Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Downloading attachments Mozilla / Yahoo mail

Couple days ago Yahoo Mail stopped downloading attachments of any type. Only happens when using Mozilla. Yahoo mail works fine with edge and android. The following had no… (διαβάστε περισσότερα)

Couple days ago Yahoo Mail stopped downloading attachments of any type. Only happens when using Mozilla. Yahoo mail works fine with edge and android. The following had no affect: (1) signing out and in to yahoo mail. (2) Clearing cache etc in Mozilla (3) rolling back recent windows updates. Occurs with all types of attachments, so not an app issue. Appreciate your help, please include only those suggestions which consider the "suddenly" part...

Ερώτηση από dejavodoo 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από drjoewebb 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Website malfunction

While using Yahoo email I tried to access the 'Notepad' page and get a message saying to Download a new version of Firefox to see the 'Calendar' even though I was trying … (διαβάστε περισσότερα)

While using Yahoo email I tried to access the 'Notepad' page and get a message saying to Download a new version of Firefox to see the 'Calendar' even though I was trying for the 'Notepad' not the 'Calendar'. If I try for the 'Calendar' I initially get the small right-sidebar version fine but if I ask for the full page version I get the error message again. This does not happen if I access Yahoo through Chrome-browser. I have repeatedly done the download to no avail. (I have version 99.0.1). I am attaching a screenshot of the error message. Thanks for any help. No rush.

Ερώτηση από davidNwillems 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν