Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Error 403 Forbidden

I can't log into harryanddavid.com anymore because I get this error message. I have cleared browser history and cookies, and rebooted with no success. … (διαβάστε περισσότερα)

I can't log into harryanddavid.com anymore because I get this error message. I have cleared browser history and cookies, and rebooted with no success.

Ερώτηση από daniel.beeker 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 3 μήνες πριν

How to get rid of msg. "Your organization is managing your browser"?

A msg. suddenly appeared at the top of my ff general settings page saying "your organization is managing your browser". Upon clicking on it it appears that Chrome has ta… (διαβάστε περισσότερα)

A msg. suddenly appeared at the top of my ff general settings page saying "your organization is managing your browser". Upon clicking on it it appears that Chrome has taken over most of my ff settings and disabled some of them. I have NO organization; I am retired and have a personal computer that only I use for personal things. I have run numerous anti malware programs that have found nothing. I have restored the computer to a much earlier time. I chose Firefox, NOT Chrome. Please help me get rid of this. And please don't assume I have knowledge as I am old and not very computer literate so if you could use simple terms I can understand that would be much appreciated. If no help, what can I do next to get some. Thank you I am using Windows 7 home premium on an older Dell business machine.

Ερώτηση από shonatrill 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 μήνες πριν

Remove google from Search engine options

Linux Firefox updates frequently, and whenever it does the preferred Search Engine is changed back to google. How do I prevent that happening? Even better, how do I remov… (διαβάστε περισσότερα)

Linux Firefox updates frequently, and whenever it does the preferred Search Engine is changed back to google. How do I prevent that happening? Even better, how do I remove google permanently from the list of possible search engines?

Ερώτηση από gl00637@gmail.com 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 4 μήνες πριν

I'm Getting "Use your Google Account to Sign in to..."

I've been getting a PopUp recently (upper right corner below bookmarks toolbar) titled "Sign in with Google" saying "Use your Google Account to Sign in to...". I've foll… (διαβάστε περισσότερα)

I've been getting a PopUp recently (upper right corner below bookmarks toolbar) titled "Sign in with Google" saying "Use your Google Account to Sign in to...". I've followed the instructions on the internet to access my Google account and turn off this security setting (Google Account sign-in prompts) and it still appears. This does not happen on other chromium browsers I regularly use.

Why does Firefox keep displaying this PopUp, and more importantly, how can I suppress this annoyance?

Thanks,

Firefox v107.0 (64-bit) - up to date Windows 10 Pro (fully updated) Running NordVPN.

Ερώτηση από Bill 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Bill 4 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

Something is preventing JavaScript from working on your computer.

When I browse carsales.com.au and redbook.com.au I get the error message: We want to make sure it is actually you we are dealing with and not a robot. Please click bel… (διαβάστε περισσότερα)

When I browse carsales.com.au and redbook.com.au I get the error message:

We want to make sure it is actually you we are dealing with and not a robot.

Please click below to access the site.

Why is this verification required? Something about your browser’s behavior has caught our attention.

There are various possible explanations for this:

   You are browsing and clicking at a speed much faster than expected of a human being.
   Something is preventing JavaScript from working on your computer.
   There is a robot on the same network (IP 180.150.36.41) as you.

Having problems accessing the site? Contact support.

I have accessed these websites many times previously without problem. Other websites appear ok.

I'm on Windows 10 pc.

Many thanks.

Ερώτηση από sniderralph 4 μήνες πριν

Απάντηση από sniderralph 4 μήνες πριν

Devices aren't really synced

I have a new mobile device. I already reinstalled firefox twice,and even though it says the sync has been successful,I cannot send links to it from the desktop browser. I… (διαβάστε περισσότερα)

I have a new mobile device. I already reinstalled firefox twice,and even though it says the sync has been successful,I cannot send links to it from the desktop browser. In firefox view (attached screenshot),it says that I'm only 33% through getting sync,even though both the mobile browser and desktop browser say that I'm synced.

Ερώτηση από st.nikiforov.07 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

No Video with Supported format and MIME type found

No Video with Supported format and MIME type found is not allowing me to play videos on website. No idea what's the cause of it, I've tried everything from internet tips… (διαβάστε περισσότερα)

No Video with Supported format and MIME type found is not allowing me to play videos on website.

No idea what's the cause of it, I've tried everything from internet tips how to solve this.

Ερώτηση από Dawid Dettlaff 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Bluejay 2 μήνες πριν

Menus and url bar are in tiny mouse print. I've adjusted settings and the pages are fine. How can I increase the font size in those 2 areas?

Since changing to a new monitor and running at 1440p, the menus and url bar are in tiny mouse print. The searching I've done so far seems to point to an update removing … (διαβάστε περισσότερα)

Since changing to a new monitor and running at 1440p, the menus and url bar are in tiny mouse print. The searching I've done so far seems to point to an update removing user control to change the font size on those items. I've adjusted settings and the pages are fine, but the two things I mentioned are almost unreadable. How can I increase the font size there?

Ερώτηση από sendtodan 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 3 μήνες πριν

Newsletter unsubscription doesn't seem to work

Hello, In my newsletter subscription options, I did NOT checked the "Firefox Account Tips" option but I keep receiving mail saying this : "You're receiving this ema… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

In my newsletter subscription options, I did NOT checked the "Firefox Account Tips" option but I keep receiving mail saying this : "You're receiving this email because [edited] @gmail.com has a Firefox account and is subscribed to Firefox Account Tips."

Could you please fix this issue so that I don't receive these mails anymore ?

Thank you in advance,

Mikael

Ερώτηση από mikael.debie 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Downloads with Firefox are not virus checked after download (Windows Defender)

While doing some virus discovery tests with Windows Defender and other AV products I realized that with Firefox files are not scanned when download finishes. With Chrome … (διαβάστε περισσότερα)

While doing some virus discovery tests with Windows Defender and other AV products I realized that with Firefox files are not scanned when download finishes. With Chrome and Edge the Windows Defender immediately checks and blocks malicious files. Not so with Firefox. Then the file is only checked and blocked when opened.

After some research I found that in the past there was an Option `browser.download.manager.scanWhenDone` but this seems no longer available. Under Security software in about:support Windows Defender seems to be correctly set.

Is there a way to have files immediately checked by the AV after download in Firefox completes?

Ερώτηση από Pascal Mages 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 3 μήνες πριν

Primary Password Timeout

Is there anyway to set a timeout on the Primary Password? It would be helpful if there was a time limit on how long passwords could be used before having to log in again.… (διαβάστε περισσότερα)

Is there anyway to set a timeout on the Primary Password? It would be helpful if there was a time limit on how long passwords could be used before having to log in again. At the moment you have to close out of Firefox to lock it down again.

Ερώτηση από codderz83 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από codderz83 3 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

How to make the scroll bar disappear

Please allow me to preface with I do not know how to code at all and I have found some options to make the scroll bar disappear, but with coding, and I'm hoping for an op… (διαβάστε περισσότερα)

Please allow me to preface with I do not know how to code at all and I have found some options to make the scroll bar disappear, but with coding, and I'm hoping for an option that takes that away easily.

I don't think it is any of my extensions causing this, and I don't think it's an option in Firefox to remove the scroll bar.

Please help if possible! It doesn't disappear even when I'm watching videos on fullscreen.

Thank you.

Ερώτηση από moon_613 3 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

Two factor authentication setup will not work

I was trying to sync my settings to my new laptop with my login and PW (which was correct) and it kept telling me it wasn't right. So, I decided to change it but my MFA o… (διαβάστε περισσότερα)

I was trying to sync my settings to my new laptop with my login and PW (which was correct) and it kept telling me it wasn't right. So, I decided to change it but my MFA on Google for Firefox got wiped once I switched phones. I had to use a backup code to get in and want to re-enable the MFA.

Unfortunately, and for no real reason, it won't work. I scan the QR code in Google Authenticator, it sets up and gives me a code, I enter the code, and then it tells me it's the wrong one. I even tried to do it by manually setting it up and it made no difference. Now I can't re-enable it because it won't work right.

What the actual hell is going on here, guys?

Ερώτηση από golamb 3 μήνες πριν

Απάντηση από golamb 3 μήνες πριν

Homepage Icons in Firefox

I recently Upgraded to a new Mac. I updated the software to Ventura 13.0.1. Followed the Migration package as suggested by Apple. Process appeared to work well with a fe… (διαβάστε περισσότερα)

I recently Upgraded to a new Mac. I updated the software to Ventura 13.0.1. Followed the Migration package as suggested by Apple. Process appeared to work well with a few exceptions. One being the subject of this question. I use the buttons on the home screen a lot. A while back I made each button use the website logo. Now I have lost those icons which were replaced by the first initial of the site. can someone help on this?

Ερώτηση από walchuk1 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

Google Is Killing Firefox Browser

Google with Captcha is killing Firefox. Captcha constantly comes up in Firefox and stalls browsing. Not as much of an issue with Google Chrome. Often stuck for ages en… (διαβάστε περισσότερα)

Google with Captcha is killing Firefox.

Captcha constantly comes up in Firefox and stalls browsing.

Not as much of an issue with Google Chrome.

Often stuck for ages entering Captcha nonsense in Forefox.

What can Firefox people do about this crap?

Ερώτηση από oznewmedia 3 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από lukeprisco53 3 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε

Escape developer's version in favor of stable without losing profiles

Hello. I use developer's version of ff for a few weeks (currently on 107.0b2). I recently decided to switch back to stable version 106. However, when I run it it says ``… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I use developer's version of ff for a few weeks (currently on 107.0b2). I recently decided to switch back to stable version 106. However, when I run it it says

``` Using an older version of Firefox can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing Firefox profile. To protect your information, create a new profile for this installation of Firefox. ```

So, how do I move from developer's version back to stable without losing anything?

(OS: debian 11, if it matters)

Ερώτηση από WhiteBlackGoose 5 μήνες πριν

Απάντηση από WhiteBlackGoose 4 μήνες πριν

picture in picture won't stay maximized

I'm having an issue in which the picture-in-picture pop-out won't stay maximized. It's been happening for a while. I will maximize it on one monitor while I work on anoth… (διαβάστε περισσότερα)

I'm having an issue in which the picture-in-picture pop-out won't stay maximized. It's been happening for a while. I will maximize it on one monitor while I work on another, and it will restore itself to the last size I had it periodically. Usually, if I don't maximize it again, it will change sizes again, a few seconds later, shrinking down to about a 480p sized window.

There's no rhyme or reason for when it happens. I could be in a different FF tab or window, or in a different program, or just sitting there not doing anything, and it can happen. Sometimes, it happens multiple times in a short period of time (just now, it restored itself 7 times in a row, less than 30 seconds apart). It never happens when the video is not playing, however.

This only started a couple months ago, but it got noticeably worse in the past week or so. Does anyone know why this might be happening?

Computer specs are: Windows 10, 10.0.19043, Intel core i5-7500 CPU, ASRock B250 Gaming K4 motherboard, 16GB RAM @ 2133Mhz, NVidia GeForce GTX 1070 GPU, Samsung SSD 860 EVO 1TB.

Ερώτηση από bigdumbweirdo 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από bigdumbweirdo 2 μήνες πριν

I want Firefox to ignore the hosts file (Windows 10) like it does by default.

I run Firefox Developer Edition. I recently added some lines to my hosts file (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts). Despite these additions, Firefox ignored the host… (διαβάστε περισσότερα)

I run Firefox Developer Edition.

I recently added some lines to my hosts file (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts). Despite these additions, Firefox ignored the hosts file and loaded the pages I had blocked just fine. So I tried a multitude of options like disabling "Enable DNS over HTTPS" and eventually I got to work and the hosts file was respected.

So after thinking about it for awhile, I actually DO want Firefox to ignore the hosts file like it did before I made the change. I reverted the "Enable DNS over HTTPS" setting to its default of enabled, and I've tried everything else I can think of, but I just can't get it to work.

How can I configure Firefox to ignore the system HOSTS file and load blocked pages anyway?

Could really use some help.

Ερώτηση από futuremotionrecovery 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 5 μήνες πριν

MV3 offical support status in Firefox

Hello, We are developing an extension which is built on manifest v3. Right now in the firefox MV3 is not available by default and user has to enable it manually. I wante… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, We are developing an extension which is built on manifest v3. Right now in the firefox MV3 is not available by default and user has to enable it manually. I wanted to understand the timeline for the MV3 release. So that we can decide to support MV2 or not in our extension

Ερώτηση από punith633 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 5 μήνες πριν