Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot login to gmail

I cannot login to gmail since upgrading to windows 10, i can login to my gmail account from chrome and internet explorer but not firefox. I am running the latest version … (διαβάστε περισσότερα)

I cannot login to gmail since upgrading to windows 10, i can login to my gmail account from chrome and internet explorer but not firefox. I am running the latest version 40.x.x. I have tried deleting history, deleting cookies, deleting cookies-sqlite file incase it was corrupt, I have installed a fresh version of firefox after a complete uninstall and deleting all the appdata folders, my privacy setting are set to allow cookies and third party cookies and to keep them for ever. It is really frustrating now, it just keeps refreshing the screen and staying on the password entry screen. I really want to continue using firefox but i think i am going to have to go back to chrome if i can't even use gmail

Ερώτηση από crookers13 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Visited website never appears in history

The website is http://vk.com/zlodeyi. I visited it several times, but it is never added to history. I have no problems with any other website, including other vk.com grou… (διαβάστε περισσότερα)

The website is http://vk.com/zlodeyi. I visited it several times, but it is never added to history. I have no problems with any other website, including other vk.com groups. The site is displayed correctly and is shown in recently closed, but not in history, No problems with it in Opera,

Ερώτηση από etsenberg 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

www.lovethenewhome.co.uk is my website but is blocked on firefox? why?

HI Under a search for estate agents in meday my website appears for my business but this warning appears Ho can i get my ebsite verified so that it appears as normal? Kin… (διαβάστε περισσότερα)

HI Under a search for estate agents in meday my website appears for my business but this warning appears

Ho can i get my ebsite verified so that it appears as normal?

Kind regards


This Connection is Untrusted

You have asked Firefox to connect securely to www.lovethenewhome.co.uk, but we can't confirm that your connection is secure.

Normally, when you try to connect securely, sites will present trusted identification to prove that you are going to the right place. However, this site's identity can't be verified. What Should I Do?

If you usually connect to this site without problems, this error could mean that someone is trying to impersonate the site, and you shouldn't continue.

Ερώτηση από patrick12345 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

malaicious website clean-up

While browsing, get a Malwarebytes popup stating that Malcious Website Blocked. It provides the following information: domain name, IP address, and port - each of these c… (διαβάστε περισσότερα)

While browsing, get a Malwarebytes popup stating that Malcious Website Blocked. It provides the following information: domain name, IP address, and port - each of these change with every pop-up type - outbound process - c:\Program Files(x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

I've run security scans from Norton and Malwarebytes and neither has identified any issue. How do I resolve this issue and ensure that my laptop doesn't have a virus?

Ερώτηση από mfwic 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

the sound button don't works in googleTradutor

When using the "https://translate.google.com" when I click on the "listen" (speaker icon), does not appear no sound … (διαβάστε περισσότερα)

When using the "https://translate.google.com" when I click on the "listen" (speaker icon), does not appear no sound

Ερώτηση από Sergio Gelli 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF can't load certain websites, IE can, tried clearing history & cache, FF not blocking the sites

About two weeks ago, whenever I visited the following site, FF gave me a "The connection was reset The connection to the server was reset while the page was loading..." e… (διαβάστε περισσότερα)

About two weeks ago, whenever I visited the following site, FF gave me a "The connection was reset The connection to the server was reset while the page was loading..." error message.: http://adp.library.ucsb.edu/index.php Ever since, I've been able to access it through IE. Today the same problem occurred with this site, which I can also access thru IE: http://doo-wop.blogg.org/

I cleared all my history and cookies, but the problem continues. I am using Windows 7, and was using FF 40.0.3. I just updated to FF 41.0, restarted FF, but find the sites still give the same "connection reset" error message.

Thanks for any help, Marc

Ερώτηση από marcgroenenj 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I open some of wikipedia's page in firefox, all formula are in the latex format and there is no image of formula. How can I fix this?

For example I see something like this: M^\text{T}\Omega M=\Omega\, and I can not see the image format of the formula. This problem will happen for many pages of Wikipedia… (διαβάστε περισσότερα)

For example I see something like this:

M^\text{T}\Omega M=\Omega\,

and I can not see the image format of the formula. This problem will happen for many pages of Wikipedia when I use Firefox to open them.

Ερώτηση από Najmeh 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cant get a specific web page to completely show up.

The web page in question is CBS Sports :Fantasy Football. All of the page does not display. it is missing the last but most important tab,the "set Up My Line Up" and the… (διαβάστε περισσότερα)

The web page in question is CBS Sports :Fantasy Football. All of the page does not display. it is missing the last but most important tab,the "set Up My Line Up" and the bottom of the page is not showing up either. The bottom of the page with the direction arrows also are not visible. Am I doing something wrong? This page worked last week but not today.

Ερώτηση από Kegan3461 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't add items to shopping cart?

Hi, no matter what shopping site I am on, I cannot add items to my shopping cart. I am new to Firefox - was using Chrome before. I've never had this issue. Thank you … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, no matter what shopping site I am on, I cannot add items to my shopping cart. I am new to Firefox - was using Chrome before. I've never had this issue. Thank you Monika

Ερώτηση από MStuart0626 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

calendar events do not show on to do list on my imac

Calendar events do not show up on to do list on calendar page on my imac. It used to do this on my pc. When you enter as a an event it shows on the calendar but you have… (διαβάστε περισσότερα)

Calendar events do not show up on to do list on calendar page on my imac. It used to do this on my pc. When you enter as a an event it shows on the calendar but you have to re enter it again if you want it to show up on the to do list.

Ερώτηση από canabl 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I prevent Firefox from opening iTunes or asking me what application I want to use for itms/itmss links?

When I open an iTunes App Store link, Firefox wants to automatically open iTunes. In Options>Applications, I found content types itms and itmss, which cause this beha… (διαβάστε περισσότερα)

When I open an iTunes App Store link, Firefox wants to automatically open iTunes. In Options>Applications, I found content types itms and itmss, which cause this behavior. I can change them to "Always ask", but when I do, I get a the pop-up every time I open link asking me to pick between "iTunes" or "Choose an Application." To prevent future pop-ups, I can check "Remember my choice for itmss links" but only after selecting iTunes or another application. There should be a third option there for "Do Nothing." Is there some way to tell Firefox to completely ignore itms/itmss content?

Ερώτηση από tehansweris42 4 έτη πριν

Απάντηση από tehansweris42 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Webex meetings will not start in version 41.0.2

when i attempt to join a webex meeting, i get to the "starting webex" page but it just swirls and does not connect me to the webex meeting. I have to click on the specia… (διαβάστε περισσότερα)

when i attempt to join a webex meeting, i get to the "starting webex" page but it just swirls and does not connect me to the webex meeting. I have to click on the special "having problems" link, download it and then enter the meeting from the download. I attend a LOT of webex meeting and this problem only started after the last firefox update (v41.0.2).

Ερώτηση από Denyse 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

SVG image not scaling

Hello. I'm trying to figure out why Firefox won't scale my svg image (the logo) properly. Here's the website. It works in Safari, Chrome and, with added CSS, even in IE. … (διαβάστε περισσότερα)

Hello.

I'm trying to figure out why Firefox won't scale my svg image (the logo) properly. Here's the website. It works in Safari, Chrome and, with added CSS, even in IE. So what's the deal, why won't it scale in Firefox?

Thanks! Fredrik

Ερώτηση από fredrik_b 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can not sign on to Schwab PNC or Peoples Savings & Loan

When I sign on to PNC & Peoples bank I get the page for sign on. After keying in username an password I get a screen of code I think. Has no meaning to me. Please hel… (διαβάστε περισσότερα)

When I sign on to PNC & Peoples bank I get the page for sign on. After keying in username an password I get a screen of code I think. Has no meaning to me. Please help I'm sure I have some switch or such set all wrong.

Ερώτηση από almosttheir2 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why are Amazon suggesting Chrome or Edge will resolve my stutter issues ?

If they've sending this as a general message they presumably have picked up something? And why did it work for me ? (I have Flash protected mode off) From a reluctant Edg… (διαβάστε περισσότερα)

If they've sending this as a general message they presumably have picked up something? And why did it work for me ? (I have Flash protected mode off)

From a reluctant Edge newbie.

Ερώτηση από Paul___M 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not log on to a particularweb site, i can log into the same web site with internet explorer. What is wrong?

This is the web site https://merchantcenter.intuit.com/msc/portal/init After I type in my username and password it tries to connect and then just shows waiting for mercha… (διαβάστε περισσότερα)

This is the web site https://merchantcenter.intuit.com/msc/portal/init After I type in my username and password it tries to connect and then just shows waiting for merchant services and refreshs. I have refreshed firefox and that did not help.

Ερώτηση από crclark23 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is having a problem loading this site https://citiretailservices.citibankonline.com/RSnextgen/svc/registration/index.action?siteId=SEARS&pagename=n

This page https://citiretailservices.citibankonline.com/RSnextgen/svc/registration/index.action?siteId=SEARS&pagename=null#verify will not load on any of my computers… (διαβάστε περισσότερα)

This page https://citiretailservices.citibankonline.com/RSnextgen/svc/registration/index.action?siteId=SEARS&pagename=null#verify will not load on any of my computers via Firefox. Internet Explorer loads it just fine.

Ερώτηση από meteorimpact 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Back button on e-bay site u/s

My " back button " option is u/s when on the E-bay site whilst using Firefox ,it works is ok on other websites using Firefox. If i switch to IE browser it works ok on E-b… (διαβάστε περισσότερα)

My " back button " option is u/s when on the E-bay site whilst using Firefox ,it works is ok on other websites using Firefox. If i switch to IE browser it works ok on E-bay , so it seems to be a Firefox glitch ,any tips on how o fix this pleae ?

Ερώτηση από 24008943 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν