Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why Can't I change Home Page, boxes are grayed out?

I am trying to change my home page, but can not type anything in because boxes are grayed out. TY

Ερώτηση από esilver719 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

homepage does not load

When I open any version of Firefox from ver. 60 and up, I get this error message : Hmm. We’re having trouble finding that site. We can’t connect to the server at www.%snf… (διαβάστε περισσότερα)

When I open any version of Firefox from ver. 60 and up, I get this error message : Hmm. We’re having trouble finding that site.

We can’t connect to the server at www.%snf%.com. If that address is correct, here are three other things you can try:

  Try again later.
  Check your network connection.
  If you are connected but behind a firewall, check that Firefox has permission to access the Web.

I have multiple drives in my system and any of the drives using any of the 50s ver. work fine but even the newest updates gives me the same error message. I use the same (json) bookmark files for all the drives, so nothing is different there. I have tried all the 'fixes' like deleting or renaming the sessions folders and files and that doesn't change anything either. I have tried changing or putting the homepage bookmark in different ways, eg. typing it in, using a bookmark, dragging a bookmark on the home icon and nothing works. After Firefox loads I can click on any bookmark and it will load fine, even the one for my homepage and accessing it by clicking on the home icon will work too. It is just on the initial book up of Firefox, ver. 60 and up. Thanks

Ερώτηση από Smittysflying 2 έτη πριν

Απάντηση από Smittysflying 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have downloaded Firefox and launched but it does not take me to the home page for browsing - it keeps taking me to support screen

I can't launch to the home page for browsing.

Ερώτηση από Della_Shaw 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What do I do if I get the "your connection is insecure" for the Firefox start screen itself?

All the solutions for "your connection is insecure" error message are for other websites, not the Firefox start screen itself. I started to get this message all of a sudd… (διαβάστε περισσότερα)

All the solutions for "your connection is insecure" error message are for other websites, not the Firefox start screen itself. I started to get this message all of a sudden on 2 different computers. What is going on? And what can I do to go back to using Firefox?

Ερώτηση από suzel 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do i stop new tabs from opening when i hit the home button?

I have 2 tabs that open when I start Firefox. when I am surfing, and hit the home button, it opens new tabs to take me to my home page. How do I prevent this?

Ερώτηση από grantbnl 2 έτη πριν

Απάντηση από FFus3r 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Where did "use current Pages" go to

I can't set the current pages anymore since I got my computer fixed reinstalled Firefox. About ready to go to Chrome to see if they have it. I can get support from a pers… (διαβάστε περισσότερα)

I can't set the current pages anymore since I got my computer fixed reinstalled Firefox. About ready to go to Chrome to see if they have it. I can get support from a person with Chrome. Can't with Firefox.

Ερώτηση από Frick 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I change my default search engine from Google to Duckduckgo?

When I open Firefox my search engine always shows Google. I wish to get rid of Google. How can I do that? Thank you.

Ερώτηση από mdmnd 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

have downloaded firefox and gone through account setup and now when I try to open it directs me to fire.com

as in the question it takes me to www.fire.com

Ερώτηση από steplois46 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

after latest update, new page isnt blank

I like starting firefox with a blank page. Instead of a blank page I now get: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/67.0/whatsnew/?oldversion=66.0.5 I have tried closing … (διαβάστε περισσότερα)

I like starting firefox with a blank page. Instead of a blank page I now get:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/67.0/whatsnew/?oldversion=66.0.5

I have tried closing the page (and firefox) and restarting, didnt fix it. I tried that multiple times. I tried reboot pc, didnt fix problem.

I get it, the update is new and sparkley and full of happy luck joy, but, I just want a blank page and I DO NOT want to read "https://www.mozilla.org/en-US/firefox/67.0/whatsnew/?oldversion=66.0.5" every time I start firefox.

How do I fix this?

Ερώτηση από user8498468451 2 έτη πριν

Απάντηση από user8498468451 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

problem accessing my internet provider web site.

For several weeks (since an update to Firefox was installed) I have not been able to get FIrefox to connect to my internet service provider home page. I keep getting: Una… (διαβάστε περισσότερα)

For several weeks (since an update to Firefox was installed) I have not been able to get FIrefox to connect to my internet service provider home page. I keep getting:

Unable to connect Firefox can’t establish a connection to the server at www.iserv.net.


I can connect to many other web sites, and it isn't a firewall issue either.

Ερώτηση από Graushadow95 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

since the latest update firefox opens new windows with a blank page instead of my home page.

In options I have homepage and new windows set to custom urls. The new tab option doesn't have an option for custom url but I'm opening a new window so it shouldn't follo… (διαβάστε περισσότερα)

In options I have homepage and new windows set to custom urls. The new tab option doesn't have an option for custom url but I'm opening a new window so it shouldn't follow the new tab setting. I never open tabs, just windows.

Why does every update have to cause a problem with my settings? I leave updates as long as I possibly can as they always cause a problem.

Ερώτηση από cathc 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Twice now after an update Firefox forgets it is set to open on gmail login page

Hi folks, Just had the last update. Like last time, starting Firefox after installing I get a new tab instead of the login page of gmail. The setting in Options is still … (διαβάστε περισσότερα)

Hi folks,

Just had the last update. Like last time, starting Firefox after installing I get a new tab instead of the login page of gmail. The setting in Options is still correct for gmail. With the previous update it took 2 days before it remembered suddenly... It's not the end of the world, of course... but kind of irritating :-)

Anybody an idea what is going wrong there?

Tx & Grts Nil

Ερώτηση από NilG 2 έτη πριν

Απάντηση από NilG 2 έτη πριν