Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Default Container

Is it possible to have a default container? When I open a site in a container, if I then use the open window to go to a URL that I have not assigned a container to, i wou… (διαβάστε περισσότερα)

Is it possible to have a default container? When I open a site in a container, if I then use the open window to go to a URL that I have not assigned a container to, i would like this new site to open in a "default" container. I believe the Facebook container works like this, it only allows Facebook related sites to be opened in that container any other sites are open in a new window/tab. An example, if i open a bank URL in a "Banking" container, log off and click on another unrelated bookmark (say Mozilla help), It would be nice if it opened in a separate container I had assigned to be the default container.

Ερώτηση από bernie4 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από bernie4 1 ημέρα πριν

Netflix

I can't play video on Netflix. I get the message "Firefox is installing components needed to play the audio or video on this page. Please try again later." I have searche… (διαβάστε περισσότερα)

I can't play video on Netflix.

I get the message "Firefox is installing components needed to play the audio or video on this page. Please try again later."

I have searched previous threads and tried the suggested fixes but nothing works. I can play Netflix perfectly fine in other browsers I tested.

Ερώτηση από madra 1 ημέρα πριν

mozilladan her çıktığımda tüm şifrelerimi whatsapp web kare kodunu tekrar girmem gerekiyor

mozilladan her çıktığımda tüm şifrelerimi whatsapp web kare kodunu tekrar girmem gerekiyor I have to re-enter all my passwords whatsapp web QR code every time I exit mozi… (διαβάστε περισσότερα)

mozilladan her çıktığımda tüm şifrelerimi whatsapp web kare kodunu tekrar girmem gerekiyor

I have to re-enter all my passwords whatsapp web QR code every time I exit mozilla

Ερώτηση από umutcanbinn 1 ημέρα πριν

Firefox for Windowsphone

Hello, I have just received the usual message after installation of an update on my Windows computer. There you can read the following sentence : "Quel que soit votre sys… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I have just received the usual message after installation of an update on my Windows computer. There you can read the following sentence : "Quel que soit votre système d’exploitation, il existe un navigateur mobile soutenu par une organisation sans but lucratif et plus performant que jamais à y installer." I should just want to know how that functions with a Windowsphone? Thank you in advance, Erling

Ερώτηση από Erling 1 ημέρα πριν

Bookmarks rearrange themselves, cannot delete duplicates

Hi. Over the past few weeks my bookmarks rearrange themselves. For example, I have several folders in Bookmarks Toolbar, and I alphabetize the bookmarks in each folder.… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. Over the past few weeks my bookmarks rearrange themselves. For example, I have several folders in Bookmarks Toolbar, and I alphabetize the bookmarks in each folder. Now they rearrange themselves, and frequently generate duplicates. When I try to delete a duplicate, both bookmarks are deleted. Help, please!

Ερώτηση από twobitranch 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από twobitranch 1 ημέρα πριν

keyboard blocked

At least once a session it occurs, that the keyboard of my Acer Laptop gets out of work: No flesh, no writing. At the same time the symbol of a blocked keyboard occurs on… (διαβάστε περισσότερα)

At least once a session it occurs, that the keyboard of my Acer Laptop gets out of work: No flesh, no writing. At the same time the symbol of a blocked keyboard occurs on the screen. Sometimes it changes to the opposite, sonetimes not. To repair it, I have to close the firefox site or turn off the computer. All work is usually lost.

Ερώτηση από renateky1 1 ημέρα πριν

autofill non address data

How do I edit non address autofill data? When I autofill a form, my 1st name comes up correct but last name is all lower case, when I clear the field the Capitalized ver… (διαβάστε περισσότερα)

How do I edit non address autofill data? When I autofill a form, my 1st name comes up correct but last name is all lower case, when I clear the field the Capitalized version is shown. Next time I use the autofill again the small case version appears. A similar thing happens with email address. An old email address (from a prior account) is displayed, but I cannot find any way to get rid of the old email address nor correct it. Everywhere I look on all your instructions, I cannot find any discussion/instructions on how to change Non Address Autofill data. Pleas help as I am getting tired of having to constantly manually change these fileds every time I use autofill. THANKS!!!

Ερώτηση από DLD 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από DLD 1 ημέρα πριν

Firefox 86: change print margin unit from inch to millimeters

Firefox 86 has introduced a new print preview panel which I like. What I don't like though is that the unit for print margins has changed from millimeter to inch (see scr… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 86 has introduced a new print preview panel which I like. What I don't like though is that the unit for print margins has changed from millimeter to inch (see screenshot, in German). In previous versions, it was possible to set the unit in the prefs by changing "print.printer_PostScript/default.print_paper_size_unit". Value 0 meant imperial units, value 1 meant metric units. This entry does no longer exist.

There is still the entry "print.printer_printername.print_paper_size_unit" for every printer that's installed. Those values are all set to 1 in my case but this doesn't seem to have any effect.

So how can I set the margins of printed pages in millimeters instead of inches?

Ερώτηση από mrmustard1 1 ημέρα πριν

stripping processes down to nothing

per the subject you guys, can you point me to a resource where I can find out why FF uses so much mem? that's not needed. i already read everything on the web I could f… (διαβάστε περισσότερα)

per the subject you guys, can you point me to a resource where I can find out why FF uses so much mem? that's not needed. i already read everything on the web I could find. I understand that the multiple threads are for faster content loading, but that's irrelevant for me. I've manipulated it for quite a while, and I always see 5 threads boot when FF boots. can that be stripped down? if so, how? tx. see img.

Adam

Ερώτηση από Adam 2 ημέρες πριν

Can't post comments to Washington Post after clearing cache

I've always been able to post comments about columns on WaPo. Scrolling past the column brings up a part of the page that says "posting as username". The name is correct… (διαβάστε περισσότερα)

I've always been able to post comments about columns on WaPo. Scrolling past the column brings up a part of the page that says "posting as username". The name is correct. Previously, I'd see a little circling "working" icon and then a box to enter my comment would open and I could also see comments that others have made. Now, nothing happens. I cleared my cache the other day, and the problem seems to be since then. Comments work fine in Chrome, but I like Firefox better. Ideas?

Ερώτηση από brewerpaul 2 ημέρες πριν

PC reboots without BSOD, seemingly Firefox is a culprit

Build: Windows 10 Pro, Intel Core i5-10600, GTX 1070, 16GB RAM, MSI B460M-A Pro. OS and some software on an SSD, other stuff on two hard drives. Problem: Replaced mobo, C… (διαβάστε περισσότερα)

Build: Windows 10 Pro, Intel Core i5-10600, GTX 1070, 16GB RAM, MSI B460M-A Pro. OS and some software on an SSD, other stuff on two hard drives.

Problem: Replaced mobo, CPU, RAM, CPU fan and SSD a week ago, installed fresh OS. The day after that computer started resetting randomly while streaming or watching a video in Firefox after a period of from five minutes to two hours. Never happened while I was playing Monster Hunter World and Apex Legends and streaming them with Chrome open or closed. Win doesn't say anything about it after reboot, and I can't see a minidump in Windows folder.

Event log doesn't say much interesting, two events right after the reboot are always like that:

The previous system shutdown at 15:23:32 on ‎02.‎03.‎2021 was unexpected.

Audit events have been dropped by the transport. 0

The only other warnings in the log are like this: Catalog Database (1800,R,98) Catalog Database: The database format feature version 9180 (0x23dc) could not be used due to the current database format 1568.20.0, controlled by the parameter 0x410022D8 (8920 | JET_efvAllowHigherPersistedFormat).

Tried updating chipset & network adapter driver, graphics drivers, turning hardware acceleration in browsers on and off, removing add-ons from Firefox, reinstalling browsers. Checking temperatures with Open Hardware Monitor (all below 40 degrees Celsius), CPU load is very low. PSU is also a suspect, but this crash never happened when Firefox wasn't running.

Ερώτηση από nikodimov 2 ημέρες πριν

Bookmarks losing web addresses

I have been using Firefox for 10+ years but have encountered a completely new problem in the last few weeks. Random bookmarks have been losing their web addresses. The … (διαβάστε περισσότερα)

I have been using Firefox for 10+ years but have encountered a completely new problem in the last few weeks. Random bookmarks have been losing their web addresses. The bookmark remains but the URL has disappeared. You can't edit the bookmark to re-enter the URL and the only solution is to delete and recreate. Often several bookmarks in different folders are impacted. I have now taken to backing up my bookmarks every time I create a new one.

Anyone seen anything like this or know what the solution is?

Many thanks

Firefox version = 86.0 64 bit (but the problem started before 86.0 rolled out) OS version = Windows 10 Pro 2004 64 bit

Ερώτηση από talkingcats 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από talkingcats 2 ημέρες πριν

Does anybody know about these video controls? 1.00 << - + >> X

Does anybody know what app these controls belong to? | 1.00 | << | - | + | >> | X | Before I had to reinstall my Win 10 O/S and all my apps these controls app… (διαβάστε περισσότερα)

Does anybody know what app these controls belong to?

| 1.00 | << | - | + | >> | X |

Before I had to reinstall my Win 10 O/S and all my apps these controls appeared in the upper left corner of most of my streaming videos and most YT and saved videos. They allow me to go back or forward 10 seconds and adjust view speed.

After my SSD hard crash I had to reinstall everything, and FireFox was first up, followed by Video Download Helper. Sync restored FF almost completely. But now those controls do not appear in any streaming mode, and only on some YT videos.

I cannot find any reference to those controls in FF or DLH.

I really need to get them working like before so that I can zero in on the best screenshot for my project.

Ερώτηση από jgb 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jgb 2 ημέρες πριν

BarTender Software No Longer Shows Printer Status

I know this is a longshot. I used Firefox for the last couple of years with Seagull Scientific's BarTender software on my Windows 7 pc. Now my PC was wiped out and Wind… (διαβάστε περισσότερα)

I know this is a longshot. I used Firefox for the last couple of years with Seagull Scientific's BarTender software on my Windows 7 pc. Now my PC was wiped out and Windows 10 as part of my company's initiative to get everyone up to Windows 10. BarTender uses a driver to talk to your print drivers and provide a status back to the BarTender server and webpage that we use. After the move to Windows 10 Firefox will not work with BarTender. It works in MS Edge and Chrome.

 I've got a ticket into Seagull Scientific and I can foresee how this will go.  They will point me back to Firefox and then I'll get pointed back to the vendor.   I know it will be hard to find someone with a similar issue.  But maybe someone had some issue with another driver, etc that stopped talking to Firefox.   
I've tried to turn off all of Firefox's protection stuff that might be interfering and still not working. 
I have used Firefox and prefer it over any others.   But I also don't like the idea of having to change browsers depending on what I'm doing.   Besides, this software I have to regularly use.   So if I can't find a solution I may have to abandon use of Firefox.

Ερώτηση από Michael 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από Michael 2 ημέρες πριν

How do I add a favicon to a bookmarklet?

I would like to associate a favicon with a bookmarklet that I've created and offer on our library website. I want the favicon to be associated with the bookmarklet and t… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to associate a favicon with a bookmarklet that I've created and offer on our library website. I want the favicon to be associated with the bookmarklet and to show next to the bookmark when it is added onto the bookmarks toolbar.

Ερώτηση από candacelebel 2 ημέρες πριν

HTML Code Getting In the Way Of The User Experience

More and more websites now display code (HTML?) when you move the cursor around. How do I get the cursor to action whatever it is moved to and not open a box that display… (διαβάστε περισσότερα)

More and more websites now display code (HTML?) when you move the cursor around. How do I get the cursor to action whatever it is moved to and not open a box that displays streams of what appears to be HTML code, one assumes is what was used use to program the box? Regards

Ερώτηση από Les 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Les 2 ημέρες πριν