Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox freezing with Yahoo News Articles

For the last couple of months I've been having an issue with Firefox freezing when I bring up a news article on Yahoo. It only happens when there is a video attached to t… (διαβάστε περισσότερα)

For the last couple of months I've been having an issue with Firefox freezing when I bring up a news article on Yahoo. It only happens when there is a video attached to the article, the video and the text of the article won't load. After a few minutes there is a message saying "This page is slowing down Firefox. To speed up your browser, stop this page". All of the Yahoo news articles work fine when I bring them up in Chrome. How can this be fixed??

Ερώτηση από mikeb2115 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από mikeb2115 4 μήνες πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Search engine does not work

Please HELP! I have Google as my search engine. When ever I type something in, Yahoo gives me the results! Their in NOTHING in my programs that show Yahoo Thank you Kurt … (διαβάστε περισσότερα)

Please HELP! I have Google as my search engine. When ever I type something in, Yahoo gives me the results! Their in NOTHING in my programs that show Yahoo

Thank you

Kurt

Ερώτηση από kurtbazner 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Yahoo Mail

Yahoo is my at&t home page. I keep having to sign in to get Yahoo web-mail. I used to sign in for two weeks at a time, now I get dropped after two sign ins.

Ερώτηση από katnutz 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

When I go to Images on my yahoo home page on Firefox, the images are tiny and there are a zillion on the screen.

When I go to Images on my yahoo home page on Firefox, the images are tiny and there are a zillion on the screen. This only happens on Firefox, and only with Yahoo. For … (διαβάστε περισσότερα)

When I go to Images on my yahoo home page on Firefox, the images are tiny and there are a zillion on the screen. This only happens on Firefox, and only with Yahoo. For example - Firefox/MSN and EDGE/Yahoo, both work fine. Just not Firefox/Yahoo. It doesn't appear to be a search engine issue, because I've tried different ones with the same result. Picture below is a small section of the full screen I see. It's weird and just started happening a couple days ago. Any Ideas? Thanks much!

Ερώτηση από stevebowers9 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν