Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Disable hidden extension in Firefox

Hi there. I am looking to disable the following hidden extensions on Firefox 95 64bit. Amazon.com.au Bing Chambers(UK) eBay When i go to the addons / extensions sett… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there.

I am looking to disable the following hidden extensions on Firefox 95 64bit.

Amazon.com.au Bing Chambers(UK) eBay

When i go to the addons / extensions setting in firefox these are not showing up, yet when i use CCleaner they are there. When i disable them using CCleaner they enable themselves immediately.

Any assistance with this would be great,

Many thanks,

Chucky Orr Laww

Ερώτηση από Chucky Orr Laww 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Position of private window

To avoid neck strain, I have my browser window set to fill only the lower part of my screen - not maximized. When I open regular FF, it opens the window to the desired … (διαβάστε περισσότερα)

To avoid neck strain, I have my browser window set to fill only the lower part of my screen - not maximized.

When I open regular FF, it opens the window to the desired size & position. But when I then open a private window, it opens in the right size, but at the top of the screen, and I have to move it down every time - which strains my neck. Is there any setting I can change so that the private window will open in the same size & position as the regular window?

Ερώτηση από cfcentaurea 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do you remove The Firefox Title bar

How do you remove The Firefox Title bar from my desktop? It prevents me from clicking the "Accept or Decline" buttons for example on software installs for example. on you… (διαβάστε περισσότερα)

How do you remove The Firefox Title bar from my desktop? It prevents me from clicking the "Accept or Decline" buttons for example on software installs for example. on your support page I tried the "firefox menu> + customize & disable the title bar through the button in the bottom left corner of the window". There is no "customize" option.

Ερώτηση από loscan 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

YouTube View Problem In FireFox 95.0.2 (Latest Version)

Hi dear friends, I updated my firefox to the latest version : Version 95.0.2 When i open YouTube on this version of FireFox it looks like FireFox.png image.(InCorrec… (διαβάστε περισσότερα)

Hi dear friends, I updated my firefox to the latest version : Version 95.0.2 When i open YouTube on this version of FireFox it looks like FireFox.png image.(InCorrect Design) When i open YouTube on latest version of google chrome it looks like Chrome.png image.(Correct Design) Why i have problem to view YouTube on this version of FireFox? I tried to "Disable Hardware Acceleration" on FireFox -> No Help.

Ερώτηση από Vortex.Cubes.CEO 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost control of Firefox

somehow Firefox is fixed into a full-screen mode that does not display the top (i.e menu headings, screen size, etc) Restarting does not help

Ερώτηση από rogerkpjames 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”.

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”. … (διαβάστε περισσότερα)

Be descriptive. Saying “playing video on YouTube is always choppy” will help us understand the issue better than saying “something is wrong” or “the app is broken”.

Ερώτηση από baljeetkhandakheri926 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από baljeetkhandakheri926 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Continuous crashing even at secure mode

Hi, I have continuous crashing, much less at secure mode. Following some of the report numbers: bp-56cf2ed0-bfb1-4bef-b0a0-52fdb0211222 bp-0ab23b28-eef5-41c2-b637-96b0f… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I have continuous crashing, much less at secure mode. Following some of the report numbers:

bp-56cf2ed0-bfb1-4bef-b0a0-52fdb0211222 bp-0ab23b28-eef5-41c2-b637-96b0f0211222 bp-d3a497b9-7088-409f-9a50-62e6e0211222 bp-1238da67-d120-4c04-9326-c46580211222 bp-a2292ef9-ca66-4781-9d4d-8b26d0211222 bp-7a3054f3-7513-4a2e-920e-5839b0211222 bp-3c425efa-43d0-4dad-b699-6689b0211220 bp-604c8843-90d8-4843-9197-d7be80211214 bp-986707d3-c48a-47a8-8c2c-734680211212 bp-45fd3ce2-ce20-428c-86b0-001d60211209 bp-e9625139-dc5f-41a2-a34c-6cd1f0211209 bp-919358bb-a92d-40fc-8372-2ca7e0211209 bp-02e426f0-832a-430c-8861-af4600211209 bp-3d32891c-8c06-4401-bc08-4ee7b0211209 bp-5c4555f7-53a6-4fe2-864e-579460211209 bp-9eeff07d-8870-4953-8ed8-809df0211208 bp-4d32abab-3f44-4fdd-9bf9-724110211129 bp-4919b96a-c4a2-4156-b228-de5930211129 bp-2d74969c-cff9-4bd4-95e4-502b30211127

I 'll appreciate a lot your kind help.

Thanks in advance

Best wishes in Christmas time,

Fraulf

Ερώτηση από fraulf 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

2 Step authentication logon failing

Vanguard.com made a change to their logon process that now requires all logons must go through their 2 step authentication process, that sends a text msg with an authoriz… (διαβάστε περισσότερα)

Vanguard.com made a change to their logon process that now requires all logons must go through their 2 step authentication process, that sends a text msg with an authorization code to a smartphone, which in turn is entered into the authentication popup that appears after the main userid/password logon is accepted.

My issue is after I've gone through the initial logon by entering my userid and password, and hitting the "logon button", nothing happens. The authentication popup does not appear, and no text msg is received, so I can't get past the initial logon dialog.

I've user another browser to logon on to the Vanguard site, and I successfully complete the 2 step process and get logged on.

On Firefox, I've got the Vanguard logon url in the exception list of the pop-up blocker, and enhanced tracking protection. I also it excluded in the ad blocker extension installed on Firefox.

How can I determine what is breaking the 2 step logon authentication? I'm assuming that I some privacy setting in Firefox that likely doing it... maybe. What else can I check in my settings?

Ερώτηση από c.radman.sp 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Language display change

Hi...I've been enjoying a website (in my favorites/bookmarks) in English...... HOWEVER, recently those same page/s are now displayed in a foreign language which I cannot… (διαβάστε περισσότερα)

Hi...I've been enjoying a website (in my favorites/bookmarks) in English......

HOWEVER, recently those same page/s are now displayed in a foreign language which I cannot read? Even my "sign-in" page is now unreadable to me! Possibly, on those pages, there might be a setting to adjust the language display, but, since I cannot read anything, knowing what to click on is, and will be, a mystery! Please help if you can. Thank you......Richard

The website in question is:

https://imgsrc.ru/main/search.php?love=true&who=pollockrjw6&nc=1639453438

Ερώτηση από rwenc 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 95 (windows x64) not saving new passwords

Firefox will not save ANY new passwords. Some older ones still work. Checking menu->passwords gives 'no logins found' I use Thunderbird Mail which I had not updated f… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox will not save ANY new passwords. Some older ones still work. Checking menu->passwords gives 'no logins found'

I use Thunderbird Mail which I had not updated for years. I was starting to get a lot of certificate errors of some emails so I did an update (and set auto update) It's now at 91.4.1. This update broke Thunderbird in that is needed a passwork every time is started, or sent email, or attempted to check the server for emails. Totally unusable. Searches to fix this suggested two files are used, and one post suggested a third file. Suggestions were delete these files and Thunderbird would recreate them. I did, it did and the problem remained. However the third file mentioned in only one post DIDN'T get recreated. From memory the three files were cert9.db, key4.db and logins.json and I think it was logins.json that didn't create. I created a dummy file of the same name and now I can save my email login.

As a result of the above cert9.db, key4.db and logins.json were deleted, from the Firefox profile as well as the Thunderbird one.

On starting Firefox I quickly found I'd lost all the logins, and started re-adding them as I needed them. This worked for a while, but now I can't add any more. Firefox still prompts to save but next time that site is accessed it asks for the password again (earlier sites are still remembered) The dates on the files are logins.json 14/11/2021, cert9.db & key4.db 15/11/2021 (current date 26/12/2021) I removed all these files from the Firefox profile, started Firefox and it recreated the two db files with the current date, logins.json was created with the date 13/11/2021, which is the date of logins-backup.json Next I deleted the three files and logins-backup.json and started Firefox, db files recreated but not logins.json this time.

In both cases the earier web sites still remember the passwords and the laster ones don't, and firefox still shows 'No logins found'

Where are the passwords stored? It's clearly not cert9 or key4, there's a hight source that can recreate these files

Is there a registry problem?

Thanks

Ερώτηση από martin.fowler 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

about:preferences#home : New Tabs

"Homepage and new windows" setting allows "Custom URLs" as an option. "New tabs" setting allows only "Firefox home page (default)" or "Blank page" Why is there no longer… (διαβάστε περισσότερα)

"Homepage and new windows" setting allows "Custom URLs" as an option. "New tabs" setting allows only "Firefox home page (default)" or "Blank page"

Why is there no longer an option in "New tabs" for a "Custom URL" ??

Is this just another of those program designers' decisions of a less-is-more "improvement" . . . ? Well, it's not.

How can I return to having my Homepage URL also designated for new tabs?

Thank you.

Ερώτηση από Hikermann 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Exit browser warning disappeared

Hello, I have noticed over the past couple of months that if I accidentally click the big red x in the top-right corner of the Firefox browser, that all of my currently … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I have noticed over the past couple of months that if I accidentally click the big red x in the top-right corner of the Firefox browser, that all of my currently open tabs then close and disappear without any warning.

Firefox used to display a warning dialogue box stating "Warning - you are about to exit Firefox and xx amount of tabs will be closed. Are you sure you want to proceed?"

But recently this warning has been removed and multiple times now I have lost all of my tabs/online work after accidentally clicking the exit button.

Could you kindly re-instate this warning dialogue box because it was extremely useful?

Thanks very much for your help, Tony

Ερώτηση από tonyt187 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

facebook links such as groups and games not available

I cannot see any of my links such as games, groups, or read comments made to posts on my facebook page. I have opened chrome and logged into it and can see everything usi… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot see any of my links such as games, groups, or read comments made to posts on my facebook page. I have opened chrome and logged into it and can see everything using it. I much prefer firefox but need help finding a way to fix this.

Ερώτηση από sisterwolfe 1 έτος πριν

Απάντηση από sisterwolfe 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I need to get help to stop this "STOP thing from POP UP and Slowing down my Firefox browser. I tryed called Mozella company and got NOWhere:

I keep getting here on Mozzilla Firefox this Error "Stop" pop-up thing that slows down the Firefox browser I tried calling the Mozilla Company in California with out any … (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting here on Mozzilla Firefox this Error "Stop" pop-up thing that slows down the Firefox browser I tried calling the Mozilla Company in California with out any success. If someone from the Mozilla Company is on Firefox please can you contact me? I am desperate for help in this matter. Margaret Ann Galasso ... Can someone from Mozilla Call me? ... HELP!!!


edited sensitive information from public and search/spam bots view on this community forum. nobody here or at Mozilla does one on one support by phone, chat , or email.

Ερώτηση από Margaret Ann Galasso 1 έτος πριν

Απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

AVG Online Security by AVG Technologies

I recently received a request from AVG to have an add-on - AVG Online Security - which will protect against phishing and malware sites. There was a note from Firefox tha… (διαβάστε περισσότερα)

I recently received a request from AVG to have an add-on - AVG Online Security - which will protect against phishing and malware sites. There was a note from Firefox that Firefox does not monitor this add-on.

I use AVG Virus Protection - free copy - and it seems to be doing its job; although, I have been thinking about buying the software.

Has anyone used this add-on? Is it all right to install? Is it necessary to install? Since I changed internet service providers, I have not seen much in the way of phishing and AVG Virus Protection prevented me from accessing two websites it said were questionable.

Ερώτηση από bouvsbunscavies 1 έτος πριν

Απάντηση από Andrew 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

RAM usage

Hello, since tooday firefox is consuming all my RAM (12g) in less than 1 min after started running, whole memory is consumed by 1 process (out of 11) without any tabs ope… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, since tooday firefox is consuming all my RAM (12g) in less than 1 min after started running, whole memory is consumed by 1 process (out of 11) without any tabs opened. I am able to close the process without any noticable issues with browser however, the same thing happens each time i open browser again and it makes my pc freeze after 2-3 min. I haven't done any update or installed anything that coud interfere with browser. Version: 95.0 Windows 7, 64bit

Ερώτηση από assamite1 1 έτος πριν

Απάντηση από Matt 1 έτος πριν