Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Profile migration FF Rapid Release 84.x to ESR 78.6.x (Offline)

Dear all, I am planning a move towards the Firefox ESR 78.6.x. Currently my customer is using the Firefox Rapid Release 84.x and need your help with the profile migratio… (διαβάστε περισσότερα)

Dear all,

I am planning a move towards the Firefox ESR 78.6.x. Currently my customer is using the Firefox Rapid Release 84.x and need your help with the profile migration. The customer has a very isolated on-premises environment and does not allow the users to login into a Firefox-Account. Therefore the settings for Cookies, Cache, History and especially Bookmarks are not synched.

Environment details:

 • Enterprise environment with several tausends of clients
 • All clients on Windows 10 Enterprise between 1809 and 20H2
 • All clients have always the newest Firefox installed currently 84.x

This creates a huge challenge to sync this stuff. Therefore I have now identified the following two options:

 1. 1 Allow the downgrade by using the environment variable MOZ_ALLOW_DOWNGRADE on Windows. For this option I am trying to find the real reason why this "Downgrade-Stop" has been implemented in the first place? What risks in detail do I take to allow this downgrade? Has anybody done this before and do you mind to share your experience here? How many issues did you face and how did you remediate the issues?
 1. 2 Hand over the migration to the users. Copy their current profile to their desktop and ask them to import their bookmarks manually. Not preferred by users and I can't even blame them for.

Is there any other way to automatically sync the profiles from 84.x to ESR 78.6.x without user interaction?

Thanks in advance Amir

Ερώτηση από LEnS Amir 2 έτη πριν

Απάντηση από LEnS Amir 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmark import from Firefox Sync.

Hi, I have a probem. My PC broke down. I lost all my data. After i reinstaled Firefox on my pc and Connected it to Sync, i was not able to get my bookmarks back. I see th… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have a probem. My PC broke down. I lost all my data. After i reinstaled Firefox on my pc and Connected it to Sync, i was not able to get my bookmarks back. I see them on my phone under - Bookmarks - Desktop Bookmarks, but i can' t see them on my PC. I tryed to sync them, but nothing. I remember that when this happened last time, i just loged in and got all my bookmarks back, but now i have lost half a day, but got nothing out of it....

Ερώτηση από Armands 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

MY ACCOUNT CANT SYNC

Hello, I format my desktop and i install firefox, i log in with my account but firefox not sync anything. I made many formats in the past but sync worked perfect. Why now… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I format my desktop and i install firefox, i log in with my account but firefox not sync anything. I made many formats in the past but sync worked perfect. Why now dont work?

Ερώτηση από Thanos Seitar 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sync is not working completely (logs included)

I have reinstalled the OS on my lap top and after a successful login to my account I am unable to sync everything from the account. The logs can be found in: https://cont… (διαβάστε περισσότερα)

I have reinstalled the OS on my lap top and after a successful login to my account I am unable to sync everything from the account. The logs can be found in: https://controlc.com/8afabe84

I have the same account set on two different devices (My desktop PC and my android phone, this device I am trying to sync is the third one) and both those device were synced long time ago.

I tried with another profile which I am using for my work related stuff, still no success. First I tried syncing on Ubuntu 20.10 and then installed on Ubuntu 20.04(currently) but it is without success.

I need to sync to this device the bookmarks, extensions, saved logins, etc... Currently I do not have my other PC to export this stuff, please help.

Some of the thing in the logs:

1618133031444 Sync.Service DEBUG Exception calling WrappedLock: LockException: Could not acquire lock. Label: "service.js: login".(resource://services-sync/util.js:62:5) JS Stack trace: LockException@util.js:62:5 throwLockException@util.js:148:11 WrappedLock@util.js:162:15 WrappedCatch@util.js:133:27 login@service.js:1049:66 sync/<@service.js:1327:26 WrappedCatch@util.js:133:27 sync@service.js:1335:7


1618133047237 Sync.Resource WARN GET request to https://sync-1-us-west1-g.sync.services.mozilla.com/1.5/167262145/info/collections failed: [Exception... "The connection has timed out" nsresult: "0x804b000e (NS_ERROR_NET_TIMEOUT)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1618133047237 Sync.Service DEBUG verifyLogin failed: [Exception... "The connection has timed out" nsresult: "0x804b000e (NS_ERROR_NET_TIMEOUT)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1618133047238 Sync.Status DEBUG Status.login: success.login => error.login.reason.network 1618133047238 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.login.failed 1618133047238 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.network => error.login.reason.network 1618133047238 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1618133047238 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered a login error 1618133047239 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1618133047241 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 3600000 ms. (why=schedule) 1618133047242 Sync.Service DEBUG Exception calling WrappedLock: Error: Login failed: error.login.reason.network(resource://services-sync/service.js:1038:15) JS Stack trace: onNotify@service.js:1038:15 1618133047242 Sync.Service DEBUG Not syncing: login returned false.

Ερώτηση από Nikola Lozanovski 1 έτος πριν

Απάντηση από Nikola Lozanovski 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Creating separate Firefox profiles on different user accounts

Hello, I am wondering it this is possible - I have a Windows 10 laptop that needs to be upgraded to V202H and I am told that the upgrade will probably delete all of my c… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I am wondering it this is possible - I have a Windows 10 laptop that needs to be upgraded to V202H and I am told that the upgrade will probably delete all of my current programs and settings - including my Firefox install and all bookmarks. To help recover from that, I wanted to know if it would be possible to set up an alternate Firefox in a not often used local account on my Windows 7 laptop and then sync the two so that after the upgrade, I can download Firefox again onto the Win 10 laptop and then sync it back so that I can get all of my bookmarks and settings for FF back onto the Win 10 laptop.

I don't want to sync it with the Firefox that I use in my regular Win 7 user account since that has a separate set of bookmarks and settings that I wouldn't want to change. I just wanted a way to "hold" all of the Win 10 Firefox stuff and "reinstall" it, and had thought that sync might be a way to do that.

If that won't work, is there a way to transfer the entire FF profile over to a new install on that laptop once it is upgraded?

Thanks for any help! Much appreciated!

Ερώτηση από TaylorNorth2 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Different name showing when I send tabs

When I send tabs from my laptop to my phone, it always says "Tab from [other name]'s Firefox on LAPTOP", and I would like to change this name but I cannot figure out how … (διαβάστε περισσότερα)

When I send tabs from my laptop to my phone, it always says "Tab from [other name]'s Firefox on LAPTOP", and I would like to change this name but I cannot figure out how to, as my Firefox shows my actual name.

Ερώτηση από Michael 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Choose where to store my information

I would like to be able to choose where Sync stores my information. Because it might contain sensitive personal information, people should want to have control over where… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to be able to choose where Sync stores my information. Because it might contain sensitive personal information, people should want to have control over where exactly the data is stored. Right now it seems to be stored in some magical cloud service somewhere in the universe.

So for example, I might want to store it as a file on my GDrive, or as a digest in my Github account, or upload a file to my own server somehow.

For personal information storage, it is absolutely vital that it doesn't go to place where I don't want it to be, and a place that I have a reasonable level of control over.

So, million dollar question: how can I set this up?

Ερώτηση από thany 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

duckduckgo prevents me from going to my emails

I added duckduckgo to my Firefox as an extension and now I am blocked from email account. How can I get rid of this duckduckgo. NO ONE SHOULD EVER USE this site.

Ερώτηση από rainbow101 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Update linked me to old compromised accounts

I just logged on and went to Netflix. I was logged in under an account I haven't used in a year. While trouble shooting the issue I discovered the browser updated and syn… (διαβάστε περισσότερα)

I just logged on and went to Netflix. I was logged in under an account I haven't used in a year. While trouble shooting the issue I discovered the browser updated and synced my old account with my new one. This included passwords and logins that were compromised in data breaches. I don't even use the old computer or any of those passwords. Now I can't even get Netflix to play on there with the correct login data. I took that old account info out and deleted the cookies from compromised accounts. Can anyone tell me how to fix the sites, other than switching away from Firefox entirely?

I am not happy and can't even leave feedback to get real support from the people who did this dumb stunt without even asking me first.

Ερώτηση από iluvtrollbabies 1 έτος πριν

Απάντηση από HenricuzHotmail 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Manage passwords menu option removed from Firefox account menu button?

Up to some days ago I had the extremely handy option to look up a stored password in sync, by clicking on the firefox account button in the toolbar. In the menu that open… (διαβάστε περισσότερα)

Up to some days ago I had the extremely handy option to look up a stored password in sync, by clicking on the firefox account button in the toolbar. In the menu that opened there was an option to view (add? manage?) stored accounts and passwords. Two clicks and that was it.

Today I tried to do the same thing, but instead of the usual menu options I was greeted with 5-6 options relating to the firefox account, and a zillion of my synced bookmarked pages from other devices. Where has the ultra-used (perhaps the single most used button on my browser, besides the back/forward ones and ctrl+h to open history) option of opening Lockwise gone to?

Please God, don't let this one be a "usability" improvement...

Ερώτηση από Michail Pappas 1 έτος πριν

Απάντηση από Michail Pappas 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Removing Sync'd History Between Devices

Hiya, I have several devices Sync'd via Firefox. I was unaware my history was being shared. I believe I turned this feature off but I still see the history in this men… (διαβάστε περισσότερα)

Hiya,

I have several devices Sync'd via Firefox. I was unaware my history was being shared. I believe I turned this feature off but I still see the history in this menu. (see image)

How do I get that out of there?

Thanks

Ερώτηση από Anthony 1 έτος πριν

Απάντηση από Anthony 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Sync and Firefox versions over GNU+Linux distros

Hi, I'm using Firefox over various devices and systems. For instance: - Firefox binary downloaded from Mozilla website and executed over Debian Testing - Firefox from A… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I'm using Firefox over various devices and systems.

For instance: - Firefox binary downloaded from Mozilla website and executed over Debian Testing - Firefox from Arch Linux official repositories in Arch systems

My doubt is: could this cause any problem with the Sync function? Or Sync has the flexibility to allow syncing between a wide specter of Firefox installations

For instance: Could I add Fennec from F-Droid to my LineageOS smartphone or Firefox-ESR from Debian repositories to my desktop machine, log in with my account in all of them and synchronize all the sessions without problems?

Thanks a lot in advance!, and let me know if I should add any technical information.

Kind regards!

Ερώτηση από rv 1 έτος πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Sync'd setting caused lost session

Hi, I had logged onto my Firefox sync account and shutdown my computer with "clear Firefox history on close" activated and can't recover my session even looking through… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I had logged onto my Firefox sync account and shutdown my computer with "clear Firefox history on close" activated and can't recover my session even looking through my profiles folder for .jsonlz4 files.

Does this just clear my local history or is the sync'd history irrecoverable? (It seems like it is)

I've tried using window's file recovery tool to scan for the deleted files on my SSD but after reviewing the files with a hex editor, a huge top portion was zero'd out. Is this to do with TRIM or the data recovery tool just not picking up the right sectors?

Ερώτηση από TechieWasteLAN 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't add a secondary email address to my firefox account

I am trying to add a secondary email address to my firefox/sync account but there is not button to add a new address. Help articles state that there IS a button, but I d… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to add a secondary email address to my firefox/sync account but there is not button to add a new address. Help articles state that there IS a button, but I don't have one. Thanks.

Ερώτηση από Grant Prowse 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't sign in to Firefox Account

I switched from Chrome to Firefox recently, but am unable to sign in to my Firefox Account (whilst using Firefox). I'm on 88.0 (64-bit) on the latest public release of ma… (διαβάστε περισσότερα)

I switched from Chrome to Firefox recently, but am unable to sign in to my Firefox Account (whilst using Firefox). I'm on 88.0 (64-bit) on the latest public release of macOS.

Whether I try to sign into Firefox Sync using Firfox's menu or Preferences screen, or try to load accounts.firefox.com — just nothing happens: in the browser, the Sign In button doesn't do anything, and trying to load the URL I just get a blank screen. If I go to https://support.mozilla.org/en-US/fxa/authenticate, and click the 'Continue with Firefox Accounts' button, again - nothing happens.

I've rebooted my machine, disabled my VPN, and disabled any add-ons which might conflict. I'm posting this question having signed in via Safari, so I know my account works and my network connection is okay.

I couldn't find any Help articles. Does anyone have some suggestions I could try please

Ερώτηση από accs 1 έτος πριν

Απάντηση από accs 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarked Sites and Passwords not showing after sync

I use the Firefox browser as my password manager for saved sites. After my team viewer failed I downloaded the browser on this laptop to retrieve the sites and login but … (διαβάστε περισσότερα)

I use the Firefox browser as my password manager for saved sites. After my team viewer failed I downloaded the browser on this laptop to retrieve the sites and login but when I try to sync nothing happens? I tried History but don't see my past sites.

If the sync doesn't bring up my saved information what is the point?

Ερώτηση από jespada11 1 έτος πριν

Απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't complete two-step authentication enabling process

I have a problem with enabling two-step authentication for my Mozilla account. There have been several questions regarding issues with two-step authentication, but none o… (διαβάστε περισσότερα)

I have a problem with enabling two-step authentication for my Mozilla account. There have been several questions regarding issues with two-step authentication, but none of them applies to my case, so I started another one.

When I try to enable 2SA, there are seemingly no problems. When I scan the QR code and enter the 6-digit security code, I don't get the "invalid two-step authentication code" message. I do get the 8 10-digit recovery codes. After I enter one of them I get a prompt saying "Two-step authentication enabled" (see attachment), but nothing else happens. It seems like the process is stuck here and isn't completed.

I have tried setting 2SA from my profile settings (https://accounts.firefox.com/settings) too, but when I logout and login again, it says Not Set.

I wouldn't normally use 2SA at all if it hasn't been made mandatory for logging into Add-ons (addons.mozilla.org). Now, I'm locked out of my Add-ons account and can't access my extensions!

Ερώτηση από dimithrandir 1 έτος πριν

Απάντηση από dimithrandir 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't sign in to newly downloaded version

Good Evening, I just downloaded Firefox onto my new computer. I went to sign-in and it keeps telling me that I have an incorrect password. It is the correct password bec… (διαβάστε περισσότερα)

Good Evening,

I just downloaded Firefox onto my new computer. I went to sign-in and it keeps telling me that I have an incorrect password. It is the correct password because I used it to login here. I uninstalled it and reinstalled it on the new computer with no joy. What should I do? Also, I can login and out just fine with my old computer.

Thanks,

Leish

Ερώτηση από Leish88 1 έτος πριν

Απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 έτος πριν