Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Websockets on localhost stopped working in 66.0

After updating to Firefox 66.0 on MacOS 10.13.6 today, websockets on my localhost stopped working. When using Create React App (version of "react-scripts": "2.1.8" => … (διαβάστε περισσότερα)

After updating to Firefox 66.0 on MacOS 10.13.6 today, websockets on my localhost stopped working.

When using Create React App (version of "react-scripts": "2.1.8" => "webpack-dev-server": "3.1.14" => "sockjs": "0.3.19"), hot reload is broken and I get following error in the console:

`The connection to ws://localhost:3000/sockjs-node/743/khw0phgj/websocket was interrupted while the page was loading.`

When I tried https://www.websocket.org/echo.html, it works fine and no problems with hot reload in Chrome 72.0.

How can I debug and fix this problem please? (when I googled the error message, I got a lot of outdated advice from previous versions of Firefox)

Ερώτηση από Peter Hozák 1 έτος πριν

Απάντηση από Peter Hozák 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

New PC fresh install of Firefox and now speel check and keyboard commands like copy and paste no longer work?

Ok so built a new PC all setup used Firefox sync to get all my bookmarks over and things seemed to be working well. Then I noticed that spell checker doesn't work. No red… (διαβάστε περισσότερα)

Ok so built a new PC all setup used Firefox sync to get all my bookmarks over and things seemed to be working well.

Then I noticed that spell checker doesn't work. No red lines, no options when I right click. I've also noticed that keyboard commands no longer work for copy and pasting.

This is only on Firefox I tested on Chrome and Edge and had no issues.

I've googled and nothing comes up that has fixed my issues. Check spelling as you type is ticked.

I'm at a loss here had no issues before now.

Ερώτηση από doyle871 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από doyle871 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

65.0.2 version- internet directions don't work to edit Contact List-HELP

How do I go into Gmail and edit/add/delete email addresses??? A couple months ago I read online how to do it since there is no icon or anything on the Gmail "Inbox" page… (διαβάστε περισσότερα)

How do I go into Gmail and edit/add/delete email addresses??? A couple months ago I read online how to do it since there is no icon or anything on the Gmail "Inbox" page any more to allow for additions/corrections. ONline I found a way to do that. I try now and the 'fix' that is offered online is to be sure you have downloaded the current Firefox version, which I just did. (65.0.2) Following online directions of clicking on Gmail in top left hand corner, nothing happens! Clicking on Gmail logo does nothing either! This should NOT be this different to make changes to people's email addresses/groups. I closed out of Firefox and reopened browser and that did nothing either.

Please help!

Thanks, dcseguin

Ερώτηση από dcseguin 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από WestEnd 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I visit certain sites from Firefox it's like CSS is disabled?

I use Firefox for school on my school laptop and the school desktops, which works fine. At work though, when I visit certain sites, Firefox almost acts like CSS is being … (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox for school on my school laptop and the school desktops, which works fine. At work though, when I visit certain sites, Firefox almost acts like CSS is being disabled. I have taken a screenshot (attached) which shows how our school site looks on my work machine. The URL to the site is this: http://helenacollege.edu/

The only add-ons I'm using are: 1. Adobe Acrobat (currently disabled) 2.Open H264 Video (default Firefox plugin) 3.Widevine Content Decryption Module (default Firefox plugin)

So I don't think the add-ons are a problem. I have tried clearing all cookies, website data, and the cache, all of which hasn't solved the issue. I also get an error message saying the latest Firefox updates can't be downloaded and I need to do a fresh install. I have tried the fresh install, but the issue persists.

Ερώτηση από ggmunson756 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ggmunson756 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Form data is not being saved

Firefox version: 66.0 Account number for a site is not being remembered in the form data. I've cleared Cache, Cookies, and Forms from Search History from History --> … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox version: 66.0

Account number for a site is not being remembered in the form data. I've cleared Cache, Cookies, and Forms from Search History from History --> Clear Recent History

"Remember search and form history" is checked under Privacy and Security.

It's not the site that is not saving it as the data is remembered in Internet Explorer as well as Firefox in a VM.

Data for other sites are remembered. It appears just to be this one site.

I'm guess that something is corrupted somewhere.

Any ideas what could be the cause and how to fix it?

Thanks!

Ερώτηση από gwa000 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από gwa000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Just got upgrade to ver 66, Autoplay still not disabled

I just upgraded to ver 66.0 and thought one of the features was to not allow autoplay. I'm still getting autoplay, on yahoo.com, (and other sites) even after adding bloc… (διαβάστε περισσότερα)

I just upgraded to ver 66.0 and thought one of the features was to not allow autoplay. I'm still getting autoplay, on yahoo.com, (and other sites) even after adding block in exceptions. I thought it would be disabled. What must I do?

Ερώτηση από JussAskin 1 έτος πριν

Απάντηση από koooper 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How would i run a perl script from a button on the toolbar

Is it possible to run a perl script on my pc from a button on the firefox toolbar. I would also like to grab the current url i'm viewing - is there an easy way to do thi… (διαβάστε περισσότερα)

Is it possible to run a perl script on my pc from a button on the firefox toolbar. I would also like to grab the current url i'm viewing - is there an easy way to do this.

Ερώτηση από newuser999 1 έτος πριν

Απάντηση από hellosct1 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes when switching Users on OS X 10.14.3 (18D109)

when ever I switch from one user to another user, when I come back to the first user Firefox won't let me change Tabs or switch to other open pages. Which can only be sol… (διαβάστε περισσότερα)

when ever I switch from one user to another user, when I come back to the first user Firefox won't let me change Tabs or switch to other open pages. Which can only be solved by quitting Firefox. I can reproduce this behaviour every time. In some instances it is showing the beach ball and has to be 'Force quit'. I can't reproduce this it seems random.

Ερώτηση από whitescalp 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από hellosct1 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Print Preview is missing on mac os?

Hello. I'm running Firefox Quantum 66.0 64-bit on Mac OS 10.13.6 Articles on this help site seem to indicate that "print preview" should be the first screen when you try … (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I'm running Firefox Quantum 66.0 64-bit on Mac OS 10.13.6

Articles on this help site seem to indicate that "print preview" should be the first screen when you try to print a webpage, but I can't get it to work. I've tried "command-p", and by using the menu and choosing print. Should I get a "print preview" screen when I print something? If not, where do I go to submit this as a feature request?

Thank you, Chris

Ερώτηση από chrismcl 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox crash

I have post this questions a week ago but there is no response of my questions. I re-post it and hope someone could help to resolve the problem. The firefox v.65 crash ,… (διαβάστε περισσότερα)

I have post this questions a week ago but there is no response of my questions. I re-post it and hope someone could help to resolve the problem. The firefox v.65 crash , usually after 3o mins, when I have the new brought photoshop elements 2019 program running in the background. After crashed I try to restore the tab. However, firefox crash again right after restart and restore the tab. If I keep trying to restore the tab. The firefox has no response and freeze. A error message come out " video driver failed to restart ....... Sometime the computer get into blue screen and die. i find that the problem also happen with Microsoft Edge browser too. I google the possible issue of the crash and get some information regarding the crash. It may be cause by the photoshop element face detection feature use too much memory to run the program or the program has memory leak problem that cause firefox crash.

I did check my computer RAM memory and PC window system files. they did not show any error. I refresh firefox and reinstall my video driver. However, it make no change of the crash situation. The firefox crash and Blue screen die issues only happen if I run my photoshop element and premier 2019 program at the same time. Adobe support said that it was not photoshop element program problem for the firefox crash.

I want to find out what is the root problem of the crash and how to fix it. I also want to know any known issue firefox crash assoicated with photoshop elements program.

5 Firefox crash Report ID Date Submitted bp-3bc9dd4d-ad04-43de-be4d-3f3270190310 09/03/2019, 6:42 p.m. View bp-387f17b9-0e9e-4d8e-a824-3a2b70190309 08/03/2019, 5:28 p.m. View bp-77e7b317-33cf-44b2-9a1d-868080190309 08/03/2019, 5:13 p.m. View bp-133e4f96-b678-49ce-bac7-b5d1c0190309 08/03/2019, 5:11 p.m. View bp-1435fdb6-debd-49cf-8616-c222e0190226 25/02/2019, 10:52 p.m.

please let me know if someone know the answers Thanks

Ερώτηση από lchow192 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't change browser's interface language fully

Hi, I am in the Netherlands and by default, the Firefox that is downloaded from the main page is in Dutch. I dislike having my applications in Dutch so I tend to set them… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I am in the Netherlands and by default, the Firefox that is downloaded from the main page is in Dutch. I dislike having my applications in Dutch so I tend to set them to English at the earliest opportunity but Firefox seems to be stuck somewhere halfway in between. Here's what I did/tried: - First downloaded the regular Firefox, set it up, changed the language to English in settings and went on setting up. After a number of tweaks and addon installs I restarted the browser. - The browser is now in what I would call Dunglish; the settings page and various other things are in English, but the menubar and various other standard controls are not, they are still in Dutch. - I went into about:config and changed the intl.locale.requested value to only say En-US, before it had NL tacked onto the end of that. No change. - I downloaded the language pack addon and restarted the browser. No change. - I downloaded the US version of Firefox and installed it on top of the other, Dutch, version. No change.

I'd really rather not remove my profile entirely and start from scratch as I've been working on setting it up just the way I like it for half a day now and I'd rather not redo all that. What can I do? So to summarize, I know of the language-specific browser version and installed it without results, I know of the article describing how to use Firefox in another language, I know of the language packs and I know of the intl.locale.requested variable already. None of these solutions have solved the problem. Thanks a lot for reading and for any help you can provide.

Zersiax

Ερώτηση από zersiax 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

After latest update, I now get a 'Did Not Connect: Potential Security Issue' when I access Amazon.com

As per the title, I can no longer access Amazon.com after the latest FIrefoc update. As soon as my update completed, I tired to access Amazon.com but to no avail. I get t… (διαβάστε περισσότερα)

As per the title, I can no longer access Amazon.com after the latest FIrefoc update. As soon as my update completed, I tired to access Amazon.com but to no avail. I get the following error:

Did Not Connect: Potential Security Issue

Firefox detected a potential security threat and did not continue to www.amazon.com because this website requires a secure connection.

What can you do about it?

www.amazon.com has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that Firefox can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.

The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. You can notify the website’s administrator about the problem.

I can access other sites, including Amazon.ca and other shopping sites. How do I resolve this problem?

Ερώτηση από anardelli 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

lost all my logins

I switched to windows 10 and downloaded Firefox to find none of my data is coming back/sync. I have lost all my logins especially, is this a error or is there something t… (διαβάστε περισσότερα)

I switched to windows 10 and downloaded Firefox to find none of my data is coming back/sync. I have lost all my logins especially, is this a error or is there something that can be done? thanks.

Ερώτηση από mctank93 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox screenshots suddenly stopped downloading my shots

Hello, Suddenly, when using the screenshots tool, it doesn't save save my shot when I screenshot it and click on the "Download" button anymore. Nothing happens and I can'… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Suddenly, when using the screenshots tool, it doesn't save save my shot when I screenshot it and click on the "Download" button anymore.

Nothing happens and I can't see anymore that blue down arrow beside the URL bar.

Ερώτηση από Hesham_3del 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox on Linux won't remember actions with downloaded files

When I go to download a file, Firefox keeps asking me what I want to do with the file instead of just downloading it as I've told it. It USED to give me the "remember my … (διαβάστε περισσότερα)

When I go to download a file, Firefox keeps asking me what I want to do with the file instead of just downloading it as I've told it. It USED to give me the "remember my choice" option but that's greyed out right now.

First things first, I KNOW it's in my prefs somewhere because when I moved the .mozilla directory and started firefox, this worked, so I'm wondering where other than prefs.js and mimetypes.rdf that this action is dealt with. Those are the only 2 files I can find that are mentioned that have anything to do with this, and neither one of them are the culprit.

I can't erase the whole profile because re-entering passwords, etc. isn't really feasible, though if there's a good way to select what data you want to save while migrating to another profile, I'm all ears.

Ερώτηση από ehrichweiss 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από ehrichweiss 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Constant crashes, increasing in frequency.

98f735f5-5aa4-4f42-badc-2800813fde85 bp-4b5f5730-8b69-4203-89ee-746550190320 bp-907b9711-02de-4d7d-afe4-d60fe0190320 bp-d1e7c0e1-a35d-4511-b16e-64aae0190320 bp-f1edb8ad-4… (διαβάστε περισσότερα)

98f735f5-5aa4-4f42-badc-2800813fde85 bp-4b5f5730-8b69-4203-89ee-746550190320 bp-907b9711-02de-4d7d-afe4-d60fe0190320 bp-d1e7c0e1-a35d-4511-b16e-64aae0190320 bp-f1edb8ad-4503-4a46-9bd5-4115d0190320 bp-35b0872b-4ec9-44ca-90ea-a662b0190320

Hello,

I've been having issues with Firefox crashing over the past few weeks, increasing in how often. Today, it crashed 6 times with the above report IDs. I tried reading the crash reports but I don't quite understand what's it's telling me. Any advice on how to fix it?

Thanks,

Ερώτηση από lilibrea 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My website works slow on Mozilla

Hello, Mozilla is faster than google chrome and whenever i use to browse website mozilla works faster. However i have a website https://bloggerwalk.com which works slows… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Mozilla is faster than google chrome and whenever i use to browse website mozilla works faster. However i have a website https://bloggerwalk.com which works slows on mozilla as compared to google chrome. Is this a browser issue or my website issue.

Thanks and Regards

Ερώτηση από dnbucket88 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to enable right click Copy + Paste in Google Docs?

Hi, I have been a long time Firefox user and love it like hell, the only thing that forces me out of FF is this, Whenever I am working on Google Docs it can't copy paste … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have been a long time Firefox user and love it like hell, the only thing that forces me out of FF is this, Whenever I am working on Google Docs it can't copy paste with right click. I know I can use CTRL + C and CTRL + V but this is not always possible for me. I have read somewhere its because of FF security reasons or something but please let us have an option to enable this, at least on the sites that we trust. I would really appreciate if anyone can help. I tried About:Config tricks and they don't work. Please help.

Ερώτηση από evansourav 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Telugu font doesn't look good in Firefox for MacOs

I was checking my Facebook feed and noticed that Telugu font looks different and weird on Firefox compared to Safari/Chrome. How can I fix this?

Ερώτηση από abhionlyone 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από abhionlyone 1 έτος πριν