Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Firefox update will not download completely

Firefox 112 update will not download completely. It just keeps saying it is downloading but it does not complete. I can't access some websites now since I have been tryi… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 112 update will not download completely. It just keeps saying it is downloading but it does not complete. I can't access some websites now since I have been trying to download the update. Please help. Thanks.

Ερώτηση από mmilitti 1 μήνα πριν

Απάντηση από mmilitti 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't stay downloaded or signed in

Firefox won't stay downloaded to my computer. I am having to download it multiple times, especially if my computer has updates. On a separate note, when it does actuall… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't stay downloaded to my computer. I am having to download it multiple times, especially if my computer has updates.

On a separate note, when it does actually stay on my computer over night, it never keeps me signed in to my Firefox account. I have to log in to it daily to have my bookmarks and passwords.

Also, it never remembers the theme I have picked for it. I would love some advice on how to fix this.

I've read through a ton of articles, and I can't seem to find a fix.

Ερώτηση από victoria.womble 2 έτη πριν

Απάντηση από Amorain 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Installation of Firefox Lockwise for Windows 10

Hi, How do I install Firefox Lockwise for Windows 10? I visited Firefox Lockwise's website (https://www.mozilla.org/en-US/firefox/lockwise/) and there's only installation… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, How do I install Firefox Lockwise for Windows 10? I visited Firefox Lockwise's website (https://www.mozilla.org/en-US/firefox/lockwise/) and there's only installations for Android & iOS devices but I only want it installed in Windows 10. How should I go about it?

Waiting for your reply asap, thank you.

Cool Regards, Pallas

Ερώτηση από PALLAS 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is dead

I downloaded and installed the firefox app and nothing happens. No menu. No tabs. The word "firefox" appears in the upper left corner of my screen and a "." appears under… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded and installed the firefox app and nothing happens. No menu. No tabs. The word "firefox" appears in the upper left corner of my screen and a "." appears under the app, indicating that it is open. The screen "blinked" momentarily when I opened the app. I am a longtime user of Firefox and this same thing happened this morning when I opened the app, which I uninstalled, and then downloaded and installed this new app. Same problem.

Ερώτηση από Jim Dollar 2 έτη πριν

Απάντηση από Terry 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How to export Saved passwords

Hi All, I would like to change my laptop, so I would like to export my saved passwords, but I am unable to see such option to export all saved passwords. Please help me A… (διαβάστε περισσότερα)

Hi All, I would like to change my laptop, so I would like to export my saved passwords, but I am unable to see such option to export all saved passwords. Please help me Asap.

Thanks, Jagadekara Reddy

Ερώτηση από jagadekar 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

308046B0AF4A39CB - Firefox ESR 64 Bit - Installs.ini

Does anybody know where the ID: 308046B0AF4A39CB comes from? If you use a Windows 10 1909 64 Bit and you can find this in the installs.ini and in the profiles.ini of us… (διαβάστε περισσότερα)

Does anybody know where the ID: 308046B0AF4A39CB comes from?

If you use a Windows 10 1909 64 Bit and you can find this in the installs.ini and in the profiles.ini of users, if you have a Firefox ESR 64 Bit in Version 78.10.0 installed. The INI-Files looks like this:

Installs.ini: [308046B0AF4A39CB] Default=Profiles/8U9skky2.default-esr Locked=1

Profiles.ini: [Install308046B0AF4A39CB] Default=Profiles/8U9skky2.default-esr Locked=1

[Profile0] Name=default-esr IsRelative=1 Path=Profiles/8U9skky2.default-esr

[General] StartWithLastProfile=0 Version=2

This ID can vary if you have a 32 bit ESR-installation as well and the only place I could find it is in the registry

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\TaskBarIDs] C:\Program Files\Mozilla Firefox=308046B0AF4A39CB

But also here it differs sometimes.

I need to know where the ID comes from and if I can rely that if this ID is used, I will always address the Firefox ESR 64 Bit no matter which version.

Ερώτηση από LEnS Amir 2 έτη πριν

Απάντηση από LEnS Amir 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I revert to the PREVIOUS version of Firefox

Hi, I accidentally DLed FF88 without checking the details w/r/t functionality. Several of the changes severely compromise my ability to use FF for my job. Examples are … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I accidentally DLed FF88 without checking the details w/r/t functionality.

Several of the changes severely compromise my ability to use FF for my job.

Examples are the 'view image' which is now gone from right-click and replaced with 'open image in new tab' --this disrupts my work flow. And 'save image to pocket' etc is not useful for me, but happens to be right where I normally click on another function.

Is there a relatively seamless way to undo the FF88 'upgrade' ? TIA

Ερώτηση από SONNY MARK 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I merge and reconcile passwords from multiple Firefox profiles?

It's a simple enough task, and common enough that there should be a straightforward procedure for it. If such a thing exists on this site, I can't find it.

Ερώτηση από MyTempAccount 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Windows 10 won't let me install Firefox

I did a Windows 10 reset which wiped my Firefox browser. Now I can download the Firefox installation app, but when I try to install it I get the error message below. Ca… (διαβάστε περισσότερα)

I did a Windows 10 reset which wiped my Firefox browser. Now I can download the Firefox installation app, but when I try to install it I get the error message below. Can anyone help?

Ερώτηση από Richmond Dan 2 έτη πριν

Απάντηση από Lukaz Lim 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Problems with profiles after Windows 10 reload

A week ago, a bad update download trashed Windows 10. I had the operating system reloaded but have been unable to recover my Firefox profiles. (Nor my Thunderbird profile… (διαβάστε περισσότερα)

A week ago, a bad update download trashed Windows 10. I had the operating system reloaded but have been unable to recover my Firefox profiles. (Nor my Thunderbird profiles either.) I downloaded the older profiles from my Carbonite account, but even tho they are in the Profiles directory, the Firefox profiles manager does not recognize them (i.e. they don't show up in the listing of profiles.) It's really frustrating since I need my bookmarks for work. Any suggestions?

Thanks in advance.

Ερώτηση από Charlie Irwin 1 έτος πριν

Απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to Export Logins and Passwords on Firefox running 78.10.1esr (64-bit) on Mac

Hello community, would anyone kindly help me with this issue I'm facing? How do I export Logins and Passwords on Firefox running 78.10.1esr (64-bit) on a Mac. The export … (διαβάστε περισσότερα)

Hello community, would anyone kindly help me with this issue I'm facing? How do I export Logins and Passwords on Firefox running 78.10.1esr (64-bit) on a Mac. The export funtion is not available here and I know the this option is only available on 79 and after, but I'm using a mid 2012 Mac Pro running 78.10.1esr. Is there any way I could still export the logins?

Thank you kindly.

Ερώτηση από emiel1234 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Trouble importing bookmarks from HTML file

I exported my bookmarks from the Brave Browser, selected Bookmarks>Manage Bookmarks>Import and Backup>Import Bookmarks from HTML Then navigated to the HTML file … (διαβάστε περισσότερα)

I exported my bookmarks from the Brave Browser, selected Bookmarks>Manage Bookmarks>Import and Backup>Import Bookmarks from HTML Then navigated to the HTML file the selected "Open" but noting changed except that a small number of the bookmarks appears under "Recent Bookmarks" when I again select Bookmarks. Each item in this list is repeated according to the number of times I tried to import them.

Ερώτηση από Paul Hossfield 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Resets on Mac M1 on Reboot

I recently purchased a Mac M1, coming from a Windows / Linux environment. After installing Firefox, it requires an icon on my desktop to run. Then, every time I reboot, … (διαβάστε περισσότερα)

I recently purchased a Mac M1, coming from a Windows / Linux environment. After installing Firefox, it requires an icon on my desktop to run. Then, every time I reboot, Firefox no longer recognizes me. My pins, history, etc. are all gone and I have to re-organize everything again.

Can you please help?

Ερώτηση από jlaurent517 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Not a fan of the new firefox, can I revert or do I switch to Waterfox?

I don't really like the new firefox, it looks too simple and floaty. Is there a way to revert it or change something in the options?

Ερώτηση από SaltedChip 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hate update 89 -> how rollback with all settings/history to 88 ? Or change the look of 89 that it will look like 88

Hello, today I was surprised with a update ver.88 -> 89. It completely changed the look. Few weeks back it was similar with Thunderbird. I hate this look. I want old… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, today I was surprised with a update ver.88 -> 89. It completely changed the look. Few weeks back it was similar with Thunderbird.

I hate this look. I want old look back - how to do this. I tried rollback to 88, but it ask to create new profile - after copying all content of profile it dose not work...

Is there a way to change look of 89 to look exactly like 88 ?

why why why .. again ..

Ερώτηση από a.h.porebski 1 έτος πριν

Απάντηση από George 1 έτος πριν