Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

3 dots sharing menu gone ? (OSX Big Sur, FF89.0)

I think there used to be a sharing menu, on or near the address bar. The "..." button or menu had all the macos sharing options. seems to have moved in 89.0 am i missin… (διαβάστε περισσότερα)

I think there used to be a sharing menu, on or near the address bar. The "..." button or menu had all the macos sharing options.

seems to have moved in 89.0

am i missing something ?


Thanks.

Ερώτηση από jasonjarvis 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από Kiki 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

Не рабоает поиск.

При вводе в окно поиска на домашней странице не отображается введенная информация и некорректно выполняется поиск информации. В место поиска отображается бесполезная инфо… (διαβάστε περισσότερα)

При вводе в окно поиска на домашней странице не отображается введенная информация и некорректно выполняется поиск информации. В место поиска отображается бесполезная информация и в место открытия поиска информации открывается рандомный сайт.

Ερώτηση από fvgd87 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox as standard browser

Microsoft Edge doesn't allow me to switch to Firefox as Standard Browser. What can I do? "Firefox Solutions" give no solution to this problem. Thank you!

Ερώτηση από HansSeel 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από FredMcD 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

Search bar

Hello, in last version 89.0 i have a problem, my search bar in homepage does not worked anymore, when i try typing here firefox switched my input to address bar, but i do… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, in last version 89.0 i have a problem, my search bar in homepage does not worked anymore, when i try typing here firefox switched my input to address bar, but i don't need that beahvior! How to prevent firefox to switching typing input from search bar in homepage to address bar?

Ερώτηση από EuPhobos 5 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 5 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

saving google translate audio

Several months ago I was saving google translated audio by right clicking "Inspect (Q)" and clicking Network and Media then opening appropriate link in new tab. Now whe… (διαβάστε περισσότερα)

Several months ago I was saving google translated audio by right clicking "Inspect (Q)" and clicking Network and Media then opening appropriate link in new tab. Now when I do this this and hit Listen icon the speech is generated ok but no links are generated in lower partition. Thanks for your help. Am using Windows and Firefox 89.0.1

Ερώτηση από mikebadzzz 4 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

send url form adress bar

hello, in the previous versions of Firefox, it was possible to send an article just by clicking on the three small dots in the address bar, I don't find this possibility… (διαβάστε περισσότερα)

hello, in the previous versions of Firefox, it was possible to send an article just by clicking on the three small dots in the address bar, I don't find this possibility to send an article and its url to someone by email, almost with a single click. Is there another way to access this feature that was very interesting? thanks !

Ερώτηση από lupin1 3 ημέρες πριν

Απάντηση από Franz_von_Suppe 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do i get a search box in start menu?

I saved bookmarks in a file ; Firefox says go to start menu and type in link shown in Firefox 's how to recover your bookmarks but my start menu does not have a search b… (διαβάστε περισσότερα)

I saved bookmarks in a file ; Firefox says go to start menu and type in link shown in Firefox 's how to recover your bookmarks but my start menu does not have a search box or place where I could do that. Please tell me how to get the search box I need. My Start button only has the programs I use use above the Start button.

I cannot use email -- too old to learn

Ερώτηση από 1dummi 8 έτη πριν

Απάντηση από 1dummi 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

HDD failing. Need to transfer passwords to new HDD. Where located.I don't remember from last time.

HDD was failing in my other computer. Put in a new HDD and transferred bookmarks (FFox. 16.++ on both) but don't remember how to transfer my saved passwords. Some folks h… (διαβάστε περισσότερα)

HDD was failing in my other computer. Put in a new HDD and transferred bookmarks (FFox. 16.++ on both) but don't remember how to transfer my saved passwords. Some folks helped me with this when I rebuilt this PC (the one I am using to send this info), and I remember most of the path and method but not well enough to attempt it without some guidance. The other PC is an ASUS G50VT-X5 laptop.

Ερώτηση από NoStall 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get rid of the list of disabled/obsolete/duplicate plugins I no longer want?

O/S = XP (uptodate) I have various disabled plugins that are either invalid/duplicates/not wanted that I would like to remove from the display list of plugins. Is there a… (διαβάστε περισσότερα)

O/S = XP (uptodate) I have various disabled plugins that are either invalid/duplicates/not wanted that I would like to remove from the display list of plugins. Is there a way to do this?

For example: I have a disabled plugin for Microsoft Office 2003. I no longer use Office but the plugin still appears in my list of plugins.

Thanks in advance for your help

Ερώτηση από PAPETE 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The appearance of my website shortcuts on my desktop has changed; how do I restore the original appearance

Firefox website shortcut icons on my desktop now look like the first choice one sees when right clicking a shortcut icon , then left clicking "properties", and then click… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox website shortcut icons on my desktop now look like the first choice one sees when right clicking a shortcut icon , then left clicking "properties", and then clicking " change icon" -- they should look like a white square with the firefox logo in the center instead of a white square with a little box containing 3 tiny symbols.

I'm running XP Pro SP3

How do I restore the original appearance?

Ερώτηση από barebear 8 έτη πριν

Απάντηση από barebear 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get Firefox to check addon compatibility first, then ask me if I want to continue the Firefox update?

How do I get Firefox to check add-on compatibility first, then ask me if I want to continue the Firefox update? The update process currently only tells me that an add-on… (διαβάστε περισσότερα)

How do I get Firefox to check add-on compatibility first, then ask me if I want to continue the Firefox update? The update process currently only tells me that an add-on has been disable after applying the Firefox update. The Options > Advanced > Update tab switch, "Warn me if this will disable any of my add-ons", does not seem to work.

Ερώτηση από BigErnie 8 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I place the bookmarks from a Linux installation onto a common /home partition for multiple Linux distros on separate partitions to access?

Firefox 17 running on Linux with multiple Linux installations on separate partitions with a common /home directory on its' own partition. I'd like the json files to appea… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 17 running on Linux with multiple Linux installations on separate partitions with a common /home directory on its' own partition.

I'd like the json files to appear only on the /home partition and each instance of Firefox to read & write json files here only

Ερώτηση από Fastship61 8 έτη πριν

Απάντηση από dumdidadida 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Recently when I open a "New Tab" it displays a group of recently visited web sites rather than a "Search "box.

In the past, when I opened a "New Tab" I was presented with a search or query box from Google or Yahoo where I could type a question or website to which I would be direc… (διαβάστε περισσότερα)

In the past, when I opened a "New Tab" I was presented with a search or query box from Google or Yahoo where I could type a question or website to which I would be directed. This no longer is a feature available to me.

Ερώτηση από bapster1154 8 έτη πριν

Απάντηση από finitarry 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I try to go to about.config it just goes to "server not found"

I'm trying to set the default search from the address bar back to google from something else. I understand that I need to go to about.config etc. But when I type in about… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to set the default search from the address bar back to google from something else. I understand that I need to go to about.config etc. But when I type in about.config it just goes to "server not found"

Ερώτηση από shelody 8 έτη πριν

Απάντηση από philipp 8 έτη πριν