Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

click to continue button missing

mailman doesn't allow certificates to be placed on that part of the server, when the server is PLESK. It is an add on feature, and they are not doing it yet. Therefore I'… (διαβάστε περισσότερα)

mailman doesn't allow certificates to be placed on that part of the server, when the server is PLESK. It is an add on feature, and they are not doing it yet. Therefore I'm getting close to self signed certificate error, but with no button available to accept and move go to page... or what ever wording you really have.

I'm trying to get to my own mailman list, that I had no problem creating yesterday. Now I get the certificate warning, but no button to go beyond and take the risk.

I did download and install the new firefox since then, so don't know if that is an issue.

I already searched your site, and tried the options that were available in your trouble shooting areas... but none of them have worked.

Was this caused by the update I did this morning? Anyway, this is my own mail list admin area, and I need to admin my maillist. I can be reached better at we.the.people@peoplesworldwar.com Tammy

Ερώτηση από ripriprip 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Dear Firefox Developers, Planners and Community it is a sad day.

Today is the day I cannot use Firefox anymore. It keeps on blocking webservers in my local network because of a self-signed certificate. It is a shame, I have been a loya… (διαβάστε περισσότερα)

Today is the day I cannot use Firefox anymore. It keeps on blocking webservers in my local network because of a self-signed certificate.

It is a shame, I have been a loyal Firefox user since Netscape. Today marks the beginning of the end of this journey. A pitty.

So, Chrome it is from now on.

-(

Ερώτηση από christoph.kuhr 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Bithiah 8 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Certificate error when trying to access my new printer's web interface

I got a new printer today. Epson WorkForce Pro 3820. When I access the web interface, I get this error. I can proceed past it but I'd like to know how to get rid of the … (διαβάστε περισσότερα)

I got a new printer today. Epson WorkForce Pro 3820. When I access the web interface, I get this error. I can proceed past it but I'd like to know how to get rid of the error. Thank you. Barbara

Warning: Potential Security Risk Ahead

Firefox detected a potential security threat and did not continue to 192.168.xxx.xx. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.

Learn more…

192.168.xxx.xx uses an invalid security certificate.

The certificate is not trusted because it is self-signed.

Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT

View Certificate

Ερώτηση από Barbara 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν