing great, I'm facing an issue with a table on my page, no matter what I do the image isn't sized correctly. They get compressed and look odd. … (διαβάστε περισσότερα)

Hey team,

I hope you are doing great, I'm facing an issue with a table on my page, no matter what I do the image isn't sized correctly. They get compressed and look odd.

I'm not getting this issue on Chrome, can you please have a look at the table on this page and let me know what could be the issue.

I'll be really thankful as I have tried everything that I could think of. The image is also attached for your reference.

Thanks in advance

Ερώτηση από webbjason3 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν