Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Mozilla PAYS Google

https://topclassactions.com/lawsuit-settlements/consumer-products/mobile-apps/doj-lawsuit-accuses-google-of-search-monopoly/?utm_medium=email&utm_campaign=102720%20US… (διαβάστε περισσότερα)

Ερώτηση από Alp60 1 ώρα πριν

Τελευταία απάντηση από Václav Trpišovský 17 λεπτά πριν

Disabling Firefox automatic requests

The last version of Firefox is making some connections I don't know how to stop. I've modified some of the parameter in "about:config", but there are still HTTP request t… (διαβάστε περισσότερα)

The last version of Firefox is making some connections I don't know how to stop. I've modified some of the parameter in "about:config", but there are still HTTP request to the following URLs that I didn't manage to stop:

https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/security-state-staging/intermediates/* https://firefox.settings.services.mozilla.com/v1/buckets/monitor/collections/changes/records

Also, does anyone know if there is a configuration file where I can modify directly all of the parameters I changed in "about:config"?

Thanks!

Ερώτηση από capitan.shinchan 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 ώρες πριν

Staying logged on after leaving a website

Until recently, there were websites like Fox.com that I did not have to log back in every time after I left the website, but it kept me logged on. Recently it started as… (διαβάστε περισσότερα)

Until recently, there were websites like Fox.com that I did not have to log back in every time after I left the website, but it kept me logged on. Recently it started asking me to log in every time. Is that someting done by Firefox or by the specific website?

Ερώτηση από JossefPerl 10 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 ώρες πριν

Why doesn't "Delete cookies when Firefox is closed" also delete the Cache?

Firefox's Clear Data control allows you to clear both Cookies AND the Cache. This makes perfect sense, since both of these things can be used to identify/track people. Bu… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox's Clear Data control allows you to clear both Cookies AND the Cache. This makes perfect sense, since both of these things can be used to identify/track people.

But from what I can tell, if you enable the option Delete cookies and site data when Firefox is closed, this doesn't clear the Cache, only Cookies?

In fact, the only way to clear the Cache at restart is to dig deep into the Clear history when Firefox closes settings, which few people would know to look in.

So, correct me if I'm wrong here, but isn't this giving users a false sense of security? They think all the Cookies will be deleted when they open Firefox, but actually the Cache is still there, allowing them to be easily identified?

Personally, I'm less concerned about cookies because they are opt-in (here in the UK). But as for being tracked via the cache, we have no say in that, so that's what I'm more concerned about.

Ερώτηση από MartyJames 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από MartyJames 4 ώρες πριν

Autofill not working

Can someone provide a solution for autofill (both addresses and passwords) not working. And no, don't say "did you check or uncheck so and so - I've been writing CNC soft… (διαβάστε περισσότερα)

Can someone provide a solution for autofill (both addresses and passwords) not working. And no, don't say "did you check or uncheck so and so - I've been writing CNC software interfaces for years and have little idea about setting up a system. Getting fed up with having to repeatedly log on and add the address over and over (I get the prompts to save). The save address "feature" RARELY works. Firefox "used" to be able to perform this feature - now it is becoming a buggy FAIL. I'm thinking it may be time to just give up, uninstall it, and move on to Chrome...

Ερώτηση από zimotekjh 6 ώρες πριν

  • Επιλύθηκε

Login data is populating despite all attempts to prevent same

Firefox is saving and offering to auto-fill login information (i.e. usernames) even though I explicitly ask they NOT be saved, and even though these sites are not among t… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is saving and offering to auto-fill login information (i.e. usernames) even though I explicitly ask they NOT be saved, and even though these sites are not among the list I allow through Lockwise. How can I forever purge these and prevent the problem from recurring?

Ερώτηση από keucv22 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 21 ώρες πριν

  • Επιλύθηκε

I keep getting this error : SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE

On my internal sites I'm getting this error SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE My other colleagues using FF v82 do not get the error. I have cleared cache and cookies , but … (διαβάστε περισσότερα)

On my internal sites I'm getting this error SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE

My other colleagues using FF v82 do not get the error. I have cleared cache and cookies , but still not working. The browser is not even giving me an option to proceed. How can I get past this ?

Ερώτηση από life4demax 1 ημέρα πριν

Απάντηση από life4demax 1 ημέρα πριν

Firefox won't remember password

I updated to Firefox 72.0.2 and now Firefox can't remember my password on a site that I like to visit. (It's a hassle) It used to remember me just fine with the older F… (διαβάστε περισσότερα)

I updated to Firefox 72.0.2 and now Firefox can't remember my password on a site that I like to visit. (It's a hassle) It used to remember me just fine with the older Firefox I've tried everything the website administrator suggested and nothing works Please don't ask me to upgrade my Firefox again because I don't know what other unwanted things are going to happen.

Thanks

Ερώτηση από leandean1 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

can't logout from a site

Hi, With Firefox 81.0.2 64-bit running on Windows 7, I can't logout from my account on a very specific site. If I delete the 2 cookies the site wrote on my computer, I'm … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, With Firefox 81.0.2 64-bit running on Windows 7, I can't logout from my account on a very specific site. If I delete the 2 cookies the site wrote on my computer, I'm then presented with the logon window and I'm able to login again but not logout until I delete the 2 fresh cookies the site just put on my computer during the new session. Should I log under a private window, nothing being written to my computer, log out is always possible. I'm also able to log out from my current session with an older version of firefox (50.1.0). This also close the session opened under Firefox 81. At the moment, only one site is behaving like this. I first asked the support of this site. Here's its reply: <<That is an interesting problem you have there! It might be that your session wasn't properly removed from our server but I know that we restarted our webserver 3 days ago, so that should have resolved itself if that was the problem. I don't have any other suggestions, but if a private window works, this suggests an issue with your cookie management of the browser.>>

Please may you help ? TIA

Ερώτηση από Youri.margarin 1 ημέρα πριν

Digital signature selection screen is not showing

I've tried in a new installation of windows and firefox, if you load more than one digital certificates in the "your certificates" tab, the browser gets stuck in the firs… (διαβάστε περισσότερα)

I've tried in a new installation of windows and firefox, if you load more than one digital certificates in the "your certificates" tab, the browser gets stuck in the first digital certificate that you have selected. No matters if you close the browser, when you open it again the browser acts like the certificate is already selected without being prompted when you try to enter a webpage that needs a digital certificate.

For example: Spanish Social Security https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/rU_LDoIwEPwVOHA02wIhciTGEJQmGkOEXkgDBeujPFqN_r3UO5y8TDKzk5kdoJADlewlWqZFJ9l94gUNSg8HPg4RTmOUbFGUkX0WekcvTjCcuIId0AWTG5gUdyQb0gLtmb6shGw6yA2OD66sj1XxUYtGVKzuFOQIz56gENdhoBHQqpOavzXkite8_DEpJo-DjOCgSjxrVjNplJk4B803LW-ahv_7FRfhdeBDf4vPh7QhKrLtLwe74DE!/

I have marked the checkbox "ask every time" and disabled any master password.

Any help is welcomed!

Ερώτηση από alterplusasesores 1 ημέρα πριν

firefox 81.0.2 (64-bit) on windows 10 keeps signin out of sites

Since a few days I noticed on two different windows 10 PCs that firefox keeps signin out of websites (yahoo, linkedin etc), and this happens semi-randomly but sometimes m… (διαβάστε περισσότερα)

Since a few days I noticed on two different windows 10 PCs that firefox keeps signin out of websites (yahoo, linkedin etc), and this happens semi-randomly but sometimes more than once per day. My security settings never changed, I did configure firefox to delete history when closing, but preserving cookies and active logins. I also tried to add those websites to trusted sites (in the tracking menu, the shield to the left of the url). Any advice?

Ερώτηση από marco.fera80 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Help I deleted all my passwords by mistake!

Hi, I just went to clear my cache, as I have done many times, and usually it doesnt delete passwords. This time however, it has...HELP! How can I restore them please? … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I just went to clear my cache, as I have done many times, and usually it doesnt delete passwords. This time however, it has...HELP! How can I restore them please?

Ερώτηση από thegeegs 1 ημέρα πριν

3 bar drop down box to select strict, moderate or off search does not respond on Bing in Firefox.

The 3 bar drop down box to select strict, moderate or off searching is not responding on Bing in Firefox when it is clicked. The 3 bar lines just turn blue and there is n… (διαβάστε περισσότερα)

The 3 bar drop down box to select strict, moderate or off searching is not responding on Bing in Firefox when it is clicked. The 3 bar lines just turn blue and there is no drop down choices to select for changing from moderate to off.

Ερώτηση από Rudedawg 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από Rudedawg 1 ημέρα πριν

Why Firefox enforces by default extensions like Amazon, Bing, eBay, Google ?

It's a simple question: Why Firefox enforces by default extensions like Amazon, Bing, eBay, Google ? What really these extensions do? Paradox#1: Firefox enforces to use t… (διαβάστε περισσότερα)

It's a simple question: Why Firefox enforces by default extensions like Amazon, Bing, eBay, Google ? What really these extensions do?

Paradox#1: Firefox enforces to use those totally insecurity and unreliable companies! Paradox #2: Firefox don't even show those extensions mentioned above! Paradox #3: Even when I remove them from "Options->Search Engines" these ones keep being enabled and hidden! Paradox #4: Third party program needed to manage those Firefox hidden extensions! I Disable all above extensions by "CCleaner" and: Paradox #5: they comes back by default in every Firefox damn update!

I wish I'm wrong I would pleased if someone explain in an article, or even in few words, why all those. I think Mozilla should detailed explain.

Thanks in advance and Sorry for my English.

Ερώτηση από AntonyMan 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από firefoxylady 1 ημέρα πριν

Getting Error

Secure Connection Failed An error occurred during a connection to dvprogram.state.gov. PR_CONNECT_RESET_ERROR The page you are trying to view cannot be shown because t… (διαβάστε περισσότερα)

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to dvprogram.state.gov. PR_CONNECT_RESET_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.


Hi, I am getting this error. Can you please help me to solve this problem. Thanks

Ερώτηση από hasanoffilkin 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

Firefox 82 with no connections establishes a connection

While using Firefox 82 with no open browser or tabs Firefox en-US sha256:5b651f2fa3c2d267c23184d29b6e6237af290575168e416ecef23128d94e8d5b establishes a connection to the … (διαβάστε περισσότερα)

While using Firefox 82 with no open browser or tabs Firefox en-US sha256:5b651f2fa3c2d267c23184d29b6e6237af290575168e416ecef23128d94e8d5b establishes a connection to the following

->ec2-35-167-145-222.us-west-2.compute.amazonaws.com:https (ESTABLISHED) ->104.16.249.249:https (ESTABLISHED)

Ερώτηση από Mace2 4 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Mace2 2 ημέρες πριν

  • Επιλύθηκε

Wiped login information

This identical message is has been sent to Webroot support. There are several websites which I visit on a daily basis both at home and work. At home and work I regularly… (διαβάστε περισσότερα)

This identical message is has been sent to Webroot support.

There are several websites which I visit on a daily basis both at home and work. At home and work I regularly go to Amazon and Google. At home I go to Instagram, Facebook, Tumblr, and others. I use Firefox at home and work. Webroot Internet Security Plus v9.0.29.52 is being used at home and a corporate version of Webroot is being used at work. Tonight I started the home computer up and found that Amazon required login credentials. I COPIED the login information from the Firefox "Saved Logins..." screen to log into Amazon. Instagram, et al. seemed to access fine. I performed a complete Webroot scan of my computer and one "threat" was discovered, but no information about this "threat" could be found. I then just went back to Webroot to get the version number for this complaint and it doesn't even recognize the fact that I performed a manual scan an hour ago. It thinks the last scan was 22 hours ago and it only took one second when in fact the LAST scan took over six minutes!

In order to author this complaint, I had to restart Firefox. Currently Amazon is the only website that has retained login information. All others - Google, Instagram, Facebook, Tumblr AGAIN require logins! AGAIN, I can go to the saved logins within Firefox, COPY the credential information and PASTE it into the appropriate fields in the appropriate website and I'm logged back in...for now.

PLEASE explain to me how this information is continually being wiped clean and if Webroot isn't doing it, then what is, since Webroot is telling me my system is clean.

Thank you.

Ερώτηση από gumby_dammit223 4 ημέρες πριν

Απάντηση από FredMcD 3 ημέρες πριν