Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot Add New Bookmarks Across Multiple Devices

My account randomly stopped allowing me to add new bookmarks. This started about a month ago (maybe less). I have the account on multiple devices and can't add bookmarks … (διαβάστε περισσότερα)

My account randomly stopped allowing me to add new bookmarks. This started about a month ago (maybe less). I have the account on multiple devices and can't add bookmarks from any of them. I have refreshed Firefox and deleted the recommended files, but nothing has fixed the issue.

Ερώτηση από quinn.dauenhauer 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Restore Backup Problem

Thanks to a problem with Yahoo taking over my search functions, I had to eliminate some add-ons. Unfortunately, this meant that my browser history, saved passwords, and b… (διαβάστε περισσότερα)

Thanks to a problem with Yahoo taking over my search functions, I had to eliminate some add-ons. Unfortunately, this meant that my browser history, saved passwords, and bookmarks were effectively eliminated. When I try to restore the bookmarks it can see the files but I get the "unable to load file" error.

Any suggestions?

Ερώτηση από jamaisj 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Find & recover my Firefox PROFILE data from Back up

My laptop died - but have FULL back up on ACRONIS cloud ... I want to find & restore my Firefox BOOKMARKS/ favorites etc. FIREFOX creates a PROFILE that contains all … (διαβάστε περισσότερα)

My laptop died - but have FULL back up on ACRONIS cloud ... I want to find & restore my Firefox BOOKMARKS/ favorites etc. FIREFOX creates a PROFILE that contains all the data... BUT its hard to find!!??

I know location is USERname>AppData> Roaming>Mozilla>Firefox> PROFILES

BUT ... on my NEW Laptop when I go down through C:Drive hierarchy I cant see "AppData" If I search I can find ... BUT I cant actually locate via USER NAME.... Is this to do with HIDDEN FILES???

So when I go to my CLOUD BACKup I have the same problem. I can search & see ...but cant find in the hierarchy so I can recover those files & re-install on my new laptop... Any ideas where these hidden files are located?

Any ideas?

Thx for any help Cheers Keith

Ερώτηση από kjcrowley 1 έτος πριν

Απάντηση από kjcrowley 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

mobile bookmarks not showing up on desktop, cannot sync bookmarks from mobile

The mobile bookmarks folder is nowhere to be found on the desktop app. When I bookmark a page on mobile, Firefox desktop doesn't show it in the "all bookmarks" menu, I tr… (διαβάστε περισσότερα)

The mobile bookmarks folder is nowhere to be found on the desktop app. When I bookmark a page on mobile, Firefox desktop doesn't show it in the "all bookmarks" menu, I tried searching but it doesn't find it. The mobile app doesn't show it either, it only shows the "desktop bookmarks" folder and the single pages that I have bookmarked on mobile. I have attached some screenshots that better explain this issue. I would be grateful if someone could help me.

Ερώτηση από fanciullo 1 έτος πριν

Απάντηση από fanciullo 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks unavailable and non-creatable after upgrade

I just did an upgrade to 81.0.2. All of my bookmarks disappeared. Fortunately I was able to retrieve the last window but I am unable to create new bookmarks. Whether I… (διαβάστε περισσότερα)

I just did an upgrade to 81.0.2. All of my bookmarks disappeared. Fortunately I was able to retrieve the last window but I am unable to create new bookmarks. Whether I right click on the tab to bookmark or Ctrl+D to bookmark, I get a window that says New Bookmark with options of Save or Cancel. However, the only option I can choose is Cancel. This is not good.

Ερώτηση από jpickett 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarking to Bookmarks Menu by Default

Whenever I try to add a bookmark in FF (81.0.2, 32-bit), the default folder for the bookmark is "Other Bookmarks", with the option to save the bookmark to the "Bookmarks … (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I try to add a bookmark in FF (81.0.2, 32-bit), the default folder for the bookmark is "Other Bookmarks", with the option to save the bookmark to the "Bookmarks Menu" folder (which is my preference).

How can I get FF to default to the "Bookmarks Menu" folder when saving a bookmark?

Ερώτηση από LesF 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot delete old bookmarks in browser on Mac

I have searched and tried everything, but I cannot delete old bookmarks. I have tried to click on the blue bookmark star, delete from the edit tab, open all Bookmarks and… (διαβάστε περισσότερα)

I have searched and tried everything, but I cannot delete old bookmarks. I have tried to click on the blue bookmark star, delete from the edit tab, open all Bookmarks and try to right click and delete. Nothing happens, but I can add new bookmarks. The bookmarks window does not have an organize tab to manage the links that way either. Is there a glitch in the system for macbooks?

Ερώτηση από japrincess76 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmarks

How can I get back the bookmarks that were deleted on the recent upgrade? I've tried system restore to the day before the upgrade, but the folder is empty and the new "bo… (διαβάστε περισσότερα)

How can I get back the bookmarks that were deleted on the recent upgrade? I've tried system restore to the day before the upgrade, but the folder is empty and the new "bookmark" process is a mess. I'd hate to lose the many references stored in the previous collection.

Ερώτηση από e_schorr 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Export Mobile Bookmarks

I need to backup my bookmark from Firefox for Android. To this end I am syncing them with my desktop Firefox on Ubuntu. The bookmarks appear as Mobile Bookmarks. Now, whe… (διαβάστε περισσότερα)

I need to backup my bookmark from Firefox for Android. To this end I am syncing them with my desktop Firefox on Ubuntu. The bookmarks appear as Mobile Bookmarks. Now, when I export the bookmarks with the bookmarks manager, the Mobile Bookmarks are surprisingly NOT included.

Is there a way to export the Mobile Bookmarks, either on Android or Desktop?

(I am about to prepare a number of tablets for education puposes.)

Ερώτηση από Algenib 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

trying to find bookmarks after i DID NOT listen to Mozilla warnings about installing older version

PLEASE, someone tell me my old bookmarks are living somewhere on laptop. I deserve the answer to be NO bc I did not take any steps suggested by Moz, did not try refresh, … (διαβάστε περισσότερα)

PLEASE, someone tell me my old bookmarks are living somewhere on laptop.

I deserve the answer to be NO bc I did not take any steps suggested by Moz, did not try refresh, did not even set up a profile b4 trying to install previous version (b4 82.0). Years worth of bookmarks are gone.

Used help topics to try the Import/Export-Restore Bookmark option. However the only json Mozilla extension I could find was related to my last attempt.

Running Wins 10-Mozilla/Firefox updated to 82.0 this morning. After the update my screen began to flicker and pull up sections of page in dark black. After verify the issue was with Moz I tried to revert back to older version. I was frustrated bc of the screen issues and as stated-did NOT do anything strongly suggested b4 going to previous version.

Although I chose previous version (64 bit) I actually ended up with a newly installed 82.0 However all bookmarks still gone & just icing on cake the flicker is still there.

Any help would mean to world. Thnx

Ερώτηση από Michelese 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I contact Mozilla Firefox to ask if I'm able to get my profile backup off their cloud server?

How do I contact Mozilla Firefox to ask if I'm able to access to my Firefox profile on their cloud server? Windows 10 would not update so I contacted Microsoft Support an… (διαβάστε περισσότερα)

How do I contact Mozilla Firefox to ask if I'm able to access to my Firefox profile on their cloud server?

Windows 10 would not update so I contacted Microsoft Support and a technician spent two days trying to various methods to get the updates installed on my computer. After several failed attempts it was determined a Windows "reset" was needed. The reset stated it would uninstall apps but save user data. However, it appears the reset uninstalled and wiped my profile off the computer.

I've already asked a previous question using the Mozilla Firefox support section and verified the profile is in fact gone. No backups are available to rollback using Firefox and the backup profiles in the "Windows.old" and "Windows.old(1)" both contain saved profiles from after the reset.

It sounds like my last option is contacting Mozilla directly to verify my account information and see if they can access my profile on their cloud server?

So how does someone do that? Thanks

Ερώτηση από AlatorreInWA 1 έτος πριν

Απάντηση από AlatorreInWA 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost all old data and folders in Toolbar Bookmarks due to update sync

How is it possible to go back and revert my toolbar that synced with my work PC. I have 5 plus years of bookmarks and folders that I have lost due to the fact it synced u… (διαβάστε περισσότερα)

How is it possible to go back and revert my toolbar that synced with my work PC. I have 5 plus years of bookmarks and folders that I have lost due to the fact it synced up. Is the older data synced anywhere on my local Mac PC??

To Be clear-my synced version is through Mozilla which I did not know was not signed in for yearsw on my mac desktop at home but should or could've been. So therefor all my work is lost as it updated to my new work PC. The lost version is the master,

Ερώτηση από Desertspinedoc 1 έτος πριν

Απάντηση από Vikas Singh 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Want to import bookmarks from Opera browser to Firefox

Is it possible to import my Opera bookmarks into Firefox? The only selections I've found in the Help file is from Microsoft Edge, Edge Legacy or Internet Explorer. Perha… (διαβάστε περισσότερα)

Is it possible to import my Opera bookmarks into Firefox? The only selections I've found in the Help file is from Microsoft Edge, Edge Legacy or Internet Explorer. Perhaps there might be a workaround?

Ερώτηση από lew42 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν