Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

sharing web site

I am missing the sharing function i.e. for telegram of web sites... the little menue in the URL filed is no longer present.

was this on purpose?

Ερώτηση από HW 2 έτη πριν

Απάντηση από andres.lohmus 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to Fix Screenshot Capability

Hello, I am using Firefox version 92. The screenshot function is not working, both if I right click and request a screenshot from the slideout menu, and if I request a s… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I am using Firefox version 92. The screenshot function is not working, both if I right click and request a screenshot from the slideout menu, and if I request a screenshot from the shortcuts/overflow menu (scissors icon). I have attached a screenshot (taken with ‘prntscr” through windows) png of the result that takes place on my screen. The screen will freeze with this image of a large X until I do a refresh of the page. Cntl-Shift-S also does not work. I have tried clearing the cache, running FF in safe mode, refreshing FF, reinstalling FF, and I have ensured that the extensions.screenshots.disabled setting in about:config is set to ‘false’ (also toggled it to ‘true’ and back to ‘false’). I have attached a screenshot of all the settings in about:config that pertain to screenshots.

Thank you for your help.

Ερώτηση από Thanks4FF 2 έτη πριν

Απάντηση από Thanks4FF 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My Data History…

Well? I’m trying to keep my history of data? Without? Deleted it? Because? My point is? Could you guys keep my history of data? If I’ve were to delete it? Because? I’ve d… (διαβάστε περισσότερα)

Well? I’m trying to keep my history of data? Without? Deleted it? Because? My point is? Could you guys keep my history of data? If I’ve were to delete it? Because? I’ve don’t want to have to buy a USB Flash Drive Stick? & Cord as well? To synced it? But if I’ve have to I’ve will buy 1? If you guys can’t sync my history of data? But? I’ve rather not? But? I’ve was wondering if you guys could keep my history of data? If I’ve were to delete it? If yeah? Great? Then? I’ve can? Delete it? & Won’t have to buy 1? Or But if not? If there’s no way for you guys to keep my history of data? & I’ve have to buy 1? Oh well? Guys? There?…

Ερώτηση από matthewwoodstock59 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The possibility of moving icons of those extensions will be a huge improvement.

The possibility of moving icons of those extensions will be a huge improvement. Please send through to the right department. If those functions still aren't available je… (διαβάστε περισσότερα)

The possibility of moving icons of those extensions will be a huge improvement.

Please send through to the right department. If those functions still aren't available jet.

Thanks a lot, See the attachment for the example image.

Ερώτηση από Van Lieren 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook account unlock

duplicate of /questions/1353322 Please my Facebook account unlock Not show opshen get a code on your phone Please show opshen my mobile number Password email: please… (διαβάστε περισσότερα)

duplicate of /questions/1353322

Please my Facebook account unlock Not show opshen get a code on your phone Please show opshen my mobile number Password email: please reply to my email and unlock Facebook


edited email, password and phone# from public and search/spam bots view as this is a public community support forum.

Ερώτηση από ap7196960 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ap7196960 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

menu options

I have had to re-install my o/s (win10) and reload all the applications. Effectively a virgin install. I have no options/preferences in the menu selection. In settings I … (διαβάστε περισσότερα)

I have had to re-install my o/s (win10) and reload all the applications. Effectively a virgin install. I have no options/preferences in the menu selection. In settings I can restore tabs that were open when I close Firefox but no option to open specific pages or use current pages.

Ερώτηση από hall.richard 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost of all opened TABs in all my opened windows

Hello there !!! Today I had serious damage to my Mozilla Firefox. When I started up Firefox I realized that I lost all my opened tabs on all my (three) opened windo… (διαβάστε περισσότερα)

Hello there !!!

Today I had serious damage to my Mozilla Firefox. When I started up Firefox I realized that I lost all my opened tabs on all my (three) opened windows, although I had checked the box "Restore previous sessions" in the settings section.

I opened "settings" and I saw this box unchecked !!!!!

The unfortunate event of this failure is that I restarted Firefox and even worse I restarted the PC.

Now I wonder, after all these, if there is a way to restore all my lost TABs that, I believe, there are hidden somewhere...

Ερώτηση από rogergr311049 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

pdf Files will not open with adobe acrobat and I have the open pdf files with adobe acrobat checked?

I use html pages on an internal hard drive that link to pdf documents. For some reason since Version 91.0.2 was installed I can not get the pdf documents to open with Ado… (διαβάστε περισσότερα)

I use html pages on an internal hard drive that link to pdf documents. For some reason since Version 91.0.2 was installed I can not get the pdf documents to open with Adobe Acrobat Reader DC.The new version insist on opening the pdf's in the Firefox web browser. When I click on a pdf link at an external website the files will open in Adobe Acrobat. I used the code below to test the open in Adobe Acrobat execution and it works on the w3School example. When I run it strait from my hard drive the document opens in the Firefox web browser.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Title of the document</title>
 </head>
 <body>
  <h1>PDF Example</h1>
  <p>Open a PDF file <a href="datasheet_cube-model-715.pdf">example</a>.</p>
 </body>
</html>

Please let me know if there is a solution. Thank you,

Ερώτηση από leodesign1 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

update has problems

used firefox forever but when updated to new version, it will not get aarp site now? gives me "404 not found". the arrp sites come in fine with edge so it's firefox. als… (διαβάστε περισσότερα)

used firefox forever but when updated to new version, it will not get aarp site now? gives me "404 not found". the arrp sites come in fine with edge so it's firefox. also doesn't show my bookmarks on tool bar? help. how do i get my old firefox back?

Ερώτηση από nyoung7685 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Dev Tools

I "upgraded to V90. since then, the URL box is highlighted red/grey stripes. The robot head icon is now in the URL box and it says "Browser is under remote control (reaso… (διαβάστε περισσότερα)

I "upgraded to V90. since then, the URL box is highlighted red/grey stripes. The robot head icon is now in the URL box and it says "Browser is under remote control (reason Dev Tools). I've gone in about:config and set all variables to False, yet they reset themselves to true every time. How do I disable the DevTools. Thanks

Ερώτηση από john.enrietto 2 έτη πριν

Απάντηση από john.enrietto 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I merge and reconcile passwords from multiple Firefox profiles?

It's a simple enough task, and common enough that there should be a straightforward procedure for it. If such a thing exists on this site, I can't find it.

Ερώτηση από MyTempAccount 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

restore browser from 2 days ago

My windows 10 went berserk. I had to reinstall it and I lost my Firefox browser that took a few months to fine tune it to me. I reinstalled Firefox but it did not come ba… (διαβάστε περισσότερα)

My windows 10 went berserk. I had to reinstall it and I lost my Firefox browser that took a few months to fine tune it to me. I reinstalled Firefox but it did not come back to where it was two days ago; just the basic browser screen.

Ερώτηση από Bob 1 έτος πριν

Απάντηση από Bithiah 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Authentication Required - Mozilla Firefox (Ubuntu 20.4.3 ARM64)

Hi Team, I have set the proxy only at /etc/environment, but I do use proxy in only one specific user to run my azure cloud agent in order to use pipeline, however to be … (διαβάστε περισσότερα)

Hi Team,

I have set the proxy only at /etc/environment, but I do use proxy in only one specific user to run my azure cloud agent in order to use pipeline, however to be able to stablish the agent's connection to the azure's platform I "must" to open a firefox session and input manually the "Authentication Required - Mozilla Firefox" (The proxy moz-proxy), until that moment no problem at all. In a period of 60 minutes after I have rebooted the client my authentication is asked again, it looks like is a cycle, I really need to fix it. The great way is the authentication to remain such as autologin or something similar.

Could you please assist? I is impacting my project.

Thank you very much,

Ερώτηση από wagnerricardodasilva6 1 έτος πριν

Απάντηση από Amelia 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot load Mail.ntlworld

Hi as I work a lot away from home I bought a Tanix black box computer. Until the last week I could load my E mails through Virgin media. Now I get this message Bad Reques… (διαβάστε περισσότερα)

Hi as I work a lot away from home I bought a Tanix black box computer. Until the last week I could load my E mails through Virgin media. Now I get this message Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand. Size of a request header field exceeds server limit.

I have the latest Firefox version. If I use my backup laptop i can access Mail.ntlworld with no problems. Why am I now not able to load it via Firefox recently.

Would appreciate your help and hopefulyl solution

Regards Colin A

Ερώτηση από Colin Airey 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Speed dial

I just had to disable my speed dial FVsomething and Eversync because I found out that it was spyware! Firefox tried to tell me this and disabled it but I put it back, and… (διαβάστε περισσότερα)

I just had to disable my speed dial FVsomething and Eversync because I found out that it was spyware! Firefox tried to tell me this and disabled it but I put it back, and then my husband checked it out and found out about the spyware on it. I'm bereft. I've used that speed dial for years and it's been such a big help for me. I had over 100 dial all set up.

So my question is, what speed dial can I use in Firefox? Everything I checked out isn't monitored so what do I do?

Help!

Ερώτηση από joyce.greer2 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν