Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Yahoo has hijacked my new tab

Firefox v40.0.3, Win7 64-bit SP1 and up-to-date. Somehow, probably due to a recent software install, Yahoo has hijacked my new tab behavior and I can no longer get to the… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox v40.0.3, Win7 64-bit SP1 and up-to-date.

Somehow, probably due to a recent software install, Yahoo has hijacked my new tab behavior and I can no longer get to the New Tab tiles that I could do before when I create a new tab or new window (ctrl-t or ctrl-n). I have:

1. Changed the about:config browser.newtab.url entry to about:newtab; it was www.yahoo.com. 2. Removed Yahoo from the list of search engines and ensured that Google was at the top. 3. Followed the process at https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-new-tab-page but I cannot find the cog icon on the New Tab page since I can't get a tab with the tiles (i.e. I can find the New Tab controls referred to on https://support.mozilla.org/en-US/kb/hide-or-display-sites-new-tab-page).

I would really like my tiles back.

Ερώτηση από djmast 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox is constantly stopping , greying out , and not responding when on home page yahoo uk , task manager is only way to stop it , no events no crashes

Latest version of Firefox , always keep up to date .Windows 8.1 running on del optiplex 620 , 2gb ram , 80 gb disk partitioned with Win10 on the other .Running free Pand… (διαβάστε περισσότερα)

Latest version of Firefox , always keep up to date .Windows 8.1 running on del optiplex 620 , 2gb ram , 80 gb disk partitioned with Win10 on the other .Running free Panda av and malwarebytes free . Never had any problems with Win 8.1 until now , I have gone back to it because of the many problems with Win 10 . Have checked event viewer , nothing , have checked for crash report , nothing . No malware reported . Every time the only solution is to stop Fox with task manager and then restart when Fox goes back to where it was .

Ερώτηση από wjay 5 έτη πριν

Απάντηση από wjay 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get this Yahoo popup to stop?

When browsing, a Yahoo popup often appears asking to add a yahoo extension. I do not want the extension but that option is not given. All I can do is close the popup only… (διαβάστε περισσότερα)

When browsing, a Yahoo popup often appears asking to add a yahoo extension. I do not want the extension but that option is not given. All I can do is close the popup only to have it reappear a few clicks later. How do I get this popup to stop? I have the 'block popups' box checked in preferences.

Ερώτηση από mxi77 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I disable the pop-up message "to make Yahoo your homepage in Firefox" which keeps coming up?

When I disabled Java and upgraded all the plug-in status, Firefox made MSN my home page and I wanted Yahoo. Now the message to make Yahoo my home page keeps coming up ev… (διαβάστε περισσότερα)

When I disabled Java and upgraded all the plug-in status, Firefox made MSN my home page and I wanted Yahoo. Now the message to make Yahoo my home page keeps coming up even tho Yahoo is now in homepage status.

Ερώτηση από Amethyst48 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do some email messages fail to load with Firefox, but do so with Safara and IE?

I have an email account with Yahoo.com and I receive my mail on a W8.1 desktop PC and an iPad. The desktop uses Firefox 41.0.2 as browser; the iPad uses Safari. Using th… (διαβάστε περισσότερα)

I have an email account with Yahoo.com and I receive my mail on a W8.1 desktop PC and an iPad. The desktop uses Firefox 41.0.2 as browser; the iPad uses Safari.

Using the desktop, I find that many (but not all) of the messages I see in the list of incoming messages fail to display, i.e. they fail to complete downloading after I click them. If I click on any of those errant messages on the iPad, however, it loads immediately.

If I close Firefox on the desktop and switch to IE and then access the Yahoo email account, the errant message <does> display.

I conclude that the problem is with Firefox, right? Can someone please tell me how I can fix that bug so that I can download all my incoming messages on the desktop?

I want to delete and then reload Firefox to see if that fixes the problem. Can someone please tell me how I save and restore all my bookmarks in the process?

Thanks.

Ερώτηση από wdc202 5 έτη πριν

Απάντηση από wdc202 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After visiting Yahoo, Yahoo hyjacks my hoome page, and changes it back to Yahoo after I change it back in Options

I visited Yahoo in Firefox, and Yahoo hyjacked my home page. When I go into Optoins and change it back, somehow it is automatically changed back to Yahoo (actually http:… (διαβάστε περισσότερα)

I visited Yahoo in Firefox, and Yahoo hyjacked my home page. When I go into Optoins and change it back, somehow it is automatically changed back to Yahoo (actually http://searchinterneat-a.akamaihd.net/h?eq=U0EeCFZVBB8SRggXeFoIBQ5AEhhFdFoITA0UQlAOeQleVhREFgdAeQFbWQpFQlAFIk0FA18DB0VXfWFoKB8fHHRQM1BLFWkeSFtX) after about 1 minute. I tried reloading Firefox and searching the registry for the Yahoo URL to no avail.

What keeps changing my home page to Yahoo? I searched my PC for SPIGOT to no avail either. Anyone else have this problem? More to the point, anyone know what causes the home page to be reset to Yahoo after it is reset in Options to the original home page? There are similar questions on htis website, but no answers to my specific problem.

Ερώτηση από ccwpope 5 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

my search engine for the url bar keeps searching in yahoo

Yes I already tried the keyword search bla bla bla, I tried deleting and redownloading as well. I don't understand why people use Yahoo, probably the worst search engine … (διαβάστε περισσότερα)

Yes I already tried the keyword search bla bla bla, I tried deleting and redownloading as well. I don't understand why people use Yahoo, probably the worst search engine out there...

I tried everything on the internet and still it uses yahoo as the search engine. The worst part is when I try to use yahoo, it gives me bullshit sites that I've never dreamed clicking on, I work as a GM at a hotel, and it really does not help that I'm using the same search engine as my grandmother.

Aside from being incapable of completing searches relevant to your query, Yahoo! And Microsoft work together. That should tell you what maximum quality output you're going to get some such an un-evolved, unintelligent search engine.

Yahoo must be the most stupid search engine ever. Yeah, Google for life indeed!...


Bing is bad, but by God Yahoo is by far the WORST!

Ερώτηση από DK2TheMax 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Screen display issue when mouse hover in yahoo email.

When I do mouse hover in yahoo email, the screen display goes bad. This started to happen just from few days back. I don't see this issue in IE. Please see the attached i… (διαβάστε περισσότερα)

When I do mouse hover in yahoo email, the screen display goes bad. This started to happen just from few days back. I don't see this issue in IE. Please see the attached image.

Ερώτηση από vishnuganesh 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stop websites determining my location?

I opened up yahoo, I thought that I had location tracking turned off, found the weather displayed for my post code. If I go to an IP locator it shows me as being in yorks… (διαβάστε περισσότερα)

I opened up yahoo, I thought that I had location tracking turned off, found the weather displayed for my post code. If I go to an IP locator it shows me as being in yorkshire which is fine. I don't wish to be tracked this way. How can I stop it? Regards

Ερώτηση από paul585 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't remember homepage, or some settings, replaces with yahoo.

I've never had a problem with Firefox until recently and this is starting to get on my nerves. My problem is yahoo. Yahoo keeps showing up as my home page. I go into the … (διαβάστε περισσότερα)

I've never had a problem with Firefox until recently and this is starting to get on my nerves. My problem is yahoo.

Yahoo keeps showing up as my home page. I go into the settings and I fix it. It doesn't last, and before you know it. Yahoo. It sometimes loads itself as my preferred search bar, as well. Under settings where you can add your own homepage, mine keeps resetting to this: http://searchinterneat-a.akamaihd.net/hm?eq=U0EeCFZVBB8SRggQc1oNWF8VQBgWdwkJTA0QGAAOeFsAU RRHFlcVcQlcVwpHRAMFIk0FA18DB0VXfWFoKB8fHGZGIUtbCXcUVmJKLl1XFg== Which brings me to yahoo. There is also an ad-on that shows up occasionally. I don't know if it is related, I keep disabling/removing it. But it comes back, too.

I've searched and have tried everything. I'm using Windows 10, on a brand new computer. I've tried changing the settings {constantly}. I've tried looking into the properties after right clicking the firefox icon {but there was nothing wrong with that part}. I have even tried refreshing Firefox. That did nothing. I've done some scans and I'm not finding anything

I'm getting rather frustrated. I love Firefox but I'm not going to continue to use it if this doesn't go away. I use this computer for work and I need something that is reliable.

~ thanks

Ερώτηση από Flooboo 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Missing arrows in yahoo news feed

I recently bought a new computer with windows 10 and ever since, the left and right arrows are missing on the yahoo news scroll bar. So I can only read the first 5 storie… (διαβάστε περισσότερα)

I recently bought a new computer with windows 10 and ever since, the left and right arrows are missing on the yahoo news scroll bar. So I can only read the first 5 stories and not 80 (as shown in the picture) . I checked the chrome and microsoft edge browsers but the arrows are missing there as well. Any help would be greatly appreciated.

Ερώτηση από BillyBastardo 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

malicious site blocked

I keep getting the message of a malicious site blocked when using Firefox on a Yahoo group tab. Here's an example of the report I get. Always comes from the same site and… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting the message of a malicious site blocked when using Firefox on a Yahoo group tab. Here's an example of the report I get. Always comes from the same site and IP address but different port no.

Blocked Website Details- Malicious Website: 1 , , Blocked, [-1], [-1],0.0.0

-Website Data- Category: Unspecified Domain: xa.yimg.com IP Address: 216.155.194.58 Port: [58262] Type: Outbound File: C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

Is this a legitimate site? If not, how do I get rid of it?

Ερώτηση από Puzzled2018 3 έτη πριν

Απάντηση από Happy112 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get to the "Plain Yahoo" as my Home Page?

I set https://www.yahoo.com/ as my home page and get the login page for ATT.Yahoo which I no longer use. How can I get to the "Plain Yahoo" … (διαβάστε περισσότερα)

I set https://www.yahoo.com/ as my home page and get the login page for ATT.Yahoo which I no longer use. How can I get to the "Plain Yahoo"

Ερώτηση από Techman73 3 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since your update, Sunday 9 September 2018 BT Yahoo e-mail link is showing a different address & Firefox says Page is not redirecting properly. Please advise..

This is the address in the address bar: https://guce.yahoo.com/consent?brandType=nonEu&gcrumb=E5PXPyA&done=https%3A%2F%2Fmail.yahoo.com%2Fneo%2Flaunch%3F.src%3Dym… (διαβάστε περισσότερα)

Ερώτηση από TheAbacus 2 έτη πριν

Απάντηση από FFus3r 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot access att.net on Firefox, only on Safari

Cannot access att.net via Firefox but I can do so on Safari. ATT says it is an Apple email client issue, but it sounds like since my Apple mail works, this may be a bug … (διαβάστε περισσότερα)

Cannot access att.net via Firefox but I can do so on Safari. ATT says it is an Apple email client issue, but it sounds like since my Apple mail works, this may be a bug due to Firefox upgrade to 62.0.

Ερώτηση από rustplane 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox opens first in Google, good, new tabs open in Yahoo how do I stop this?

In Windows 10 I set Google as my default opening page, but as soon as I open another tab the Yahoo search engine appears (which I deplore). How, please, do I get rid of Y… (διαβάστε περισσότερα)

In Windows 10 I set Google as my default opening page, but as soon as I open another tab the Yahoo search engine appears (which I deplore). How, please, do I get rid of Yahoo and make all tabs open in Google?

Ερώτηση από Geoffmar 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν