Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Lost bookmarks after syncing

Does Mozilla keep older versions of synced content (especially bookmarks), if so, how can i restore my bookmarks from a certain period of time, say from 1 week ago. … (διαβάστε περισσότερα)

Does Mozilla keep older versions of synced content (especially bookmarks), if so, how can i restore my bookmarks from a certain period of time, say from 1 week ago.

Ερώτηση από scl70ciprian 17 ώρες πριν