Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stay signed in when I close & reopen Firefox later?

How do I stay signed in when I close & reopen Firefox later? When I was looking at topics to participate in at support.mozilla.org/en-US/questions it asks to sign in…… (διαβάστε περισσότερα)

How do I stay signed in when I close & reopen Firefox later? When I was looking at topics to participate in at support.mozilla.org/en-US/questions it asks to sign in….but wouldn’t accept the stored username and password I’ve had for a long time, & when I tried getting a new password sent via email, …well I never received an email! * (& no....it's not in the junk or spam folder .."This folder has no messages...") So I sent a new email to support@mozilla.com, which gets bounced back, ….the reply includes this “….visit the Mozilla Support website at https://support.mozilla.org/..... & ironically from that link it already had my same stored username and password filled out, & that worked, as I’m using it now! So there must be a solution for all users trying to get help… why won’t Firefox accept the same stored username and password? & if that fails….then why aren’t the username and password recovery emails being sent?

Ερώτηση από firefoxylady 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

some web sites only open at about 80% others 100%

this just happened today when I opened firefox it came up with an OOPS (I think it was) and when I said to open it did but some pages aren't full. any ideas? I uninstal… (διαβάστε περισσότερα)

this just happened today when I opened firefox it came up with an OOPS (I think it was) and when I said to open it did but some pages aren't full. any ideas? I uninstalled firefox and reinstalled it but that didn't seem to help.

Ερώτηση από alb2ral 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot login to gmail

I cannot login to gmail since upgrading to windows 10, i can login to my gmail account from chrome and internet explorer but not firefox. I am running the latest version … (διαβάστε περισσότερα)

I cannot login to gmail since upgrading to windows 10, i can login to my gmail account from chrome and internet explorer but not firefox. I am running the latest version 40.x.x. I have tried deleting history, deleting cookies, deleting cookies-sqlite file incase it was corrupt, I have installed a fresh version of firefox after a complete uninstall and deleting all the appdata folders, my privacy setting are set to allow cookies and third party cookies and to keep them for ever. It is really frustrating now, it just keeps refreshing the screen and staying on the password entry screen. I really want to continue using firefox but i think i am going to have to go back to chrome if i can't even use gmail

Ερώτηση από crookers13 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Incongnito mode

Hi, We are creating a new national portal in Norway, which is for victims of violence. This portal provides helpful information for the victims. When we started to create… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

We are creating a new national portal in Norway, which is for victims of violence. This portal provides helpful information for the victims.

When we started to create this portal an important issue came up. How can we provide the best anonymity possible for these victims?

A suggestion is that we open links in a incognito mode, but we cant find a way to force open incognito mode. Is there a way to do this? We are open for suggestions. The main issu is to have a clean history.

Ερώτηση από Chos 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Website log in problem

I have a bank site with which I am having trouble. When I try to login, after I enter my user name and password, it forces me to receive a text from them with a code be… (διαβάστε περισσότερα)

I have a bank site with which I am having trouble. When I try to login, after I enter my user name and password, it forces me to receive a text from them with a code before I can see my account information. This is only happening on Mozilla. I downloaded Windows 10 last week and Firefox 40.0.2 also. I have other banks and financial institutions, none of which are affected. I tried everything suggested by Mozilla (deleting history, changing proxy, etc). Other search engines IE, Edge are not affected when opening this site.

Thank you

Ερώτηση από wallyburger1 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When at Amazon.com, Daily Deals, images and text do not display in Firefox (but will in Explorer). Latest versions, settings seem ok, javascript enabled

Windows 10, Firefox and Javascript up to date. When in Amazon.com. opening "Daily Deals", there are no images or text. This page shows correctly when using Internet Exp… (διαβάστε περισσότερα)

Windows 10, Firefox and Javascript up to date. When in Amazon.com. opening "Daily Deals", there are no images or text. This page shows correctly when using Internet Explorer (Windows 10).

Ερώτηση από CaptQ 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

some websites will not load after update to firefox 40.0.2 including password reset link

as stated. but, most links will open if I choose to open a tab rather than a direct link open in a new window.

Ερώτηση από pratomorone 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot sign in facebook on firefox it says I have a virus ??? and says download a program lol i don't now it will

I need a computer software expert my problem I cannot sign in facebook on firefox it says I have a virus ??? and says download a program lol i don't now it will open husb… (διαβάστε περισσότερα)

I need a computer software expert my problem I cannot sign in facebook on firefox it says I have a virus ??? and says download a program lol i don't now it will open husbands account . And it will open my account in MSIE or Google Chrome ??? Any suggestions

Ερώτηση από hotflashalso 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

connection not reliable

Questa connessione non è affidabile È stata richiesta a Firefox una connessione sicura con www.google.it, ma non è possibile confermare la sicurezza del collegamento. Nor… (διαβάστε περισσότερα)

Questa connessione non è affidabile

È stata richiesta a Firefox una connessione sicura con www.google.it, ma non è possibile confermare la sicurezza del collegamento.

Normalmente, quando si cerca di attivare un collegamento in modalità sicura, il sito web fornisce un’identificazione affidabile per garantire all’utente che sta visitando il sito corretto. Tuttavia l’identità di questo sito non può essere verificata. Che cosa dovrei fare?

Se generalmente è possibile collegarsi a questo sito senza problemi, è possibile che questo errore sia causato dal tentativo da parte di qualcuno di sostituirsi al sito originale. Il consiglio è di non proseguire la navigazione.

Questo sito utilizza il protocollo HSTS (HTTP Strict Transport Security) per garantire che la connessione con Firefox avvenga esclusivamente in modo sicuro. Per questo motivo non è possibile aggiungere un’eccezione per questo certificato.

Ερώτηση από marco.maltese-h5k3 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Content corrupted error on my website, and I can't figure why

We've launched our new website this week, and we're getting some 'content corrupted error' in Firefox. It's not at every time, but close to 40%. The other browsers are fi… (διαβάστε περισσότερα)

We've launched our new website this week, and we're getting some 'content corrupted error' in Firefox. It's not at every time, but close to 40%. The other browsers are fine.

I saw posts about duplicate headers, but I haven't seen any.

I tried enabling HTTP log (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Debugging/HTTP_logging), but I couldn't see anything that could help me figure out which part of Firefox doesn't like.

The website is https://www.longueuil.quebec

Any idea?

Ερώτηση από fboulet 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από fboulet 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Segfault on certain page

Firefox segfaults when loading http://www.techinsider.io/elon-musk-talks-fossil-fuels-with-wait-but-why-2015-8 Problem persistes with clean profile & safe-mode Reprod… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox segfaults when loading http://www.techinsider.io/elon-musk-talks-fossil-fuels-with-wait-but-why-2015-8 Problem persistes with clean profile & safe-mode Reproducible: always Version: 40.0.3 Platform: Linux 4.1.6

Ερώτηση από smo1 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Visited website never appears in history

The website is http://vk.com/zlodeyi. I visited it several times, but it is never added to history. I have no problems with any other website, including other vk.com grou… (διαβάστε περισσότερα)

The website is http://vk.com/zlodeyi. I visited it several times, but it is never added to history. I have no problems with any other website, including other vk.com groups. The site is displayed correctly and is shown in recently closed, but not in history, No problems with it in Opera,

Ερώτηση από etsenberg 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

www.lovethenewhome.co.uk is my website but is blocked on firefox? why?

HI Under a search for estate agents in meday my website appears for my business but this warning appears Ho can i get my ebsite verified so that it appears as normal? Kin… (διαβάστε περισσότερα)

HI Under a search for estate agents in meday my website appears for my business but this warning appears

Ho can i get my ebsite verified so that it appears as normal?

Kind regards


This Connection is Untrusted

You have asked Firefox to connect securely to www.lovethenewhome.co.uk, but we can't confirm that your connection is secure.

Normally, when you try to connect securely, sites will present trusted identification to prove that you are going to the right place. However, this site's identity can't be verified. What Should I Do?

If you usually connect to this site without problems, this error could mean that someone is trying to impersonate the site, and you shouldn't continue.

Ερώτηση από patrick12345 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

After a dozen tries, still not receiving email confirmation on my email account.

I'm trying to change password, but am unable to get confirmation of email. Also tried to get confirmation of 'username', but no response to my gmail was received. Tried m… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to change password, but am unable to get confirmation of email. Also tried to get confirmation of 'username', but no response to my gmail was received. Tried many times on two different computers, which have been logged onto to my FF account for such a long time that I have forgotten the password. Tnx

Ερώτηση από af4ex 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The page at https://training.linuxfoundation.org/free-linux-training/linux-training-videos/introduction-to-openstack-webinar can not be viewed fully

The page at https://training.linuxfoundation.org/free-linux-training/linux-training-videos/introduction-to-openstack-webinar can not be viewed fully … (διαβάστε περισσότερα)

Ερώτηση από varuna 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

can't get into a specific web site

https://new.fibi-online.co.il/wps/portal/ i can't get inside untill yesterday i was able to do that and suddenly it changed. ? … (διαβάστε περισσότερα)

https://new.fibi-online.co.il/wps/portal/

i can't get inside untill yesterday i was able to do that and suddenly it changed. ?

Ερώτηση από netitaz 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 έτη πριν