Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Print Preview 86.0 too small to see. Also other print features now very difficult

My print preview is no longer available, and the new one is too small to see what's on the page. It's useless! Also, simplify page is gone (I understand "Reader View") is… (διαβάστε περισσότερα)

My print preview is no longer available, and the new one is too small to see what's on the page. It's useless! Also, simplify page is gone (I understand "Reader View") is the work-around. Also, it's many extra clicks to get to my system print controls to print properly.

Solving the print preview too small would go a long way towards keeping Firefox usable. The other things could certainly use fixing, however.

Thanks in advance! L.

(I have restored the old functionality temporarily with print.tab_modal.enabled preference set to false. Thanks community for showing me to do so! See https://support.mozilla.org/en-US/questions/1322623 if you want to know how. However, usually Firefox takes these options away soon. )

Ερώτηση από Ellis Eff 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Keyboard media keys enabled but don't work

Hi, I'd like to use keyboard media keys (play/pause, prev, next) to control Spotify web player and Youtube but they don't work. The option is enabled. I'm using Firefox … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I'd like to use keyboard media keys (play/pause, prev, next) to control Spotify web player and Youtube but they don't work. The option is enabled. I'm using Firefox 88.0 on Windows 8.1, so according to this article it should be supported. The keys work on other apps. I've tried in troubleshooting mode as well, no luck. Any ideas?

Ερώτηση από Schistura 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από soapmuncher 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

home page shortcut icon size

Hi, in the latest version of Firefox (updated June 2021), the home page had the icons shrink in size considerably. I'm visually impaired, and this change had made the h… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

in the latest version of Firefox (updated June 2021), the home page had the icons shrink in size considerably.

I'm visually impaired, and this change had made the home page unusable. It's just too hard to see!

Is there a setting to adjust the homepage icons back to their larger size? They used to be 2-3 times the size, and really useful. The boxes the pics are in are still the same, but the icons displayed are tiny now, at least to these tired old eyes.

Thank you in advance! Tony

Ερώτηση από browntau 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My Fitness pal won't work after update

Firefox just updated and now when I try to go to My Fitness Pal, I'm getting this: Already cleared cookies 400 Bad Request Request Header Or Cookie Too Large nginx … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox just updated and now when I try to go to My Fitness Pal, I'm getting this: Already cleared cookies

400 Bad Request Request Header Or Cookie Too Large nginx

Ερώτηση από printablecandee 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

separate search and address bar

Any way to Undue the new version ?? This suks...No Like the search to automatic transfer or jump to the address bar. Will be switching over to Google Chrome if not.… (διαβάστε περισσότερα)

Any way to Undue the new version ?? This suks...No Like the search to automatic transfer or jump to the address bar. Will be switching over to Google Chrome if not....Did they NOT learn thru Yahoo??? You do not give us a choice we move on.....

Ερώτηση από Dolly5577 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Franz_von_Suppe 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

missing tool on new browser update?

Hi there, got the new and latest and love Mozilla and its on all my devices...However, in the new upgrade,under the old one by or under the little "star" of the browser b… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there, got the new and latest and love Mozilla and its on all my devices...However, in the new upgrade,under the old one by or under the little "star" of the browser bar where Http shows up etc... there used to be a drop down menu which allowed you to take a "screen shot" and save and copy which I used often enough to notice it was missing or "elsewhere"? Can you educate me as to where to look for that tool now...It was very convenient as part of the bookmark set up before...thanks..


[Personal information removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Ερώτηση από cwsproductions 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

freezing computer

Why are there ten to fifteen background processes running slowing and freezing my computer? I have to go to the task manager and shut most down, hoping I don't hit the on… (διαβάστε περισσότερα)

Why are there ten to fifteen background processes running slowing and freezing my computer? I have to go to the task manager and shut most down, hoping I don't hit the one that closes my page. Doesn't matter if I have one tab open or many. I'm ready to quit using Firefox. Every update gets worse. Seems like more and more processes keep building. Sometimes there are so many background processes running I can't count them. Firefox use to run like a dream. Now it's like a giant weight clogging up the gears.

Ερώτηση από jarekorn 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

iframe content dont show when <details> is set to close.

Hi everyone, When I use <article> <details close ><summary>This is a test</summary> <iframe width="100%" height="300px" frameborder="0" allow… (διαβάστε περισσότερα)

Hi everyone,

When I use <article> <details close ><summary>This is a test</summary>

<iframe width="100%" height="300px" frameborder="0" allowfullscreen src="https://framacarte.org/en/map/apparts_88475?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false"></iframe>

<a href="https://framacarte.org/en/map/apparts_88475">See full screen</a>

</details>

The content of the iframe doesn't load when I expand the section.

With <details open> it's works...

Any work around ?

Thanks

Ερώτηση από NS134171C 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

sync desktop from laptop

I reinstalled Firefox on my desktop. I lost all my favorites and bookmarks. I still have them on my laptop. How do I sync, retrieve them form my laptop, not erase them fr… (διαβάστε περισσότερα)

I reinstalled Firefox on my desktop. I lost all my favorites and bookmarks. I still have them on my laptop. How do I sync, retrieve them form my laptop, not erase them from by laptop?

Ερώτηση από rrdh45 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Menus appearing and then disappearing on websites and other areas.

Hello, So my problem is as follows: When I attempt to click on a drop down menu on a website, the menu appears and then disappears before I click on an option. I can cy… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

So my problem is as follows:

When I attempt to click on a drop down menu on a website, the menu appears and then disappears before I click on an option. I can cycle through the menu choices, but can't click on one to select anything.

The other issue is on websites, specifically Instagram it will scroll through photos without clicking on the button to go to the next photo.

I believe it is a preference issue I have checked and just don't know what in the world it can be. Any help would be greatly appreciated!

Ερώτηση από tpierc07 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

DEAR SIRS, PLEASE HELP How to remove brower hijacked by 'a.horsered.com' on my blog:https://rightwaystechnologies.blogspot.com/

DEAR SIRS, PLEASE HELP How to remove Brower hijacked by 'a.horsered.com' on my blog:https://rightwaystechnologies.blogspot.com/ THANKS RICHARD rightwayspro@gmail.com … (διαβάστε περισσότερα)

DEAR SIRS, PLEASE HELP How to remove Brower hijacked by 'a.horsered.com' on my blog:https://rightwaystechnologies.blogspot.com/

THANKS

RICHARD rightwayspro@gmail.com

Ερώτηση από Richard 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Crashing

My firefox is crashing even with the troubleshoot mode I updated the latest version, disabled the extensions and removed cache and still crashing bp-c85932d0-8800-4e21-b… (διαβάστε περισσότερα)

My firefox is crashing even with the troubleshoot mode I updated the latest version, disabled the extensions and removed cache and still crashing

bp-c85932d0-8800-4e21-bb94-64c1d0210704

Ερώτηση από more.besho 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

extra search box in my menubar.

All of a sudden an extra toolbox appeared in my menu box. Every time I try to type something in my official google browser box what I am typing appears in the new search … (διαβάστε περισσότερα)

All of a sudden an extra toolbox appeared in my menu box. Every time I try to type something in my official google browser box what I am typing appears in the new search box instead of my google browser box. I have followed all the instructions in add-ons, extensions and refreshing Firefox and nothing fixes it. I also looked in my programs to uninstall the culprit but nothing new appears. In extensions there are no new one to remove. Does anyone have a solution as to how to remove this extra search bar. Thank you

Ερώτηση από krysiauk 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από rpsellers 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks and History will not show.

Recently FFox completely collapsed on me, no response to clicks anywhere. So I downloaded and reinstalled the program, only to find exactly the same happening. So I deci… (διαβάστε περισσότερα)

Recently FFox completely collapsed on me, no response to clicks anywhere. So I downloaded and reinstalled the program, only to find exactly the same happening.

So I decided on a completely clean install. Before I did that i installed Opera <ptooh> and imported my passwords and bookmarks from FFox.

Haven't as yet found a way of re-importing those items exported, but that's a worry for another day.

First problem is that even when I add Bookmarks using either Ctrl+D or the fancy start to the right of the address bar nothing gets added to Bookmarks.

Recent Bookmarks ?? Nothing

Manage Bookmarks ??? Not a thing.

Next problem is that despite being very active here there and everywhere on the web over the last few days since re-install - I HAVE NO HISTORY !!

Clicking on the three bars top right, and then on History >> Recent History gives me zilch. Nada. Nothing at all.

It took me days to eradicate almost every sign of Edge from this computer, but I'm starting to think that maybe I might like to try it, so please offer me some assistance with my FFox problems.

Ερώτηση από bjthedj 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Print Preview Error -- an error occured while printing

I have a HP Laser network printer. I can print to it from everything except Firefox, my favorite browser. Anytime I try to printer I get "Print Preview Error -- an error… (διαβάστε περισσότερα)

I have a HP Laser network printer. I can print to it from everything except Firefox, my favorite browser.

Anytime I try to printer I get "Print Preview Error -- an error occured while printing".

I can print to a pdf, then print the pdf, but that is terribly awkward.

Is there a setting in Firefox causing a problem?

Larry Morgan

Ερώτηση από Larry Firefox 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από peter404 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Always get Crash Report box

Why does Crash Report show up every time I open Firefox? and asks to Quit or Restart even after I close all Windows and the Firebox browser? And then Crash Report reappea… (διαβάστε περισσότερα)

Why does Crash Report show up every time I open Firefox? and asks to Quit or Restart even after I close all Windows and the Firebox browser? And then Crash Report reappears again the next time I open Firefox? Is this something that can be fixed? If so, please advise. Thanks!

Ερώτηση από betsymy 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

the names of sites have black dots

as shown in the image attached , the name of the sites is displayed in a strange ways and even when i search in the the search bar in main page words don't show up proper… (διαβάστε περισσότερα)

as shown in the image attached , the name of the sites is displayed in a strange ways and even when i search in the the search bar in main page words don't show up properly

any fix please i checked my other browsers they are all displaying fine

Ερώτηση από z2max06 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν