Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

okmarks folder located in the C drive?

i want to copy all my favorites sites from the favorites folder in IE to firefox...where is the booksmark folder located in my computer? e.g. (program files, my documents… (διαβάστε περισσότερα)

i want to copy all my favorites sites from the favorites folder in IE to firefox...where is the booksmark folder located in my computer? e.g. (program files, my documents, mozilla folder)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The application or DLL C:\Program Files\Mozilla Firefox\MOZCRT19.dll is not a valid Windows image. Please check this against your installation diskette

The application or DLL C:\Program Files\Mozilla Firefox\MOZCRT19.dll is not a valid Windows image. Please check this against your installation diskette. Please help. I ha… (διαβάστε περισσότερα)

The application or DLL C:\Program Files\Mozilla Firefox\MOZCRT19.dll is not a valid Windows image. Please check this against your installation diskette. Please help. I have done unistalling firefox and reinstalling again at least 10 times but still does not fix the issue

This happened

Every time Firefox opened

few days back

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why when i open other website i cannot see any pictures

the website asialadyintroductions.com when i open it, i cannot see pictures of me and my fellow friends.. why URL of affected sites http://www.asialadyintroductions.c… (διαβάστε περισσότερα)

the website asialadyintroductions.com when i open it, i cannot see pictures of me and my fellow friends.. why

URL of affected sites

http://www.asialadyintroductions.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I CANNOT STREAM STOCKS ON THE E-TRADE SITE.

BEFORE I DOWNLOADED AN UPGRADE I WAS ABLE TO STREAM MY LISTED STOCKS ON E-TRADE. WHEN I ATTEMPT IT NOW, THE SCREEN GOES BLANK AFTER JAVA ENDS. URL of affected sites http… (διαβάστε περισσότερα)

BEFORE I DOWNLOADED AN UPGRADE I WAS ABLE TO STREAM MY LISTED STOCKS ON E-TRADE. WHEN I ATTEMPT IT NOW, THE SCREEN GOES BLANK AFTER JAVA ENDS.

URL of affected sites

http://WWW.ETRADE.COM

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot open firefox unless I reboot my computer first.

Firefox will not open unless I first reboot my computer. It has been such a joy up to now. How can I fix this? This happened Every time Firefox opened It should say "… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox will not open unless I first reboot my computer. It has been such a joy up to now. How can I fix this?

This happened

Every time Firefox opened

It should say "Every time I try to open Firefox." two weeks ago.

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The browser keeps saying downloading the latest applications at the top but it doesn't download anything.

Firefox keeps saying "Downloading the latest applications" right above the taps, but it doesn't download anything. This happened Every time Firefox opened == I removed s… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox keeps saying "Downloading the latest applications" right above the taps, but it doesn't download anything.

This happened

Every time Firefox opened

== I removed some firefox aps

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Upgraded to 4.0 beta, should I delete Firefox 3.6 entirely now?

I just upgraded to firefox 4.0 beta but I see that firefox 3.6 is still on my machine. Several of my add-ons will not work with it. The Aardvark, Adblock Plus, eHow earni… (διαβάστε περισσότερα)

I just upgraded to firefox 4.0 beta but I see that firefox 3.6 is still on my machine. Several of my add-ons will not work with it. The Aardvark, Adblock Plus, eHow earnings tracker, Microsoft .NET, and WOT, all are incompatible with the 4.0 beta. But when I try to reopen the old format it only comes up as the foxfire 4.0 beta. How can I change back so my add-ons will work or should I just keep the 4.0 beta and can they be made to work with it? Thank You

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I get http://www.landing.savetubevideo.com when I do searches and I alreadly uninstalled savetubevideo.

When I do searches and click on the results, some results go to custom search with the address http://www.landing.savetubevideo.com. I uninstalled this program and it did… (διαβάστε περισσότερα)

When I do searches and click on the results, some results go to custom search with the address http://www.landing.savetubevideo.com. I uninstalled this program and it didn't help.

This happened

Every time Firefox opened

== I recevied an error message about downloader.com, wpcap.dll was missing

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When yuo type text in firefox you usually get an suggestion on text to use automatically. I have not that function, what setting is wrong.

When you loggon to a site on the internet, you can get a sugestion on words to use, I don 't have that function. What is it cald, and how do I set it right?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox use much memory (over 300MB) when i go to vuionline.com

When i go tho this page, processes in window task manager show that firefox usage 250.000K and my system is so slow. URL of affected sites http://vuionline.com … (διαβάστε περισσότερα)

When i go tho this page, processes in window task manager show that firefox usage 250.000K and my system is so slow.

URL of affected sites

http://vuionline.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My Firefox spellchecker doesn't seem to be working; in fact I'm not sure it exists. I have a hotmail account and when I try and use the hotmail spellcheck I get a message to say that I'm using a browser with a built-in spellcheck. Where on earth do I find

My firefox spellcheck doesn't seem to be working; that's assuming it exists at all.For example when I misspell a word when composing an email, using hotmail and I try to … (διαβάστε περισσότερα)

My firefox spellcheck doesn't seem to be working; that's assuming it exists at all.For example when I misspell a word when composing an email, using hotmail and I try to correct it using hotmail's spellcheck, I get a message saying that I'm using a browser that has it's own inbuilt spellcheck. If it's inbuilt how on earth do I find it?

This happened

Every time Firefox opened

== As far as I'm aware, always

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When trying to click on firefox I get a message, firefox is already running, and asks me to close it. I have no other programs running. I cant even get firefox thru google chrome or internet explorer.

I recently upgraded to firefox 3.6, I think the inability to access firefox began after that. I`m worried that I may have lost my bookmarks. This happened Every time Fir… (διαβάστε περισσότερα)

I recently upgraded to firefox 3.6, I think the inability to access firefox began after that. I`m worried that I may have lost my bookmarks.

This happened

Every time Firefox opened

For the past week, when I attempt to click on firefox

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

SAVE LINK AS in Firefox DOES NOT WORK the same as SAVE TARGET AS on IE.

I still have to go to IE in order to Save Target As on the primary web site where I use this. The Save Link As in Firefox does not allow me to download the files from the… (διαβάστε περισσότερα)

I still have to go to IE in order to Save Target As on the primary web site where I use this. The Save Link As in Firefox does not allow me to download the files from the web site. I would like to not have to switch to IE every time I need to do a Save Target As. Please advise. Thanks.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot access internet through firefox, IE is ok, checked firewall and network settings

Have used firefox for ages w/ no problem - this morning firefox will not access internet - modem and router are fine, Inernet Explorer is accesses fine. Firefox is set … (διαβάστε περισσότερα)

Have used firefox for ages w/ no problem - this morning firefox will not access internet - modem and router are fine, Inernet Explorer is accesses fine. Firefox is set to use system proxy settings, tried " no proxy" , didn't work, checked windows and Mcaffey firewalls, didn't find anything that should be blocking it. Have rebooted/restarted everything

This happened

Every time Firefox opened

This moringing - last successfully used 3hrs ago - kids claim they "didn't do anything..."

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Addons not loading. FF 3.6.8

Addons are not loading when FF opens. This seemed to have started after 3.5 and running the 3.6 update. I've tried uninstalling and following the guidelines to "cleanup"… (διαβάστε περισσότερα)

Addons are not loading when FF opens. This seemed to have started after 3.5 and running the 3.6 update. I've tried uninstalling and following the guidelines to "cleanup" after uninstall. However, even after doing this and reinstalling FF the problem still happens. A theme will install and work but addons do not load. They install but then do not run. Nothing shows in the lower right part of the FF bar either for those that have an access point there.

This happened

Every time Firefox opened

== updating to 3.6

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

my computor will not play dvds through windows media player

a fter deleting quite a view files which werenot required i found that my computor will not play dvds on windows media but cds can be played This happened Not sure how o… (διαβάστε περισσότερα)

a fter deleting quite a view files which werenot required i found that my computor will not play dvds

on windows media but cds can be played

This happened

Not sure how often

== i deleted files from my downloads andcontrol panel

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν