Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Search.....

One of your recent updates has all searches forced to the address bar..... I use the Google search box on my homepage and from the first letter its moved to the address … (διαβάστε περισσότερα)

One of your recent updates has all searches forced to the address bar..... I use the Google search box on my homepage and from the first letter its moved to the address bar... Go back to the Google box on the homepage.... You've made it useless....

Ερώτηση από koyotee 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

 • Κλειδωμένο

another new look

any one actually happy withthe new look ff89 ? it has to be the biggest pile of crap i have had to endure so far . maybe its time to switch to google chrome and leave ff… (διαβάστε περισσότερα)

any one actually happy withthe new look ff89 ? it has to be the biggest pile of crap i have had to endure so far . maybe its time to switch to google chrome and leave ff for dead

Ερώτηση από trev 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 6 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Fonts messed up after Windows update to 20H2

Recently Windows forced an update to 20H2. All my other programs display font okay. However Firefox (desktop -- latest version) does not display fonts properly. The lette… (διαβάστε περισσότερα)

Recently Windows forced an update to 20H2. All my other programs display font okay. However Firefox (desktop -- latest version) does not display fonts properly. The letters flash between thin and normal.

Strangely enough when I took a screen shot to demonstrate the weird font display the fonts were perfectly fine in the screen shot.

I took a picture with my phone. In the image one can see difference in the width of the two L in "all" As mentioned this is only happening in Firefox.

Thanks for any clues.

Ερώτηση από support110 2 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

The "Back Space" stopped working. How do I restore it?

The "Back Space" quit working. It used to return to the previously viewed page. The Alt+Left Arrow does the same but is not as convenient since it requires both hands to… (διαβάστε περισσότερα)

The "Back Space" quit working. It used to return to the previously viewed page. The Alt+Left Arrow does the same but is not as convenient since it requires both hands to return where the Back Space did not.

How do I restore its functionality?

Ερώτηση από Rick Tonsing 2 μήνες πριν

Απάντηση από kevinadcruz 2 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

How can I get mozilla to stop emailing me

Ever since I signed up for Firefox sync, I have been berated with emails from them asking me to sync more devices. I really do not want to receive marketing emails from M… (διαβάστε περισσότερα)

Ever since I signed up for Firefox sync, I have been berated with emails from them asking me to sync more devices. I really do not want to receive marketing emails from Mozilla and there is no unsubscribe button in the email. How can I stop these emails?

Ερώτηση από owen8 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

All of a sudden, I cant print my emails from my gmail account.

Using Firefox and accessing my gmail account. A notice comes up saying "A pop up blocker may be preventing the application from printing the page. If you have a popup blo… (διαβάστε περισσότερα)

Using Firefox and accessing my gmail account. A notice comes up saying "A pop up blocker may be preventing the application from printing the page. If you have a popup blocker, try disabling it to open the window". I have no idea how to find what this pop up blocker is so I can disable it.

Ερώτηση από marie on firefox 1 μήνα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

google search box in centre of homescreen not working

Firefox just up-dated itself to latest version after 88.01. And now, while the google search box appears in the centre of my homepage, like it has always done, as soon as… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox just up-dated itself to latest version after 88.01. And now, while the google search box appears in the centre of my homepage, like it has always done, as soon as I start typing into it, the search defaults to that horrible Chrome-like search bar at the top of the screen. How do Istop this? Or can I revert to my much loved earlier?

Ερώτηση από celticsoles 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

deleted all my tabs and bookmarks

This new 'update' has just caused me to lose all my tabs and bookmarks. The new version is c**p and it is awful. I went to the page to install the previous version I like… (διαβάστε περισσότερα)

This new 'update' has just caused me to lose all my tabs and bookmarks. The new version is c**p and it is awful. I went to the page to install the previous version I liked and worked perfectly and when I installed I now have none of my tabs and bookmarks. My pc is nearly unusable and I am now out of business until I can get them back if I can. It will be months to try to get back to where I was and will never get all of what I had. Is there any way to fix this? I need help immediately.

Ερώτηση από helpful55 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από gsfc12 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox 89 on Raspberry Pi - visual codec artifacts

Firefox 89 on my Raspberry Pi 4 is displaying what I'm guessing is a codec issue. Videos can be watched but the picture is corrupted by brightly coloured patches around a… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 89 on my Raspberry Pi 4 is displaying what I'm guessing is a codec issue. Videos can be watched but the picture is corrupted by brightly coloured patches around areas of detail.

Prior to the version 89 upgrade, version 88 was working perfectly.

I have Firefox 89 on a Raspberry Pi and a PC. On the PC it still works perfectly, on the Pi video is displayed badly.

On the Pi Firefox 89 is running under Ubuntu 21.04. On the PC Firefox 89 is running under Ubuntu 18.04

Am I alone in this or have others seen the same issue ?

Assuming I am not alone, does anybody have any idea what has gone wrong ?

Ερώτηση από vw 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

Mozilla Contact Info

I need an email address or a phone number to contact support. Forms do not have answers for my problem. And the contact and the support pages have no information on how t… (διαβάστε περισσότερα)

I need an email address or a phone number to contact support. Forms do not have answers for my problem. And the contact and the support pages have no information on how to contact Mozilla which is extremely messed up. Does anyone have this info?

Ερώτηση από Dominique 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από Chris Ilias 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox FeedBack

A new version has been released - 89. And the user interface has changed again. And some of the changes are very annoying. I thought I would write a feedback (review). Bu… (διαβάστε περισσότερα)

A new version has been released - 89. And the user interface has changed again. And some of the changes are very annoying. I thought I would write a feedback (review). But I found out through google that the feedback page has been down since 2014.

So the question would be where can I leave feedback on one change or another?


I am not an English speaker, so I apologize if there are various errors in the text.

Ερώτηση από djucius 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από Seburo 1 εβδομάδα πριν

 • Επιλύθηκε

Turning Off Update Reminders in Firefox

Hello, How can I permanently deactivate this nagging update reminder in the upper right corner (green arrow over Application Menu button) and frequent pop-ups in upper r… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

How can I permanently deactivate this nagging update reminder in the upper right corner (green arrow over Application Menu button) and frequent pop-ups in upper right corner where I have to repeatedly click on "Not Now"?

I'm not upgrading to v89 because the next update will once again BREAK my userChrome.css code and my user interface (with tabs on bottom and custom button images) will appear scrambled.

I'm quite tired of having to jump through hoops and search for CSS solutions to fix these issues every few updates. It causes me too much anxiety.

I'm sticking with v88.0.1 for the forseeable future.

How can I shut off this annoying update reminder permanently?

Thanks.

Ερώτηση από Slouch 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από Slouch 6 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

how to allow popups in my browser?

I made a payment online, & when I tried to print a receipt I got a notice that the popup was blocked. How do I unblock that? I wasn't aware that I have a block on thi… (διαβάστε περισσότερα)

I made a payment online, & when I tried to print a receipt I got a notice that the popup was blocked. How do I unblock that? I wasn't aware that I have a block on this browser. Thanks for your help!

Ερώτηση από pcarson77 5 ημέρες πριν

Απάντηση από Fredrick 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox is unable to display Ä Ö Ü

Hello there. I have a 'funny' problem since last night. Fierfox in default mode is unable to display Ä Ö Ü on certain websites. It's a fresh installation without any Add… (διαβάστε περισσότερα)

Hello there. I have a 'funny' problem since last night. Fierfox in default mode is unable to display Ä Ö Ü on certain websites. It's a fresh installation without any Add-Ons. When entering troubleshooting mode it can display it. So the thing is: something is altering the displaymode of websites betwine modes.

where do I find the variables that do this in the config - or worse in the registry?

Ερώτηση από Yijare 5 ημέρες πριν

Απάντηση από Yijare 1 ημέρα πριν